Ebu Abdullah El-Battani (858-929 )

Ebu Abdullah Muhammed bin Cabir bin Sinan El Battani El Harrani 858 yılında Harran’da doğdu ve bir hesaba göre Battan, Harran’ın bir eyaletidir. Battani, ilk olarak tanınmış bir bilim adamı da olan babası Cabir bin San’an El Battani tarafından eğitildi. Daha sonra Fırat nehrinin kıyısındaki ileri seviyede eğitim aldığı ve bilim adamı olarak geliştiği Rakka’ya taşındı. 9. yüzyılın başlarında, yaşamının sonuna kadar çalıştığı Samarra’ya 929 yılında göç etti. Sâbiî kökenli olsa da kendisi Müslümandı. El Battani Albategnius, Albategni veya Albatenius gibi çeşitli Latince isimlerle de bilinir. Tam ismi Ebu Abdullah Muhammed bin Cabir bin Sinan el Rakki el Harrani el Sabi el Battani’dir.

El Battani, Urfa’nın 38 km güneydoğusundaki Balikh Nehri kıyısında bulunan önceden Romalılar tarafından Carrhae olarak adlandırılan Harran’da doğdu. Ailesi Harranlıydı ve yıldızlara tapan Sâbiîlik mezhebinin üyeleriydi. Onların yıldızlara tapıyor olmaları, Sâbiîlerin astronomi çalışmaları için güçlü bir motivasyon kaynağıydı. Sâbiîler Sabit Bin Kurra gibi alanında başarılı astronom ve matematikçileri yetiştirdi. Aslında, Sabit de Harranlıydı ve El Battani’nin doğduğu zamanlarda orada yaşıyor olmalıydı. Sabit’in aksine, El Battani Sâbiîlik mezhebine inanmıyordu ve “Ebu Allah Muhammed” onun kesinlikle müslüman olduğunu gösteriyordu.

Kimlik kesin olmasa da, El Battani’nin babasının Harran’da bir çalgı yapımcısı olarak iyi bir üne sahip olan Cabir bin Sinan El Harrani olması muhtemeldir. İsim tanımlamayı kesinleştirir ve El Battani’nin astronomik aletler yapma konusundaki yeteneği, bu becerileri babasından öğrendiğinin iyi bir göstergesidir.

El Battani, ileri düzeydeki astronomi çalışmalarını Antakya ve Rakka’da yaptı. Battani’nin gözlemlerinin çoğunun yapıldığı Rakka kasabası, 14 Eylül 786’da Abbasi hanedanlığının beşinci halifesi olan Harun el Reşid’in orada birkaç saray inşa etmesiyle zenginleşti. El Battani orada gözlemlerine başlamadan önce kasaba o zamanlarda el-Reşid olarak yeniden adlandırılmıştı ve sonra Rakka adına geri döndü. Kasaba, Harran’ın bulunduğu Balikh Nehrinin batısında yer alan Fırat Nehri üzerindeydi.

Fihrist (Dizin), kitapçı İbni Nadim tarafından 988 yılında derlenen bir çalışmaydı. 10. yüzyılda mevcut olan Arap edebiyatının tam bir açıklamasını veriyor ve bu edebiyatın bazı yazarlarını kısaca anlatıyordu. Fihrist’te El Battani’yi şöyle tarif eder ([1]):

… ünlü gözlemcilerden biridir. Geometri, teorik ve pratik astronomi ve astrolojide bir öncüdür. Astronomi çalışmaları için oluşturduğu tablolarında, Güneş ve Ay’ın hareketlerini Batlamyus’un Almagest’inden çok daha doğru bir şekilde anlatır. Dahası, beş gezegenin hareketlerini, yapmayı başardığı gözlemlerle ve diğer gerekli astronomik hesaplamalarla da anlatır. Tablolarının yer aldığı kitabındaki gözlemlerinin bir kısmı 880 ve daha sonra 900 yılında yapılmıştır. İslam’da, yıldızları gözlemleme ve hareketlerini inceleme konusunda benzer mükemmelliğe ulaşan kimse bilinmemektedir. Bunun dışında, astrolojiye büyük ilgi duyması, daha önce bahsettiğim Batlamyus’un Tetrabiblos’u üzerine yaptığı yorumları onu bu alanda yazmaya yöneltti.

Fihrist’te yer alan El Battani ile ilgili diğer bilgiler ise gözlemleri 877 ile 918 yılları arasında yaptığı ve yıldız kataloğunun 880 yılına dayandığıdır. Fihrist, Rakka halkının haksız vergiye tabi tutulmasını protesto etmek için Bağdat’a yaptığı yolculukta Battani’nin vefatını da anlatır. Daha doğrusu; Battani, Bağdat’a ulaşıp fikirlerini sunduktan sonra Rakka’ya dönüşünde hayatını kaybetmiştir. Fihrist, ayrıca El Battani’nin bir dizi eserinden de alıntı yapıyor. Daha önce de bahsedilen astronomi çalışmaları hakkındaki tablolara yer verilen en büyük eseri sayılan Kitabü’l Zic vardır. Bunu birazdan daha detaylı inceleyeceğiz. Ayrıca, Batlamyus’un Tetrabiblos’u hakkındaki yukarıda ve diğer iki başlıkta sözü edilen yorum vardır: Zodyak burçlarının yükselişleri ve astrolojik uygulamaların miktarları hakkındadır. Kitabü’l Zic’in bölümlerinden biri “Zodyak burçlarının yükselişleri üzerine” başlığına sahiptir ve bu nedenle Fihrist bunun ayrı bir çalışma olduğunu düşünerek yanılıyor olabilir. Bu nokta hala net değildir.

