NASİRÜDDİN EL TUSİ (1201 – 1274)

Ebu Cafer Muhammed İbn Muhammed İbn el-Hasan Nasir el-Din el- Tusi, 1201’de Tus’ta (Horasan) doğdu. Kemal el-Din İbn Yunus ve diğerlerinden fenni ilimler ve felsefe öğrendi. Hasan bin Sabah’ın adamları (ajan) tarafından kaçırılıp Alamut Kalesi’ne götürülenlerden biriydi.

Alamut Kalesi 1256 yılında Moğollar tarafından istila edildikten sonra, Tusi, Moğol hükümdarı Hülagu Han’ın hizmetine girdi. Hulagu Han, onun astrolojideki yetkinliği dahil olmak üzere muazzam bilgi haznesinden o kadar etkilendi ki, onu once vezirliğe, sonrasında da Auqaf’ın yöneticiliğine atadı. Maragheh’deki (İran) gözlemevinin kuruluş ve ilerlemesinde etkin rol oynadı. Haytatının son yıllarında Bağdat’a yerleşti ve burada vefat etti.

Asıl adı Muhammed ibn Muhammed ibn el-Hasan el-Tusi olmasına karşın, genelde Nasir al-Din el-Tusi olarak bilinir. Hayatı boyunca; Muhaqqiq-i Tusi, Khwaja-yi Tusi and Khwaja Nasir olarak da anılmıştır.

El-Tusi, Doğu Çin’den Batı Avrupa’ya kadarki tüm İslam aleminde fetihlere sahne olacak bir yüzyılın başında doğdu. Moğolların muazzam askeri gücüyle tüm Dünyayı ve İslam coğrafyasını kasıp kavurduğu bu dönemde, İslam’a karşı şiddetli bir düşmanlık ve acımasız bir insan katli vardı. Bu dönem, el-Tusi ve diğer ilim insanlarının çalışmalarını sürdürebilmelerine mani oldu ve kendisi de bu çatışmanın içine çekilmek zorunda kaldı.

El-Tusi’nin babası ,Tus’ta, Onikinci İmam Okulu’nda eğitim veren bir hukuk adamıydı . Onikinci İmam, Şii Müslümanların ana mezhebiydi ve aynı isimli bu okul, temelde dini bir kurumdu. Ancak el Tusi Tus’ta okurken, amcası tarafından entelektüel gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olacak başka konularda da eğitim gördü. Bu konular mantık, fizik ve metafiziği içeriyordu, ayrıca matematik öğrenen diğer öğretmenlerle, özellikle cebir ve geometriye çalıştı.

1214 yılında, zamanın Moğol lideri olan Cengiz Han, Çin fethinden dönüp Batı’ya doğru hızlı ilerlemesine başladığında, Tusi henüz 13 yaşındaydı. El-Tusi’nin bu fetihlerin etkilerini görmesi uzun sürmedi ama o, bu olmadan önce çalışmalarını ilerletmeyi başardı. Tus’tan 75 km uzaklıktaki Nişabur’a gitti. Nişabur, dönemin önemli bir ilim merkeziydi bu yüzden seçimi oldukça mantıklıydı. Burada el-Tusi felsefe, tıp ve matematik okudu. Kendisine, Sharaf al-Din el-Tusi’nin öğrencisi olan Kemal al-Din ibn Yunus tarafından ileri matematik öğretildi. Bu sıralar Tusi, seçkin bir bilim adamı olarak ün kazanmaya başladı ve Nişabur’da tanınmaya başladı.

1220 civarında Tus bölgesine ulaşan Moğol istilası, çok fazla yıkıma neden oldu. Cengiz Han, fetihlerine devam etmek için, generallerini ve oğullarını batıda bırakarak dikkatini yeniden doğuya çevirdi. Bölgede sık sık yaşanan çatışmaların ortasında, barışçıl sığınaklar da vardı. Aşırılık yanlısı Şiiliğin entelektüel bir biçimini benimseyen Suikastçılar, Elburz Dağları’ndaki Alamut kalesini ve benzer zapt edilemez kaleleri kontrol ettiler. El-Tusi, İsmailî hükümdarı Nasir ad-Din Abdurrahim tarafından Suikastçıların hizmetine katılmaya davet edildiğinde, bu daveti kabul etti ve İsmailî Mahkemesinin çok saygın bir üyesi oldu. Bu zamanlarda, el-Tusi, farklı kalelerde dolaşırken en iyi çalışmalarından bazılarını yaptı ve bu dönemde mantık, felsefe, matematik ve astronomi üzerine önemli çalışmalar yaptı. Bu eserlerden ilki olan Ahlak-ı Nâsırî, 1232 yılında yazılmıştır. Bu eser, El Tusi’nin İsmailî hükümdarı Nasirad-Din Abdurrahim’e ithaf ettiği bir ahlak çalışması idi.

