İLM-İ KELAMDA NEDENSELLİK

İLM-İ KELAMDA NEDENSELLİK Her oluşun(kevn) ya da olayın bir sebebinin olduğu ve aynı şartlar altındaki sebeplerin aynı sonuçları doğuracağı şeklinde tarif edilen nedensellik ilkesi gerek felsefeciler, gerekse kelamcılar tarafından üzerinde en çok durulan konulardan birisi olmuştur. Nedensellik ilkesinin en tutkulu

Devam