EL MESUDİ KİMDİR?

EBUL HASAN ALİ EL MESUDİ (Ö:957) Ebul Hasan Ali ibn Hüseyin ibni Ali el-Mesudi, sahabeden Abdullah Ibn Mesud’un neslindendir. Bir coğrafya uzmanı, bir fizikçi ve tarihçi olan Mesudi kesin tarihi bilinmemekle birlikte 9.yy’ın sonlarında doğduğu bilinmektedir. Uzak diyarları keşfe çıkan

Devam