alamut kalesi (temsili)

Moğolların İslam coğrafyasında iyice yayılmaya başladığı bir zamanda; 1256 yılında Cengiz Han’ın torunu Hulagu Han kaleye Alamut Kalesine saldırdığında, kalede Tusi de bulunuyordu. Tusi kendisini bilimsel danışman olarak atayan muzaffer Moğollara katılmak konusunda o kadar hevesli görünüyordu ki, Tusi’nin Alamut Kalesinde iradesi ve isteği dışında tutulduğu düşünülüyordu. Bu konuda bazıları, Tusi’nin Alamut Kalesi savunmasına ihanet edip Moğol güçlerine yardım ettiğini iddia ediyor. Moğol güçleri kaleyi tamamen yok etti ama Hulagu Han, kendisinin de bilime olan ilgisi sebebiyle Tusi’ye saygıyla yaklaştı. Dini işlerden de sorumlu olan Tusi, 1258 yılındaki Moğol güçlerinin Bağdat işgalinde de Hulagu Han’la beraberdi. Bağdat’ın son Abbasi halifesi Mustasım, Moğol güçlerine direnecek kadar güçlü bir lider değildi. 1258 Şubatındaki kuşatmadan kısa bir süre sonra, şehir ele geçirildi. Mustasım dahil olmak üzere 300 yetkili anında öldürüldü ve şehir insanlarıyla beraber yakılıp yıkıldı. El- Tusi, can güvenliği ve bilimsel kazancı için doğru hareketleri yapmaya çalışıyordu ve yapacaktı da.

Bağdat fethinden ve Tusi gibi bir ilim adamını cephesine katmaktan memnun olan Hulagu, Tusi kendisine bir Gözlemevi için fikir sununca daha da memnun oldu ve hemen çalışmalara başlandı. Yapının inşasına, şu anki İran’ın kuzeybatısındaki Azerbaycan bölgesinde kalan, Hulagu Han’ın başkent seçtiği Maragheh’ de 1259 yılında başlandı. İzleri bugün hala görülebilmekte. 1262’ de faaliyete geçen yapının inşası için Çinli gökbilimcilerle İranlılar işçiler beraber çalışmışlardı. Gözlemevi, bakırdan yapılmış 4 metrelik bir duvar kadranı ve El-Tusi’nin icadı olan bir azimut kadranı gibi çeşitli aletlere sahipti. El-Tusi, Gözlemevi için, diğer alanlara da ışık tutacak başka enstrümanlar da tasarladı. Bilim, matematik ve felsefe üzerine çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülürken, çok çeşitli bilimsel konularda kitapların bulunduğu güzel bir kütüphane de oluşturuldu.

El-Tusi, bu gözlemevini oldukça verimli kullandı ve tam 12 yıl boyunca yaptığı gözlemleri, orijinal adıyla ‘’ ZÎC-i İLHÂNÎ’’ olan İlhanlı Tabletlerinde topladı ve Farsçadan Arapçaya tercümesinden sonra yayımlandı. Bu çalışma, gezegenlerin konumlarını hesaplamak için tablolar ve ayrıca bir yıldız kataloğu içermekteydi. Bu, el-Tusi’nin astronomi alanında ürettiği tek önemli çalışma değildi. El-Tusi’nin, Ptolemy’nin gezegen sistemi modelinin, Kopernik döneminde heliosentrik modelin gelişimine kadarki en önemli gelişimini yaptığını söylemek abartı olmayacaktır. Tusi, en büyük bilimsel çalışması olan Astronomi Üzerine Anılar (Al – tezkire fi ilm-hay’a) adlı kitapta şöyle der:

…O, Ptolemy’den farklı, yeni bir ay hareketi modeli tasarladı. Eksantriği ve prosneusun merkezini ortadan kaldırarak, sekiz eşit dönen küre prensibi üzerine kurguladı ve bu sayede ay hareketinin düzensizliklerini “Almagest” ile aynı kesinlikte temsil etmeyi başardı. İki teori arasındaki maksimum boylam farkının 10 olduğu iddiası kesinlikle doğrudur. Nasir kendi modelinde, astronomi tarihinde ilk kez kendi icat ettiği bir teoremi kullandı ve 250 yıl sonra Copernicus, “De Revolutionibus”, III 4’te tekrar ortaya çıktı.

