HADİSLERDE ÇELİŞKİ İDDİALARI – BÖLÜM 4

1) ilk inen vahiy hangisidir?

İlk vahiy alak suresinin ilk beş ayetidir (1)

İlk inen vahiy müdessir suresidir(2)

Açıklamaya geçmeden önce ek bir bilgi ile başlayalım; bazı müfessirler arasına ilk inen vahyin Fatiha suresi olduğunu iddia edenler de var. Lakin bu bilgi hadislere yani peygambere dayanamadığı için biz bu kısımda sadece müdessir ve alak surelerine değineceğiz. Konuya gelirsek;

İki rivâyet arasında da herhangi bir çelişki mevcut değil, çelişki sanılması siyer bilgisi eksikliğinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Şöyle ki; Cebrail tarafında kronolojik olarak ilk defa peygambere oku emriyle başlayan alak suresinin ilk beş ayetini mağarada vahyediliyor. Doğrusu budur, peki mudessir suresine neden ayrıca ilk vahiy deniliyor? Bildiğiniz gibi peygamber mağarada yaşadığı bu olaydan sonra korku ve heyecan içinde eve gidip Hatice annemize beni örtün, diyor. Genelde siyer kitaplarında tam bu kısımda “ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar” ile başlayan mudessir suresi vahyi gelmiş gibi anlatılır. Oysa doğrusu mudessir suresi mağaradan döndükten hemen sonra inmiyor. Çünkü korkudan dolayı örtünün altına gizlenme olayını peygamber iki defa yaşıyor. Ve müdessir suresi ilk örtünme olayında değil ikinci örtünme olayında iniyor. Peygamber alak suresinden sonra evine gidip örtününce başka vahiy gelmiyor ve ilk vahiyden sonra fetret dönemi dediğimiz vahyin inmediği uzun bir dönem oluyor. Bu ara dönem tam olarak bilinmiyor 15-40 gün diyen de var 3 yıl diyen de ama genel görüş 3 ay olduğu şeklinde. Peygamber ilk vahiyden 3 ay sonra yolda yürürken Cebrail’i görünce eve kaçıp örtünün altına tekrardan saklanıyor. İşte bu ikinci örtünme oluyor ve burada da mudessir suresi iniyor. Peygamberimiz bu kısmı şu şekilde anlatır;

Bir gün yürürken gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırınca Hira’da bana gelen meleği tekrar gördüm. Semâ ile yeryüzü arasında bir kürsü üzerinde oturmuştu. Çok korktum. Evime dönüp ‘Beni örtün, beni örtün’ dedim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, ‘Ey örtüye bürünen Resûlüm! Kalk ve insanları Allah’ın azabından sakındır. Rabbini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Azap sebebi olacak günahlardan uzak dur.’ meâlindeki âyetleri indirdi. Artık bir daha vahiy kesilmedi.” (3)

Peygambere mağaradaki ilk vahiyde “insanları uyarma” emri gelmemişti. Yani alak ilk beş ayeti ile herhangi bir tebliğ görevi verilmemişti kendisine. Muddesir suresi ile birlikte “kalk ve uyar” emri geldi ve ilk defa bu sure ile ona tebliğ görevi de verilmiş oldu. Hatta Allah Resulü, peygamber olduğunu ilk kez mudessir suresi ile öğreniyor ve tebliğe de bu sureden sonra başlıyor. (4) Arada geçen o üç ayda ise kendisi de neler olduğunu bilmiyordu. İşte muddesir suresine de ayrıca ilk vahiy denilmesinin sebebi budur. Sonuç olarak; kronolojik olarak ilk vahiy alak 5 ayetidir ama peygamber olduğunu anladığı ve tebliğe başladığı ilk vahiy mudessir suresidir.

