NASİRÜDDİN EL TUSİ (1201 – 1274)

Ebu Cafer Muhammed İbn Muhammed İbn el-Hasan Nasir el-Din el- Tusi, 1201’de Tus’ta (Horasan) doğdu. Kemal el-Din İbn Yunus ve diğerlerinden fenni ilimler ve felsefe öğrendi. Hasan bin Sabah’ın adamları (ajan) tarafından kaçırılıp Alamut Kalesi’ne götürülenlerden biriydi.

Alamut Kalesi 1256 yılında Moğollar tarafından istila edildikten sonra, Tusi, Moğol hükümdarı Hülagu Han’ın hizmetine girdi. Hulagu Han, onun astrolojideki yetkinliği dahil olmak üzere muazzam bilgi haznesinden o kadar etkilendi ki, onu once vezirliğe, sonrasında da Auqaf’ın yöneticiliğine atadı. Maragheh’deki (İran) gözlemevinin kuruluş ve ilerlemesinde etkin rol oynadı. Haytatının son yıllarında Bağdat’a yerleşti ve burada vefat etti.

Asıl adı Muhammed ibn Muhammed ibn el-Hasan el-Tusi olmasına karşın, genelde Nasir al-Din el-Tusi olarak bilinir. Hayatı boyunca; Muhaqqiq-i Tusi, Khwaja-yi Tusi and Khwaja Nasir olarak da anılmıştır.

El-Tusi, Doğu Çin’den Batı Avrupa’ya kadarki tüm İslam aleminde fetihlere sahne olacak bir yüzyılın başında doğdu. Moğolların muazzam askeri gücüyle tüm Dünyayı ve İslam coğrafyasını kasıp kavurduğu bu dönemde, İslam’a karşı şiddetli bir düşmanlık ve acımasız bir insan katli vardı. Bu dönem, el-Tusi ve diğer ilim insanlarının çalışmalarını sürdürebilmelerine mani oldu ve kendisi de bu çatışmanın içine çekilmek zorunda kaldı.

El-Tusi’nin babası ,Tus’ta, Onikinci İmam Okulu’nda eğitim veren bir hukuk adamıydı . Onikinci İmam, Şii Müslümanların ana mezhebiydi ve aynı isimli bu okul, temelde dini bir kurumdu. Ancak el Tusi Tus’ta okurken, amcası tarafından entelektüel gelişimi üzerinde önemli bir etkisi olacak başka konularda da eğitim gördü. Bu konular mantık, fizik ve metafiziği içeriyordu, ayrıca matematik öğrenen diğer öğretmenlerle, özellikle cebir ve geometriye çalıştı.

1214 yılında, zamanın Moğol lideri olan Cengiz Han, Çin fethinden dönüp Batı’ya doğru hızlı ilerlemesine başladığında, Tusi henüz 13 yaşındaydı. El-Tusi’nin bu fetihlerin etkilerini görmesi uzun sürmedi ama o, bu olmadan önce çalışmalarını ilerletmeyi başardı. Tus’tan 75 km uzaklıktaki Nişabur’a gitti. Nişabur, dönemin önemli bir ilim merkeziydi bu yüzden seçimi oldukça mantıklıydı. Burada el-Tusi felsefe, tıp ve matematik okudu. Kendisine, Sharaf al-Din el-Tusi’nin öğrencisi olan Kemal al-Din ibn Yunus tarafından ileri matematik öğretildi. Bu sıralar Tusi, seçkin bir bilim adamı olarak ün kazanmaya başladı ve Nişabur’da tanınmaya başladı.

1220 civarında Tus bölgesine ulaşan Moğol istilası, çok fazla yıkıma neden oldu. Cengiz Han, fetihlerine devam etmek için, generallerini ve oğullarını batıda bırakarak dikkatini yeniden doğuya çevirdi. Bölgede sık sık yaşanan çatışmaların ortasında, barışçıl sığınaklar da vardı. Aşırılık yanlısı Şiiliğin entelektüel bir biçimini benimseyen Suikastçılar, Elburz Dağları’ndaki Alamut kalesini ve benzer zapt edilemez kaleleri kontrol ettiler. El-Tusi, İsmailî hükümdarı Nasir ad-Din Abdurrahim tarafından Suikastçıların hizmetine katılmaya davet edildiğinde, bu daveti kabul etti ve İsmailî Mahkemesinin çok saygın bir üyesi oldu. Bu zamanlarda, el-Tusi, farklı kalelerde dolaşırken en iyi çalışmalarından bazılarını yaptı ve bu dönemde mantık, felsefe, matematik ve astronomi üzerine önemli çalışmalar yaptı. Bu eserlerden ilki olan Ahlak-ı Nâsırî, 1232 yılında yazılmıştır. Bu eser, El Tusi’nin İsmailî hükümdarı Nasirad-Din Abdurrahim’e ithaf ettiği bir ahlak çalışması idi.

alamut kalesi (temsili)

Moğolların İslam coğrafyasında iyice yayılmaya başladığı bir zamanda; 1256 yılında Cengiz Han’ın torunu Hulagu Han kaleye Alamut Kalesine saldırdığında, kalede Tusi de bulunuyordu. Tusi kendisini bilimsel danışman olarak atayan muzaffer Moğollara katılmak konusunda o kadar hevesli görünüyordu ki, Tusi’nin Alamut Kalesinde iradesi ve isteği dışında tutulduğu düşünülüyordu. Bu konuda bazıları, Tusi’nin Alamut Kalesi savunmasına ihanet edip Moğol güçlerine yardım ettiğini iddia ediyor. Moğol güçleri kaleyi tamamen yok etti ama Hulagu Han, kendisinin de bilime olan ilgisi sebebiyle Tusi’ye saygıyla yaklaştı. Dini işlerden de sorumlu olan Tusi, 1258 yılındaki Moğol güçlerinin Bağdat işgalinde de Hulagu Han’la beraberdi. Bağdat’ın son Abbasi halifesi Mustasım, Moğol güçlerine direnecek kadar güçlü bir lider değildi. 1258 Şubatındaki kuşatmadan kısa bir süre sonra, şehir ele geçirildi. Mustasım dahil olmak üzere 300 yetkili anında öldürüldü ve şehir insanlarıyla beraber yakılıp yıkıldı. El- Tusi, can güvenliği ve bilimsel kazancı için doğru hareketleri yapmaya çalışıyordu ve yapacaktı da.

Bağdat fethinden ve Tusi gibi bir ilim adamını cephesine katmaktan memnun olan Hulagu, Tusi kendisine bir Gözlemevi için fikir sununca daha da memnun oldu ve hemen çalışmalara başlandı. Yapının inşasına, şu anki İran’ın kuzeybatısındaki Azerbaycan bölgesinde kalan, Hulagu Han’ın başkent seçtiği Maragheh’ de 1259 yılında başlandı. İzleri bugün hala görülebilmekte. 1262’ de faaliyete geçen yapının inşası için Çinli gökbilimcilerle İranlılar işçiler beraber çalışmışlardı. Gözlemevi, bakırdan yapılmış 4 metrelik bir duvar kadranı ve El-Tusi’nin icadı olan bir azimut kadranı gibi çeşitli aletlere sahipti. El-Tusi, Gözlemevi için, diğer alanlara da ışık tutacak başka enstrümanlar da tasarladı. Bilim, matematik ve felsefe üzerine çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülürken, çok çeşitli bilimsel konularda kitapların bulunduğu güzel bir kütüphane de oluşturuldu.

El-Tusi, bu gözlemevini oldukça verimli kullandı ve tam 12 yıl boyunca yaptığı gözlemleri, orijinal adıyla ‘’ ZÎC-i İLHÂNÎ’’ olan İlhanlı Tabletlerinde topladı ve Farsçadan Arapçaya tercümesinden sonra yayımlandı. Bu çalışma, gezegenlerin konumlarını hesaplamak için tablolar ve ayrıca bir yıldız kataloğu içermekteydi. Bu, el-Tusi’nin astronomi alanında ürettiği tek önemli çalışma değildi. El-Tusi’nin, Ptolemy’nin gezegen sistemi modelinin, Kopernik döneminde heliosentrik modelin gelişimine kadarki en önemli gelişimini yaptığını söylemek abartı olmayacaktır. Tusi, en büyük bilimsel çalışması olan Astronomi Üzerine Anılar (Al – tezkire fi ilm-hay’a) adlı kitapta şöyle der:

…O, Ptolemy’den farklı, yeni bir ay hareketi modeli tasarladı. Eksantriği ve prosneusun merkezini ortadan kaldırarak, sekiz eşit dönen küre prensibi üzerine kurguladı ve bu sayede ay hareketinin düzensizliklerini “Almagest” ile aynı kesinlikte temsil etmeyi başardı. İki teori arasındaki maksimum boylam farkının 10 olduğu iddiası kesinlikle doğrudur. Nasir kendi modelinde, astronomi tarihinde ilk kez kendi icat ettiği bir teoremi kullandı ve 250 yıl sonra Copernicus, “De Revolutionibus”, III 4’te tekrar ortaya çıktı.

Burada atıfta bulunan teorem, doğrusal hareketi iki dairesel hareketin toplamına indirgeyen meşhur ‘’Tusi çifti’’ teorisidir. Bu teorideki amaç, Ptolemy’nin sisteminin düzgün dairesel hareket ilkesine dayanmayan parçalarını ortadan kaldırmaktı. Birçok tarihçi, Tusi çifti teorisinin sonucunun, Kopernik tarafından El-Tusi’nin çalışmasında keşfedildikten sonra kullanıldığını iddia ediyor, ancak hepsi aynı fikirde değil; Örneğin, Kopernik’in sonucu, Proklus’un Öklid’in ilk kitabı üzerine yorumundan aldığı da iddia edilmiştir.

Tusi’nin astronomiye yaptığı birçok katkı arasından, ekinoksların presesyonu için 51 ‘ değerini hesaplamak,; astronomik enstrümanlar üzerine, örneğin bir usturlap inşa etmek ve kullanmak için yazdığı eser sırlanabilir. Tusi, mantık alanında İbni Sina’nın izinden gitti ve çıkarım yapmak üzerine beş büyük eser kaleme aldı. Tusi üzerine çalışmalar yapan Tony Street şöyle der:

On üçüncü yüzyılda Arapça yazan bir mantıkçı olan Tusi, moleküler önermeler oluşturmak için iki mantıksal bağlantı kullanır: “eğer-öyleyse” ve “ya-ya da “. Tusi, ikili bir ağaca atıfta bulunarak, ayrık terimlere göre uygun ayrışmanın nasıl seçileceğini gösterir. Ayrıca koşullu bir önermeden çıkan ayrık önermeleri tartışır.

