CEHENNEMDE YEMEK ÇELİŞKİSİ

iddia: Cehennemdeki günahkarlar için 3 farklı ayette 3 farklı yiyecekten bahsediliyor. Bu çelişki değil mi?

İlgili ayetlere bakalım öncelikle;

Onlar için darı’dan (kuru dikenden) başka yemek yoktur (Gaşiye 6)

Ancak günahkârların yediği kanlı irinden başka yiyeceği de yoktur. (Hakka 36-37)

Şüphesiz, zakkum ağacı, günahkârların yemeğidir. (Duhan 43-44 )

İlk iki ayette “sadece” anlamına gelen “den başka” kalıbı kullanılmış ama yine de kesin bir çelişkiden söz edilemez. Çelişmezlik ilkesine göre üç ayetin de aynı anda mümkün olabileceği tek bir senaryo bulmamız çelişkiyi ortadan kaldırmak için yeterlidir. Zira iki durumun çelişkili olduğunu iddia edebilmek için ikisi için de aynı koşullar altında olduğuna emin olmamız lazım.

Örneğin; “Fırat sadece kırmızı kazak giyer” ve “Fırat sadece mavi kazak giyer” cümleleri bu durumda çelişkilidir. Ama cümleleri “Fırat okulda sadece kırmızı kazak giyer” ve “Fırat uyurken sadece mavi kazak giyer” şeklinde değiştirirsek, çelişkiden bahsedemeyiz. Benzer bir durum söz konusu ayetlerde de mevcut; ilgili ayetlerde çelişki olduğunu iddia edebilmemiz için cehennemdeki aynı günahkarlardan bahsedildiğine emin olmamız lazım. Oysa Kur’an’ın diğer ayetlerine baktığımızda cehennemin katmanlar şeklinde olduğuna ve her katmanda başka günakarlar olduğunu görüyoruz. İlgili ayetler şu şekilde;

Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. (hicr 44)

Hicr 44 ayetine göre cehennemde her günahkar aynı durumda olmayacak. Örneğin; münafıklar cehennemin en alt katında olacak;

”Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar.” (Nisa suresi 145)

Farklı cehennem katlarında farklı yiyecek cezaları olabilir ve o katın günahkarları için “sadece” veya “-den başka” kalıpları kullanılabilir. Örneğin cehennemin en üst katındaki günahkarların tek yiyeceği darı dikeni iken en alt katındaki günahkarların tek yiyeceği kanlı irin olabilir. Bu yüzden söz konusu üç ayette çelişki olduğu iddia edilemez zira çelişkiyi ortadan kaldıran mümkün senaryolar kurulabiliyor.

CEHENNEMDE YEMEK ÇELİŞKİSİ

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.