LOS MOZARABES KİMLERDİR?

LOS MOZARABES KİMLERDİR? Endülüs’te Müslümanların iktidar olduğu dönemlerde yaşayan; Hristiyan ve İspanyol olduğu halde Müslüman gibi giyinip kuşanan, Arapça konuşmaya çabalayan insanlara “los mozárabes” dendi. Kimdi bunlar? Mozárabe kelimesi Arapça müsta‘rebe kelimesinden geliyor, “Araplaşmış” demektir. Çoğunluğu Vizigot kökenli Katolik olup

Devam

ENDÜLÜS’TE KALAN MÜSLÜMANLAR NASIL HRİSTİYANLAŞTIRILDILAR

ENDÜLÜS’TE KALAN MÜSLÜMANLAR NASIL HRİSTİYANLAŞTIRILDILAR 1492’den sonra göç etmeyip Endülüs’te kalan Müslümanlar nasıl zorla Hristiyanlaştırıldılar? Yaklaşık bir asır zahiren Hristiyan ancak gerçekte Müslüman olan bu kitle (Moriskolar) nesiller sonra neden ve nasıl gerçekten Hristiyan oldular? 712’de Müslümanların ayak bastığı Endülüs’te

Devam