Burada atıfta bulunan teorem, doğrusal hareketi iki dairesel hareketin toplamına indirgeyen meşhur ‘’Tusi çifti’’ teorisidir. Bu teorideki amaç, Ptolemy’nin sisteminin düzgün dairesel hareket ilkesine dayanmayan parçalarını ortadan kaldırmaktı. Birçok tarihçi, Tusi çifti teorisinin sonucunun, Kopernik tarafından El-Tusi’nin çalışmasında keşfedildikten sonra kullanıldığını iddia ediyor, ancak hepsi aynı fikirde değil; Örneğin, Kopernik’in sonucu, Proklus’un Öklid’in ilk kitabı üzerine yorumundan aldığı da iddia edilmiştir.

Tusi’nin astronomiye yaptığı birçok katkı arasından, ekinoksların presesyonu için 51 ‘ değerini hesaplamak,; astronomik enstrümanlar üzerine, örneğin bir usturlap inşa etmek ve kullanmak için yazdığı eser sırlanabilir. Tusi, mantık alanında İbni Sina’nın izinden gitti ve çıkarım yapmak üzerine beş büyük eser kaleme aldı. Tusi üzerine çalışmalar yapan Tony Street şöyle der:

On üçüncü yüzyılda Arapça yazan bir mantıkçı olan Tusi, moleküler önermeler oluşturmak için iki mantıksal bağlantı kullanır: “eğer-öyleyse” ve “ya-ya da “. Tusi, ikili bir ağaca atıfta bulunarak, ayrık terimlere göre uygun ayrışmanın nasıl seçileceğini gösterir. Ayrıca koşullu bir önermeden çıkan ayrık önermeleri tartışır.

El-Tusi, Yunan metinleri üzerine de yorum çalışmaları yazmıştır. Bunlar arasında Autolycus, Sisamlı Aristarkus, Öklid, Apollonius, Arşimet, Hypsicles, Theodosius, Menelaus ve Ptolemy’nin eserlerinin Arapça tercümeleri vardı. Özellikle Menelaus’un Küreleri ve Arşimet’in küre ve silindir çalışmaları üzerine yoğunlaştı. İkinci çalışmada el-Tusi, önceki matematikçilerin, düz ve eğimli çizgilerin uzunluklarını karşılaştırmaya yönelik itirazlarını tartıştı. El-Tusi’, farklı varlıklar oldukları için kıyaslanamaz oldukları yönündeki itirazlara rağmen, karşılaştırmaların doğru olduğunu savundu.

Ptolemy’nin yazdığı Almagest kitabı, o dönem Arap bilim insanlarının üzerinde çokça çalıştığı bir kitaptı. 1247’de el-Tusi, sinüs tablolarını hesaplamak için çeşitli trigonometrik teknikleri tanıttığı Tahrir-ül-Macestî’yi (Almagest Üzerine Yorum) yazdı. Zic-i İlhânî adlı eserinde yaptığı gibi, argümanın her yarım derecesi için üç altmışlık haneye göre hesaplanan girdileri olan sinüs tabloları verdi.

Tusi’nin yaptığı önemli katkılardan biri de, trigonometriyi sadece astrolojik hesaplamalarda kullanılan bir araç olmaktan ziyade, müstakil bir matematik disiplini olarak ele almasıydı. Tusi’nin ‘’Dörtgen Üzerine İnceleme’’(Treatise on the quadrilateral) adlı eserinde yapılan incelemelerde, tüm düzlem ve küresel Trigonometri sisteminin ilk kaybolmamış ifadesinin yer aldığı anlaşıldı. Kendi ifadeleriyle:

Bu çalışma, trigonometri tarihinde, saf matematiğin ilk defa bağımsız bir dalı olması ve bir dik açılı küresel üçgen için altı durumun tamamının ortaya konması bakımından ilk çalışmadır

Bu çalışma, aynı zamanda meşhur sinüs formülünü içermektedir:

a/sin A = b/sin B = c/sin C

Bir diğer matematiksel katkı, bir tamsayının n’inci köklerinin hesaplanmasıyla ilgili 1265 tarihli el-Tusi’nin el yazmasıdır. El-Tusi’nin bu eseri, daha ziyade El-Kereci’nin ( Pers matematikçi) ekolü tarafından geliştirilen yöntem versiyonudur. El yazmasında el-Tusi, bir binomun herhangi bir kuvvete açılma katsayılarını, iki terimli formül ve iki terimli katsayılar arasındaki Pascal üçgeni ilişkilerini belirlemiş oldu.

