KURAN SAF ARAPÇA MI APAÇIK ARAPÇA MI?

iddia: Bazı ayetlerde “Kur’an’ın dilinin apaçık Arapça” olduğu söyleniyor. Peki neden Kur’an’da Arapça kökenli olmayan sözcükler var?

Önce ilgili birkaç ayete bakalım;

(Resûlüm!) Onu Rûhu´l-emîn (Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir. (şuara 193-195)

(Bu,) bilen bir kavim için, âyetleri Arapça okunarak açıklanmış bir kitaptır (fussilet 3)

…halbuki bu Kur’ân, açık bir Arapça ifadedir. (Nahl 103)

Bu ve bunlara benzer birkaç ayette Kur’an’ın açık ve apaçık Arapça olduğu geçer. Yani Arap dilini bilen herkes Kuran’da yazılanları aslından okuyup anlayabilir. İddia sahiplerinin burada düştüğü hata ise “açık ve apaçık” sözcüklerini “saf” sözcüğü ile karıştırmaları. Eğer ayetlerde “Kur’an’ın saf Arapça” olduğu iddia edilseydi o zaman getirilen itirazın haklı bir itiraz olduğunu söylebilirdik. Oysa hiçbir ayette Kur’an’ın saf Arapça olduğu iddia edilmez. Bu yüzden itirazı öne süren arkadaşların Arapça’dan önce Türkçe öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Saf ve açık sözcüklerinin anlamlarına değinirsek;

Saf: İçinde hiçbir katkı öğesi bulunmayan, katışıksız, katkısız.

Açık: Çetrefil olmayan, kolay anlaşılır

İlgili sözcüklerin arasındaki farka bir cümle ile örnek verelim;

“Rekor puanla şirkette ayın elemanı seçilen Fırat, onur plaketi ve 10 bin TL para ile ödüllendirildi”

Yukarda verdiğimiz cümleyi Türkçe bilen herkes gayet rahatça anlayabilir. Zira cümle apaçık Türkçe bir cümle. Peki saf Türkçe mi? Hayır değil, cümle içindeki sözcüklerin kökenleri şu şekilde;

  • Rekor: Fransızca
  • Fırat: Arapça
  • Puan: Fransızca
  • Onur: Fransızca
  • Şirket: Arapça
  • Plaket: Fransızca
  • Eleman: Fransızca
  • Para: Farsça
  • Ödül: Moğolca

Nitekim dünyada kullanılan dillerden hiçbirisi zaten saf olmak iddiasında bulunamaz ki dünya üzerinde saf bir dil bulunmamaktadır. Sosyolojik olarak her dil, diğer dillerden kelime ve kavramlar alır ve verir. Şairin de dediği gibi; Eğer katıksız Türkçe konuşacağım diye tutturursanız hiçbir şey diyemezsiniz. Zira “hiç” Farsça “şey” Arapçadır.

KURAN SAF ARAPÇA MI APAÇIK ARAPÇA MI?

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.