2)Aynı günde iki namaz

Resulullah (sav) buyurdular ki: “Bir günde aynı namazı iki sefer kılmayın.” (5)

Resûlullah (sav) “Sizden biri evinde namazı kılıp sonra da imamı namaz kılmamış bir halde bulursa onunla birlikte yine kılsın. Çünkü o kendisi için nafile olur.” buyurdu.(6)

İlk hadiste kılınmaması söylenirken ikinci hadiste kılınır deniliyor. Peki sizce aynı durumdan mı bahsediyor? Bu mesele basit bir fıkıh meselesi olup İbn Hacer zaten zamanında çelişki diye gösterilen iddiaya gerekli cevabı vermiştir. Şöyle ki; dikkat ederseniz “kıl” diyen ikinci hadiste imamdan bahsediyor yani daha doğrusu cemaat olmaktan bahsediyor. Örneğin tek başınıza öğle farz namazı kıldıktan sonra başka birileri gelip öğleyi cemaat olarak kılmaya niyet ederse siz de cemaat namazının sevabından kazanmak için onlarla tekrar o namazı kılabilirsiniz. İkinci kıldığınız bu namaz ise nafile niyetine geçer ki iki defa farz kılmış da olmuyorsunuz. İlk hadiste ise anlatılan şudur; bir farz namazı kıldınız sonra bir kaç dakika sonra canım sıkıldı ben şu namazı tekrar tek başıma kılayım diyemezsiniz. Kısacası iki hadis arasında herhangi bir çelişki bulunmamaktadır zira biri cemaatle namazdan bahsederken diğeri normal farz namazdan bahseder.

3) Bulaşıcı hastalık var mı?

Hastalık türünden hiçbir şey hiçbir şeye sirayet etmez/bulaşmaz(7)

Bir yerde veba çıktığını duyarsanız oraya girmeyiniz, bulunduğunuz yerde veba çıkmışsa oradan ayrılmayınız (8)

İlk yazılan hadise baktığınızda peygamberin bilimsel verilere ters yanlış, bir bilgi verdiği izlenimine kapılabilirsiniz. Hatta bazı ateistler “peygamberiniz bulaşıcı hastalıklar olduğunu bile bilmiyor” şeklinde iddiada bulunabilir ama bu hadis kırpılmış bir şekilde sunulmuştur. Hadisin devamı şu şekilde;

Peygamber bulaşıcı hastalık yok deyince bir bedevi: “Ey Allah’ın Resulu! Nasıl olur? Bir deve sürüsüne, kuyruğu ile hasefesini uyuzlamış bir deve gelince hepsini uyuzlu yapar!” dedi. Peygamber, “Pekala, o zaman ilkini kim uyuzladı? Ne sirayet, ne safer (inancınızda hakikat) vardır. Şurası muhakkak ki, Allah her nefsi yaratmış, onun hayatını, ölümünü, rızkını ve uğrayacağı musibetlerini yazmıştır.” dedi.

Burada dikkat ederseniz peygamber ile bedevi aynı şeyden bahsetmiyor. Evet peygamber de bazı hastalıkların bulaşıcı etkisi olduğunu biliyor nitekim diğer hadiste veba salgını olan yerlerden uzak durulması gerektiğini söylüyor. Bu hadiste ise “peki ilkine nasıl bulaştı” diye sorarak aslında her bulaşıcı hastalığın kader kısmına vurgu yapılıyor. Yani sebepleri ortadan kaldırarak asıl ana meseleye dikkat çekiyor. Nitekim bu yüzden olacak ki Tirmizi kitabında bu hadisi hastalıklar kısmına değil kader kısmına eklemiştir. Hadid 22 ayetinde de şöyle buyuruyor Allah;

Yeryüzünde ve kendi nefislerinizde uğradığınız hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce, bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) yazılmış olmasın. Şüphesiz bu, Allah’a göre kolaydır. (Hadid 22)

