İBN BATTUTA KİMDİR?

İbn Battûta (M.S. 1304-1369) “Bugünün dünyasına Orta Çağ Hıristiyan âleminin adamları zaten uzak ve yabancı görünüyorlar. İsimleri ve yaptıkları, tarih kitaplarımızda kayıtlı, heykelleri hâlâ şehirlerimizi süslemekte. Ama onlarla olan akrabalığımız bir tasavvur çabasına mâl olan gerçek dışı bir şey. Bu,

Devam

MAVERDİ KİMDİR?

Ebü’l-Hasen el-Mâverdî (M.S. 972-1058) Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî, M.S. 972’de Basra’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Basra’da gördü, burada temel eğitimini tamamladıktan sonra fakîh Abdülvâhid b. Hüseyin es-Saymerî’den fıkıh öğrendi. Ardından, Şeyh Ebû Hâmid el-İsferâyînî ve Ebû Muhammed

Devam

İBNÜ’L HEYSEM KİMDİR?

İbnü’l-Heysem (M.S. 965-1040) Ebû Alî Hasen b. el-Heysem, optik ilimleri ve bilimsel yöntemlere katkıları olağanüstü olan, en seçkin fizikçilerden biriydi. Batı’da Alhazen olarak bilindi. Günümüzdeki modern bilimsel metodun kurucusudur, o yüzden kendisi dünyanın ilk gerçek bilim insanı kabul edilir. İbnü’l-Heysem,

Devam

İBN-İ HALDUN KİMDİR?

İBN-İ HALDUN (M.S. 1332-1395) Abdurrahmân b. Muhammed, uzak bir atasına nispetle daha çok İbn Haldûn olarak bilinir. Aslen Yemen Araplarından olan anne babası İspanya’ya yerleşmiş, ancak Sevilya’nın (İşbîliye) çöküşünden sonra Tunus’a göç etmişlerdi. M.S. 1332’de, zımnında ilk öğrenimini gördüğü ve

Devam

EL KİNDİ KİMDİR?

EL KİNDİ (801-873) Ebû Yûsuf Ya‘kūb b. İshâk el-Kindî 800’lü yıllarda Kûfe’de doğdu. Babası Hârûnürreşîd’in görevlilerinden biriydi. Kindî; Me’mûn, Mu‘tasım ve Mütevekkil’in muâsırı olarak büyük ölçüde Bağdat’ta yetişti. Mütevekkil tarafından resmen hattat olarak istihdam edildi. Mütevekkil felsefî görüşleri sebebiyle ondan

Devam