DELİLCİ KÖTÜLÜK PROBLEMİ

Önceki yazıda, Tanrı ve kötülükler arasında mutlak bir çelişki olduğunu, bu nedenle onların hiçbir mümkün dünyada bir arada bulunamayacağını öne süren Mantıksal Kötülük Problemini incelemiş ve çeşitli olası senaryolar yardımıyla bu problemin nasıl bertaraf edilebileceğini görmüştük. Ancak Kötülük Problemi bundan

Devam