DAĞLAR DEPREMİ ENGELLER Mİ?

iddia: Kur’an’da dağların depremi engellediği söyleniyor oysa bilim bunun tam tersini “dağların olduğu yerde daha fazla deprem olduğunu” söylüyor

Söz konusu iddia her ne kadar “bunu bilim söylüyor” şeklinde öne sürülse iddianın asıl sahibi Jeolog Celal Şengör. Kendisi yıllar önce katıldığı bir programda bir öğrenci ile girdiği münakaşa da şöyle diyor;

“Ben bilim adamı olarak din kitaplarının kainat, dünya hakkında yazdıklarına bakıyorum yanlış. Mesela diyor ki biz dağları, karaları zelzeden korusun diye yarattık, oysa tam tersine dağların olduğu yerde müthiş zelzele olur”(1)

Celal Şengör’ün iddiası bu şekilde, açıklamaya geçmeden önce söz konusu Kur’an ayetlerini de verelim;

Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi. İnsanlar yıldızlarla da yollarını bulurlar.(Nahl 15-16)

Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve (varacakları yere) yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. (Enbiya 31)

Allah, gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı. Yeryüzüne de, sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdi ve orada her türlü canlıyı yaydı. Gökten de yağmur indirip orada her türden güzel ve faydalı bitki bitirdik. (Lokman 10)

Celal Şengör’ün de belirttiği gibi Kur’an’da dağların sarsıntıları engellediği yönünde ayetler bulunuyor. Peki bir jeolog olan Şengör’ün “dağların olduğu yerde depremler daha fazladır” şeklindeki ifadesi yanlış mı? Hayır o kısımda da doğru bir bilgi veriyor, modern bilim, dediği gibi dağlık bölgelerde daha fazla deprem olduğunu söylüyor. Peki o zaman bu taktirde iddia edildiği gibi ayet yanlış bilgi mi veriyor? Hayır, ayet de bilimsel olarak hatalı değil.

Aslında asıl sorun Celal Şengör’ün profesyonelce uyguladığı bir laf cambazlığından kaynaklanıyor. Şöyle ki; ayeti dikkatlice okursanız “dağların olduğu yerde deprem olmaz” şeklinde bir ifade geçmiyor, dağlar depremi, sarsıntıyı azaltır deniliyor. Peki siz olmayan bir şeyi engelleyebilir veya azaltabilir misiniz? Tabiki de hayır, aslında tam tersine deprem olacak ki “depremi engeller/azaltır” cümlesini kurabilelim. Ayetten “dağların olduğu yerde deprem olmaz” gibi kesin bir sonuç çıkmamaktadır. Celal Şengör’ün kurduğu cümleye baktığımızda ise muhattabını yanıltmak için cümleyi “dağlar depremlerin sebebidir” ve “ayet dağların olduğu yerde deprem olmaz diyor” imasında bulunacak şekilde kuruyor. Kısacası Şengör şöyle bir argüman kuruyor;

 • 1)Kur’an dağların olduğu yerde deprem olmaz diyor
 • 2)Bilim dağların olduğu yerde depremlerin çok sık olduğunu söylüyor
 • 3)Kur’an bilim ile ters düşüyor

Şengör’ün yaptığı hatayı daha iyi görebilmek için bunu bir analoji ile anlatalım;

En fazla polis nerede bulunur? En fazla suçun, suçlunun olduğu bölgede olur değil mi? Veya şöyle diyeyim, işten çıkmış eve geliyorsunuz ve sokakta onlarca polis arabası ve emniyet güçleri ile karşılaşıyorsunuz. Bu durumda aklımıza ilk gelecek şey doğal olarak burada suç içeren bir eylemin gerçekleştiğidir. Peki suçların yoğun olduğu bölgede polislerin de yoğun olması polisin suçluları suç için teşvik ettiği veya suçun sebebi olduğu anlamına gelir mi? Tabiki de hayır, tam tersine polis suçu engellemek için orada bulunur. Peki “polis suçları engeller” cümlesi gayet doğru bir cümledir değil mi? İşte tam bu noktada Şengör’ün yaptığı safsata şu oluyor;

“Hayır efendim, polis suçları engellemez tam tersine polisin olduğu yerde daha fazla suç ve suçlu var”

Suçun fazla olduğu bölgelerde polis sayısının fazla olması nasıl ki zorunlu olarak “polisler suçu engellemez” sonucunu vermiyorsa aynı şekilde depremlerin fazla olduğu bölgelerde de dağların yoğun olması “dağlar depremi engellemez/azaltmaz” sonucunu zorunlu olarak vermemektedir. Kısacası ayetin verdiği bilgi ile bilimin verdiği bilgi arasında bir çelişki bulunmamaktadır.

Peki neden dağların olduğu bölgelerde depremler daha sık gerçekleşir?

Orojenez dediğimiz dağ oluşumu, yer tabakalarının kıvrılma ve kırılma hareketleri ile gerçekleşir. Bu kırılma ve kıvrılmalar sonucu yükselen tabaklar dağları oluştururken, kırıkların sonucu olarak tabakaların birbirine göre yer değiştirmesi ile de fay hatları oluşur. Kısacası fay hatlarının ve dağların oluşumu benzer tektonik hareketlerin iki sonucudur. (2) İki durum da sonuç olmasına rağmen Şengör biri diğerinin sebebiymiş imasında bulunarak “Correlation implies causation (bağıntının sebebi ima etmesi)” safsatasına başvuruyor.