Peygamber döneminde peygamber dahil çoğu insan bulaşıcı hastalıklardan haberdardı. Bunun yanında örneğin başka bir hadiste “Cüzzamlıdan, aslandan kaçar gibi kaç.”(9) bir diğer hadiste de “Hastalıklı olan, sakın sıhhatli olanla beraber olmasın.”(10) buyuruyor peygamberimiz. Bu yüzden ilk yazdığımız hadis sizi “kaderimizde varsa hastalık bize bulaşır, o zaman tedbir almaya gerek yok” gibi saçma bir düşünceye sevketmesin. Bir kul olarak tedbiri elden bırakmamak lazım ve Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçmak lazım. Nitekim hz.Ömer Şam’a bir sefer düzenleyeceği esnada orda veba olduğu haberi kendisine gelince seferden vazgeçmiş ve kendisine “Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun” diye soran sahabeye de “evet Allah’ın kaderinden Allah’ın başka kaderine kaçıyorum”(11) demiştir.

Sonuç olarak; bulaşıcı hastalıklar vardır ve peygamber çeşitli hadislerde buna karşı önlem alınması gerektiğini dile getirmiştir. Bulaşıcı hastalık yoktur dediği hadiste ise hastalığın mutlak manada bulaşıcı olmadığını, her şeyin ana sebebinin Allah’tan geldiğine dikkat çekilmiştir

4) Ezan nasıl ortaya çıktı?

Hz.Peygamber’in ashabı ile yapmış olduğu istişare sonucu Hz. Ömer’in: “Bir adam çıkarsanız da namazı ilan etse!” teklifinin kabul edilmesi sonucu peygamberimizin: “Ey Bilal! Kalk! Namazı ilan et!” dedi. (12)

İnsanlar çoğalınca, herkesçe bilinecek olan bir şeyle namaz vaktinin duyurulmasının gerektiğini aralarında konuştular. Bunun üzerine Resulullah Bilal’e emrederek ikişer kere söyleyerek de ikamet okumasını emretti (13)

Başka bir rivayette ise sahabeden Abdullah b. Zeyd’in ezanı rüyasında gördüğü ve bunu peygambere bildikten sonra peygamber “Kalk rüyada öğrenmiş olduğunu Bilal’e öğret, demiştir. O sırada evinde olan ve ezanı duyan Hz. Ömer’in de aynı rüyayı gördüğünü peygamberimize söylemesi üzerine peygamberimizin “Elhamdülillah! Şimdi bu daha sağlam oldu” dediği iddia edilmekte ve ezanın çıkış sebebi bu olaya bağlanmaktadır.(14)

Ezan hakkındaki bu hadislerde de çelişki değil tam tersine bu rivayetlerin birbirini tamamlayıcı olduğunu görüyoruz. Şöyle ki; müslümanların sayısı artınca ve artık refaha kavuşunca namaza çağırmak için bir yol, yöntem bulmaya çalışıyorlar. O esnada bazıları ateş yakalım, bazıları boru ile ses çıkaralım derken peygamber bunları kabul etmiyor. Nitekim ateş mecusilerin boru ise Yahudilerin yöntemidir. En sonda yüksek bir yere çıkıp namaza çağırmak şeklinde bir yöntemde karar kılarlar. Bu da ilk olarak Hz.Bilal’in “buyrun namaza buyrun namaza” çağrısı şeklindedir. Yazdığımız ilk iki hadisteki olay da bundan ibaret. Daha sonraları ise sahabeden Abdullah bin Zeyd rüyasında günümüzde de okunan ezanın sözlerini duyuyor ve bunu peygambere haber ediyor. Peygamber bunun hak bir rüya olduğunu söyleyip Bilal’e artık bu şekilde okuması için emir veriyor. Bu esnada ezanı duyan Hz.Ömer hemen peygamberin yanına gidip aynı sesleri rüyasında kendisinin de duyduğunu hatta daha sonraları birkaç sahabe daha aynı rüyayı gördüğünü söylüyor.

Nitekim sahabeler yanlış, batıl bir rüya görmüş olsaydı Allah bunu peygambere vahiyle bildirir, düzeltirdi. Kısacası ilgili hadisler namaza çağrının şekli ile ilgili olayın çeşitli kısımlarını parça parça anlatıyor ve aralarında herhangi bir çelişki bulunmuyor.

