NAPOLYON MÜSLÜMAN OLDU MU?

Napolyon İslam’ın şampiyonu iken  Bonapart, islam dinine karşı hoşgörülüydü. İmparatorun kişiliği üzerine yeni bir kitap bu meçhul hayranlığı vurguluyor. (Marc Fourny) Bir akşam Napolyon Gourgaud’a şu ifadelerde bulundu ; “Muhammed’in dinini daha çok seviyorum, bizimkinden daha az saçma”. Napolyon’un İslam’a karşı beslediği hevesinin

Devam

IŞIĞIN DOĞUSU

IŞIĞIN DOĞUSU yazar notu : Bu yazımızda müslüman bilim insanlarının bilime olan katkıları hakkında özet şeklinde kısa bilgiler verilecektir. Yazımızda Cuma Vural’ın “Işık Doğu’dan Yükselir” adlı kitabından faydalanılmıştır. Eksik veya yanlış bilgi varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Birkaç istisna dışında isimler

Devam

ENDÜLÜS’TE KALAN MÜSLÜMANLAR NASIL HRİSTİYANLAŞTIRILDILAR

ENDÜLÜS’TE KALAN MÜSLÜMANLAR NASIL HRİSTİYANLAŞTIRILDILAR 1492’den sonra göç etmeyip Endülüs’te kalan Müslümanlar nasıl zorla Hristiyanlaştırıldılar? Yaklaşık bir asır zahiren Hristiyan ancak gerçekte Müslüman olan bu kitle (Moriskolar) nesiller sonra neden ve nasıl gerçekten Hristiyan oldular? 712’de Müslümanların ayak bastığı Endülüs’te

Devam