Peki dağların oluşumu sarsıntıları azaltır mı?

Şimdi Kur’an’ın “sizi sarsmasın diye sabit dağlar yerleştirdik” ifadesine gelelim. Dağların oluşması sarsıntıyı azaltır veya engeller mi?

Dağların bir etrafındaki zemine göre daha büyük bir kütlesi ve bu kütlenin bulunduğu zemine daha büyük bir basınç uygulamasından yola çıkarak günlük hayattaki fizik bilgimizden de sarsıntıları engellediği veya azalttığı sonucuna varabiliriz. Örneğin bir gitarın titreşen tellerine veya dönen bir topaç üstten elinizle bir basınç uyguladığınız taktirde tellerin titreşiminin veya topacın dönme hızının azalmasından daha doğal bir şey olamaz. Nitekim ayetlerde dağ olarak çevrilen sözcüğe baktığımızda ise özellikle büyük toprak kütleleri, yüksek dağlar için kullanılan “revasi” sözcüğünün kullanıldığını görüyoruz

Bu arada örneğin; Belçikalı bir sismolog olan Thierry Camelbeeck 2016 yılında Apennin dağları üzerine yaptığı bir araştırmada, Apennin dağlarının giderek ayrı düştüğü ve bunun deformasyona, parçalanmaya bunun da depremlere yol açtığına söylüyor. (3)

Dağların sarsıntıları önlemesinde etkili olan bir diğer özelliği de kökleri olmasıdır. (4) Burada karşımıza izostazi kavramı çıkıyor. İzostazi; yerkabuğunun kütleleri ve yoğunlukları birbirinden farklı büyük parçaları (blokları) arasındaki denge durumuna denir. İzostazinin ortaya çıkardığı gerçeklerden biri de tıpkı denizdeki aysberg(buzdağları) gibi karadaki dağların da yükseklikleri ile orantılı olarak kökleri olduğudur. Dağların görünen yerin üstünde yani görünen kısmı tüm hacminin 1/10’u iken kökleri tüm hacminin 9/10’na denk geliyor(5) Örneğin livescience dergisinin haberine göre Himalayalarda bulunan yaklaşık 9 bin km yüksekliğinde olan Everest dağının 200 km kadar da kökü bulunmaktadır.(6)

Kur’an’da dağların kökleri olduğuna ve sabitlik sağladığına dair bilgiye ise Nebe suresinde dağlara kazık benzetmesi yapılarak anlatılır;

Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? (Nebe 6-7)

Yine örneğin benzer şekilde Tevratta Mezmurlar 18:7, 104:5, Yasanın tekrarı 32:22, Yunus, 2:6 bölümlerinde de dağların temelleri olduğu bilgisine değinilir.

O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı,
Titreyip sarsıldı dağların temelleri,
Çünkü RAB öfkelenmişti. (Tevrat, Mezmurlar 18:7)

Çünkü size karşı öfkem ateş gibi tutuşup
Ölüler diyarının derinliklerine dek yanacak.
Yeryüzünü ve ürününü yutup yok edecek
Ve dağların temellerini tutuşturacak. (Tevrat, Yasanın tekrarı, 32:22)

 Yeryüzünü temeller üzerine kurdun,
Asla sarsılmasın diye. (Tevrat, Mezmurlar, 104:5)

Dağların köklerine kadar battım,
Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan;
Ama, ya RAB, Tanrım, Canımı sen kurtardın çukurdan(Tevrat, Yunus 2:6)

Engeller mi azaltır mı?

Son olarak değinmek istediğim nokta şu ki; ayet depremlerin tamamen engellediğini değil azalttığını söylüyor. Şöyle ki; dikkat ederseniz ayette “yeri sarsmaması için” değil “sizi sarsmaması için” ifadesi geçiyor. Aslında yer sarsıntıları çoğu bölgede sürekli olarak bulunuyor, örneğin şuan sizin olduğunuz yerde de deprem oluyor olabilir ama bu 3 şiddetinin altında olduğu için bu sarsıntılar insanlar tarafından hissedilmez. Yine aynı şekilde 3-4 arası şiddetler de çoğu zaman hissedilmez. (7)

kaynakça ve dipnotlar

1) Celal Şengör’ün söz konusu açıklamasına şuradan ulaşabilirsiniz; https://youtu.be/-uYdlsk20p8

2) https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Deprem

3)https://tr.euronews.com/2016/08/24/daglarin-parcalanmasi-depremleri-tetikliyor

4)https://www.nature.com/articles/ngeo1724

5) https://tr.m.wikipedia.org/wiki/İzostazi

6)https://www.livescience.com/6595-depth-himalayan-mountain-roots-revealed.html

7)http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/bilgi/xMercalli.htm

DAĞLAR DEPREMİ ENGELLER Mİ?

Yazı dolaşımı


DAĞLAR DEPREMİ ENGELLER Mİ?” için 1.949 yorum

 1. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağlar; yolunuzu bulmanız için de nehirler, yollar ve nice işaretler meydana getirdi.

