EL-GAZALİ KİMDİR?

EBU HAMİD EL-GAZALİ (1058-1128 M.S.) KİMDİR? Ebu Hamid İbn Muhammed İbn Muhammed el-Tusi el-Şafi’i milattan sonra 1058’de İran ‘ın Horasan bölgesinde dünyaya gelmiştir. Gazali henüz çok küçükken babası vefat etti fakat Gazali, Bağdat ve Nişabur’da çok tutulan bir müfredatta eğitim

Devam

İLM-İ KELAMDA NEDENSELLİK

İLM-İ KELAMDA NEDENSELLİK Her oluşun(kevn) ya da olayın bir sebebinin olduğu ve aynı şartlar altındaki sebeplerin aynı sonuçları doğuracağı şeklinde tarif edilen nedensellik ilkesi gerek felsefeciler, gerekse kelamcılar tarafından üzerinde en çok durulan konulardan birisi olmuştur. Nedensellik ilkesinin en tutkulu

Devam