El-Tusi, Yunan metinleri üzerine de yorum çalışmaları yazmıştır. Bunlar arasında Autolycus, Sisamlı Aristarkus, Öklid, Apollonius, Arşimet, Hypsicles, Theodosius, Menelaus ve Ptolemy’nin eserlerinin Arapça tercümeleri vardı. Özellikle Menelaus’un Küreleri ve Arşimet’in küre ve silindir çalışmaları üzerine yoğunlaştı. İkinci çalışmada el-Tusi, önceki matematikçilerin, düz ve eğimli çizgilerin uzunluklarını karşılaştırmaya yönelik itirazlarını tartıştı. El-Tusi’, farklı varlıklar oldukları için kıyaslanamaz oldukları yönündeki itirazlara rağmen, karşılaştırmaların doğru olduğunu savundu.

Ptolemy’nin yazdığı Almagest kitabı, o dönem Arap bilim insanlarının üzerinde çokça çalıştığı bir kitaptı. 1247’de el-Tusi, sinüs tablolarını hesaplamak için çeşitli trigonometrik teknikleri tanıttığı Tahrir-ül-Macestî’yi (Almagest Üzerine Yorum) yazdı. Zic-i İlhânî adlı eserinde yaptığı gibi, argümanın her yarım derecesi için üç altmışlık haneye göre hesaplanan girdileri olan sinüs tabloları verdi.

Tusi’nin yaptığı önemli katkılardan biri de, trigonometriyi sadece astrolojik hesaplamalarda kullanılan bir araç olmaktan ziyade, müstakil bir matematik disiplini olarak ele almasıydı. Tusi’nin ‘’Dörtgen Üzerine İnceleme’’(Treatise on the quadrilateral) adlı eserinde yapılan incelemelerde, tüm düzlem ve küresel Trigonometri sisteminin ilk kaybolmamış ifadesinin yer aldığı anlaşıldı. Kendi ifadeleriyle:

Bu çalışma, trigonometri tarihinde, saf matematiğin ilk defa bağımsız bir dalı olması ve bir dik açılı küresel üçgen için altı durumun tamamının ortaya konması bakımından ilk çalışmadır

Bu çalışma, aynı zamanda meşhur sinüs formülünü içermektedir:

a/sin A = b/sin B = c/sin C

Bir diğer matematiksel katkı, bir tamsayının n’inci köklerinin hesaplanmasıyla ilgili 1265 tarihli el-Tusi’nin el yazmasıdır. El-Tusi’nin bu eseri, daha ziyade El-Kereci’nin ( Pers matematikçi) ekolü tarafından geliştirilen yöntem versiyonudur. El yazmasında el-Tusi, bir binomun herhangi bir kuvvete açılma katsayılarını, iki terimli formül ve iki terimli katsayılar arasındaki Pascal üçgeni ilişkilerini belirlemiş oldu.

El-Tusi’nin katkıda bulunduğu diğer alanlardan kısaca bahsetmeden geçmek doğru olmaz. Siyah ve beyaz karışımlarına dayanan ilginç bir renk teorisi içeren bir çalışma yazdı ve mücevherler ve parfümler üzerine bölümler içeren mineraller üzerine bir yazma da ekledi. Tıp üzerine de yazdı, ancak tıbbi çalışmalarından ziyade, El-Tusi’nin felsefe ve etiğe katkıları çok daha fazla ve önemliydi. Özellikle felsefede, mekanın doğası hakkında önemli sorular sordu.

El-Tusi’nin birkaç öğrencisi vardı, en iyi bilinenlerinden biri Almagest hakkında bir yorum yazan Nizam al-a’Raj idi. Öğrencilerinden bir diğeri, Kutubüddin Şirazi, gökkuşağının ilk doğru ve tatmin edici matematiksel açıklamasını verdi. El-Tusi’nin bu öğrenciler aracılığıyla devam eden etkisi şu şekilde özetlendi:

El-Tusi’nin etkisi, özellikle Doğu İslam’da çok büyüktü. Tüm alanlar göz önüne alındığında, İslami ilimlerin canlanması konusunda diğer bireylerden daha fazla sorumlu oldu. Maragheh’de (rasathane) pek çok yetkin ilim adamını bir araya getirmesi, yalnızca matematiğin ve astronominin canlanmasına değil, aynı zamanda İslam felsefesinin ve hatta teolojinin yenilenmesine yardımcı oldu.

çeviri linki: Biography – Muslim Scholars and Scientists (ed. W. Hazmy C.H., Zainurashid Z., Hussaini R.) s. 111-119

KAYNAKÇA:

1. Biography in Dictionary of Scientific Biography (New York 1970-1990).

2. Biography in Encyclopaedia Britannica.

3. G D Mamedbeii, Muhammed Nasir al-Din al-Tusi on the theory of parallel lines and the theory of ratios (Azerbaijani), Izdat. Akad. Nauk Azerbaijzansk. SSR (Baku 1959).

4. F J Ragep, Nasir al-Din al-Tusi’s Memoir on Astronomy Vol I, Vol II (New York, 1993).

5. N A Abdulkasumova, The ‘Tahrir al-Majisti [Commentary on the Almagest]’ of Nasir ad-Din at-Tusi (first book) (Russian), Izv. Akad. Nauk Azerbaidzan. SSR Ser. Fiz.-Tehn. Mat. Nauk (4) (1977), 114-121.

6. S A Ahmedov, Extraction of a root of any order and the binomial formula in the work of Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), Mat. v Skole (5) (1970), 80-82.

7. U Ataev, The commentary of Kazi -zade ar-Rumi on the astronomical treatise of Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), Questions on the history of mathematics and astronomy I, Trudy Samarkand. Gos. Univ. (N.S.) Vyp. 229 (1972), 124-127.

8. U Ataev, The mathematician and astronomer Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), Questions on the history of mathematics and astronomy I, Trudy Samarkand. Gos. Univ. (N.S.) Vyp. 229 (1972), 119-123.

9. J L Berggren, al-Kuhi’s “Filling a lacuna in Book II of Archimedes” in the version of Nasir al-Din al-Tusi, Centaurus 38 (2-3) (1996), 140-207.

10. N Berozashvili, The Tbilisi manuscripts of Nasir ad-Din at-Tusi’s commen taries to Euclid’s ‘Elements’ (Georgian), Sakharth. SSR Mecn. Akad. Moambe 89 (2) (1978), 497-500.

11. M di Bono, Copernicus, Amico, Fracastoro and the mechanism of al-Tusi : observations on the use and the transmission of a model (Italian), in Copernicus and the Copernican question in Italy from the sixteenth to the nineteenth century, Ferrara, 1993 (Florence, 1996), 69-96.

12. M di Bono, Mario Copernicus, Amico, Fracastoro and Tusi’s device: observations on the use and transmission of a model, J. Hist. Astronom. 26 (2) (1995) 133-154.

13. A V Dorofeeva, Nasir ad-Din at Tusi (1201-1274) (Russian), Mat. v Shkole(3) (1989), i, 145-146.

14. L I Dovlatova, Basic objects in the “introduction” to the first book of ‘Tahrir Ugli dis’ by Muhammed Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), Azerbaidzan. Gos.Univ. Ucen. Zap. Ser. Fiz.-Mat. Nauk (2) (1969), 83-86.

15. N G Hairetdinova, On the history of Nasir ad-Din at-Tusi ‘s ‘Treatise on thequadrilateral’ (Russian), Voprosy Istor. Estestvoznan. i Tehn. (1)(54) (1976),42-43, 97, 107.

16. O Gingerich, A Tusi couple from Schöner’s “De revolutionibus”?, J. Hist.Astronom. 15 (2) (1984), 128-133.

17. W Hartner, Nasir al-Din al-Tusi ‘s lunar theory, Physis – Riv. Internaz. StoriaSci. 11 (1-4) (1969), 287-304.

18. R I Ibadov, Determination of the sine of one degree by Nasir ad-Din at-Tusi(Russian), Izv. Akad. Nauk Azerbaidzan. SSR Ser. Fiz.-Tehn. Mat. Nauk 1968 (1) (1968), 49-54.

19. F A Kasumhanov, The theory of continuous quantities and the study ofnumber in the works of Muhammad Nasir-al-din Tusi (Russian), Trudy Inst. Istor. Estest. Tehn. 1 (1954), 128-145.

20. E S Kennedy, Two Persian astronomical treatises by Nasir al-Din al-Tusi, Centaurus 27 (2) (1984), 109-120.

21. A Kubesov, The commentaries of Nasi ad-Din at-Tusi on the treatise ofArchimedes “On the sphere and cylinder” (Russian), Voprosy Istor.Estestvoznan. i Tehn. Vyp. 2 (1969), 23-28.

22. T Lévy, Gersonide, le pseudo-Tusi, et le postulat des parallèles. Les math-ématiques en Hébreu et leurs sources arabes, Arabic Sci. Philos. 2 (1) (1992), 39-82.

23. J W Livingston, Nasir al-Din al-Tusi’s ‘al-Tadhkirah’ : A category of Islamicastronomical literature, Centaurus 17 (4) (1973), 260-275.

24. K M Mamedov, On the commentaries of Nasir al-Din al-Tusi in Books I-III of “Tahrir Eglidis” in the “Elements” of Euclid (Azerbaijani), Akad. Nauk Azerbaijzan. SSR Trudy Inst. Mat. Meh. 2 (10) (1963), 147-158.

25. J F Ragep, The two versions of the Tusi couple, in From deferent to equant(New York, 1987), 329-356.

26. G Rosi’nska, Nasir al-Din al-Tusi and Ibn al-Shatir in Cracow?, Isis 65 (1974), 239-243.

27. B A Rozenfeld, New information concerning the authorship of the Rome edition of Euclid’s ‘Elements’ by Nasir ad-Din at-Tusi (Russian), Voprosy

Istor. Estestvoznan. i Tehn. (1)(42) (1972), 36, 95, 103.

28. B A Rozenfeld, On the mathematical works of Nasir al-Din al-Tusi(Russian), Istor.-Mat. Issled. 4 (1951), 489-512.

NASİRÜDDİN EL TUSİ KİMDİR?