  1) Depremde Dağlarda da sarsıntı oluyor. “Sarsmaması için” demek eksik bir anlatım değil mi? Doğrusu daha az sarsması için olmamalı mı?
  2) Sarsıntı yerden yukarı çıktıkça daha çok hissedilir. Örneğin yüksek binalarda, tek katlı evlere göre sarsıntı çok daha fazla hissedilir. Deprem anında dağın zirvesinde olan bir insan, dağın eteklerinde olan bir insana göre çok daha fazla hissedecek tir. Dağlar konusunda yanlış bir söylemde bulunmuş olabilir miyiz.( moment etkisi: kuvvet x kuvvet kolu)
  2) Sarsılmamız istemiyorsa Biz neden sarsılıyoruz ? Sarsıntıyı engellemeye Gücümüz mü yetmiyor.
  3) Sarsmak istemiyorsa yer kabuğunda kırılmaları niye meydana getiriyor ?
  4) Kırılma nedeni Eğer fizik kanunları diyeceksek ( ısı farkları neticesinde büzülme/genişleme gibi ) fizik kanunları niçin bizi koruyacak şekilde düzenlenmedi ?
  5) Fizik kanunları gerekliydi diyeceksek, yer kabuğunu niçin kırılmayacak şekilde tasarlanmadı.
  6) Kuzey Avrupa da, Arap yarım adasında,… deprem olmuyor. Tüm dünya neden bu şekilde tasarlanmadı?

  daha onlarca soru geliyor aklıma;
  Bu gibi sorulara da açıklama yaparsanız memnun olurum..
  ……………..

 2. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
  widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.

  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

  Also visit my homepage :: game online 918kaya

 3. Do you have a spam problem on this website; I also am a
  blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice
  practices and we are looking to exchange solutions with others, why not shoot
  me an e-mail if interested.

  Also visit my web site … download game lpe88 (918kiss-m.com)

 4. Hello, i feel that i noticed you visited my weblog thus i got
  here to return the choose?.I’m attempting to find issues to improve my website!I suppose its ok
  to make use of a few of your ideas!!

  Also visit my web page :: playboy2 slot

 5. It’s perfect time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.

  I’ve learn this put up and if I may just I desire to suggest you few
  interesting things or tips. Perhaps you can write subsequent articles regarding this article.

  I desire to learn even more issues approximately it!

  My web blog love138 android

 6. Hey there! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new initiative in a community
  in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a wonderful job!

 7. Whats up this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use
  WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding skills so I wanted
  to get advice from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 8. I’m extremely impressed with your writing skills as well
  as with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.

  Take a look at my homepage – sky777apk ios

 9. Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a team of volunteers and starting a new project in a
  community in the same niche. Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

  Feel free to visit my blog post: slot game 3win8

 10. I believe what you said made a lot of sense.

  However, think on this, suppose you added a little content?
  I ain’t saying your information isn’t solid., but suppose you added a title to possibly
  grab people’s attention? I mean DAĞLAR DEPREMİ ENGELLER Mİ?
  | islamicrophone is a little vanilla. You ought to peek at Yahoo’s home
  page and watch how they create post headlines to get viewers to click.
  You might try adding a video or a related picture or two to grab readers excited about what you’ve written.
  In my opinion, it might bring your posts a little bit more
  interesting.

  Feel free to visit my blog post – sky1388 download

 11. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less.

  I’ve been using Movable-type on a number of websites for
  about a year and am worried about switching to another platform.
  I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?

  Any help would be greatly appreciated!

  My site; 라이즈팀

 12. Wow, marvelous weblog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make running a blog look easy. The entire glance of your site is magnificent, let alone the content material!

 13. I got this site from my buddy who told me concerning this site and at the moment this time I am browsing this site
  and reading very informative articles or reviews at this place.

 14. Nice post. I was checking constantly this blog and
  I’m impressed! Very helpful information particularly the last
  part 🙂 I care for such info a lot. I was seeking this particular information for a very long time.
  Thank you and good luck.

 15. Admiring the time and effort you put into your site and detailed information you provide.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same old rehashed information. Fantastic read!

  I’ve saved your site and I’m adding your RSS feeds to my Google
  account.

 16. I blog quite often and I genuinely appreciate your information. This great article has truly peaked
  my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new
  details about once per week. I subscribed to your RSS
  feed too.

 17. Today, I went to the beachfront with my children. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 18. Thanks on your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you’re a great author.
  I will remember to bookmark your blog and will eventually come back later in life.

  I want to encourage continue your great work,
  have a nice day!

 19. I have been browsing online more than 4 hours today, yet I
  never found any interesting article like
  yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all site owners and
  bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 20. I really like what you guys tend to be up too.
  This sort of clever work and coverage! Keep up
  the very good works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll.

 21. What i don’t understood is actually how you’re not actually a lot more neatly-favored than you might be now.
  You’re so intelligent. You know thus significantly in relation to this topic, made
  me individually consider it from a lot of various angles.
  Its like women and men aren’t interested except it is something
  to do with Lady gaga! Your individual stuffs excellent.
  All the time care for it up!

 22. Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new
  iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
  Keep up the excellent work!

 23. Aw, this was an exceptionally good post. Finding the time and
  actual effort to create a superb article… but what can I say… I
  procrastinate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 24. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be
  really something that I think I would never
  understand. It seems too complicated and extremely broad for me.
  I’m looking forward for your next post, I’ll try to get the hang
  of it!

 25. Its like you read my mind! You appear to know
  a lot about this, like you wrote the book in it or something.
  I think that you can do with a few pics to drive the message
  home a little bit, but other than that, this is excellent blog.
  A fantastic read. I will certainly be back.

 26. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the net the
  simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about
  worries that they just do not know about. You managed to hit
  the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect ,
  people can take a signal. Will likely be back to get more.