5) En faziletli amel

Ya Resulallah! Allah yolunda cihada denk hangi iş vardır? denildi. ‘Ona denk bir iş bulamazsınız’ buyurdu. İki veya üç
defa aynı soruyu tekrarladılar; Resulullah da her defasında ‘Ona denk bir iş bulamazsınız’ cevabını tekrarladı.(15)

Resulullah’a, ‘Hangi amel daha faziletlidir?’ diye soruldu. Allah’a ve Resulüne inanmak’ buyurdu. ‘Sonra hangisi?’ denildi. ‘Allah yolunda cihat etmek’ karşılığını verdi. ‘Bundan sonra hangisi?’ denilince: ‘Allah katında makbul olan hactır’ buyurdular.”(16)

“Ya Resulullah! Hangi amel Allah’a daha sevimlidir? dedim, ‘Vaktinde kılınan namaz’ buyurdu. Sonra hangisidir? diye sordum, ‘Ana babaya iyilik etmek’ diye cevap verdi. Ondan sonra hangisidir? dedim, ‘Allah yolunda cihat etmek’ buyurdular.”(17)

Bir kimse Resulullah’a: ‘Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır?’ diye sordu. Hz. Peygamber de: ‘Tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmen ve selâm vermendir’ buyurdu.”(18)

Bir adam: ‘Ey Allah’ın Resulü, Allah’a hangi amel daha sevimlidir?’ diye sordu. Resulullah: ‘Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan’ cevabını verdi. ‘Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir?’ diye ikinci sefer sorunca: ‘Kur’an’ı başından sonuna okur, bitirdikçe
yeniden başlar’ cevabını verdi.”(19)

Hadis inkarcıları hadislerde en faziletli amel ile ilgili çelişkili cümleler olduğunu ve bu yüzden de hadislere güvenilemeyeceğini iddia ediyor. Evet cidden de bu konuda farklı hadisler var ama bu çelişki olduğuna delil değildir. Şöyle ki; Eğer aynı anda bu beş farklı hadisin de olabileceği bir senaryo geçerli ise çelişki ortadan kalkar. Nitekim ben bu hadisleri okuyunca çelişki değil tam tersine hadislerde çok ince ve güzel mesaj görüyorum. Cevaba geçmeden önce Sadi Şirazi’den bir kıssa anlatayım;

Zalim hükümdarlardan biri, bir gün ibadet eden birisine sordu; İbadetlerden hangisi daha üstündür? İbadet eden adam “Senin için öğleye kadar uyumak daha iyidir, hiç olmazsa uyuduğun zaman halka eziyet edemezsin”

Bu kıssadaki ince mesajın benzerinin bu hadislerde olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki; aslında peygamber aynı soruya, sahabedeki eksikliklere göre farklı cevaplar vermiş olabilir. Yani “en faziletli ibadet” ile ilgili verilen cevaplar genel değil de kişiye göre değişliklik gösteriyor. Nasıl yani? Şöyle ki; örneğin soruyu soran sahabe cihada katılmaktan çekinen bir sahabe ise peygamber “en faziletli amel cihad etmektir” derken eğer soruyu soran sahabe anne, babası ile arası kötü biri ise de o zaman “en faziletli amel anne ve babaya iyi davranmaktır” şeklinde cevap vermiş olabilir. Veya soruyu soran kişinin namazında aksaklıklar varsa o zaman da “en faziletli amel namazları düzenli kılmaktır” demiş olabilir. Zira amel yönünden kişideki en büyük eksiklik neyse o kişi için en faziletli amel o eksikliği tamamlamaktır. Bu yüzden ince ve derin bir mesaj içeren bu cevaplar aslında verilecek en doğru cevaptır ve aralarında hiçbir çelişki bulunmamaktadır.

Kaynakça

1)Buhari, bed’ul vahiy, Enbiya 21

2)Buhari, bed’ul vahiy, bed’ul hak

3)Müslim, iman; 73

4)Hak Dini Kur’ân Dili, VIII/5944

5)Ebu Davud, Salat 68, (579); Nesai, İmamet 56, (2,114)

6)Ebu Davud, Salat, Salat, 575; Tirmizî, salât 49; Nesâî, imame 54; Dârimî, salât 97; Ahmed b. Hanbel, 4/161

7)Tirmizi, Kader 9, (2144).