Yazı dolaşımı


NASİRÜDDİN EL TUSİ KİMDİR?” için 2.867 yorum

 1. Heya i’m for the first time here. I came across
  this board and I to find It really helpful & it helped me out a lot.

  I am hoping to provide something back and aid others like you
  aided me.

 2. Great goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just too
  wonderful. I really like what you’ve acquired here, really like what you’re
  stating and the way in which you say it. You make it
  enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I cant wait to read much more from you. This is really a wonderful website.

 3. I will right away take hold of your rss feed as I can not find your e-mail
  subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any?
  Please permit me know in order that I may just subscribe.
  Thanks.

 4. Right here is the right website for anybody who wishes to find out about this topic.
  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that
  I personally would want to…HaHa). You definitely put a fresh
  spin on a subject that has been discussed for ages. Great stuff, just excellent!

 5. It is perfect time to make some plans for the longer term and it’s time
  to be happy. I have read this publish and if I may just I wish to counsel
  you few attention-grabbing things or suggestions.
  Perhaps you can write next articles regarding this article.

  I desire to read more issues about it!

 6. Tremendous issues here. I’m very satisfied to see your article.
  Thanks a lot and I am having a look ahead to touch you.
  Will you kindly drop me a e-mail?

 7. Wonderful goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and
  you’re just extremely wonderful. I really like what you have acquired here, really like what you’re stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still care for to keep it smart.
  I can not wait to read far more from you. This is really a terrific web site.

 8. I feel this is one of the such a lot vital info for me.
  And i’m glad reading your article. However want to statement
  on few general things, The website taste is wonderful, the articles is in point of fact excellent
  : D. Good activity, cheers

 9. It’s perfect time to make a few plans for the long run and it
  is time to be happy. I have read this publish and if I could I wish to
  suggest you some interesting things or suggestions.
  Maybe you could write subsequent articles relating to this article.

  I wish to read even more things approximately it!

 10. I blog often and I really appreciate your content. Your article has
  really peaked my interest. I am going to book mark your site and keep checking
  for new information about once per week. I opted
  in for your RSS feed as well.

 11. Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.
  Is it tough to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Appreciate it

 12. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

 13. I’m extremely impressed with your writing skills as well as
  with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you
  customize it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one nowadays.

 14. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and
  gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 15. Woah! I’m really digging the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s challenging to get that “perfect balance” between superb usability and
  appearance. I must say you’ve done a fantastic job with this.
  In addition, the blog loads extremely quick for me on Safari.
  Exceptional Blog!

 16. I think what you said was very logical. However,
  think on this, suppose you composed a catchier title? I mean, I don’t want to tell
  you how to run your blog, however what if you added something to
  possibly grab people’s attention? I mean NASİRÜDDİN EL TUSİ KİMDİR?

  | islamicrophone is a little vanilla. You could peek at
  Yahoo’s home page and watch how they create
  article titles to get people to open the links. You might add a related video or a
  picture or two to grab people interested about what
  you’ve got to say. In my opinion, it could make your posts a little
  bit more interesting.

 17. Superb site you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics discussed here?
  I’d really love to be a part of community where I can get opinions from other
  knowledgeable individuals that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know. Cheers!

 18. Today, I went to the beach front with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit
  crab inside and it pinched her ear. She never wants
  to go back! LoL I know this is totally off topic but I had
  to tell someone!

 19. Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to
  generate a top notch article… but what can I say…
  I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

  Feel free to surf to my blog … Resources

 20. First off I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask
  if you don’t mind. I was curious to know how you center yourself
  and clear your mind prior to writing. I’ve had a difficult time clearing my
  thoughts in getting my thoughts out. I do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15
  minutes are generally lost just trying to figure out how to begin. Any recommendations or hints?
  Cheers!

 21. I’m not sure where you are getting your information, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for excellent info I was looking for
  this info for my mission.

 22. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you
  make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz answer back as I’m looking to design my own blog
  and would like to find out where u got this from. thank you

 23. I just couldn’t depart your website before suggesting
  that I extremely enjoyed the standard information an individual supply on your guests?
  Is gonna be again frequently to check out new posts

 24. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright infringement?
  My site has a lot of completely unique content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it
  is popping it up all over the web without my agreement.
  Do you know any solutions to help prevent content from being ripped off?
  I’d genuinely appreciate it.

 25. I do not know if it’s just me or if everybody else encountering issues with your blog.
  It appears like some of the written text within your posts are
  running off the screen. Can somebody else please comment
  and let me know if this is happening to them as well?
  This may be a issue with my internet browser because I’ve had this happen before.

  Appreciate it

 26. An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little research on this.
  And he in fact bought me lunch due to the fact that I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanx for spending time to discuss this
  matter here on your site.

 27. It is perfect time to make a few plans for the long run and it
  is time to be happy. I’ve read this publish and if I could I want
  to counsel you some attention-grabbing issues or tips.

  Maybe you can write next articles regarding this article.
  I wish to read even more things approximately it!

 28. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or
  copyright violation? My site has a lot of unique content I’ve either
  written myself or outsourced but it looks like a lot of
  it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any ways to help stop content from
  being stolen? I’d truly appreciate it.

 29. Hi there, always i used to check weblog posts here early in the daylight, for the reason that i like
  to gain knowledge of more and more.

 30. Greetings from Idaho! I’m bored at work so I decided to browse your website on my
  iphone during lunch break. I really like the info you
  provide here and can’t wait to take a look when I get home.
  I’m amazed at how quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just
  3G .. Anyhow, excellent site!

 31. I’m curious to find out what blog system you are utilizing?

  I’m having some minor security problems with my latest
  blog and I’d like to find something more safe. Do you have any suggestions?

 32. Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how can i subscribe for a
  blog site? The account helped me a acceptable deal.
  I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear
  idea

 33. Wow, wonderful weblog format! How long have you ever been running
  a blog for? you made blogging glance easy. The whole glance of your website is great, as neatly as the content material!

 34. I like the valuable information you provide in your articles.
  I will bookmark your weblog and test again right here regularly.
  I am reasonably certain I’ll be informed many new stuff right
  right here! Good luck for the following!

 35. excellent post, very informative. I’m wondering why the
  other specialists of this sector do not understand this.
  You must continue your writing. I am confident, you have
  a great readers’ base already!

 36. I really love your blog.. Great colors & theme.
  Did you make this site yourself? Please reply back as I’m
  trying to create my own personal site and want to find out where you got this from or
  what the theme is named. Thanks!

 37. I?m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that?s both educative and
  amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail on the
  head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about.
  I am very happy that I came across this in my hunt for something relating
  to this.

 38. Excellent web site you’ve got here.. It’s difficult to
  find high quality writing like yours these days.
  I honestly appreciate individuals like you! Take care!!

 39. สมัยที่ใครๆก็อยากได้ความสบายสบาย บาคาร่าออนไลน์ก็เลยเป็นตัวเลือกที่โคตรดีสำหรับท่าน UFABET มีบาคาร่าให้เลือกเล่นมากมายเราเป็นคาสิโนที่จ่ายจริง ทำเงินได้จริง สมัครง่าย ระบบฝากถอนอัตโนมัติทั้งสบายเร็วทันใจรวมทั้งไม่ยุ่งยากต่อการทำรายการ แล้วเจอกันที่ UFABET ครับผม

 40. รู้เรื่องขอรับว่ากระแสพนันออนไลน์ก็แรงอยู่ ถึงแม้เป็นจริงเป็นจังๆหากว่าพวกเราเล่นแบบมีสติสัมปชัญญะ ในขณะนี้นับได้ว่าเป็นช่องทางที่ทำเงินรุ่งเรืองทีเดียวนะครับ ในช่วงเวลานี้ผมก็ได้ผลกำไรมา 4 หลัก ยังตื่นเต้นไม่หายเลยจ้ะขอรับ ด้วยเหตุว่าเคยคิดว่ามันน่ากลัวเช่นไร เว็บไซต์จ่ายจริงผมชี้แนะUFABET ขอรับ

 41. จำเป็นจะต้องรับว่าคาสิโนออนไลน์ เป็นวิถีทางการเดิมพันที่อีกทั้งสะดวกและก็ปลอดภัย UFABET ที่ได้รับการยินยอมรับเป็นอย่างมากจากสาวกพนันออนไลน์ว่าจ่ายจริงจ่ายเต็ม ทำเงินได้จริง ที่สุดของเว็บคาสิโนออนไลน์ควรต้อง UFABET

 42. หนแรกที่เข้ามาที่ UFABET ยอมรับเลยนะครับว่าเสียวๆฮ่าๆแม้กระนั้นเพียงพอซักพักเริ่มชอบใจขอรับเนื่องจากว่าเค้าจ่ายจริง ไม่มีคดโกงขอรับที่สำคัญที่ผมถูกใจคือระบบเค้าดีครับผม เข้าใจง่ายด้วย ยิ่งระบบฝากถอนใช้แบบอัตโนมัติ ผมว่าสะดวกมากๆฝากถอนแบบไม่มีอย่างน้อย ไม่ต้องผ่านตัวแทน ทำเองได้เลย

 43. บาคาร่าออนไลน์กล่าวได้ว่าตอบปัญหาชีวิตคนในปัจจุบันสุดๆเพียงเข้ามาที่ UFABET คุณก็สามารถทำเงินได้อย่างง่ายๆกับบาคาร่าออนไลน์ได้โดยทันที เรามีระบบรองรับที่สามารถพูดได้ว่าเหมาะสมที่สุดในยุคนี้ด้วยระบบฝากถอนอัตโนมัติทำรายการได้เองโดยไม่ผ่านผู้แทนและไม่มีอย่างน้อยเลยขอรับ

 44. อยู่บ้านยังไงให้ได้เงิน อยู่บ้านอย่างไรให้ได้รับความเพลิดเพลินแบบมีสาระสูงสุด UFABET คาสิโนออนไลน์ที่มีเกมออนไลน์นานาประการ ยอดนิยมสูงสุดอาจจะหนีไม่พ้น บาคาร่า เนื่องจากทำเงินได้จริง ทำเงินได้ไว สามารถเล่นหลายโต๊ะในเวลาเดียวกันได้พร้อมระบบฝากถอนอัตโนมัติ