  Thanks

 27. Hi! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Many thanks!

 28. What i do not understood is in truth how you are not really a lot more neatly-liked than you might be now.
  You’re very intelligent. You know thus considerably relating to this matter, made me in my
  view believe it from numerous numerous angles. Its like women and men aren’t interested unless it is one thing to accomplish with
  Girl gaga! Your personal stuffs excellent. At all times deal with
  it up!

 29. Magnificent items from you, man. I have consider your stuff previous to
  and you are just too excellent. I really like what you have obtained here, really
  like what you’re saying and the best way through which you
  are saying it. You’re making it entertaining and you still care for to
  keep it wise. I cant wait to learn far more from you.
  That is actually a wonderful website.

 30. Unquestionably believe that that you stated. Your favourite reason appeared
  to be at the web the simplest factor to take into
  accout of. I say to you, I certainly get annoyed while other folks
  think about issues that they just don’t
  recognize about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing with no need side effect , folks can take a signal.
  Will likely be back to get more. Thanks

 31. I used to be suggested this web site through my cousin. I am now not sure whether this submit is written via him as nobody else know such distinctive approximately my trouble.
  You are amazing! Thank you!

 32. Way cool! Some extremely valid points! I appreciate
  you penning this article plus the rest of the website is also really
  good.

 33. Excellent blog here! Also your site loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as fast as yours lol

 34. Usually I don’t learn post on blogs, however I would like to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice article.

 35. I am really loving the theme/design of your website. Do you ever run into any browser compatibility issues? A couple of my blog audience have complained about my website not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 36. It’s actually a nice and helpful piece of info. I’m happy that you simply shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 37. Great article! This is the kind of info that are meant to be shared around the net. Shame on Google for no longer positioning this post higher! Come on over and talk over with my website . Thank you =)

 38. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something which I think I would never understand. It seems too complex and very broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 39. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 40. I don’t even know the way I ended up right here, but I assumed this publish was good.
  I don’t understand who you might be but certainly
  you’re going to a famous blogger in the event you aren’t already.
  Cheers!

 41. It’s the best time to make some plans for the
  future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting things or tips.
  Maybe you can write next articles referring to this
  article. I desire to read more things about it!

 42. Its like you learn my thoughts! You appear to grasp so much about this, like you
  wrote the e-book in it or something. I believe that you can do with a few % to force the
  message home a bit, but other than that, that is great blog.
  A great read. I will definitely be back.

 43. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything
  you can suggest? I get so much lately it’s driving me
  crazy so any assistance is very much appreciated.

 44. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a format issue or something to do with internet browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue fixed soon. Cheers

 45. I’ve been browsing online more than 2 hours today, yet I never found any interesting article
  like yours. It’s pretty worth enough for me. In my opinion, if all webmasters
  and bloggers made good content as you did, the web will be much more useful than ever before.

 46. https://interviewtip.net Auto increment permits the user
  to produce a unique number to be produced whenever a brand-new document is inserted in the table.

  AUTOMOBILE INCREMENT is the keyword phrase for
  Oracle, AUTO_INCREMENT in MySQL as well as IDENTITY key phrase can be made use of in SQL SERVER
  for auto-incrementing. Mostly this key words is utilized to develop the main key for the table.

  Normalization prepares the existing tables as well as
  its areas within the data source, resulting in minimum duplication. It is made use
  of to streamline a table as much as feasible while
  maintaining the special fields.

  If you have really little to claim on your own, the recruiter power think you have void to say.
  pl sql interview concerns I make myself really feel magnificent in front the interview starts.
  With this question, the employer will certainly judge you on just how you prioritise your task
  checklist. I eagerly anticipate workings with damien once
  more in the future tense. You mightiness require a compounding of dissimilar sorts of concerns in order to to the
  full cover the problem, and this might split betwixt participants.
  Candidates appear to interviews with a finish of thrilling you.

  A main trick is a unique type of distinct secret.
  A international secret is used to keep the referential link stability
  in between 2 information tables. It avoids actions that can damage web links in between a child as well as a moms and dad table.
  A main secret is made use of to define a column that
  distinctively determines each row. Void value and also duplicate
  values are not allowed to be entered in the primary key column.
  Nonetheless, you could not be offered this tip, so it gets on you to remember
  that in such a situation a subquery is exactly what you require.
  After you undergo the fundamental SQL interview questions, you are most
  likely to be asked something extra details.

 47. Wonderful work! That is the kind of info that are supposed to be shared across the internet. Disgrace on Google for now not positioning this submit higher! Come on over and visit my web site . Thank you =)

 48. Hey! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting tired of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at options for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.

 49. Thank you for another fantastic post. Where else may just anyone get that type of information in such an ideal means of writing? I’ve a presentation next week, and I am at the search for such information.

 50. Hi there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to
  new updates.

 51. Fantastic goods from you, man. I have consider your stuff prior to and you are just too great. I actually like what you have bought here, certainly like what you are stating and the way in which in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it sensible. I can not wait to learn far more from you. That is actually a wonderful site.