El Battani’nin Kitabü’l Zic’i bugüne kadarki en önemli eseridir ve kapsadığı konuları kısaca ele almalıyız. Gök kürenin zodyak burçlarına ve derecelere bölünmesinin açıklamasıyla başlayan eser 57 bölümden oluşuyordu. Altmışlık kesirler üzerindeki aritmetik işlemler ve trigonometrik fonksiyonlar gibi gerekli matematiksel araçlar daha sonra tanıtıldı. 4. Bölüm, El Battani’nin kendi gözlemlerindeki verileri içermektedir. 5’ten 26’ya kadar olan bölümler, Almagest’ten gelen materyalleri bir dereceye kadar takip eden çok sayıda farklı astronomi problemini irdeliyor. Güneş’in, Ay’ın ve beş gezegenin hareketleri 27 ila 31. bölümlerde tartışılmaktadır, bu bölümlerde anlatılan teori Batlamyus’a aittir, ancak El Battani için teori pratik yönlerden daha az önemli görünmektedir.

Bir dönemde hesaplanan verinin diğer dönemdekine çevrilmesini sağlayacak sonuçları gösterdikten sonra, El Battani, tablolarının nasıl okunacağını 16 bölümde açıklıyor. 49’dan 55’e kadar olan bölümler astrolojideki sorunları kapsarken, 56. bölüm bir güneş saatinin yapımını ve son bölüm birtakım astronomi aletinin yapımını ele alıyor. El Battani’nin Zic’inin temel başarıları nelerdir peki?

489 yıldızı katalogladı, yıl uzunluğu için mevcut değerleri 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak yeniden buldu. Ekinoksların yıllık devinimini 54.5 ” olarak hesapladı ve ekliptiğin eğimi için 23 35 ‘değerini elde etti. El Battani, Batlamyus gibi geometrik yöntemleri kullanmak yerine, büyük bir ilerlemeye kapı açan trigonometrik yöntemleri kullandı. Örneğin, dik açılı üçgenler için bsin(A) = asin(90 – A) gibi önemli trigonometrik formüller verdi.

El Battani, Dünya’nın Güneş’e olan en uzak mesafenin değişiklik gösterdiğini ve bu yüzden de Güneş’in halka şeklindeki tutulmalarının tam tutulmalar kadar mümkün olduğunu gösterdi. Ancak Swerdlow’un işaret ettiği üzere[8], Batlamyus’un ortaçağ yazarları üzerinde oldukça güçlü bir etkisi vardı. Hatta El Battani gibi parlak bir bilim adamı bile Batlamyus’un bulduğu Dünya ve Güneş arasındaki mesafenin farklı olduğunu muhtemelen iddia etmedi. El Battani kendi yaptığı gözlemleriyle çok daha farklı bir sonuç elde edebilecek olmasına rağmen durum böyleydi.

[1] Hartner, El Battani’nin Batlamyus’tan etkilenme olayına biraz daha farklı bir fikir sunuyor:

El Battani, Batlamyus kinematiğine genel olarak eleştirel bir tavır sergilemezken, onun uygulamalı sonuçlarına ilişkin çok sağlam bir şüpheciliği kanıtlıyor. Bu yüzden, kendi gözlemlerine dayanarak Batlamyus’un hatalarını -dolaylı ya da açık bir şekilde- düzeltir. Bu, ekliptiğin veya güneş apojisinin eğikliğinin değişmezliği gibi yetersiz veya hatalı gözlemlerden çıkarılan hatalı sonuçlardan daha az olmayan gezegen hareketinin ana değişkenleriyle ilgilidir.

El Battani, bilimin ilerlemesinde birçok farklı nedenden ötürü önemli bir rol oynamıştır. Bunlardan birisi ise Tycho Brahe, Kepler, Galileo ve Kopernik gibi büyük bilim adamlarını oldukça etkilemiştir. El Battani’nin Güneş’in hareketleri konusunda Kopernik’ten nasıl çok daha kesin ölçümler yaptığı [5]’te tartışılmıştır. Yazar, El Battani’nin çok daha kesin sonuçlar elde etmesini gözlemlerinin daha güneyde yapılmasıyla açıklamıştır. El Battani’ye göre kış gündönümünde güneş ışınlarındaki kırılmanın, meridyen gözlemlerinde küçük bir etkisi vardır. Çünkü, Rakka’nın daha güney taraflarında Güneş daha yüksekteydi. El Battani’nin Kitabü’l Zic’i Latince’ye De motu stellarum (Yıldızların Hareketi Üzerine) olarak Plato Tiburtinus tarafından çevrilmiştir. Kitap 1116’da bulunmuştur ve Latince çevirisi ise 1537 ve sonra yeniden 1645’te ortaya çıkmıştır. İspanyolca çevirisi ise 13. yüzyılda yapılmıştır ve ikisi de bugüne dek ayakta kalmıştır.

çeviri kaynak: Biography – Muslim Scholars and Scientists (ed. W. Hazmy C.H., Zainurashid Z., Hussaini R.) s. 33-38

Kaynakça:

1. Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990).

2. Biography in Encyclopaedia Britannica.

3. Al-Battani, Encylopedia of Islam (Leiden, 1960).

4. P Kunitzsch, New light on al-Battani’s Zij, Centaurus 18 (1973/74), 270-274.

5. Y Maeyama, Determination of the Sun’s orbit (Hipparchus, Ptolemy, al-

Battani, Copernicus, Tycho Brahe), Arch. Hist. Exact Sci. 53 (1) (1998), 1-49.

6. K Maghout, al-Battani : un grand astronome et mathématicien arabe, Bull.

Etudes Orient. 41(42) (1989/90), 55-58.

7. F J Ragep, Al-Battani, cosmology, and the early history of trepidation in

Islam, in From Baghdad to Barcelona, Zaragoza, 1993 I, II (Barcelona, 1996),

267-298.

8. N Swerdlow, Al-Battani ‘s determination of the solar distance, Centaurus 17

(2) (1972), 97-105.

EL BATTANİ KİMDİR?

Yazı dolaşımı


EL BATTANİ KİMDİR?” için 502 yorum

 1. My spouse and I stumbled over here by a different website and thought I might as well check things out.

  I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking
  into your web page yet again.