 45. UFABET เว็บพนันบอลออนไล์ที่ซึ่งพูดได้ว่าแจ๋วสุดณ ตอนนี้เลยก็ได้เพราะเหตุว่าเป็นเว็บไซต์ที่ถูกเอ่ยถึงมากบนโลกออนไลน์ ในด้านการคลังได้รับการยินยอมรับแล้วว่ามีความมั่นคงยั่งยืนสูง และก็ยังมีการพัฒนาระบบอยู่ตลอดเพื่อสมาชิกได้เข้าใช้งานอย่างไม่มีสะดุดเลยครับ

 46. ยุคที่ใครๆก็อยากได้ความสบายสบาย บาคาร่าออนไลน์ก็เลยเป็นตัวเลือกที่โคตรดีสำหรับท่าน UFABET มีบาคาร่าให้เลือกเล่นมากมายเราเป็นคาสิโนที่จ่ายจริง ทำเงินได้จริง สมัครง่าย ระบบฝากถอนอัตโนมัติอีกทั้งสบายเร็วทันใจและจากนั้นก็ไม่ยุ่งยากต่อการทำรายการ แล้วเจอกันที่ UFABET นะครับ

 47. เข้าใจครับผมว่ากระแสพนันออนไลน์ก็แรงอยู่ แต่ขมักเขม้นๆถ้าพวกเราเล่นแบบมีสติสัมปชัญญะ ในเวลานี้ถือว่าเป็นช่องทางที่ทำเงินเจริญก้าวหน้าทีเดียวนะครับ เดี๋ยวนี้ผมก็ได้ผลกำไรมา 4 หลัก ยังตื่นเต้นไม่หายเลยคะขอรับ เพราะว่าเคยคิดว่ามันน่าสยองอย่างไร เว็บไซต์จ่ายจริงผมเสนอแนะUFABET ครับผม

 48. “แทงบอลออนไลน์” ใครๆก็ค้นหาคำนี้กันในกูเกิ้ลเนื่องจากว่าแทงบอลออนไลน์ในตอนนี้ถือได้ว่าเกมที่ได้รับความพึงพอใจจากแฟนบอลแล้วก็สาวกนักเดิมพันอย่างใหญ่โต UFABET ก็ไม่พลาดที่จะนำมาไว้ในเว็บของเรา ท่านสามารถร่วมเล่นเกมได้อย่างง่ายดายเพียงสมัครเข้าก็สามารถเล่นได้ทันที

 49. หนแรกที่เข้ามาที่ UFABET เห็นด้วยเลยครับผมว่าเสียวๆฮ่าๆแต่พอซักพักเริ่มติดใจขอรับเพราะว่าเค้าจ่ายจริง ไม่มีทุจริตขอรับที่สำคัญที่ผมชอบเป็นระบบเค้าดีขอรับ เข้าใจง่ายด้วย ยิ่งระบบฝากถอนใช้แบบอัตโนมัติ ผมว่าสะดวกมากมายๆฝากถอนแบบไม่มีอย่างน้อย ไม่ต้องผ่านตัวแทน ทำเองได้เลย

 50. เกมที่ทำเงินได้ไวต้องชูให้บาคาร่าเลยนะครับ แต่ละเกมใช้เวลาน้อยหลายๆคนจึงเลือกให้เป็นวัสดุทำเงินเพราะว่านอกเหนือจากทำเงินไวยังใช้ทุนน้อยด้วยด้วย UFABETก็เลยเอาอกเอาใจสมาชิกโดยรวมบาคาร่าทุกค่อยมาไว้ให้เล่นได้แบบจุใจไม่น่าเบื่อเลยครับผม

 51. สาวกผี สาวกหงส์ สาวกราชสีห์ สาวกเรือ สาวกไก่ สาวกจิ้งจอก ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวกไหนก็ตาม UFABET ขอเป็นส่วนหนึ่งสำหรับในการแปลงสิ่งที่คุณถูกอกถูกใจเป็นรายได้ ด้วยการยกคาสิโนมาไว้ให้แก่ท่านแทงบอลออนไลน์ได้อย่างไม่ยากเย็นกันเลยขอรับ

 52. หนแรกที่เข้ามาที่ UFABET เห็นด้วยเลยขอรับว่าเสียวๆฮ่าๆแต่พอเพียงซักพักเริ่มพึงใจครับผมด้วยเหตุว่าเค้าจ่ายจริง ไม่มีโกงขอรับที่สำคัญที่ผมถูกใจคือระบบเค้าดีขอรับ เข้าใจง่ายด้วย ยิ่งระบบฝากถอนใช้แบบอัตโนมัติ ผมว่าสะดวกมากๆฝากถอนแบบไม่มีขั้นต่ำ ไม่ต้องผ่านตัวแทน ทำเองได้เลย

 53. บาคาร่าออนไลน์กล่าวได้ว่าตอบปัญหาชีวิตคนภายในปัจจุบันสุดๆเพียงแค่เข้ามาที่ UFABET คุณก็สามารถทำเงินได้อย่างง่ายดายกับบาคาร่าออนไลน์ได้ในทันที เรามีระบบรองรับที่เรียกได้ว่าดีเยี่ยมที่สุดในยุคนี้ด้วยระบบฝากถอนอัตโนมัติทำรายการได้เองโดยไม่ผ่านผู้แทนและไม่มีอย่างต่ำเลยขอรับ

 54. จะเล่นเกมออนไลน์ทั้งทีเล่นฟรีๆก็ไม่สนุก UFABET ขอชักชวนคุณมาเล่นเกมแต่ได้เงินไปด้วยกับสล็อตออนไลน์ ได้เงินจริง ได้เงินง่าย สร้างรายได้แบบไม่จำกัด ที่มาพร้อมระบบฝากถอนอัตโนมัติ ไม่มีอย่างน้อย ทำเองได้ในทันทีทันใดตลอด 24 ชั่วโมง

 55. ในสมัยก่อนที่จะมีการไปคาสิโนยังคงเป็นเรื่องยุ่งยากผิดกับยุคนี้ที่การจะเล่นพนันนั้นง่ายดายมากมาย เพียงแค่เข้ามาที่ UFABET เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่ได้เก็บเกมคาสิโนมาไว้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่คุณเป็นระเบียบ อยากเข้ามาเล่นตอนไหนก็ได้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่รวมทั้งเวลาเลยครับ

 56. สาวกผี สาวกหงส์ สาวกราชสีห์ สาวกเรือ สาวกไก่ สาวกหมาจิ้งจอก ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวกไหนก็ตาม UFABET ขอเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งสำหรับในการเปลี่ยนสิ่งที่คุณชอบใจเป็นรายได้ ด้วยการยกคาสิโนมาไว้ให้คุณแทงบอลออนไลน์ได้อย่างง่ายๆกันเลยขอรับ

 57. พนันบอลออนไลน์ กับ UFABET มีดียังไงหนะเหรอ วันนี้มาทำความรู้จักกับเว็บ แทงบอลออนไลน์ ที่มีเกมคาสิโนออนไลน์ ไว้ให้บริการอย่้างครบถ้วนสมบูรณ์ อย่าง UFABET เป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านการเงิน การบริการเหมือนเพื่อนสนิท การเอาใจใส่เช่นเดียวกันกับแฟน

 58. แทงบอลออนไลน์ในช่วงเวลานี้เรียกว่าไม่ใช่หนทางแม้กระนั้นมันเป็นทางรอดแล้วครับผม เพราะเหตุว่าคุณสามารถทำเงินสร้างรายได้กล้วยๆเพียงแต่เข้ามาที่ UFABET แล้วสมัครสมาชีกก็สามารถเข้าพนันได้ในทันทีทันใด เว็บไซต์ของเรามีทั้งยังบอลสด บอลสเต็ป บอลคนเดียวพูดได้ว่ามีให้แก่ท่านเลือกเล่นทุกต้นแบบเลย ระบบฝากถอนอัตโนมัติสบายเร็วไว

 59. UFABET เว็บไซต์แทงบอลออนไล์ที่สามารถเรียกได้เลยว่าเยี่ยมสุดณ เวลานี้เลยก็ได้เพราะว่าเป็นเว็บที่ถูกพูดถึงจำนวนมากบนโลกอินเตอร์เน็ต ในด้านการคลังได้รับการยินยอมรับแล้วว่ามีความยั่งยืนสูง และยังมีการพัฒนาระบบอยู่ต่อเนื่องเพื่อสมาชิกได้เข้าใช้งานอย่างไม่มีสะดุดเลยครับผม

 60. สาวกผี สาวกหงส์ สาวกสิงห์ สาวกเรือ สาวกไก่ สาวกหมาจิ้งจอก ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวกไหนก็ตาม UFABET ขอเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในการเปลี่ยนสิ่งที่คุณชื่นชอบเป็นรายได้ ด้วยการชูคาสิโนมาไว้ให้แด่คุณแทงบอลออนไลน์ได้ไม่ยากกันเลยขอรับ

 61. รู้เรื่องครับผมว่ากระแสพนันออนไลน์ก็แรงอยู่ แม้เอาจริงๆถ้าหากว่าพวกเราเล่นแบบมีสติสัมปชัญญะ บัดนี้นับว่าเป็นแนวทางที่ทำเงินรุ่งโรจน์ทีเดียวนะครับ ในเวลานี้ผมก็ได้กำไรมา 4 หลัก ยังตื่นเต้นไม่หายเลยคะขอรับ เพราะว่าเคยรู้สึกว่ามันน่าสยดสยองยังไง เว็บจ่ายจริงผมชี้แนะUFABET ขอรับ

 62. ขึ้นชื่อว่าคาสิโนถ้าอยากเข้าไปเล่นก็จำต้องเดินทางไปที่คาสิโน แต่ว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปอยู่ที่บ้านก็สามารถเล่นพนันกับคาสิโนได้ครับผมเพียงแค่เข้ามาที่ UFABET คาสิโนออนไลน์เพราะเหตุว่าพวกเราได้รวมรวมเกมคาสิโนมาไว้ตรงนี้หมดแล้วมีทั้งบาคาร่า ยิงปลา พนันบอล สล็อต เรา มีทั้งหมดทุกอย่างที่ท่านปรารถนา

 63. เสนอแนะเลยครับตรงนี้เลย UFABET มีเกมพนันออนไลน์เยอะ มีทุกเกมมีทุกสิ่ง ที่ชอบสุดเห็นจะเป็นเรื่องของระบบครับ ฝากถอนอัตโนมัติและมีข้างบริการลูกค้าคอยช่วยเหลือ โปรโมชั่นมากมายครับผม ที่สำคัญไปกว่านั้นเป็น เค้าจ่ายจริงครับผมไม่มีคดโกง ผมพึ่งถอนเงินออกมาเลยครับผม

 64. แหล่งรวมเกมออนไลน์จึงควรยกให้ UFABET มีครบจบนี้ที่เดียวขอรับ ทั้งยังบาคาร่า พนันบอล ที่สำคัญพลาดมิได้กับสล็อตออนไลน์ถือว่าเป็นเกมยอดฮิตในยุคนี้เลยก็ว่าได้ เนื่องจากว่าได้เงินง่าย ทำเงินได้จริง ทุนน้อยก็ร่ำรวยได้ ยิ่งที่ UFABET บอกเลยแจ็คพอตมากบบบ!

