İBN NEFiS KİMDİR

İBN NEFiS KİMDİR Ebü’l-Hasan Alâüddîn Ali b. Ebi’l-Hazm İbn Nefîs el-Karaşî ed-Dımeşkî, hicri 607 ( miladi 1210 ) Şam’da doğdu. Nureddin Mahmud b. Zengi’nin kurduğu tıp okulunda eğitim aldı. Tıp eğitimini Muhaththab al-Din Abd al- Rahim verdi. İbn Nefis, tıptan

Devam

TIBBI BİLGİLER KOPYA MI? – HAMZA TZORTZİS

PEYGAMBERİMİZİN(SAV) TIBBİ BİLGİLERİNİN KAYNAĞI HARİS BİN KELEDE MİYDİ? – HAMZA TZORTZİS Hekim Haris bin Kelede, 6. yüzyılın ortalarında Tâif’teki Benî Sakīf kabilesinde doğmuştur. Bazı tarihçiler, tıp eğitimini Aristoteles ve Galen’in öğretilerini öğrendiği Cündişâpûr tıp fakültesinde aldığını iddia etmektedir[1] Bu tarihçilere

Devam

İBN ZÜHR KİMDİR?

İBN ZÜHR (1094-1162) Ebu Mervan Abdülmelik İbn Zühr 1091(?) yılında İşbiliyye’de (günümüzde Sevilla) doğdu. Eğitimini tamamlayıp tıp alanında uzmanlaştıktan sonra Murabıtlar Devletinin hizmetine girdi. Murabıtlar Devleti’nin Muvahhidler Devleti tarafından yıkılmasından sonra da Muvahhidler Devletinin ilk hükümdarı Abdülmümin’in yönetimi altında görevine

Devam