 2. Every weekend i used to visit this web page, for the reason that i
  want enjoyment, as this this web site conations genuinely pleasant funny stuff
  too.

 3. Hey would you mind letting me know which webhost you’re
  using? I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and
  I must say this blog loads a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a reasonable price?
  Thanks, I appreciate it!

 4. When some one searches for his required thing, therefore
  he/she desires to be available that in detail, therefore that
  thing is maintained over here.

 5. Hеy would you mind letting me know whicdh web host yoս’re
  using? I’ve ⅼoaded your blog in 3 cоmpletelky different browsers and I must saay this bloց ⅼoads a lot quicker then most.
  Can you suggest a good web hosting provider at a honest price?

  Тhanks a lօt, I appreciate іt!

  Here iiѕ my blog post: situs judi online – bookmarkzoo.win,

 6. First of all I would like to say fantastic blog!
  I had a quick question in which I’d like to ask if you
  don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head prior to writing.
  I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out there.
  I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted
  just trying to figure out how to begin. Any ideas
  or tips? Appreciate it!

 7. Hello, i think that i saw you visited my weblog thus i got here to
  return the choose?.I am trying to in finding things to
  enhance my site!I guess its good enough to use a
  few of your concepts!!

 8. Hello very nice web site!! Guy .. Beautiful ..
  Superb .. I’ll bookmark your blog and take the
  feeds also? I am happy to seek out a lot of useful information right here
  in the post, we need work out extra techniques on this regard, thanks for sharing.
  . . . . .

 9. Having read this I believed it was extremely informative.
  I appreciate you taking the time and effort to put this information together.

  I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and commenting.
  But so what, it was still worthwhile!

 10. Greetings from Colorado! I’m bored to death at work so I decided to
  check out your website on my iphone during lunch break.

  I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home.

  I’m surprised at how quick your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, wonderful site!

 11. First off I would like to say superb blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind.
  I was curious to know how you center yourself and clear your head
  before writing. I have had a tough time clearing
  my thoughts in getting my ideas out there. I truly do enjoy writing however
  it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually wasted just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Thanks!

 12. Howdy! Someone in my Myspace group shared this website with
  us so I came to take a look. I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and will be tweeting this to my
  followers! Fantastic blog and outstanding design.

  my web-site; Chillbox AC

 13. Every weekend i used to pay a quick visit this web page,
  because i wish for enjoyment, for the reason that this this website conations in fact nice funny data too.

 14. Heya are using WordPress for your blog platform? I’m new to the blog world
  but I’m trying to get started and set up my own. Do you need
  any coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

  Here is my website; CBDFlow

 15. Hello there! I could have sworn I’ve visited this blog
  before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m certainly happy I stumbled upon it and
  I’ll be bookmarking it and checking back frequently!

 16. Hello there! Do you know if they make any plugins to protect against hackers?
  I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard
  on. Any suggestions?

 17. Wow that was odd. I just wrote an really long comment but after I
  clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr…

  well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say
  excellent blog!

 18. Superb post however , I was wanting to know if you could write a litte more on this topic?
  I’d be very grateful if you could elaborate a little bit further.

  Thank you!

 19. Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to go
  back the want?.I am attempting to find issues to improve my website!I assume its ok to make use of a few of your ideas!!

 20. What i do not understood is if truth be told
  how you’re now not really a lot more smartly-preferred than you might be right now.
  You are very intelligent. You already know thus considerably in the
  case of this topic, produced me personally believe it
  from numerous various angles. Its like men and women are not fascinated unless
  it is one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs great.
  All the time take care of it up! cheap flights
  http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 21. You could definitely see your expertise in the article you write.
  The world hopes for even more passionate writers like you who are not afraid to say how
  they believe. At all times go after your heart.

 22. Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this article i
  thought i could also create comment due to this brilliant
  article.

 23. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied
  on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just
  posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 24. Good blog you have here.. It’s hard to find high-quality writing like yours these
  days. I honestly appreciate individuals like you!
  Take care!!

 25. Nice blog here! Also your website loads up very fast!

  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

 26. I do believe all the ideas you’ve offered for your post.

  They’re very convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for starters.
  May just you please extend them a little from next time?

  Thanks for the post.

 27. Hi! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog article or vice-versa?
  My website goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could
  greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to
  shoot me an email. I look forward to hearing from you!
  Awesome blog by the way!

 28. What’s up i am kavin, its my first time to commenting anywhere, when i read
  this piece of writing i thought i could also
  create comment due to this sensible piece of
  writing.

 29. If you want to convert Windows Movie Maker.WMV video formats to Mov formats, you can use our tool, which have been specially designed for this task. Mov is a standard audio and video format, which is extremely popular nowadays. It can be used in video editing, animation and even with multimedia streaming.
  Our tool is free to try. No registration is needed to use it. You can convert several video files to Mov for free. The video quality is much better than the ordinary http://alta-energo.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://kilzicoopo.weebly.com

  6add127376 orapal

 30. I’ll be honest, Songbook has a few glitches and some annoying bugs, but then that’s what I consider stable apps to have. As well as a few bugs and the infamous sound glitch, it features edits and mods and it’s all customizable. However, once you’re used to the app, then it’s outstanding for creating music faster. It’s even present for OS X and Linux.
  More than musical
  Songbook is not just about making songs. Any song file is https://tiwellflatim.weebly.com

  6add127376 kaeleth

 31. A new chapter of snake history has been recorded.
  The 2016 edition saw the foundation of “The Masters”, the official
  championship of the snake game, organized by EggVentures, along with
  other species, such as the ball game and ludo. The tournament also
  decided the new rankings of the most popular players, with genre artist
  kappa joining the ranks as the 12th best competitor in the
  country.
  EggVentures is a https://toolbarqueries.google.com.gi/url?q=https://absusuta.weebly.com

  6add127376 raintare

 32. It is also worth noting that, besides being an app for kids, it is very suitable for anyone who has trouble remembering and recalling simple math calculations.