 65. ถ้าเกิดผู้ใดกันเลยทดลองสัมผัสกับสล็อตออนไลน์เป็นจะต้องถูกใจกันทุกรายเลยครับผม เพราะว่านอกเหนือจากจะได้รับความสนุกสนานกับเอฟเฟคสุดหรูแล้วยังทำเงินได้ไวด้วย UFABET ได้ยกสล็อตออนไลน์ค่ายที่ดีเยี่ยมที่สุดมาไว้บริการทุกท่านไม่เพียงเท่านั้นยังเพิ่มโบนัสอัดแจ็กเพียงพอตอีกมากเลยขอรับ

 66. เกมสล็อตออนไลน์พูดได้ว่าเป็นเกมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยนะครับ ยิ่งเป็นเกมซึ่งสามารถทำเงินได้สูงมากๆนำมาซึ่งการทำให้นักพนันชอบพอ UFABET ได้รวมรวมเกมสล็อตที่ดีที่สุดมารวมเอาไว้ภายในเว็บเรียบร้อยเพียงแต่คุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกเข้ามาก็สามารถสร้างรายได้ไปกับพวกเราได้โดยทันที

 67. เว็บไหนที่ว่าดี เว็บไหนที่ว่าเด็ด ผมลองหมดแล้วครับผม ในขณะนี้มาตกลงใจที่นี่เลยขอรับ UFABET จำเป็นต้องเห็นด้วยว่าระบบเค้าเยี่ยมสุดแล้วที่ผมเล่นมาก ไม่กระตุกไม่ค้าง ฝากเงินอัตโนมัติ ยิ่งสะดวกเร็ว ที่สำคัญมีทีมงานรอชี้แนะ 24 ชั่วโมง

 68. สำหรับคนที่อยากได้หารายได้ที่บ้านวันนี้เราขอเสนอเว็บพนันออนไลน์ UFABET เว็บไซต์ของเราเป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ ลำดับที่หนึ่งมีแทงบอลออนไลน์ไว้ให้บริการ พร้อมเกมออนไลน์อีกหลากหลายเกมอีกทั้ง สล็อต บาคาร่า ยิงปลา รวมทั้งฯลฯ มากยิ่งกว่า 200 เกม

 69. สล็อตออนไลน์เกมออนไลน์ที่สร้างความสนุกสนานให้ผู้เล่นได้เป็นอย่างดีทั้งยังภาพแล้วก็เอฟเฟคสุดอลังการทำให้ให้ขึ้นมาเป็นเกมยอดฮิตได้ง่ายๆ UFABET ได้รวมรวมสล็อตทุกค่ายเอาไว้ภายในเว็บไซต์แล้วเป็นระเบียบเรียบร้อย รอคอยให้แด่ท่านเข้ามาสัมผัสความสนุกสนานที่มาพร้อมการสร้างรายได้

 70. “พนันบอลออนไลน์” ใครๆก็ค้นหาคำนี้กันในกูเกิ้ลด้วยเหตุว่าแทงบอลออนไลน์ในเวลานี้นับได้ว่าเป็นเกมที่ได้รับความสนใจจากแฟนบอลและก็สาวกนักพนันอย่างยิ่ง UFABET ก็ไม่พลาดที่จะเอามาไว้ในเว็บไซต์ของพวกเรา ท่านสามารถร่วมเล่นเกมได้อย่างง่ายๆเพียงสมัครเข้าก็สามารถเล่นได้โดยทันที

 71. บาคาร่าออนไลน์เรียกได้ว่าตอบโจทย์ชีวิตคนภายในยุคปัจจุบันสุดๆแค่เพียงเข้ามาที่ UFABET คุณก็สามารถทำเงินได้อย่างง่ายดายกับบาคาร่าออนไลน์ได้ทันที พวกเรามีระบบระเบียบรองรับที่เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมในยุคนี้ด้วยระบบฝากถอนอัตโนมัติทำรายการได้เองโดยไม่ผ่านตัวแทนและไม่มีอย่างน้อยเลยครับ

 72. เมื่อก่อนจะแทงบอลหนจะต้องไปโต๊ะบอลแต่ตอนนี้หมดยุคแล้วนะครับ เนื่องมาจากปรารถนาแทงบอลก็ทำเป็นเลยเพียงแต่ปลายนิ้วก็แค่เข้ามาที่ UFABET การเดิมพันบอลก็จะง่ายสำหรับคุณ เว็บไซต์ของพวกเรามีให้บริการพนันบอลออนไลน์แบบครบทุกแบบ

 73. วันนี้หากอยากจะพนันบอล ไม่ว่าจะเป็นบอลเดี่ยว บอลสเต็ป บอลสด ก็สามารถทำได้กล้วยๆโดยไม่ต้องเดินทางไปโต๊ะบอลให้ยุ่งยาก เพียงแต่เข้ามาที่ UFABET คุณก็สามารถร่วมสนุกสนานกับเราได้ในทันที ฝากถอนอัตโนมัติไม่ยุ่งยากสะดวกเร็วไม่มีอันตราย

 74. จำเป็นที่จะต้องรับสารภาพว่าคาสิโนออนไลน์ เป็นวิธีการการพนันที่ทั้งสบายและก็ไม่มีอันตราย UFABET ที่ได้รับการยินยอมรับล้นหลามจากสาวกพนันออนไลน์ว่าจ่ายจริงจ่ายเต็ม ทำเงินได้จริง ที่สุดของเว็บคาสิโนออนไลน์จึงควร UFABET

 75. คงจะไม่มีผู้ใดไม่เคยทราบคาสิโนออนไลน์แล้วขอรับ เพราะว่าเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากมายอีกทั้งผู้ชำนาญมือใหม่ มือสมัครเล่นหรือระดับเซียนต่างเทใจให้กับ UFABET คาสิโนออนไลน์เว็บถูกปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อผลดีสูงสุดของสมาชิก จ่ายจริง ฝากถอนไม่มีขัันต่ำ

 76. จะเล่นเกมออนไลน์ทั้งทีเล่นฟรีๆก็ไม่สนุก UFABET ขอเชิญคุณมาเล่นเกมหากแม้ได้เงินไปด้วยกับสล็อตออนไลน์ ได้เงินจริง ได้เงินง่าย สร้างรายได้แบบไม่จำกัด ที่มาพร้อมระบบฝากถอนอัตโนมัติ ไม่มีอย่างน้อย ทำเองได้ในทันทีตลอด 1 วัน

 77. บาคาร่าเกมไพ่ยอดฮิตติดใจกันทั่วบ้านทั้งเมืองเพราะเป็นเกมไพ่ที่เล่นง่ายจบเกมไว ก็เลยทำให้ได้เงินไว UFABET ได้เก็บเกมบาคาร่าออนไลน์มาไว้แบบครบทุกค่ายให้คุณได้เลือกเล่นอย่างจุใจ รองรับด้วยระบบฝากถอนอัตโนมัติไม่ยุ่งยากอีกอีกต่อไปแล้วครับผม

 78. เล่นบาคาร่าออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายแค่เพียงเข้ามาที่ UFABET กดเข้าหน้าสมัครก็สารมารถทำเงินได้โดยทันที เราเป็นคาสิโนออนไลน์ที่ยอดเยี่ยม ระบบใช้งานง่ายเป็นมีคณะทำงานคอยให้คำปรึกษาและเสนอแนะถ้ากำเนิดปัญหา บริการดีรู้จัก จะเล่นพันออนไลน์ทั้งทีจำเป็นต้องUFABET

 79. สล็อตเกมที่ได้รับความนิยมที่เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นได้เงิน รวยไปแบบงวยงงๆกันไปเลย กับ สล็อตออนไลน์ ที่ใครๆต่างชูให้เป็นเกมในคาสิโนที่ทำเงินง่าย UFABET รวมสล็อตไว้ให้เยอะแยะ แจ็คพอตเยอะแยะ โบนัสก็จำนวนมาก บอกเลยเว็บไซต์นี้เค้าแจกอย่างพ่อ จำเป็นจะต้องตรงนี้ที่เดียว ครบจบที่ UFABET

 80. คราวก่อนกล้าๆกลัวๆแต่พอเพียงมาทดลองเล่นที่ UFABETแล้วพึงพอใจเลยขอรับ สำหรับผมไม่ย้ำมั่งคั่ง แม้ว่าย้ำอยู่ได้ มานั่งคิดๆมอง เสมือนปฏิบัติการรายวันเลยนะครับ ด้วยเหตุว่าผมทำเงินได้ทุกๆวันวันละ 3-4 ร้อย บางครั้งก็อาจจะไม่มากมายแต่ครบเดือนก็พอกับค่าตอบแทนรายเดือนเลยขอรับ

 81. เกมบาคาร่าก็ยังคงเป็นเกมที่ครอบครองใจใครหลายคนในตลอดเวลาที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัย ยิ่งถูกปรับปรุงเป็นแบบออนไลน์ยิ่งไม่ยุ่งยากต่อการเข้าถึงไม่จำเป็นต้องไปเล่นที่คาสิโนเพียงมาที่ UFABET คุณก็สามารถร่วมเล่นเกมและทำเงินได้อย่างง่ายดายกับบาคาร่าออนไลน์แล้ว พร้อมระบบฝากถอนอัตโนมัติ

