İBN BAYTAR KİMDİR?

İBN BAYTAR (1197-1248) Abdullah bin Ahmed el-Baytar, Müslüman İspanya’nın en büyük bilim adamlarındandı. Aynı zamanda orta çağın en büyük botanikçi ve eczacısıydı. 12. Yüzyılın sonlarına doğru İspanya’nın Mâlaga şehrinde doğdu. Botaniği, beraber İspanya ve çevresinde çiçek topladığı Ebu el-Abbas al-Nabati’den

Devam

İBN NEFiS KİMDİR

İBN NEFiS KİMDİR Ebü’l-Hasan Alâüddîn Ali b. Ebi’l-Hazm İbn Nefîs el-Karaşî ed-Dımeşkî, hicri 607 ( miladi 1210 ) Şam’da doğdu. Nureddin Mahmud b. Zengi’nin kurduğu tıp okulunda eğitim aldı. Tıp eğitimini Muhaththab al-Din Abd al- Rahim verdi. İbn Nefis, tıptan

Devam

İBN BATTUTA KİMDİR?

İbn Battûta (M.S. 1304-1369) “Bugünün dünyasına Orta Çağ Hıristiyan âleminin adamları zaten uzak ve yabancı görünüyorlar. İsimleri ve yaptıkları, tarih kitaplarımızda kayıtlı, heykelleri hâlâ şehirlerimizi süslemekte. Ama onlarla olan akrabalığımız bir tasavvur çabasına mâl olan gerçek dışı bir şey. Bu,

Devam

MAVERDİ KİMDİR?

Ebü’l-Hasen el-Mâverdî (M.S. 972-1058) Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî, M.S. 972’de Basra’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Basra’da gördü, burada temel eğitimini tamamladıktan sonra fakîh Abdülvâhid b. Hüseyin es-Saymerî’den fıkıh öğrendi. Ardından, Şeyh Ebû Hâmid el-İsferâyînî ve Ebû Muhammed

Devam

İBNÜ’L HEYSEM KİMDİR?

İbnü’l-Heysem (M.S. 965-1040) Ebû Alî Hasen b. el-Heysem, optik ilimleri ve bilimsel yöntemlere katkıları olağanüstü olan, en seçkin fizikçilerden biriydi. Batı’da Alhazen olarak bilindi. Günümüzdeki modern bilimsel metodun kurucusudur, o yüzden kendisi dünyanın ilk gerçek bilim insanı kabul edilir. İbnü’l-Heysem,

Devam

İBN-İ HALDUN KİMDİR?

İBN-İ HALDUN (M.S. 1332-1395) Abdurrahmân b. Muhammed, uzak bir atasına nispetle daha çok İbn Haldûn olarak bilinir. Aslen Yemen Araplarından olan anne babası İspanya’ya yerleşmiş, ancak Sevilya’nın (İşbîliye) çöküşünden sonra Tunus’a göç etmişlerdi. M.S. 1332’de, zımnında ilk öğrenimini gördüğü ve

Devam