  1. Cumin Oil

  The oil is packed with numerous health benefits, such as

  • It improves the digestive system

  • Raises the levels of HDL cholesterol and reduces “bad” LDL cholesterol levels

  • It reduces blood pressure

  • It improves the micro-circulation of the skin http://www.arubaet.com/banner/banner.php?bid=32&bn_cate=A1&url=https://hostmesvoso.weebly.com

  6add127376 faulmalc

 33. Strain variation in Fusarium spp. associated with Fusarium oxysporum f.sp. melonis.
  A number of strains of the Fusarium oxysporum Group 1 complex were tested for pathogenicity to commercial melon cv. Shinabe Hubbard seeds. Identity was confirmed by Southern hybridization. Fusarium oxysporum was found in all cv. Shinabe Hubbard samples. Fusarium oxysporum f.sp. https://thirsdersancmag.weebly.com

  6add127376 schmgia

 34. You can only review each text clip as a whole, so it lacks the ability to quickly recall a particular sentence.
  Moreover, it doesn’t integrate well with your operating system and you’re limited to Windows, as it’s designed specifically for it.Emily Rubin

  Emily Rubin is an American singer-songwriter and multi-instrumentalist. She has toured with John Mayer and accompanied Boston-based vocalist Josh Kun.

  Emily Rubin is a classically trained pianist who also https://sumpcipornketp.weebly.com

  6add127376 precsher

 35. Note: BigFather will activate a web-based filtering module that lets you block sites at the network level if parents or employees are known to visit inappropriate sites.
  Run-time Filter Configuration:
  1.
  Select the option, Use default settings to configure the filter.
  2.
  Advanced configuration:
  Note: You can extend the program’s functionality by adding new features. To provide maximum security, you can configure time schedules for screen lock and traffic logs, and write custom scripts in https://hydsedihis.weebly.com

  6add127376 vygnell

 36. To evaluate that difference, one needs to know which, if either, one of those variables is more indicative of future learning, and that determination is made by comparing it with the other variable and seeing whether it does a better job predicting the student’s school-related performance. Here’s a problem with comparing two such scores to determine the one that is a better predictor: It depends on both the reliability of the difference scores and the correlation between the first and second tests. The measure of correlation between two variables https://weblib.lib.umt.edu/redirect/proxyselect.php?url=https://houchidanpea.weebly.com

  6add127376 annanedr

 37. In addition, the 100MB trial version of the software is not free of charge. You can only use the program for 30 days and if you attempt to register the program after this period of time the registration will fail.

  The interface is as basic as they come, as you see you image you have to use the menus up top to load any image you would like to use. Once you have loaded your image you can go about creating the GIF.
  Pros: Easy to use, https://arinastar.ru/forum/away.php?s=https://tranfootpcomso.weebly.com

  6add127376 lantar

 38. Features like the easy setup and the availability of a desktop shortcut for easy access make it a superb screensaver app.

  Situated in the middle of the action of Nepal, this screensaver photo portrays both the beauty and the sturdiness of a place with a rich history. Visit Manifold for its website in addition to tons of other app downloads.
  Buddhism is a big deal in Nepal, and you will get to see the Buddha in this photo. The traditional https://google.ws/url?q=https://flutcanafe.weebly.com

  6add127376 lanhib

 39. Finding a malware attachment is like to recover an alien ship. The percentage of successful victims is only slightly above zero. Global experience with cure and investigation of computer infections helped us to observe that typical triggers for malware mail attachments are:

  Self-generated e-mails

  e-mails used in a phishing scheme

  distributed via a botnet (typically used to send mass e-mails to potential victims)

  A campaign that uses spam attachments as an attack vector is easily https://tranafsubgui.weebly.com

  6add127376 launorlo

 40. Finding a malware attachment is like to recover an alien ship. The percentage of successful victims is only slightly above zero. Global experience with cure and investigation of computer infections helped us to observe that typical triggers for malware mail attachments are:

  Self-generated e-mails

  e-mails used in a phishing scheme

  distributed via a botnet (typically used to send mass e-mails to potential victims)

  A campaign that uses spam attachments as an attack vector is easily https://tranafsubgui.weebly.com

  6add127376 launorlo

 41. Size:

  12.85 MB

  Total downloads:

  1

  Paid app downloads:

  1

  Free app downloads:

  Recording Application, Free download and open source

  Do you need an application to record application usage for your own analysis? The app is great at displaying all the application invocations, and what OS version they ran under.
  With this in mind, we decided to develop a small (12kb) app that will http://crystal-angel.com.ua/out.php?url=https://taicenxiket.weebly.com

  6add127376 palmtawn

 42. Install Crack Version of Box.net Premium

  Box.net Premium is a cloud storage service offered in two versions, the free and the commercial subscription. Box.net Premium keeps all your files safe in the Cloud and encrypts them for additional security and safety. Buy Premium as your secure file storage with one extra preinstalled program which can be very useful for you. Install Box.net Premium without crack now with Virus-free.

  Extract here:

  Run setup to https://lucywoo.com/RealtorWebPage?template=embed&customlink_id=2557129673&content=https://ledtononla.weebly.com

  6add127376 hartges

 43. The application can be found here:
  Exchange Tasks 2013

  JavaScript is disabled on your browser. Some features of this site may not work without it.

  Uploads 1

  Aug 9, 2013, 7:00pm

  It looks like your browser does not have JavaScript enabled. Please turn on JavaScript and try again.

  JavaScript is disabled on your browser. Some features of this site may not work without it.

