CEHENNEM İÇİN YARATMAK

iddia: Araf 179 ayetinde cinlerin ve insanların çoğunun cehennem için yaratıldığı yazıyor. Allah bizi zorla cehenneme mi sokacak?

İlgili ayete bakalım;

“Andolsun, cinlerden ve insanlardan pek çoğunu cehennem için yarattık…” (Araf 179)

Ayet ilk bakışta “özgür irade olmadığı, Allah’ın zorla cehenneme attığı” şeklinde anlaşılsa da ayetleri bağlamıyla veya Kur’an’ı bir bütün olarak incelediğimizde durumun böyle olmadığını görüyoruz. Öncelikle isterseniz bu konuya değindiğimiz yazımızı şuradan okuyabilirsiniz; https://www.islamicrophone.com/2020/09/01 /allah-diledigini-saptirir-mi/

Araf 179 ayetine gelirsek; biz yani sınırlı bir bilgiye sahip yaratılmışlar “için” edatını gerçekleşmemiş olayları anlatırken “amaç” gerçekleşmiş olayları anlatırken “sebep” niyetinde kullanırız. Örneğin henüz lise yıllarımızda isek “iyi bir üniversite kazanmak için sıkı çalışıyorum” cümlesini kurarız. Ve bu amaç belirten cümleyi kurarken de sonucun ne olacağını bilmiyoruz zira kötü bir üniversite kazanabiliriz. Diyelim ki iyi bir kazandık, o zaman da “lise yıllarımda bu iyi üniversiteyi kazanmak için sıkı çalışmıştım” şeklinde bir sebep cümlesi kurarız. Üniversite sınavından önce sebep cümlesi kuramıyoruz zira gelecekte ne olacağını bilmiyoruz.

Ama zamandan bağımsız ve zamanın her anına hakim olan Allah için durum farklı. Allah olay henüz gerçekleşmeden de amaç cümlesini sebep cümlesi gibi kurabilir. Anlayacağınız ayette geçen “cehennem için yarattık” ifadesi yaratılanların çoğunun zorla cehenneme gönderildiği anlamına değil, tam tersine yaratılanların çoğunun kendi özgür iradeleri cehenneme gideceği haberini veriyor. İlgili ayette “için” edatı “netice itibariyle” anlamında kullanılmıştır. Nitekim aynı ayetin devamında ise cehennemlik olanların cehenneme gitme sebepleri de sayılır;

“…onların kalpleri vardır onunla anlamazlar, gözleri vardır fakat onlarla görmezler; kulakları vardır ama onlarla işitmezler. Bunlar hayvan gibidirler, hatta daha da şaşkındırlar. İşte onlar gafillerin ta kendileridir.” (A’raf, 179)

İlgili ayetin ilk cümlesini ayetin sonuna alırsak kısaca verilen mesaj şu şekilde olur; “Onların çoğu anlamadığı, görmediği, işitmediği için cehneneme gidecek”

Daha iyi anlaşılması için benzer bir örnek verelim. Kasas 8 ayetinde Allah şöyle buyuruyor;

Firavunun ailesi onu, kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar. Doğrusu Firavun da Haman da askerleri de yanılıyorlardı. (Kasas 8)

İlgili ayette firavun ailesinin Hz.Musa’yı bebek iken yanlarına almasından bahseder. Dikkat ederseniz ayette “kendilerine ileride bir düşman ve başlarına bir dert olması için ırmakta bulup yanlarına aldılar” şeklinde bir ifade var. Peki firavun hz.Musa’nın büyüyüp başına bela olacağını biliyor muydu veya başlarına bile bile dert mi arıyorlardı? Tabiki de Hayır.

Yine burada da aynı durum söz konusu;

Allah ayette Hz.Musa’nın ileride firavunun başına bela olacağı, ona karşı geleceği gerçeğini önceden “amaç” anlamında kullanılan “için” edatı ile anlatıyor. Sonuç olarak; ilgili cehennem ayetinde de insanların ve cinlerin zorla cehenneme gönderildiği belirtilmemektedir.

CEHENNEM İÇİN YARATMAK

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.