 82. สมัยที่ใครๆก็อยากได้ความสบายสบาย บาคาร่าออนไลน์ก็เลยเป็นตัวเลือกที่โคตรดีสำหรับท่าน UFABET มีบาคาร่าให้เลือกเล่นมากมายเราเป็นคาสิโนที่จ่ายจริง ทำเงินได้จริง สมัครง่าย ระบบฝากถอนอัตโนมัติทั้งยังสบายเร็วทันใจและไม่ยุ่งยากต่อการทำรายการ แล้วเจอะกันที่ UFABET ครับ

 83. โลกเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไม่เว้นแม้กระทั่งวงการพนันด้วยเหตุว่าในขณะนี้การพนันถูกพัฒนาให้เป็นระบบออนไลน์ UFABET เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เป็นศูนย์รวมของเกมพนันออนไลน์ทั้งผองรวมถึงบาคาร่าออนไลน์ที่หลายประทับใจและเรายังมีระบบระเบียบดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

 84. กระแสพนันออนไลน์ว่าแรงแล้ว ยังแรงไม่สู้โปรโมชั่นเด็ดๆที่ UFABET ขยันเอาอกเอาใจสมาชิกมากมายนะครับ รวมทั้งประทับใจผมซะด้วย ไม่ใช่แค่เรื่องโปรโมชั่นนะครับ ผมชอบที่เค้ามีเกมให้เลือกเยอะ ทั้งแทงบอล บาคาร่า ยิงปลา สล็อต เกมใหม่ๆมีหมด

 85. ตอนแรกผมว่าเว็บไหนก็เหมือนกัน เพราะเข้าไปก็พบเกมเดิมๆแม้กระนั้นเอาเข้าจริงๆมันต่างกันขอรับ ยิ่งเว็บไซต์ไหนที่เวลาฝากถอนต้องผ่านบุคลากรอันนี้ผมชิงชังสุดเลย เสียเวล่ำเวลา ส่วนตัวผมว่า UFABET ดีสุดเลยคะครับ เค้าใช้ระบบอัตโนมัติ

 86. พนันบอลยังไงให้ได้เงิน พนันบอลชนะอย่างไรไม่ถูกคดโกง UFABET จ่ายจริงจ่ายไม่ยั้งระบบเข้าใจง่าย เพียงคลิกสมัครก็ทำเงินได้อย่างง่ายดายกับคาสิโนออนไลน์ สะดวกสุดๆชีวิตชิวๆชีวิตคลูๆทำเงิน สร้างผลกำไรสบายๆจะต้องที่ UFABET

 87. UFABET ศูนย์รวมเกมคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุดในยุคนี้และบาคาร่า เกมยอดนิยมที่สร้างรายได้ให้ใครๆไม่น้อยเลยทีเดียว UFABET เว็บบาคาร่าออนไลน์ที่จ่ายจริง จ่ายแรง ค้ำประกันด้วยยอดสมาชิกที่มากขึ้นทุกวี่วัน มาแรงแซงทุกเว็บเลยขอรับ

 88. เกมที่ทำเงินได้ไวต้องชูให้บาคาร่าเลยขอรับ แต่ละเกมใช้เวลาน้อยคนจำนวนไม่น้อยก็เลยเลือกให้เป็นอุปกรณ์ทำเงินเพราะว่านอกเหนือจากทำเงินไวยังคงใช้ทุนน้อยด้วยด้วย UFABETก็เลยเอาอกเอาใจสมาชิกโดยรวมบาคาร่าทุกค่อยมาไว้ให้เล่นได้แบบจุใจไม่มีเบื่อเลยครับ

 89. เเล่นบาคาร่าออนไลน์ได้ไม่ยากเพียงเข้ามาที่ UFABET กดเข้าหน้าสมัครก็สารมารถทำเงินได้ในทันทีทันใด พวกเราเป็นคาสิโนออนไลน์ที่ดีที่สุด ระบบใช้งานง่ายเป็นมีคณะทำงานคอยให้คำปรึกษารวมถึงเสนอแนะถ้าเกิดเกิดปัญหา บริการดีกันเอง จะเล่นพันออนไลน์ทั้งทีจำเป็นจะต้องUFABET

 90. ตอนต้นผมว่าเว็บไหนก็เช่นกัน เนื่องจากเข้าไปก็พบเกมเดิมๆแม้เอาเข้าจริงๆมันไม่เหมือนกันขอรับ ยิ่งเว็บไซต์ไหนที่เวลาฝากถอนจำเป็นต้องผ่านข้าราชการอันนี้ผมเกลียดชังสุดเลย เสียเวล่ำเวลา ส่วนตัวผมว่า UFABET ดีสุดเลยจ้าครับผม เค้าใช้ระบบอัตโนมัติ

 91. สล็อตออนไลน์เกมคาสิโนยอดนิยมชั่วกับชั่วกัลป์ เล่นง่าย แจ็คพอตแตกไวจะต้องที่ UFABET จ่ายจริง จ่ายเต็ม มีเกมให้เลือกไม่น้อยเลยทีเดียวทั้งยังแทงบอล บาคาร่า ยิงปลา มาเว็บนี้เว็บเดียวโคตรคุ้ม สร้างรายได้กล้วยๆจบที่เว็บไซต์ UFABET ได้เลยนะครับ

 92. I was curious if you ever considered changing
  the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
  Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images.

  Maybe you could space it out better?

 93. Today, I went to the beach front with my children. I found
  a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and
  said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her
  ear and screamed. There was a hermit crab inside and
  it pinched her ear. She never wants to go back!

  LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!

 94. Simply wish to say your article is as surprising. The clearness in your
  post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS
  feed to keep up to date with forthcoming post.

  Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 95. Hey! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog.

  Is it difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any ideas or suggestions? Many
  thanks

 96. Superb website you have here but I was wondering if you knew of any community forums
  that cover the same topics discussed in this article? I’d really like to be a part of online community where
  I can get comments from other experienced people that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.

  Thanks a lot!

 97. Hi, I think your web site could possibly be having web browser compatibility problems.
  When I take a look at your site in Safari,
  it looks fine however, if opening in IE, it has some overlapping issues.
  I just wanted to provide you with a quick heads up!
  Other than that, wonderful blog!

 98. It is in reality a nice and useful piece of information.
  I’m satisfied that you shared this helpful information with
  us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.

 99. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to
  and you’re just extremely wonderful. I actually like what you have acquired here, certainly like what you
  are stating and the way in which you say it.
  You make it enjoyable and you still take care of to keep
  it wise. I can’t wait to read much more from
  you. This is actually a wonderful web site.

 100. Pretty section of content. I just stumbled upon your website
  and in accession capital to assert that I acquire actually
  enjoyed account your blog posts. Anyway I will be subscribing to your
  feeds and even I achievement you access consistently fast.

 101. Attractive section of content. I just stumbled upon your web site and in accession capital to assert that I
  acquire actually enjoyed account your blog posts.

  Anyway I will be subscribing to your feeds and
  even I achievement you access consistently rapidly.

 102. I do not know whether it’s just me or if perhaps everyone else encountering problems with your website.

  It seems like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone else please
  provide feedback and let me know if this is happening
  to them too? This could be a problem with my web browser because I’ve had this happen previously.
  Thanks

 103. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed
  reading it, you may be a great author.I will always bookmark your
  blog and will often come back later in life. I want to encourage you to
  definitely continue your great job, have a nice morning!

 104. With havin so much content do you ever run into any problems of plagorism or copyright
  infringement? My site has a lot of unique content I’ve either written myself or
  outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without
  my agreement. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off?
  I’d genuinely appreciate it.

 105. Thanks for another informative blog. The place else may just I get that kind of information written in such an ideal method?

  I’ve a project that I’m just now working on, and I’ve been on the glance out for such info.

 106. Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your
  weblog? My blog site is in the exact same niche as yours and my users would certainly benefit from a lot of the information you
  present here. Please let me know if this ok with you.
  Appreciate it!

 107. Heya i am for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out
  a lot. I hope to give something back and help others like you helped me.

 108. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed surfing
  around your blog posts. In any case I’ll be subscribing to your rss feed and
  I hope you write again soon!

 109. Thank you for some other informative blog. Where
  else could I get that type of information written in such
  a perfect way? I have a challenge that I am simply now working on, and I have been at the glance out for
  such information.

 110. We absolutely love your blog and find many of your post’s to be just what I’m looking for.
  Do you offer guest writers to write content for you personally?
  I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a number of
  the subjects you write concerning here. Again, awesome web log!

 111. This is the perfect blog for everyone who hopes to find out about this
  topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).
  You definitely put a fresh spin on a subject that has been discussed for years.
  Wonderful stuff, just wonderful!

 112. Hi there would you mind stating which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!

 113. Hello there, I think your web site could possibly be having
  internet browser compatibility problems. Whenever I look at your web site in Safari, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other than that,
  fantastic website!

 114. My brother suggested I might like this blog. He was totally right.

  This post actually made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 115. Magnificent items from you, man. I’ve take
  into accout your stuff prior to and you’re simply extremely great.
  I really like what you have got here, certainly like what you are saying and the way in which wherein you assert it.

  You’re making it enjoyable and you still care for to keep it wise.
  I can not wait to read far more from you. That is really a tremendous site.

 116. I’m now not certain where you are getting your info, however good topic.
  I must spend a while finding out much more or working out more.
  Thank you for wonderful information I used to be on the lookout for this information for
  my mission.

 117. hello!,I like your writing so much! percentage we be in contact
  more about your article on AOL? I need an expert in this area to unravel my problem.
  Maybe that’s you! Taking a look ahead to see you.

 118. I don’t even know the way I stopped up here, but I believed this publish was
  once good. I don’t realize who you might be however definitely you
  are going to a famous blogger in case you aren’t already.
  Cheers!

 119. I do not know whether it’s just me or if everybody else encountering problems with your site.
  It appears as though some of the written text within your content are running
  off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too?

  This may be a issue with my web browser because I’ve
  had this happen previously. Thank you

 120. Hmm is anyone else having problems with the pictures on this blog loading?

  I’m trying to find out if its a problem on my end
  or if it’s the blog. Any suggestions would be
  greatly appreciated.

 121. Just wish to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply excellent and i can assume you’re an expert on this
  subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep up to date with forthcoming
  post. Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 122. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However
  I am experiencing difficulties with your RSS. I don’t
  understand why I cannot join it. Is there anybody getting the same RSS issues?
  Anyone who knows the solution can you kindly respond?
  Thanks!!

 123. Today, I went to the beachfront with my kids.

  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the
  shell to her ear and screamed. There was a
  hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back!
  LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!

