İBN NEFiS KİMDİR

İBN NEFiS KİMDİR Ebü’l-Hasan Alâüddîn Ali b. Ebi’l-Hazm İbn Nefîs el-Karaşî ed-Dımeşkî, hicri 607 ( miladi 1210 ) Şam’da doğdu. Nureddin Mahmud b. Zengi’nin kurduğu tıp okulunda eğitim aldı. Tıp eğitimini Muhaththab al-Din Abd al- Rahim verdi. İbn Nefis, tıptan

Devam

GÜNEŞİN SUYA BATMASI

GÜNEŞİN SUYA BATMASI İddia: Kehf 86 ayetinde “güneşin suya battığı” geçiyor, Kehf 90 ayetinde de “güneşin doğduğu bir yer” olduğu söyleniyor. Bu açıkça güneşi dünyanın içinde sanmaktır ve bilimsel olarak yanlıştır. Önce ilgili ayetlere bakalım; Sonunda “güneşin battığı yere” ulaşınca

Devam

TANRISIZ YAŞAMIN SAÇMALIĞI – WİLLİAM L. CRAİG

Tanrı İhtiyacı ve Ölümsüzlük Loren Eiseley, İnsanın Kozmik Yetim olduğunu yazıyor. Evrende “Neden?” Diye soran tek yaratıktır. Diğer hayvanların kendilerine rehberlik etme içgüdüleri vardır, ancak insan soru sormayı öğrendi. “Ben kimim?” İnsana sorar. “Neden buradayım? Nereye giderim?”. Aydınlanma’dan beri dinin zincirlerinden kurtulduğu zaman, insan

Devam