NAPOLYON MÜSLÜMAN OLDU MU?

Napolyon İslam’ın şampiyonu iken  Bonapart, islam dinine karşı hoşgörülüydü. İmparatorun kişiliği üzerine yeni bir kitap bu meçhul hayranlığı vurguluyor. (Marc Fourny) Bir akşam Napolyon Gourgaud’a şu ifadelerde bulundu ; “Muhammed’in dinini daha çok seviyorum, bizimkinden daha az saçma”. Napolyon’un İslam’a karşı beslediği hevesinin

Devam