  Downloads 371 https://social.deospace.com/upload/files/2022/05/WM1x1TjYt6E6Wk6RfNyS_19_e9f2d23111d7f0790e15bce23994b8d5_file.pdf 05e1106874 jusvana

 44. However, you should be careful about the roaming profiles and avoid changing the settings and cookies.

  Privacy is one of the most sought after feature by users. It can be related to any application or resource, for example, by a music player as well as by various social networks. And if the feature is not capable enough, an app may lack one or more privacy settings.
  Luckily, some Android apps, such as Tasker, have included this feature lately. Now, I will show you https://www.holypost.com/profile/exagrebapopu/profile
  99d5d0dfd0 ralsat

 45. RU: Фильмы онлайн высокого качества. Пираньи Неаполя фильм Смотреть мультфильмы онлайн бесплатно и легально.

  26451105 99453049 584012029817 7637740273642556117

  7243539 13116275 801980956949 67392652420135942818

  53598486 76441502 983681596779 90027943137855976141

 46. (From the software downloads page)The release notes can be found in the ASF View 9.2 Download page.

  Caution

  The tools on these pages are beta quality. All reports of problems or difficulties should be reported to us immediately so that we can correct the problems or issues in a future release.

  *Feature*

  ASF Viewer version 9 https://www.wellola.com/profile/aranlesilafer/profile
  66cf4387b8 dasrao

 47. This component works in conjunction with a REST or SOAP based service, in order to function with Excel as a server-side component.
  Note
  You may want to read about the possibility to capture URLs with the.aspx extension, in order to improve the compatibility between web sites and the Excel component.

  Harness is a component for Excel.NET programming that supports multiple file types or file formats (XLS, XLSX, XLSB, XLSM, PDF, https://www.royalhotelweston.com/profile/facalltazytine/profile
  66cf4387b8 yamypev

 48. It can run any datapower command and provide a detailed response in human readable format to client in a single tab.You can change the results to human readable format.

  APiDoc is an Apache’s documentation tool that will generate relevant API documentation from XML and mixed HTML / XML content documents using the same XSLT based natural language processing (NLP) technology as Apache FOP.

  Patient and probe dependencies are defined using the EclipseLink metamodel.Healthcare https://www.bestspotazores.com/profile/junsussreliforthe/profile
  66cf4387b8 darmarc

 49. Remote desktop access is an extremely powerful tool that can prove a real boon to users of both Windows and Mac operating systems, with more and more users opting to use VPN solutions or RD to simply stay connected to resources from various locations.
  As these servers become more and more popular, by the fact that remote desktop is not only a pretty convenient option for users, but many an IT professional with master IT skills while maintaining servers and keeping them managed, as opposed to having to physically visit them. https://www.josephhabedank.com/profile/The-Haunted-3D-Dubbed-In-Hindi-Movie-Download-Torrent-BEST/profile
  66cf4387b8 byanadd

 50. This program is straightforward and easy to use. You will find it quick to learn, but it does take some time to get used to it, since the conversion process can be tricky to perform on a first attempt. It is a relatively light application that can be operated from a local hard drive and it is capable of managing a relatively large number of source files. But considering its price tag, you can opt for better, more powerful solutions available.

  AutoCAD Map Information Center is a free program that will let you display your selected map items as a a grid of squares next to different objects on your map. With the program you https://michele-damico.com/?p=21456
  ec5d62056f lorypae

 51. 30 Different Investments Buying Successful Financial Wisdom

  30 Different Investments Buying Successful Financial Wisdom

  30 Different Investments Buying Successful Financial Wisdom
  Description:
  Size matters in finance Cass Friar wears many hats, including Tania Packham of Life Insurance Database Network. Cass is a life insurance underwriter, is the current president of National Marketers Academy and is a host of The Grant Jaffe Radio Show. Cass works from an office outfitted with a hand-written http://www.ediettips.com/wp-content/uploads/2022/06/lordar.pdf
  ec5d62056f wakdar

 52. Brand-New Preview 2 (Preview 1 Bug Fixes)

  Brand-New Preview 2 (Preview 1 Bug Fixes)

  Type

  Preview 1Bug fixes

  New

  Description

  Brand-New Preview 2 (Preview 1 Bug Fixes)

  Download (0.34 MB)

  Changelog

  Version 7.0.13.78 is now out, with more free features and performance enhancements.

  Fixed the bug that causes the download speed https://djolof-assurance.com/?p=4823
  ec5d62056f kryabb

 53. Read more in the official review, at the official page of English – Romanian Dictionary.

  An important criterion to consider in the search for a digital dictionary is that it offers access to a significant database of available readings. The free app English — Romanian Words gives you access to dictionaries specially designed for Romanian – Russian, English – English – Slovak, English – Czech, English – Polish, English – Ukrainian and English – Bulgarian speakers, as well as for Bulgarians in need of a good https://secret-brushlands-58867.herokuapp.com/icloudin_tool_v10.pdf
  ec5d62056f jamsapp

 54. You’ll need to get the.NET Framework installed, but you also need to be attentive when browsing the web, as you may end up compromising your privacy.
  Pros
  Instant access
  Find the best offer when you go shopping
  Keep browsing the web more securely
  Supports the.NET Framework
  Cons
  Requires the.NET Framework to run properly
  Works more like a coupon finder, rather than an actual web browser
  The Shadows of Darkness is the only multi-functional https://biokic4.rc.asu.edu/sandbox/portal/checklists/checklist.php?clid=5838
  ec5d62056f efraemer

 55. However, one thing Wincry cannot do is neither let you send an email with the password to a recipient, nor display the password inside the container. If this is a must, there are better options in the market that might suit your needs more. That being said, Wincry is a convenient application to keep important files as secure as possible. It doesn’t have a number of settings you can tweak, but it’s good enough for a basic job.

  Having no less than a dozen http://rsglobalconsultant.com/wp-content/uploads/2022/06/chadquan.pdf
  ec5d62056f jaquwinn

 56. Its numerous tweaks and small drawbacks (such as the lack of support for Windows 7 and the separate options for Maximal Grid Layers and Allowed Column Widths) can be easily resolved, so they will not bother you and you will make the best out of Portable XYplorerFree.

