EL KİNDİ KİMDİR?

EL KİNDİ (801-873) Ebû Yûsuf Ya‘kūb b. İshâk el-Kindî 800’lü yıllarda Kûfe’de doğdu. Babası Hârûnürreşîd’in görevlilerinden biriydi. Kindî; Me’mûn, Mu‘tasım ve Mütevekkil’in muâsırı olarak büyük ölçüde Bağdat’ta yetişti. Mütevekkil tarafından resmen hattat olarak istihdam edildi. Mütevekkil felsefî görüşleri sebebiyle ondan

Devam