ALLAH’IN NET SAYI VERMEMESİ

iddia: Allah saffat 147 ayetinde hz.Yunus’un kavminden bahsederken kavmin nüfusunu neden net bir şekilde belirtmemiş? Allah için belirsizlik olabilir mi?

Önce ilgili ayete bakalım;

Biz onu yüz bin, yahut daha fazla insana peygamber olarak gönderdik. (Saffat 147)

Görüldüğü gibi Allah ayette tam, kesin bir sayı vermemiş ” yüz bin yahut daha fazla” diyerek belirsiz bir cümle kurmuştur. Yaratıcı için belirsizlik söz konusu değil ise bu ayet Kur’an’ı bir insanın yazdığını mı gösterir? Şöyle ki; günlük hayatta bu tür belirsiz cümleleri çokça kullanırız ve bunun başlıca iki sebebi vardır; Ya bahsettiğimiz konu hakkında cidden net bir bilgimiz yoktur veya uzun açıklama yapmamak için belirsiz ifadeler kullanarak açıklamayı kısa kesmişizdir.

Burada Allah’ın net bir sayı vermemesinin nedeni tabiki de ikinci durum yani uzun açıklama yapmamasıdır. Şöyle ki; hz.Yunus’un peygamber olarak gönderilmesi anlık bir olay değil belli bir süreçtir. Ayetteki “gönderdik” fiili de geçmişte olmuş geniş bir zamanı kapsar. Örneğin diyelim ki Hz.Yunus 25 yıl peygamberlik yapmış olsun, peki bu 25 yıl boyunca kavmin nüfusu hep 100 bin mi olacak? Tabiki de hayır, herhangi bir doğal afet veya salgın olmadığı sürece genelde artacaktır. İkinci yıl 110 bin, üçüncü yıl 115 bin, onuncu yıl 150 bin nüfuslu bir kavim olabilir örneğin.

Peki Allah’ın bu süreçte her yıl için ayrı ayrı nüfus sayısını vermesi ne işimize yarayacaktı? Tabiki tarihi bilgi dışında gereksiz bir bilgi olacaktı ki nitekim Kur’an’daki peygamber kıssalarının amacı tarih bilgisi vermek değil. İlgili kıssalarda asıl amaç müslümanların yaşanmış bu olaylardan ders çıkarmasıdır. Bu yüzden Allah ayette kavmin nüfusu ile ilgili bilgiyi kısa bir şekilde vermiştir ve kısa olduğu için de belirsiz bir ifade kullanmıştır.

ALLAH’IN NET SAYI VERMEMESİ

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.