  Toolbox Data Recovery is a fully featured data recovery product that has been designed with only the most effective features that will get your data back for you. Design expertise and portability functionality are incorporated together in https://tonywigens.com/wp-content/uploads/2022/06/zackunse.pdf
  ec5d62056f debali

 57. A disadvantage of this software solution is that only one IPv4 address can be converted by one invocation, but fortunately there are no limitations on the number of items to be converted at one time. This tool has no native configuration as far as we know, although users can still have a chance to prepare the output integer if they know IPv4 addresses that they want to convert.

  Frequently asked questions

  Do you need to install this tool?
  No, IP2int is portable, https://neucarnecadi.wixsite.com/ladecalsa/post/europa-universalis-iv-download-setup-compressed
  ec5d62056f clanais

 58. Project Management features an integrated Project Reporting function. All files are imported into the project software through a method that ensures best data consistency. Onepoint Project provides optimized project reporting in file and graph export formats as well as for individual records or specific groups of records. In addition, internal or external data monitoring and reporting tools are included in order to generate tailored reports and monitor attendance of project members and accessibility.
  Onepoint Project offers features that enable the configuration, creation and maintenance of set processes. https://www.chemfreecarpetcleaning.com/wp-content/uploads/2022/06/philnelw.pdf
  ec5d62056f otongu

 59. Key features:

  Three Steps Management

  Built-in Themes

  Canned themes to create your own theme easily

  Add a short description

  Shortcut help for theme creation

  Shortcut help for slideshow image creation

  Quick guide for creating flash gallery

  Misc file formats of galleries can be captured and can be directly uploaded from explorer windows

  Free trials are available for limited time. After this period, users are obliged to pay the license cost https://solaceforwomen.com/wp-content/uploads/2022/06/vladjahm.pdf
  ec5d62056f mulpea

 60. Divine Screensaver is a great screen saver for the desktop and it is included with many popular Linux distribution such as Mandriva, Slackware, Linspire, Ubuntu, Debian, Redhat, SuSE. The screensaver can be downloaded for free and you can freely use it for any purpose without any restrictions. Divi…Price: FreeSize: 15.19 MBAdded: 15-07-2009Developer: OSGI

  Homemade Cup https://spieslike.me/upload/files/2022/06/gBr6wk3iTDvWxJPdMWMN_04_dcaa3ae772785e5ea98a57d6f20467dd_file.pdf
  ec5d62056f belvdang

 61. The app is the perfect tool to sync your important folders like Documents, Emails, Bookmarks, or Photos.
  Pros
  • Handy user interface
  • Easy to use
  • Sound notifications
  • Works with multiple computers and USB memory sticks
  • Frequent updates
  • Performant
  • BackItUp Portable
  • Easy to find support
  • Proficiently categorizes all your files
  Cons
  • Heavy on sound notifications
  • Sound notifications is rarely silenced

  Microsoft Excel can https://social.arpaclick.com/upload/files/2022/06/cdJTS8owsjqCF1DKGi5J_06_279214dda2f6e8b3a06aba6213f8be57_file.pdf
  50e0806aeb attepal

 62. Upchurch

  Upchurch is a surname. Notable people with the surname include:

  Arthur Upchurch (born 1939), British chief rabbi
  Cary Upchurch (born 1981), Major League Baseball player
  Charles Upchurch (1926-2007), bishop of the Episcopal Diocese of Southern Illinois
  Joan Upchurch (born 1953), American art dealer

  See also
  Upchurch Manor, a 17th-century manor house in England
  Upchurch Independent School District, Texas, USA

  Category:Surnames of English originDegeneration of retinal ganglion cells and amacrine https://lancelot-paysage-maconnerie49.com/wp-content/uploads/2022/06/Super_DVdate.pdf
  50e0806aeb khrirosw

 63. Adding thunder features allows you to create shortcuts to your calendar and running programs while thunder launches them.
  You can customise Thunder and add as many locations as you need to choose the ones you like.

  Moonil Moonlight is a 2D Japanese romance visual novel based on old-school games.
  Play as Maruki, a courageous and determined woman as she pursues her dream to become a pop star. As the story develops, you’ll meet new characters, learn more about the https://www.machilipatnam.com/advert/statsnaps-5-7-3126-crack-torrent-activation-code-free-download/
  50e0806aeb palloly

 64. In my view, the applications mentioned above offer greater appeal, as well as more uses.
  Is it worth the money?
  Photo Wizard usually costs $15, but right now, right now, it can be bought for $0.99. Even for that low of a price, one would expect a better-looking and organized tool compared to what you get with this one. That aside, the tool can offer users who want a simple photo editing application with a few bells and whistles something https://hiepsibaotap.com/wp-content/uploads/2022/06/manmaka.pdf
  50e0806aeb ransfyn

 65.  
  Moreover, this utility provides a nice GUI. You can easily adjust delays and LED glow settings.
  This utility provides you the settings (delay and glow) to customize your own style!
  Requirements:Windows 10 or Windows 7,.NET Framework 4.0 (Windows CE, Windows Mobile Emulator), .NET Framework 4.5.2 (Windows Phone Emulator) with Target Platform Windows Phone 8.1, Windows Phone Windows 8.1
  Home page for Win7 https://www.yesinformation.com/gvd-backup-cd-dvd-burner-crack-free-pc-windows-latest/
  50e0806aeb placcypr

 66. We also provide tools for capturing sounds from the Web (URLs) and storing the sound clips as WAV files.
  Whether you’re a producer, DJ, recording artist, or just someone who likes to have one-stop access to your musical recordings, you’ll find Wave Pro Studio easier and more enjoyable to work with than most audio applications. The program has the simplicity of a text editor, yet it offers enough features to make recording and editing music more exacting than most analog recording methods. http://www.rosesebastian.com/?p=1755
  50e0806aeb helevis