 124. I have been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this kind of space .
  Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site.
  Reading this info So i’m happy to express that I’ve a very good uncanny feeling I discovered just what I needed.
  I so much undoubtedly will make certain to don?t omit this web site and give it a glance regularly.

 125. Usually I do not learn post on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do it!
  Your writing taste has been amazed me. Thanks, very great post.

 126. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You definitely
  know what youre talking about, why waste your intelligence
  on just posting videos to your weblog when you could
  be giving us something informative to read?

 127. Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the net the easiest thing to be aware of.
  I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they plainly don’t
  know about. You managed to hit the nail upon the
  top and also defined out the whole thing without having side-effects , people could take a signal.

  Will probably be back to get more. Thanks

 128. What i do not realize is actually how you’re now not actually much more
  smartly-preferred than you may be right now.
  You are very intelligent. You understand therefore considerably with regards
  to this topic, produced me in my view believe it from so many various angles.
  Its like men and women don’t seem to be involved until
  it’s one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs nice.
  Always take care of it up!

 129. This is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very accurate info… Thank you for sharing this one.
  A must read article!

 130. I am curious to find out what blog platform you have been utilizing?
  I’m experiencing some minor security issues with my latest
  site and I’d like to find something more risk-free. Do you have any solutions?

 131. Heya i’m for the primary time here. I came across this board and I
  in finding It truly useful & it helped me out a lot.
  I hope to provide something again and help others like you helped me.

 132. I loved as much as you will receive carried out right here.

  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following.

  unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 133. Hey there this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs
  use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted
  to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

 134. It is the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy.
  I’ve read this post and if I could I desire to suggest you some interesting
  things or advice. Maybe you can write next articles referring
  to this article. I wish to read even more things about it!

 135. Aw, this was a really nice post. Finding the time and actual effort to generate a
  good article… but what can I say… I put things off a
  whole lot and don’t manage to get anything done.

 136. I’m really loving the theme/design of your site.

  Do you ever run into any internet browser compatibility issues?
  A number of my blog audience have complained about my site not working correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any suggestions to help fix this problem?

 137. you are really a good webmaster. The site loading pace is incredible.
  It kind of feels that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents
  are masterwork. you have performed a excellent process in this matter!

 138. Howdy excellent blog! Does running a blog such as this take
  a massive amount work? I have absolutely no understanding of programming however I had been hoping to start
  my own blog soon. Anyways, if you have any ideas or techniques for new blog owners please
  share. I know this is off subject nevertheless I simply needed to ask.
  Thank you!

 139. This is the right web site for everyone who wants to find out
  about this topic. You understand a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa).

  You definitely put a fresh spin on a topic which has been discussed for a long time.

  Excellent stuff, just wonderful!

 140. You actually make it appear really easy with your presentation but I in finding
  this matter to be really something that
  I feel I would never understand. It seems too
  complex and extremely vast for me. I’m having a look forward in your subsequent post, I
  will attempt to get the dangle of it!

 141. Howdy! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website?
  I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.
  I would be great if you could point me in the direction of a good platform.

 142. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who has
  been conducting a little research on this. And he in fact bought me lunch
  because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this….
  Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about
  this issue here on your internet site.

 143. I am not sure where you’re getting your info, but good topic.
  I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thanks for wonderful info I was looking for this info for my
  mission.

 144. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and
  i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you
  prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get
  so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

 145. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog
  loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a fair price?
  Cheers, I appreciate it!

 146. Hi! I could have sworn I’ve been to this blog before
  but after browsing through some of the posts I realized it’s new
  to me. Regardless, I’m certainly delighted
  I found it and I’ll be book-marking it and checking
  back often!

 147. Hi, i feel that i noticed you visited my web site so i got here to go back the want?.I’m attempting to to find things to enhance my website!I assume
  its good enough to use some of your concepts!!

 148. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re using?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having a tough time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m
  looking for something completely unique. P.S Apologies for being off-topic but I had
  to ask!

 149. always i used to read smaller content that as well clear their motive,
  and that is also happening with this post which
  I am reading here.

 150. Great site you have here but I was curious about if you knew of any community forums that cover the same topics
  discussed here? I’d really love to be a part of online community
  where I can get feed-back from other experienced people that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know.
  Thank you!

 151. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam feedback?
  If so how do you reduce it, any plugin or anything you
  can advise? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much
  appreciated.

 152. Have you ever considered writing an e-book or guest
  authoring on other blogs? I have a blog centered on the same topics you discuss and would really like to
  have you share some stories/information. I know my readers
  would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 153. Wonderful goods from you, man. I have understand your stuff
  previous to and you are just extremely wonderful.
  I actually like what you have acquired here, certainly
  like what you’re stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to
  keep it sensible. I can’t wait to read far more from you.
  This is really a wonderful web site.

 154. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog.
  I really hope to view the same high-grade blog posts by you in the future as well.

  In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now
  😉

 155. Attractive section of content. I just stumbled upon your
  web site and in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your
  blog posts. Any way I will be subscribing to your feeds and even I achievement
  you access consistently rapidly.

 156. My partner and I absolutely love your blog and find almost all of
  your post’s to be just what I’m looking for. Would you offer guest writers to write content
  for you personally? I wouldn’t mind composing
  a post or elaborating on a few of the subjects you write concerning here.
  Again, awesome blog!

 157. A person necessarily lend a hand to make seriously posts I might state.

  That is the first time I frequented your website page and so far?
  I amazed with the research you made to make this particular post incredible.
  Wonderful process!

 158. Hello, Neat post. There is a problem together with your site in internet
  explorer, might test this? IE nonetheless is the market
  leader and a huge element of people will pass over your wonderful writing due to this problem.

 159. Greetings from Ohio! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break.
  I love the info you present here and can’t wait to take
  a look when I get home. I’m shocked at how quick your blog loaded
  on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!

 160. I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often.
  Did you hire out a designer to create your theme?
  Excellent work!

 161. I’ve been browsing online more than three hours today,
  yet I never found any interesting article like yours. It’s pretty worth enough for me.
  Personally, if all site owners and bloggers made good content as you did, the internet will be much more useful than ever before.

 162. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The text in your
  content seem to be running off the screen in Opera. I’m not sure if this
  is a format issue or something to do with browser
  compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though!
  Hope you get the problem resolved soon. Cheers

 163. Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I
  am having issues with your RSS. I don’t understand the reason why I
  am unable to join it. Is there anybody having similar RSS issues?
  Anybody who knows the answer can you kindly respond?
  Thanx!!

 164. You are so awesome! I do not think I’ve truly read through a single thing like that before.
  So nice to find somebody with a few original thoughts on this subject matter.
  Really.. thanks for starting this up. This web site is
  one thing that’s needed on the web, someone
  with a bit of originality!

 165. Thanks for the auspicious writeup. It in truth used to
  be a entertainment account it. Look advanced to far
  brought agreeable from you! By the way, how can we be in contact?

 166. Having read this I thought it was really enlightening.
  I appreciate you finding the time and energy to put this content together.
  I once again find myself spending a lot of time both reading and leaving comments.
  But so what, it was still worthwhile!

 167. I’m really impressed along with your writing abilities
  as neatly as with the structure for your blog.
  Is that this a paid subject matter or did you modify it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog
  like this one today..

 168. Do you have a spam problem on this blog; I also am a
  blogger, and I was wanting to know your situation; we have developed some nice practices and we
  are looking to exchange strategies with others, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 169. Hi this is kind of of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding knowledge so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 170. An intriguing discussion is worth comment. There’s no doubt that that you need to publish more on this subject, it
  may not be a taboo subject but usually people do not discuss
  such issues. To the next! All the best!!

 171. Excellent blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.
  Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go
  for a paid option? There are so many options out
  there that I’m totally overwhelmed .. Any recommendations?
  Appreciate it!

 172. Your style is really unique compared to other folks I have read
  stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity,
  Guess I’ll just book mark this page.

 173. I was curious if you ever thought of changing the layout of your website?

  Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little
  more in the way of content so people could connect
  with it better. Youve got an awful lot of text for only having
  1 or two images. Maybe you could space it out better?

 174. I loved as much as you’ll receive carried out
  right here. The sketch is attractive, your authored subject
  matter stylish. nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish
  be delivering the following. unwell unquestionably come further
  formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 175. Can I just say what a comfort to discover a person that really knows what they’re talking about on the
  web. You definitely realize how to bring a problem to light and
  make it important. More and more people need to check this out and
  understand this side of the story. It’s surprising you
  aren’t more popular since you certainly possess the gift.

 176. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you could do with some
  pics to drive the message home a bit, but other than that,
  this is great blog. A fantastic read. I’ll definitely be back.

 177. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a
  very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your
  theme? Outstanding work!

 178. Today, while I was at work, my sister stole my iphone and tested to see if it
  can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and
  she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 179. Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions?
  Many thanks

 180. I like the valuable info you provide in your articles. I’ll bookmark your
  weblog and check again here frequently. I am
  quite certain I’ll learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 181. I just couldn’t leave your website prior to suggesting that I really enjoyed the usual information a person provide in your guests?
  Is going to be again often in order to investigate cross-check new posts

 182. Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However I am
  experiencing troubles with your RSS. I don’t know the reason why I cannot subscribe to
  it. Is there anyone else having identical RSS issues? Anyone who knows
  the solution can you kindly respond? Thanx!!

 183. Magnificent goods from you, man. I’ve be aware your stuff previous to
  and you’re just too magnificent. I really like what you’ve bought here, really like what you are saying and the way through which you assert it.
  You are making it enjoyable and you still care for to stay it wise.
  I can not wait to read far more from you. This is really a tremendous web site.

 184. I seriously love your blog.. Great colors & theme. Did you build this web site
  yourself? Please reply back as I’m hoping to create my very own site and want to find out where you got this from or what the theme is called.
  Thank you!

 185. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly
  informative. I’m going to watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing.

  Cheers!

 186. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You obviously know what youre
  talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could
  be giving us something informative to read?

 187. Attractive section of content. I simply stumbled
  upon your website and in accession capital to assert that I get in fact loved account your blog posts.

  Anyway I will be subscribing for your augment and even I
  success you get admission to consistently fast.

 188. Greetings I am so delighted I found your web site, I really found you
  by error, while I was looking on Askjeeve for something
  else, Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round interesting
  blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go
  through it all at the minute but I have bookmarked it and
  also included your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read more, Please do keep up the excellent work.