El-Tusi’nin katkıda bulunduğu diğer alanlardan kısaca bahsetmeden geçmek doğru olmaz. Siyah ve beyaz karışımlarına dayanan ilginç bir renk teorisi içeren bir çalışma yazdı ve mücevherler ve parfümler üzerine bölümler içeren mineraller üzerine bir yazma da ekledi. Tıp üzerine de yazdı, ancak tıbbi çalışmalarından ziyade, El-Tusi’nin felsefe ve etiğe katkıları çok daha fazla ve önemliydi. Özellikle felsefede, mekanın doğası hakkında önemli sorular sordu.

El-Tusi’nin birkaç öğrencisi vardı, en iyi bilinenlerinden biri Almagest hakkında bir yorum yazan Nizam al-a’Raj idi. Öğrencilerinden bir diğeri, Kutubüddin Şirazi, gökkuşağının ilk doğru ve tatmin edici matematiksel açıklamasını verdi. El-Tusi’nin bu öğrenciler aracılığıyla devam eden etkisi şu şekilde özetlendi:

El-Tusi’nin etkisi, özellikle Doğu İslam’da çok büyüktü. Tüm alanlar göz önüne alındığında, İslami ilimlerin canlanması konusunda diğer bireylerden daha fazla sorumlu oldu. Maragheh’de (rasathane) pek çok yetkin ilim adamını bir araya getirmesi, yalnızca matematiğin ve astronominin canlanmasına değil, aynı zamanda İslam felsefesinin ve hatta teolojinin yenilenmesine yardımcı oldu.

çeviri linki: Biography – Muslim Scholars and Scientists (ed. W. Hazmy C.H., Zainurashid Z., Hussaini R.) s. 111-119

KAYNAKÇA:

1. Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990).

2. Biography in Encyclopaedia Britannica.

3. G D Mamedbeii, Muhammed Nasir al-Din al-Tusi on the theory of parallel lines and the theory of ratios (Azerbaijani), Izdat. Akad. Nauk Azerbaijzansk. SSR (Baku 1959).

4. F J Ragep, Nasir al-Din al-Tusi’s Memoir on Astronomy Vol I, Vol II (New York, 1993).

5. N A Abdulkasumova, The ‘Tahrir al-Majisti [Commentary on the Almagest]’ of Nasir ad-Din at-Tusi (first book) (Russian), Izv. Akad. Nauk Azerbaidzan. SSR Ser. Fiz.-Tehn. Mat. Nauk (4) (1977), 114-121.

6. S A Ahmedov, Extraction of a root of any order and the binomial formula in the work of Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), Mat. v Skole (5) (1970), 80-82.

7. U Ataev, The commentary of Kazi -zade ar-Rumi on the astronomical treatise of Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), Questions on the history of mathematics and astronomy I, Trudy Samarkand. Gos. Univ. (N.S.) Vyp. 229 (1972), 124-127.

8. U Ataev, The mathematician and astronomer Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), Questions on the history of mathematics and astronomy I, Trudy Samarkand. Gos. Univ. (N.S.) Vyp. 229 (1972), 119-123.

9. J L Berggren, al-Kuhi’s “Filling a lacuna in Book II of Archimedes” in the version of Nasir al-Din al-Tusi, Centaurus 38 (2-3) (1996), 140-207.

10. N Berozashvili, The Tbilisi manuscripts of Nasir ad-Din at-Tusi’s commen taries to Euclid’s ‘Elements’ (Georgian), Sakharth. SSR Mecn. Akad. Moambe 89 (2) (1978), 497-500.

11. M di Bono, Copernicus, Amico, Fracastoro and the mechanism of al-Tusi : observations on the use and the transmission of a model (Italian), in Copernicus and the Copernican question in Italy from the sixteenth to the nineteenth century, Ferrara, 1993 (Florence, 1996), 69-96.