 67. It can convert any supported format by activating the advanced and optional options in each file extension panel. You can even save and/or convert all PDF files in a single click.
  If you want you can download the Pdf Focus.NET download tool from the provided link below. Also you can verify the latest version of this utility tool with a direct link download from the below.Search Results

  “Peter talks about how to think about the page where we give each other our own back stories https://bravahost.com/wp-content/uploads/2022/06/carber.pdf
  50e0806aeb demarebe

 68. Hope you try it. Let me know what you think.

  125.
  Reviews 2,182
  The first thing that i noticed about Clip Strip is that the download includes 3 different versions of the software. 1) Standard distribution (i.e. basically everything as described on the web site), 2) Professional (a cutdown version of the standard distribution that does not contain elements that many might consider essential) and 3) Sandpoint (audio playing software)
  1. The standard http://www.ubom.com/upload/files/2022/06/xAaYfGKOlYz6St4otIDw_06_bb01e4b089b0c2d850e5b599bf85a7b8_file.pdf
  50e0806aeb volyyam

 69. DocuSign for ChromePublic Opinion Associates (Las Vegas, NV) is seeking a graphic designer who is passionate about everything that is good in design. PUBLIC OPINION ASSOCIATES is a professional research and media consulting firm specializing in political and timely niche advertising. We have offices in the Northeast, Mid-Atlantic, and Southern Nevada.

  The Graphic Designer reports to the Senior Account Director and is responsible for all of the design requirements for a multi-phase advertising campaign focused on https://plumive.com/upload/files/2022/06/ePcogsxHixhW9WfnmHU7_06_4bae0cb775dfe3866fdd3fa770bdca9a_file.pdf
  50e0806aeb florzem

 70. In some cases, online casino allows players to withdraw the winnings they have made from their no deposit free spins from their welcome bonus, and in some cases, players will be required to make a real money deposit to the casino’s account for them to be able to withdraw their winnings. Players should note that these free spins are often subject to wagering requirements. Players should make sure that they are well versed on the wagering requirements that come with any casino bonus that they accept. and Palacebet shall accordingly not be liable to honour any transaction pertaining to any betting account so held or applied for or to pay out any winnings in respect of any bet so placed. The Customer indemnifies Palacebet against any claims, losses or damages arising from such bets. The list of best free spins online casinos bonuses is the result of the hard work of our team at Online Casino HEX. We have collected top free spins bonuses from the best South African online casinos. However, we ask you to be attentive and carefully read all wagering requirements in order not to be surprised, punished or something like that and use your bonus properly. Choose any online casino from our list, use the bonus offer, play for real money and you will not regret this decision. Great online gambling is waiting for you with the help of Online Casino HEX! https://strangerlikeme.com/community/profile/gustavovanburen/ SearchSelect Our Casino Welcome Offer for up to $1,000 and 150 Free SpinsStart playing for real money with LeoVegas! Our Casino Welcome Offer gives you a taste of our generous offering, rewarding you with up to $1,000 and 150 Free Spins on your first deposit! Spellicens beviljad av Spelinspektionen (giltig till och med 25 april 2026). You’ll remember that we mentioned the Book of Ra symbol was a Scatter. Get three of those and you’ll activate the game’s bonus round, which are the free spins. What is the max win in the slot Book of Ra? Book of Ra Deluxe is from Novomatic and is the sequel to the critically acclaimed Book of Ra. It takes the same direction as the prequel, taking you on an adventure through the pyramids and temples of Ancient Egypt. The goal? Uncovering hidden treasure while avoiding the wrath of the Pharaohs undead.

 71. Create an account with 32Red Casino (18+, please gamble responsibly) and jump into the action straight away. With a range of online roulette games available, there’s something for everyone to enjoy – whether you are an experienced player or a newcomer to table games. This casino classic is one of the easiest to get started with, so you won’t feel out of your depth when contemplating what number, colour, or other selection to go with when making your bets. To get access to gambling sites’ free online roulette tables, just find an internet casino that you like and download the software. Just make sure you really can play without using cash at the site you’ve picked! Every now and then you might be prompted to play for real money but most of the good casinos will never shut you out of free online roulette even if you never choose to play for real stakes. https://smarterbusinessresults.com/community/profile/damionshivers77/ Bitcoin slots are the best choice for players in 2022. If you have a bit of cryptocurrency in your bitcoin wallet lying around, then slots are the best way to relax and get positive emotions. The exclusive Bitcoin Slots game in our casino is designed to meet the needs of our most demanding slots players. Both the exclusive Slots as well as the Angry Banker slot games feature a progressive jackpot of up to 25 BTC. These slot games reward players by multiplying the current bet value with the accumulated credits at the time of landing the winning combination. The more you play, the bigger the jackpot you can win! Bitcoin slots are the most interesting and profitable of all gambling games, that is why millions of people around the world prefer to play exactly slot games instead of gambling in casino board games. We have made a list of online casinos for you with the best bitcoin slots:

 72. Your subscription to Poker Industry PRO has expired. Poker News Daily is one of the top resources for poker strategy, news, player profiles, reviews and more. Always looking to ‘raise the stakes’ when it comes to style and design, we set about finding a way to update the traditional heavy aluminum and wood casings in favour of a more sleek design. The result was a lightweight acetate case, weighing just 3.5kg making the set more practical and easier to transport. Since then, we’ve noticed more and more sets being made using this fabric, but we’re not mad- imitation is the best form of flattery after all. Receive income from conditional chips will not work. Pokerstars is a big poker room with conventional chips, which does not provide the ability to exchange such currency for real money. Even if the conditional chips were purchased by you, they are not subject to return and exchange. At the same time selling them to other players is categorically prohibited. If such a majynation is detected, the system can block the player account. http://mashivka.in.ua/community/profile/rickf0616451477/ Surely, online casino games require much technical work and skill. Before starting to play roulette free game, you should make sure that your chosen version is stable and reliable. Here is the list of the most experienced software providers that develop roulette for online casinos. Online roulette follows the fair gaming laws and regulations just as every offline casino does. With the casinos following the online roulette gaming regulations you know your payouts are gauged the same as if you were in the casino placing a bet. World-first Baccarat that allows players to up their bet mid-game! When playing online, you choose between video roulette and the live dealer. Video roulette is animated or pre-recorded based on a very complex algorithm that causes it to land on a random number. However, if you’re looking for a land-based casino experience at home, consider a live game.

