İBN NEFiS KİMDİR

İBN NEFiS KİMDİR Ebü’l-Hasan Alâüddîn Ali b. Ebi’l-Hazm İbn Nefîs el-Karaşî ed-Dımeşkî, hicri 607 ( miladi 1210 ) Şam’da doğdu. Nureddin Mahmud b. Zengi’nin kurduğu tıp okulunda eğitim aldı. Tıp eğitimini Muhaththab al-Din Abd al- Rahim verdi. İbn Nefis, tıptan

Devam

İBN BATTUTA KİMDİR?

İbn Battûta (M.S. 1304-1369) “Bugünün dünyasına Orta Çağ Hıristiyan âleminin adamları zaten uzak ve yabancı görünüyorlar. İsimleri ve yaptıkları, tarih kitaplarımızda kayıtlı, heykelleri hâlâ şehirlerimizi süslemekte. Ama onlarla olan akrabalığımız bir tasavvur çabasına mâl olan gerçek dışı bir şey. Bu,

Devam

MAVERDİ KİMDİR?

Ebü’l-Hasen el-Mâverdî (M.S. 972-1058) Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî, M.S. 972’de Basra’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Basra’da gördü, burada temel eğitimini tamamladıktan sonra fakîh Abdülvâhid b. Hüseyin es-Saymerî’den fıkıh öğrendi. Ardından, Şeyh Ebû Hâmid el-İsferâyînî ve Ebû Muhammed

Devam

İBNÜ’L HEYSEM KİMDİR?

İbnü’l-Heysem (M.S. 965-1040) Ebû Alî Hasen b. el-Heysem, optik ilimleri ve bilimsel yöntemlere katkıları olağanüstü olan, en seçkin fizikçilerden biriydi. Batı’da Alhazen olarak bilindi. Günümüzdeki modern bilimsel metodun kurucusudur, o yüzden kendisi dünyanın ilk gerçek bilim insanı kabul edilir. İbnü’l-Heysem,

Devam

İBN ZÜHR KİMDİR?

İBN ZÜHR (1094-1162) Ebu Mervan Abdülmelik İbn Zühr 1091(?) yılında İşbiliyye’de (günümüzde Sevilla) doğdu. Eğitimini tamamlayıp tıp alanında uzmanlaştıktan sonra Murabıtlar Devletinin hizmetine girdi. Murabıtlar Devleti’nin Muvahhidler Devleti tarafından yıkılmasından sonra da Muvahhidler Devletinin ilk hükümdarı Abdülmümin’in yönetimi altında görevine

Devam