 189. Hi there, just became aware of your blog through Google, and
  found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future.
  Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 190. Have you ever thought about including a little
  bit more than just your articles? I mean, what you say is important and everything.
  Nevertheless think of if you added some great pictures or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and video clips, this website could certainly be one
  of the most beneficial in its niche. Terrific blog!

 191. Hi, Neat post. There’s a problem together with your site in internet explorer, may test this?
  IE nonetheless is the marketplace leader and a huge part of other
  folks will leave out your wonderful writing because of this problem.

 192. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like
  this one today.

 193. Wonderful blog! Do you have any hints for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.

  Would you advise starting with a free platform like WordPress or go
  for a paid option? There are so many options out there that
  I’m totally confused .. Any recommendations? Thanks!

 194. Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring
  on other blogs? I have a blog based on the same topics
  you discuss and would really like to have you share some stories/information. I
  know my visitors would value your work. If you are even remotely interested,
  feel free to shoot me an e mail.

 195. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am experiencing problems
  with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it.

  Is there anybody having identical RSS problems?

  Anybody who knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

 196. Nice weblog right here! Additionally your web site quite a bit up very fast!

  What web host are you using? Can I am getting your associate hyperlink to your host?
  I want my web site loaded up as fast as yours lol

 197. Hey I know this is off topic but I was wondering if you
  knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly
  enjoy reading your blog and I look forward to
  your new updates.

 198. May I simply say what a relief to uncover somebody that actually knows what they are discussing on the internet.
  You definitely know how to bring a problem to light
  and make it important. More people must look at this
  and understand this side of your story. I can’t believe you aren’t more
  popular because you surely have the gift.

 199. Hello, i think that i saw you visited my web
  site so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 200. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and everything. However think about if you added some great visuals or video clips
  to give your posts more, “pop”! Your content is
  excellent but with pics and video clips, this website could
  certainly be one of the best in its field. Wonderful blog!

 201. I am curious to find out what blog platform you are using?
  I’m having some minor security problems with my latest website and
  I’d like to find something more secure. Do you have any recommendations?

 202. Good post. I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.
  It will always be helpful to read content from other writers and use something from other sites.

 203. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was
  wanting to know your situation; we have created some nice methods and we are
  looking to trade methods with others, why not shoot me
  an e-mail if interested.

 204. Hello There. I found your blog using msn. This is
  a really well written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll definitely return.

 205. Great beat ! I wish to apprentice while
  you amend your site, how could i subscribe for
  a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny
  bit acquainted of this your broadcast offered bright
  clear concept

 206. Nice post. I learn something new and challenging on blogs
  I stumbleupon every day. It will always be helpful to read through articles from
  other writers and practice something from their web sites.

 207. You actually make it appear so easy with your presentation however
  I to find this topic to be actually something which I believe I’d never understand.
  It kind of feels too complicated and very extensive for me.
  I am taking a look forward on your subsequent post, I will try
  to get the grasp of it!

 208. Hi, i believe that i saw you visited my website
  so i got here to go back the want?.I’m trying to to find things to enhance my site!I assume its
  ok to use some of your concepts!!

 209. Excellent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you’re just extremely magnificent.
  I actually like what you have acquired here, really like what you are saying and the way in which you say it.

  You make it entertaining and you still care for to keep it
  smart. I can not wait to read much more from you. This is really a terrific web site.

 210. My brother suggested I might like this website. He was totally right.
  This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had
  spent for this information! Thanks!

 211. Hi there! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success.
  If you know of any please share. Thank you!

 212. Thanks for a marvelous posting! I truly enjoyed reading it, you may be a great author.I
  will always bookmark your blog and definitely will come back very soon. I want to encourage you continue your great writing,
  have a nice day!

 213. Neat blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?

  A design like yours with a few simple tweeks would really make my blog
  jump out. Please let me know where you got your theme.
  Kudos

 214. When someone writes an post he/she maintains
  the plan of a user in his/her mind that how a user can be aware of
  it. Thus that’s why this piece of writing is outstdanding.

  Thanks!

 215. Hello there, I discovered your web site by means of Google whilst looking
  for a comparable matter, your website got here up, it seems great.
  I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, just changed into aware of your weblog through Google,
  and located that it is really informative. I am
  gonna watch out for brussels. I will be grateful should you
  proceed this in future. Many other folks can be benefited from your writing.
  Cheers!

 216. Just want to say your article is as amazing. The clearness in your post is
  simply cool and i can assume you are an expert on this subject.
  Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the gratifying work.

 217. What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has helped me
  out loads. I hope to give a contribution & help different
  customers like its aided me. Good job.

 218. Thanks for another magnificent article. Where else may just anyone
  get that kind of info in such an ideal way of writing? I have a presentation subsequent week, and I am on the search for such information.

 219. I’m really enjoying the theme/design of your
  website. Do you ever run into any web browser compatibility problems?

  A handful of my blog visitors have complained about my site not
  operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any recommendations to help fix this issue?

 220. I do not know whether it’s just me or if perhaps everybody
  else encountering problems with your blog. It looks like some of the text in your content are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if
  this is happening to them as well? This could be a problem with my internet browser because I’ve had
  this happen previously. Kudos

 221. Whats up very cool blog!! Guy .. Excellent ..
  Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally?
  I am glad to search out a lot of useful information here in the put up, we want develop extra strategies on this regard, thank
  you for sharing. . . . . .

 222. Asking questions are truly good thing if you are
  not understanding something fully, however this post provides pleasant understanding yet.

 223. Hey there, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Opera, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 224. Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

  Extremely useful info specially the last part 🙂
  I care for such info a lot. I was seeking this certain information for a long time.
  Thank you and good luck.

 225. An impressive share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a little homework on this.
  And he in fact bought me breakfast simply because I found it for
  him… lol. So allow me to reword this….

  Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to talk
  about this topic here on your website.

 226. Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to
  assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Any way I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

 227. Wow, marvelous weblog format! How lengthy have you ever
  been blogging for? you make running a blog glance easy.
  The full look of your website is excellent, let alone
  the content material!

 228. Hello there, I discovered your website by the use of Google
  whilst searching for a related subject, your website got here up, it appears great.
  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hi there, simply changed into aware of your blog thru Google, and located that it’s truly
  informative. I am going to watch out for brussels.

  I will be grateful when you proceed this in future.

  Numerous other people will be benefited out of
  your writing. Cheers!

 229. I was wondering if you ever thought of changing the
  page layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say.
  But maybe you could a little more in the way of content
  so people could connect with it better. Youve got an awful
  lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out
  better?

 230. I loved as much as you’ll receive carried out right here.
  The sketch is tasteful, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.
  unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 231. Good day! I could have sworn I’ve been to your blog
  before but after looking at a few of the posts I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m certainly happy I came across it and I’ll be
  book-marking it and checking back frequently!

 232. Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day.
  It will always be interesting to read through articles from other authors and use a little something from their sites.

 233. You’re so interesting! I don’t think I’ve read through something like this
  before. So great to find someone with a few original thoughts on this topic.

  Really.. thanks for starting this up. This website is something that is required on the internet,
  someone with a little originality!

 234. Thanks for any other informative site. Where else could I get that kind of info
  written in such a perfect way? I’ve a challenge that I am simply now running on, and
  I have been at the look out for such information.

 235. Hi there would you mind stating which blog platform
  you’re working with? I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

  The reason I ask is because your layout seems different then most blogs
  and I’m looking for something completely unique.
  P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 236. I like the helpful info you provide on your articles.
  I’ll bookmark your blog and take a look at again here regularly.

  I’m somewhat sure I will be told lots of new stuff right here!
  Best of luck for the following!

 237. I do not even understand how I finished up
  right here, however I believed this put up was once great.
  I do not recognise who you are but definitely you’re going to a famous blogger in the
  event you aren’t already. Cheers!

 238. Cool blog! Is your theme custom made or
  did you download it from somewhere? A theme like yours
  with a few simple tweeks would really make my blog jump out.
  Please let me know where you got your theme. Cheers

 239. Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff
  previous to and you are just too great. I actually like what you’ve acquired here,
  really like what you are saying and the way in which you say it.
  You make it entertaining and you still care for to keep it smart.
  I can not wait to read much more from you. This is actually a terrific web site.

 240. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague who was doing a little homework on this.
  And he in fact bought me breakfast due to the fact that I stumbled upon it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending time to discuss this topic here on your internet
  site.

 241. Admiring the time and effort you put into your site and detailed information you provide.
  It’s good to come across a blog every once in a while that isn’t the same
  unwanted rehashed material. Fantastic read!
  I’ve bookmarked your site and I’m adding your RSS
  feeds to my Google account.

 242. Greate pieces. Keep writing such kind of information on your
  page. Im really impressed by it.
  Hey there, You have performed a great job. I will certainly digg it
  and in my opinion recommend to my friends. I am sure
  they will be benefited from this web site.

 243. Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog.
  Is it very difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out
  pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it

 244. First off I would like to say fantastic blog! I had a quick question which
  I’d like to ask if you do not mind. I was interested to find out how you center
  yourself and clear your head prior to writing.
  I have had a difficult time clearing my thoughts in getting my ideas out there.
  I do take pleasure in writing however it just seems
  like the first 10 to 15 minutes are generally lost just
  trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints?

  Kudos!

 245. I think this is one of the most vital info for me.
  And i am glad reading your article. But want to remark on few general things, The site style is perfect, the articles is really great : D.
  Good job, cheers

 246. certainly like your web-site however you need to check the spelling on several of your posts.
  Many of them are rife with spelling problems
  and I find it very troublesome to inform the reality
  then again I’ll certainly come back again.

 247. I do not even know how I ended up here, but I thought this post
  was good. I don’t know who you are but certainly you are
  going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 248. I absolutely love your site.. Great colors & theme.
  Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my
  own blog and want to learn where you got this from or what the theme is called.
  Thank you!

 249. Hi, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Chrome, it looks fine but
  when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, terrific blog!

 250. I’m not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me.
  Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

  I’ll check back later and see if the problem still exists.

 251. Its like you read my mind! You seem to know so much about this,
  like you wrote the book in it or something. I think that you can do
  with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog.
  A fantastic read. I’ll definitely be back.

 252. excellent put up, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not understand this.
  You should proceed your writing. I am sure, you have a
  great readers’ base already!