12. M di Bono, Mario Copernicus, Amico, Fracastoro and Tusi’s device: observations on the use and transmission of a model, J. Hist. Astronom. 26 (2) (1995) 133-154.

13. A V Dorofeeva, Nasir ad-Din at Tusi (1201-1274) (Russian), Mat. v Shkole(3) (1989), i, 145-146.

14. L I Dovlatova, Basic objects in the “introduction” to the first book of ‘Tahrir Ugli dis’ by Muhammed Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), Azerbaidzan. Gos.Univ. Ucen. Zap. Ser. Fiz.-Mat. Nauk (2) (1969), 83-86.

15. N G Hairetdinova, On the history of Nasir ad-Din at-Tusi ‘s ‘Treatise on thequadrilateral’ (Russian), Voprosy Istor. Estestvoznan. i Tehn. (1)(54) (1976),42-43, 97, 107.

16. O Gingerich, A Tusi couple from Schöner’s “De revolutionibus”?, J. Hist.Astronom. 15 (2) (1984), 128-133.

17. W Hartner, Nasir al-Din al-Tusi ‘s lunar theory, Physis – Riv. Internaz. StoriaSci. 11 (1-4) (1969), 287-304.

18. R I Ibadov, Determination of the sine of one degree by Nasir ad-Din at-Tusi(Russian), Izv. Akad. Nauk Azerbaidzan. SSR Ser. Fiz.-Tehn. Mat. Nauk 1968 (1) (1968), 49-54.

19. F A Kasumhanov, The theory of continuous quantities and the study ofnumber in the works of Muhammad Nasir-al-din Tusi (Russian), Trudy Inst. Istor. Estest. Tehn. 1 (1954), 128-145.

20. E S Kennedy, Two Persian astronomical treatises by Nasir al-Din al-Tusi, Centaurus 27 (2) (1984), 109-120.

21. A Kubesov, The commentaries of Nasi ad-Din at-Tusi on the treatise ofArchimedes “On the sphere and cylinder” (Russian), Voprosy Istor.Estestvoznan. i Tehn. Vyp. 2 (1969), 23-28.

22. T Lévy, Gersonide, le pseudo-Tusi, et le postulat des parallèles. Les math-ématiques en Hébreu et leurs sources arabes, Arabic Sci. Philos. 2 (1) (1992), 39-82.

23. J W Livingston, Nasir al-Din al-Tusi’s ‘al-Tadhkirah’ : A category of Islamicastronomical literature, Centaurus 17 (4) (1973), 260-275.

24. K M Mamedov, On the commentaries of Nasir al-Din al-Tusi in Books I-III of “Tahrir Eglidis” in the “Elements” of Euclid (Azerbaijani), Akad. Nauk Azerbaijzan. SSR Trudy Inst. Mat. Meh. 2 (10) (1963), 147-158.

25. J F Ragep, The two versions of the Tusi couple, in From deferent to equant(New York, 1987), 329-356.

26. G Rosi’nska, Nasir al-Din al-Tusi and Ibn al-Shatir in Cracow?, Isis 65 (1974), 239-243.

27. B A Rozenfeld, New information concerning the authorship of the Rome edition of Euclid’s ‘Elements’ by Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), Voprosy

Istor. Estestvoznan. i Tehn. (1)(42) (1972), 36, 95, 103.

28. B A Rozenfeld, On the mathematical works of Nasir al-Din al-Tusi(Russian), Istor.-Mat. Issled. 4 (1951), 489-512.

NASİRÜDDİN EL TUSİ KİMDİR?

Yazı dolaşımı


NASİRÜDDİN EL TUSİ KİMDİR?” için 93 yorum

 1. Heya i’m for the first time here. I came across
  this board and I to find It really helpful & it helped me out a lot.

  I am hoping to provide something back and aid others like you
  aided me.

 2. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too
  wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re
  stating and the way in which you say it. You make it
  enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I cant wait to read much more from you. This is really a wonderful website.

 3. I will right away take hold of your rss feed as I can not find your e-mail
  subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any?
  Please permit me know in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 4. Right here is the right website for anybody who wishes to find out about this topic.
  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that
  I personally would want to…HaHa). You definitely put a fresh
  spin on a subject that has been discussed for ages. Great stuff, just excellent!

 5. It is perfect time to make some plans for the longer term and it’s time
  to be happy. I have read this publish and if I may just I wish to counsel
  you few attention-grabbing things or suggestions.
  Perhaps you can write next articles regarding this article.

  I desire to read more issues about it!

