FİİLLERDE NEDENSELLİK

FİİLLERDE NEDENSELLİK Hamd alemlerin rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve Selam O’nun habibi Muhammed Mustafa(sav)’nın, ailesinin ve ashabının üzerine olsun. İnsan varlık meydanına çıkışıyla kendisini, birbirinin ardı sıra takip eden oluş ve bozuluşların içerisinde bulmuş ve müşahede ettiği devinimi anlamlandırma

Devam

İLM-İ KELAMDA NEDENSELLİK

İLM-İ KELAMDA NEDENSELLİK Her oluşun(kevn) ya da olayın bir sebebinin olduğu ve aynı şartlar altındaki sebeplerin aynı sonuçları doğuracağı şeklinde tarif edilen nedensellik ilkesi gerek felsefeciler, gerekse kelamcılar tarafından üzerinde en çok durulan konulardan birisi olmuştur. Nedensellik ilkesinin en tutkulu

Devam