 73. Oczywiście jest wiele wariantów tego systemu. Nie musisz używać kursów 2.00 i podwajać stawki. Możesz używać tego systemu na remisy, dokładne wyniki – praktycznie na wszystko, ale tak długo, jak dobrze ustawisz wzrost stawek. Przykładowo, jeśli użyjesz tej strategii na remisy (przeważnie kursy oscylują w granicach 3.20-3.30), powinieneś podnosić stawkę o 30 % po każdej porażce. Możesz także używać system nawet na konkretną drużynę na jej wygraną i odpowiednio przekalkulować wzrost stawek przed każdym meczem drużyny, w zależności od kursów. Zasady blackjacka można opanować w kilka minut. Trzeba jednak pamiętać, że poszczególne warianty tej gry różnią się regułami i opcjami obstawiania. W naszym kasynie można znaleźć szereg różnych stołów do blackjacka, dostępnych zarówno w wersji jednoosobowej, jak i wieloosobowej. https://licensehub.in/community/profile/elwoodfenton636/ Ruletka na prawdziwe pieniądze to gra losowa. Oznacza to, że o zwycięstwie nie decyduje w dużym stopniu umiejętność rozgrywki, a przede wszystkim łut szczęścia. Podane tu metody nie mogą zwiększyć szansy na wygraną w jednej partii, ponieważ pole na którym zatrzyma się kulka w każdy zakręceniu ruletką jest losowe. Nie oznacza to jednak, że nie da się nieco zoptymalizować gry, aby osiągnąć potencjalnie lepsze wyniki, szczególnie w długim terminie. Ruletka teoretycznie jest w Polsce dostępna, ale jeżeli nie zdecydujemy się na grę w Total Casino, nie mamy innej alternatywy. Nie jest to zbyt dobra sytuacja dla graczy. Wszyscy lubimy mieć wybór, a skoro kasyno internetowe w naszym kraju jest tylko jedno, to raczej trudno jest tutaj mówić o swobodzie działania. Niestety, nie wydaje się, by ruletka online miała się w najbliższym czasie stać taką grą, która byłaby dostępna na wielu stronach internetowych.

 74. Here I will list the best tools and the cheapest way for you as a homeowner to clean your own tile and grout, this will never be able to replace a professional cleaning but will definitely get you cleaned. Cement-based grout is extremely porous—meaning it collects grime like a sponge. All the scrubbing in the world won’t remove dirt that seeps deep into your grout. Your time (and your knees and back for that matter) are worth the cost of having the experts clean your tile, stone, and grout for you. We ask that you please remove any fragile or breakable items from the rooms being cleaned. Please have the exposed area being cleaned clear of any debris (clothing, toys, etc.) Our team cleans exposed areas and we do not move furniture unless by request. However, we will gladly do so for a smaller additional fee. If there are any items and or furniture that you would like us to clean underneath then we ask that you please have those items moved out the area being cleared prior to our visit. https://augustwqgv875320.widblog.com/65171694/jani-king-corporate-office Everyone loves a clean house, but few really enjoy the process of house cleaning. Fortunately, we have a staff of professional house cleaners that actually love to clean. The Cleaning Crew was established in 2017 by owner and founder, Rosemarie Brown. From Rosemarie’s first cleaning business in Ukiah, CA circa 1995 to her new and improved cleaning business in Redding, CA, she has decades of experience and expertise to provide the best cleaning service in Shasta County. Our local and family owned cleaning business offers exceptional service and competitive pricing. Our mission is to provide our residential and commercial clients with a clean and safe refuge from the crazy world we live in. A clean and clutter-free space lets you breathe a sigh of relief and enjoy your home or business. Extreme Cleaning Services has all the time in the world to do the cleaning for you. And we don’t settle for a simple dusting and washing. We deliver more than DIY cleaning solutions. Our team of trained technicians has years of experience with all aspects of residential cleaning.

 75. Labor Type Vendor supplied Kitchen cabinets play a vital role in making your kitchen work. Cabinets that are dated, poorly designed, or ill-maintained can make your kitchen a nightmare to use. With the right cabinets, on the other hand, a kitchen is: For those looking to remodel their kitchen within a tight budget there are several options including using an inexpensive countertop material like butcher block, refacing existing cabinets, adding new paint to existing cabinets, replacing existing floors with a laminate or other affordable material. And a fresh paint job can do wonders to refresh a kitchen. Using particleboard instead of plywood where it won’t be seen, doing the demolition of the kitchen yourself and other money-savers can help you get the kitchen of your dreams but without going into debt to do it. https://blog.teknokrat.ac.id/community/profile/shelly04x079383/ Please stand by, while we are checking your browser… Precision Home Remodels, Inc. is a business incorporated with Colorado Department of State (CDOS). The Entity Identifier is #20181377765. The business address is 3124 S. Parker Rd., Unit A2288, Aurora, CO 80014, US. The business entity type is Limited Liability Company. Design & RemodelingHandyman ServicesHome Maintenance Plan Our comprehensive approach to home remodeling benefits you in several ways. First and foremost, it ensures every part of your project will be completed by experienced experts who uphold the highest standards of workmanship. You also won’t have to deal with the hassle of coordinating with multiple contractors—we’ll handle everything, providing clear communication throughout every step. And our one-stop-shop approach will significantly shorten the timeline, so you can begin enjoying your remodeled home as soon as possible.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.