İBN BAYTAR KİMDİR?

İBN BAYTAR (1197-1248) Abdullah bin Ahmed el-Baytar, Müslüman İspanya’nın en büyük bilim adamlarındandı. Aynı zamanda orta çağın en büyük botanikçi ve eczacısıydı. 12. Yüzyılın sonlarına doğru İspanya’nın Mâlaga şehrinde doğdu. Botaniği, beraber İspanya ve çevresinde çiçek topladığı Ebu el-Abbas al-Nabati’den

Devam

İBN BATTUTA KİMDİR?

İbn Battûta (M.S. 1304-1369) “Bugünün dünyasına Orta Çağ Hıristiyan âleminin adamları zaten uzak ve yabancı görünüyorlar. İsimleri ve yaptıkları, tarih kitaplarımızda kayıtlı, heykelleri hâlâ şehirlerimizi süslemekte. Ama onlarla olan akrabalığımız bir tasavvur çabasına mâl olan gerçek dışı bir şey. Bu,

Devam

MAVERDİ KİMDİR?

Ebü’l-Hasen el-Mâverdî (M.S. 972-1058) Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî, M.S. 972’de Basra’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Basra’da gördü, burada temel eğitimini tamamladıktan sonra fakîh Abdülvâhid b. Hüseyin es-Saymerî’den fıkıh öğrendi. Ardından, Şeyh Ebû Hâmid el-İsferâyînî ve Ebû Muhammed

Devam

EL KİNDİ KİMDİR?

EL KİNDİ (801-873) Ebû Yûsuf Ya‘kūb b. İshâk el-Kindî 800’lü yıllarda Kûfe’de doğdu. Babası Hârûnürreşîd’in görevlilerinden biriydi. Kindî; Me’mûn, Mu‘tasım ve Mütevekkil’in muâsırı olarak büyük ölçüde Bağdat’ta yetişti. Mütevekkil tarafından resmen hattat olarak istihdam edildi. Mütevekkil felsefî görüşleri sebebiyle ondan

Devam