EL-GAZALİ KİMDİR?

EBU HAMİD EL-GAZALİ (1058-1128 M.S.) KİMDİR? Ebu Hamid İbn Muhammed İbn Muhammed el-Tusi el-Şafi’i milattan sonra 1058’de İran ‘ın Horasan bölgesinde dünyaya gelmiştir. Gazali henüz çok küçükken babası vefat etti fakat Gazali, Bağdat ve Nişabur’da çok tutulan bir müfredatta eğitim

Devam

KUR’AN MAHLUK MUDUR?

KURAN MAHLUK MUDUR? Kelam, dizeli lafızlar ile onların altındaki manaları aynı anda ifade eden bir kavramdır¹. Allah’ın “kelam” sıfatının olup olmadığı tartışıldığı gibi Allah’ın kelamının ezeli olup olmadığı meselesi de tartışılmıştır. Allah’ın kelam sıfatının olduğunu söyleyen alimler Kehf 18/109, Lokman

Devam