 52. ขณะนี้บางครั้งก็อาจจะไม่มีผู้ใดไม่รุ้จะสล็อตออนไลน์ เนื่องจากว่าเป็นเกมที่ใครๆชอบใจเพราะเหตุว่าเป็นเกมที่สร้างกำไรได้อย่างยิ่ง UFABET เว็บสล็อตออนไลน์ยักษ์ใหญ่ จ่ายจริง จัดหนัก โบนัสมากมาย คิดจะเล่นสล็อตจำต้องไม่พลาด UFABET ขอรับ

 53. สล็อตออนไลน์เกมคาสิโนที่ได้รับความนิยมชั่วกับชั่วกัลป์ เล่นง่าย แจ็คพอตแตกไวต้องที่ UFABET จ่ายจริง จ่ายเต็ม มีเกมให้เลือกไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งยังพนันบอล บาคาร่า ยิงปลา มาเว็บไซต์แห่งนี้เว็บเดียวโคตรคุ้ม สร้างรายได้ง่ายๆจบที่เว็บไซต์ UFABET ได้เลยครับผม

 54. ถ้าหากจะเอ่ยถึงบาคาร่าออนไลน์ หรือมีการค้นหาบาคาร่าออนไลน์ UFABET จะเป็นชื่อแรกๆเลยที่คุณจะเจอ นั่นเพราะพวกเราเป็นเว็บให้บริการบาคาร่าระดับแนวหน้า ซึ่งได้รับการยินยอมรับว่าจ่ายจริง จ่ายเต็มไม่มีกลั้น ไม่มีกั๊ก ยิ่งทำให้สมาชิกถูกใจอย่างมากขอรับ

 55. อยากได้เล่นพนันแต่ไปคาสิโนมิได้ ปัญหาโลกแตกนี้จะหมดไปครับผมเหตุเพราะ UFABET ได้ยกคาสิโนมาไว้ให้แล้ว มีเกมมากมายทั้งยังบาคาร่า สล็อต แทงบอล มองบอลสด มีหมดครับ เพียงแต่สมัครสมาชิกกับเราก็อย่างกับไปคาสิโนจริงๆเลยครับผม

 56. ในตอนนี้ผู้คนต่างค้นหาความสะดวกสบายเกือบ 100 UFABET แทงบอลออนไลน์ที่ตอบปัญหาคนในยุคนี้ที่สุด เพราะสามารถพนันไหนก็ได้ เวลาใดได้หมด ง่าย สบาย ที่สำคัญที่สุดคือไม่เป็นอันตรายมากมายๆ

 57. เว็บไหนที่ว่าดี เว็บไซต์ไหนที่ว่าเด็ด ผมลองมาหมดแล้วนะครับ ในเวลานี้มาตกลงปลงใจตรงนี้เลยครับ UFABET จะต้องยอมรับว่าระบบเค้าเจ๋งสุดแล้วที่ผมเล่นมาก ไม่กระตุกไม่ค้าง ฝากเงินอัตโนมัติ ยิ่งสะดวกเร็ว ที่สำคัญมีทีมงานรอเสนอแนะ 24 ชั่วโมง

 58. บาคาร่าเกมไพ่ยอดนิยมติดอกติดใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยเหตุว่าเป็นเกมไพ่ที่เล่นง่ายจบเกมไว จึงทำให้ได้เงินไว UFABET ได้สะสมเกมบาคาร่าออนไลน์มาไว้แบบครบทุกค่ายให้คุณได้เลือกเล่นอย่างจุใจ รองรับด้วยระบบฝากถอนอัตโนมัติไม่ยุ่งยากอีกอีกต่อไปแล้วครับ

 59. มุ่งมาดปรารถนามีรายได้แต่ไม่อยากเดินทางไปไหน ต้องการมีรายได้แต่ไม่อยากลงทุนมากมาย เพราะเหตุว่ายุคนี้เป็นยุคที่ใครๆก็จำเป็นที่จะต้องเซพตัวเอง UFABET ก็เลยได้เก็บรวบรวมเกมออนไลน์ไว้ล้นหลามเพื่อคุณได้ทำเงินสร้างรายได้แบบง่ายๆอีกทั้งบาคาร่า แทงบอล สล็อต

 60. บาคาร่าออนไลน์เป็นเกมพนันออนไลน์ที่ถูกอกถูกใจคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยครับ เพราะนอกจากจะเล่นง่ายยังทำเงินได้จริง UFABET นอกเหนือจากการที่จะมีบาคาร่า ยังมีเกมอื่นๆมีจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นแทงบอล สล็อต ยิงปลา เรียกว่ายกคาสิโนมาไว้บนเว็บไซต์เลยนะครับ สมัครง่าย ได้เงินเร็ว ระบบฝากถอนแบบอัตโนมัติขอรับ

 61. เเล่นบาคาร่าออนไลน์ได้โดยง่ายเพียงแต่เข้ามาที่ UFABET กดเข้าหน้าสมัครก็สารมารถทำเงินได้ในทันทีทันใด พวกเราเป็นคาสิโนออนไลน์ที่เยี่ยมที่สุด ระบบใช้งานง่ายเป็นมีทีมงานรอคอยให้คำปรึกษาและเสนอแนะถ้าหากกำเนิดปัญหา บริการคืนดีกันเอง จะเล่นพันออนไลน์ทั้งทีควรต้องUFABET

 62. เดี๋ยวนี้อาจจะไม่มีผู้ใดไม่รุ้จะสล็อตออนไลน์ ด้วยเหตุว่าเป็นเกมที่ใครๆชอบอกชอบใจเพราะเป็นเกมที่สร้างกำไรได้เป็นอันมาก UFABET เว็บสล็อตออนไลน์ยักษ์ใหญ่ จ่ายจริง จัดหนัก โบนัสเยอะแยะ คิดจะเล่นสล็อตจำต้องไม่พลาด UFABET ครับ

