KABE PUT MU?

KABE PUT MU? iddia: İslam dini putları kaldırdığını söylüyor ama Müslümanlar Kabe denilen taşa doğru secde ediyorlar, bu da put sayılır. Önce putperestlik nedir diye başlayalım? Dictionnaire des religions`daki en kısa tanımı şu sekilde; “putperestlik, ilahiliğin (veya ilahinin) yerine konan

Devam