 6. Tremendous issues here. I’m very satisfied to see your article.
  Thanks a lot and I am having a look ahead to touch you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

 7. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and
  you’re just extremely wonderful. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I can not wait to read far more from you. This is really a terrific web site.

 8. I feel this is one of the such a lot vital info for me.
  And i’m glad reading your article. However want to statement
  on few general things, The website taste is wonderful, the articles is in point of fact excellent
  : D. Good activity, cheers

 9. It’s perfect time to make a few plans for the long run and it
  is time to be happy. I have read this publish and if I could I wish to
  suggest you some interesting things or suggestions.
  Maybe you could write subsequent articles relating to this article.

  I wish to read even more things approximately it!

 10. I blog often and I really appreciate your content. Your article has
  really peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking
  for new information about once per week. I opted
  in for your RSS feed as well.

 11. Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Appreciate it

 12. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 13. I’m extremely impressed with your writing skills as well as
  with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you
  customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 14. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 15. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and
  appearance. I must say you’ve done a fantastic job with this.
  In addition, the blog loads extremely quick for me on Safari.
  Exceptional Blog!

 16. I think what you said was very logical. However,
  think on this, suppose you composed a catchier title? I mean, I don’t want to tell
  you how to run your blog, however what if you added something to
  possibly grab people’s attention? I mean NASİRÜDDİN EL TUSİ KİMDİR?

  | islamicrophone is a little vanilla. You could peek at
  Yahoo’s home page and watch how they create
  article titles to get people to open the links. You might add a related video or a
  picture or two to grab people interested about what
  you’ve got to say. In my opinion, it could make your posts a little
  bit more interesting.

 17. Superb site you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here?
  I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other
  knowledgeable individuals that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 18. Today, I went to the beach front with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit
  crab inside and it pinched her ear. She never wants
  to go back! LoL I know this is totally off topic but I had
  to tell someone!

 19. Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to
  generate a top notch article… but what can I say…
  I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

  Feel free to surf to my blog … Resources

 20. First off I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask
  if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself
  and clear your mind prior to writing. I’ve had a difficult time clearing my
  thoughts in getting my thoughts out. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15
  minutes are generally lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Cheers!

 21. I’m not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for
  this info for my mission.

 22. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you
  make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to design my own blog
  and would like to find out where u got this from. thank you

 23. I just couldn’t depart your website before suggesting
  that I extremely enjoyed the standard information an individual supply on your guests?
  Is gonna be again frequently to check out new posts

 24. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it
  is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any solutions to help prevent content from being ripped off?
  I’d genuinely appreciate it.

 25. I do not know if it’s just me or if everybody else encountering issues with your blog.
  It appears like some of the written text within your posts are
  running off the screen. Can somebody else please comment
  and let me know if this is happening to them as well?
  This may be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before.

  Appreciate it

 26. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little research on this.
  And he in fact bought me lunch due to the fact that I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending time to discuss this
  matter here on your site.

 27. It is perfect time to make a few plans for the long run and it
  is time to be happy. I’ve read this publish and if I could I want
  to counsel you some attention-grabbing issues or tips.

  Maybe you can write next articles regarding this article.
  I wish to read even more things approximately it!

 28. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or
  copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either
  written myself or outsourced but it looks like a lot of
  it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any ways to help stop content from
  being stolen? I’d truly appreciate it.

 29. Hi there, always i used to check weblog posts here early in the daylight, for the reason that i like
  to gain knowledge of more and more.

 30. Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to browse your website on my
  iphone during lunch break. I really like the info you
  provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just
  3G .. Anyhow, excellent site!

 31. I’m curious to find out what blog system you are utilizing?

  I’m having some minor security problems with my latest
  blog and I’d like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 32. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a
  blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear
  idea

 33. Wow, wonderful weblog format! How long have you ever been running
  a blog for? you made blogging glance easy. The whole glance of your website is great, as neatly as the content material!

 34. I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and test again right here regularly.
  I am reasonably certain I’ll be informed many new stuff right
  right here! Good luck for the following!

 35. excellent post, very informative. I’m wondering why the
  other specialists of this sector do not understand this.
  You must continue your writing. I am confident, you have
  a great readers’ base already!

 36. I really love your blog.. Great colors & theme.
  Did you make this site yourself? Please reply back as I’m
  trying to create my own personal site and want to find out where you got this from or
  what the theme is named. Thanks!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.