 63. บาคาร่าออนไลน์เป็นเกมพนันออนไลน์ที่ต้องใจคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยครับผม เพราะนอกจากจะเล่นง่ายยังทำเงินได้จริง UFABET นอกเหนือจากการที่จะมีบาคาร่า ยังมีเกมอื่นๆมีเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพนันบอล สล็อต ยิงปลา เรียกว่ายกคาสิโนมาไว้บนเว็บเลยนะครับ สมัครง่าย ได้เงินเร็ว ระบบฝากถอนแบบอัตโนมัติครับผม

 64. เกมบาคาร่าก็ยังคงเป็นเกมที่ครอบครองใจคนอีกจำนวนไม่น้อยในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ยิ่งถูกพัฒนาเป็นแบบอย่างออนไลน์ยิ่งไม่ยุ่งยากต่อการเข้าถึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเล่นที่คาสิโนเพียงแต่มาที่ UFABET คุณก็สามารถร่วมเล่นเกมแล้วก็ทำเงินได้อย่างไม่ยากเย็นกับบาคาร่าออนไลน์แล้ว พร้อมระบบฝากถอนอัตโนมัติ

 65. พนันบอลยังไงให้ได้เงิน พนันบอลชนะอย่างไรผิดโกง UFABET จ่ายจริงจ่ายไม่ยั้งระบบเข้าใจง่าย แค่เพียงคลิกสมัครก็ทำเงินได้อย่างสะดวกสบายกับคาสิโนออนไลน์ สบายสุดๆชีวิตชิวๆชีวิตคลูๆทำเงิน สร้างผลกำไรสบายๆจึงควรที่ UFABET

 66. สล็อตเกมยอดนิยมที่เด็กเล่นได้คนแก่เล่นได้เงิน มั่งคั่งไปแบบงงเต็กๆกันไปเลย กับ สล็อตออนไลน์ ที่ใครๆต่างชูให้เป็นเกมในคาสิโนที่ทำเงินง่าย UFABET รวมสล็อตไว้ให้มากมาย แจ็คพอตจำนวนมาก โบนัสก็มากไม่น้อยเลยทีเดียว บอกเลยเว็บไซต์นี้เค้าแจกอย่างป๋า จำเป็นต้องตรงนี้ที่เดียว ครบจบที่ UFABET

 67. ตอนต้นผมว่าเว็บไซต์ไหนก็แบบเดียวกัน เพราะเข้าไปก็พบเกมเดิมๆแต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันแตกต่างกันขอรับ ยิ่งเว็บไหนที่เวลาฝากถอนจะต้องผ่านพนักงานอันนี้ผมเกลียดสุดเลย เสียเวล่ำเวลา ส่วนตัวผมว่า UFABET ดีสุดเลยค่ะนะครับ เค้าใช้ระบบอัตโนมัติ

 68. ยุคที่ใครๆก็ต้องการความสบายสบาย บาคาร่าออนไลน์ก็เลยเป็นตัวเลือกที่โคตรดีสำหรับท่าน UFABET มีบาคาร่าให้เลือกเล่นเยอะพวกเราเป็นคาสิโนที่จ่ายจริง ทำเงินได้จริง สมัครง่าย ระบบฝากถอนอัตโนมัติแล้วพบกันขอรับ

 69. แหล่งรวมเกมออนไลน์จำเป็นต้องชูให้ UFABET มีครบจบที่ตรงนี้ที่เดียวครับ อีกทั้งบาคาร่า พนันบอล ที่สำคัญพลาดไม่ได้กับสล็อตออนไลน์ถือว่าเป็นเกมยอดนิยมในยุคนี้เลยก็ว่าได้ เพราะว่าได้เงินง่าย ทำเงินได้จริง ทุนน้อยก็รวยได้ ยิ่งที่ UFABET บอกเลยแจ็คพอตหลายชิ้นมาย!

 70. กระแสพนันออนไลน์ว่าแรงแล้ว ยังแรงไม่สู้โปรโมชั่นเด็ดๆที่ UFABET ขยันเอาใจสมาชิกมากครับผม แล้วก็ชอบใจผมซะด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องโปรโมชั่นครับ ผมชอบที่เค้ามีเกมให้เลือกเยอะแยะ ทั้งยังพนันบอล บาคาร่า ยิงปลา สล็อต เกมใหม่ๆมีหมด

 71. รู้เรื่องขอรับว่ากระแสพนันออนไลน์ก็แรงอยู่ แต่ว่าเป็นจริงเป็นจังๆถ้าเกิดเราเล่นแบบมีสติสัมปชัญญะ เดี๋ยวนี้นับว่าเป็นแนวทางที่ทำเงินเจริญทีเดียวครับผม ตอนนี้ผมก็ได้กำไรมา 4 หลัก ยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะครับ เนื่องจากเคยคิดว่ามันน่ากลัวยังไง เว็บไซต์จ่ายจริงผมเสนอแนะUFABET ครับผม

 72. ถ้าหากคนไหนกันแน่เลยทดลองสัมผัสกับสล็อตออนไลน์เป็นจำเป็นต้องถูกใจกันทุกรายเลยครับ เพราะว่านอกเหนือจากจะได้รับความรื่นเริงใจกับเอฟเฟคสุดหรูแล้วยังทำเงินได้ไวด้วย UFABET ได้ยกสล็อตออนไลน์ค่ายที่ยอดเยี่ยมมาไว้บริการทุกท่านไม่เพียงเท่านั้นยังเพิ่มโบนัสอัดแจ็กพอตอีกเยอะเลยนะครับ

 73. สาวกผี สาวกหงส์ สาวกสิงห์ สาวกเรือ สาวกไก่ สาวกจิ้งจอก ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวกไหนก็ตาม UFABET ขอเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสำหรับในการเปลี่ยนสิ่งที่คุณชื่นชอบเป็นรายได้ ด้วยการชูคาสิโนมาไว้ให้แก่คุณพนันบอลออนไลน์ได้อย่างไม่ยากเย็นกันเลยขอรับ

 74. อยากมีรายได้แต่ว่าไม่ต้องการที่จะอยากเดินทางไปไหน อยากมีรายได้แต่ไม่ได้อยากลงทุนจำนวนมาก ด้วยความที่ยุคนี้เป็นยุคที่ใครๆก็จำเป็นที่จะต้องเซพตนเอง UFABET ก็เลยได้เก็บรวบรวมเกมออนไลน์ไว้ล้นหลามเพื่อคุณได้ทำเงินสร้างรายได้แบบง่ายๆอีกทั้งบาคาร่า พนันบอล สล็อต

 75. เล่นมาก็หลายเว็บไซต์มาจบที่เว็บไซต์ UFABET นะครับทีแรกๆก็ไม่แน่ใจนะครับ ก็ลองๆไป แต่ที่สุดแล้วผมว่ามาเว็บแห่งนี้เป็นจบเลยจริงๆเกมเยอะแยะ ระบบดี ฝากถอนง่าย ข้างดูแลลูกค้าดีแล้ว โปรโมชั่นก็มากมาย ตอบปัญหามากนะครับ แบบนี้ล่ะที่สังคมอยากได้

 76. สล็อตเกมยอดนิยมที่เด็กเล่นได้คนแก่เล่นได้เงิน มั่งมีไปแบบงงงันๆกันไปเลย กับ สล็อตออนไลน์ ที่ใครๆต่างชูให้เป็นเกมในคาสิโนที่ทำเงินง่าย UFABET รวมสล็อตไว้ให้มาก แจ็คพอตล้นหลาม โบนัสก็มาก บอกเลยเว็บแห่งนี้เค้าแจกอย่างป๋า จำต้องที่นี่ที่เดียว ครบจบที่ UFABET

 77. ถ้าคุณอยากพนันบอล วันนี้คุณไม่ต้องเดินทางไปโต๊ะบอลอีกต่อไปเพียงแค่เข้ามาที่ UFABET เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ที่จะทำให้การพนันบอลของคุณเป็นเรื่องง่ายๆมีแทงบอลทุกแบบอย่างให้เลือกทั้งบอลผู้เดียว บอลสเต็ป บอลสด หรือจะมองบอลฟรียังได้เลยครับ

 78. ที่สุดของเกมที่ให้ความบันเทิงสูงสุดเต็มอิ่มด้วยเอฟเฟคสุดเลิศทำเงินเร็วให้เงินไว น่าจะหนีไม่พ้นสล็อตออนไลน์ ที่เหล่านักเสี่ยงโชคยกให้เป็นสุดยอดของเกมออนไลน์ UFABET แหล่งรวมเกมออนไลน์ก็ไม่พลาดที่จะจัดสล็อตออนไลน์มาให้สมาชิกอย่างจุใจ

 79. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed to get set up?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100%
  certain. Any recommendations or advice would be greatly
  appreciated. Cheers

 80. อาจจะไม่มีใครไม่เคยทราบคาสิโนออนไลน์แล้วครับผม เพราะว่าเป็นสิ่งที่กำลังเป็นที่นิยมมากมายก่ายกองอีกทั้งมือเก๋ามือใหม่ มือสมัครเล่นหรือระดับเซียนต่างทุ่มเทใจให้กับ UFABET คาสิโนออนไลน์เว็บถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณประโยชน์สูงสุดของสมาชิก จ่ายจริง ฝากถอนไม่มีขัันต่ำ

 81. สล็อตออนไลน์เกมออนไลน์ที่เล่นง่าย เข้าใจง่าย เอฟเฟ็คสวย ทำให้ผู้เล่นรู้สึกบรรเทาในขณะเล่นโน่นซึ่งก็คือคุณจะได้รับความสุขไปพร้อมๆกับกระบวนการทำเงินไปด้วยเลยจ๊าขอรับ UFABET เว็บพนันออนไลน์ที่ได้รวมรวมเกมออนไลน์ไว้มากมาย ฝากถอนอัตโนมัติ สะดวกปลอดภัย

 82. คงจะไม่มีใครไม่ทราบคาสิโนออนไลน์แล้วนะครับ เพราะเหตุว่าเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมมากมายก่ายกองทั้งยังผู้ชำนาญมือใหม่ มือสมัครเล่นหรือระดับเซียนต่างทุ่มเทใจให้กับ UFABET คาสิโนออนไลน์เว็บไซต์ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อคุณประโยชน์สูงสุดของสมาชิก จ่ายจริง ฝากถอนไม่มีขัันต่ำ

 83. เกมที่ทำเงินได้ไวจำเป็นต้องชูให้บาคาร่าเลยขอรับ แต่ละเกมใช้เวลาน้อยผู้คนจำนวนมากก็เลยเลือกให้เป็นวัสดุทำเงินเพราะว่านอกเหนือจากทำเงินไวยังคงใช้ทุนน้อยด้วยด้วย UFABETก็เลยเอาใจสมาชิกโดยรวมบาคาร่าทุกค่อยมาไว้ให้เล่นได้แบบจุใจไม่น่าเบื่อเลยค่ะฝ่ากันเลยจ้ะขอรับ

 84. อยู่บ้านอย่างไรให้ได้เงิน อยู่บ้านยังไงให้ได้รับความสนุกสนานแบบมีคุณประโยชน์สูงสุด UFABET คาสิโนออนไลน์ที่มีเกมออนไลน์นานาประการ ยอดนิยมสูงสุดคงหนีไม่พ้น บาคาร่า ด้วยเหตุว่าทำเงินได้จริง ทำเงินได้ไว สามารถเล่นหลายโต๊ะในเวลาเดียวกันได้พร้อมระบบฝากถอนอัตโนมัติ

 85. สำหรับผู้ที่อยากได้หาเงินที่บ้านวันนี้เราขอเสนอเว็บไซต์พนันออนไลน์ UFABET เว็บของเราเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ ลำดับต้นๆมีแทงบอลออนไลน์ไว้ให้บริการ พร้อมเกมออนไลน์อีกนานาประการเกมทั้งยัง สล็อต บาคาร่า ยิงปลา รวมถึงฯลฯ มากกว่า 200 เกม

 86. บาคาร่าออนไลน์พูดได้ว่าตอบปัญหาชีวิตคนในช่วงปัจจุบันสุดๆเพียงแค่เข้ามาที่ UFABET คุณก็สามารถทำเงินได้ง่ายๆกับบาคาร่าออนไลน์ได้โดยทันที พวกเรามีระบบระเบียบรองรับที่ซึ่งพูดได้ว่าดีที่สุดในยุคนี้ด้วยระบบฝากถอนอัตโนมัติทำรายการได้เองโดยไม่ผ่านผู้แทนและไม่มีขั้นต่ำเลยนะครับ

 87. เเล่นบาคาร่าออนไลน์ได้อย่างง่ายๆเพียงแค่เข้ามาที่ UFABET กดเข้าหน้าสมัครก็สารมารถทำเงินได้ในทันทีทันใด เราเป็นคาสิโนออนไลน์ที่เหมาะสมที่สุด ระบบใช้งานง่ายเป็นมีคณะทำงานรอให้คำปรึกษาแล้วก็ชี้แนะถ้าเกิดเกิดปัญหา บริการคืนดีกันเอง จะเล่นพันออนไลน์ทั้งทีจึงควรUFABET

 88. เเล่นบาคาร่าออนไลน์ได้โดยง่ายแค่เพียงเข้ามาที่ UFABET กดเข้าหน้าสมัครก็สารมารถทำเงินได้ในทันที พวกเราเป็นคาสิโนออนไลน์ที่ดีเยี่ยมที่สุด ระบบใช้งานง่ายเป็นมีคณะทำงานคอยให้คำแนะนำและแนะนำถ้ากำเนิดปัญหา บริการคืนดีกันเอง จะเล่นพันออนไลน์ทั้งทีควรต้องUFABET

 89. ต้องการเล่นพนันหากแม้ไปคาสิโนมิได้ ปัญหาโลกแตกนี้จะหมดไปครับด้วยเหตุว่า UFABET ได้ชูคาสิโนมาไว้ให้แล้ว มีเกมมากมายทั้งยังบาคาร่า สล็อต แทงบอล มองดูบอลสด มีหมดครับผม เพียงสมัครสมาชิกกับเราก็เช่นเดียวกันกับไปคาสิโนจริงๆเลยนะครับ

 90. ยุคนี้สมัยนี้การพนันจำเป็นต้องคาสิโนออนไลน์เท่านั้น เพราะว่าไม่มีอันตรายเล่นง่าย ทำเงินได้จริง ชีวิตดีๆไม่ได้มีเพียงแค่ในนิยาย UFABET เว็บคาสิโนออนไลน์ได้เก็บรวบรวมเกมพนันเอาไว้อย่างสมบูรณ์ มานี้ไม่ผิดหวังแน่ๆจ่ายจริง จ่ายเต็ม จ่ายไม่ยั้ง จ่ายไม่ยั้ง เจอะกันที่ UFABET ขอรับ

 91. หาเรายอมเปิดใจกับของใหม่ๆก็เหมือนเปิดโลกอีกใบ UFABET ท้าให้ท่านสัมผัสโลกใหม่กับบาคาร่าออนไลน์มิติใหม่ที่การเดิมพันที่อีกทั้งสบาย ง่าย ปลอดภัย เว้นแต่บาคาร่า เว็บไซต์ของพวกเรายังให้บริการเกมล้นหลามอย่างเช่น แทงบอล สล็อต ยิงปลาย พร้อมโปรโมชั่นจำนวนมากเลยครับผม

 92. เกมที่ทำเงินได้ไวจำต้องยกให้บาคาร่าเลยนะครับ แต่ละเกมใช้เวลาน้อยผู้คนจำนวนมากก็เลยเลือกให้เป็นอุปกรณ์ทำเงินเพราะว่านอกเหนือจากทำเงินไวยังใช้ทุนน้อยด้วยด้วย UFABETก็เลยเอาใจสมาชิกโดยรวมบาคาร่าทุกค่อยมาไว้ให้เล่นได้แบบจุใจไม่มีเบื่อเลยขอรับ