8)Buhari, Tıbb 30, Enbiya 50, Hiyel 13; Müslim, Selam 92, (2218); Tirmizi, Cenaiz
66, (1065).

9)Buhari, Tıbb 19.

10)Buhari, Tıbb, 54; Müslim, Selam, 104.

11) Buhari, Tıbb 30

12)Buhari, Ezan 1; Müslim, Salat 1, (377); Tirmizi, Salat 139, (190); Nesai, Ezan 1, (2,
2-3).

13)Buhari, Ezan 2, 3, Enbiya 50; Müslim, Salat 3, (378); Ebu Davud, Salat 29, (508);
Tirmizi, Salat 141, (193); Nesai, Ezan 2, (2, 3).

14)Ebu Davud, Salat 28,30, (499,512); Tirmizi, Salat 139, (189)

15)Buhari, Cihad 1; Müslim, İmare 110; Tirmizi, Fezailü’l-cihad 1; Nesai, Cihad 17.

16)Buhari, İman 18, Hac 4, Tevhid 47; Müslim, İman 135; Tirmizi, Fezailü’l–cihad
22; Nesai, Hac 4, Cihad 17.

17)Buhari, Mevakit 5, Cihad 1, Edeb 1, Tevhid 48; Müslim, İman 137-139; Tirmizi,
Salat 14, Birr 2; Nesai, Mevakit 51.

18)Buhari, İman 6, 20; İsti’zan 9, 19; Müslim, İman 63; Nesai,İman 12; İbn Mace,
Et’ime 1.

19)Tirmizi, Kıraat 4, (2949)

HADİSLERDE ÇELİŞKİ İDDİALARI – BÖLÜM 4

Yazı dolaşımı


HADİSLERDE ÇELİŞKİ İDDİALARI – BÖLÜM 4” için 1.255 yorum

 1. I always used to read post in news papers but now as I am
  a user of net so from now I am using net for articles, thanks to web.

 2. Good day! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.

  Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal
  but I can figure things out pretty quick. I’m thinking
  about setting up my own but I’m not sure where to
  begin. Do you have any tips or suggestions? With thanks

 3. I am no longer certain the place you’re getting your info,
  however great topic. I needs to spend a while finding
  out more or working out more. Thanks for excellent info I was in search of this info for my mission.

 4. Ꮇay I jᥙst say what a ⅽomfort to discover somebody
  whoo genuinely knhows what they’re discussing online.
  You certainly know how to bring aan issue to ligtht and maie itt important.
  More people really need to check this out and understand this side of
  your story. I can’t believe you’re not more рopular since you definitely p᧐sseѕs the gift.

  Here is mmy blⲟg; pokerqiu.online – https://wiki-quicky.win/index.php/Web_Agen_Game_Ceme_Online_dan_IDN_Poker_Online_Hukum_Untuk_Anda,

 5. Heⅼlo, Neat post. There’s an isѕᥙe with уyour site in web explorer, couldd check this?
  IE nonetheless iis the market leader andd ɑ aгge section oof
  folks will mіss your magnificent writing due to this
  problem.

  my web sіte :: goal55.id

 6. Waʏ cool! Some extremely valid points! I aplreciate you writing this
  wгite-up and also the rеst of ttһe website is veгy good.

  Have a look at my homepage sbobet

 7. Tοdɑy, I went too the beach front ѡiһ my children. I found a sea shell and
  gave it to my 4 yesr old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She pսt the shell
  to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her eаr.
  She never wants to go ƅɑck! LoL I know this is totally off topic but I haad to
  tell someone!

  Here is my site Togel Singapore

 8. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am
  experiencing problems with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it.

  Is there anybody else having the same RSS issues?
  Anyone that knows the answer will you kindly respond?
  Thanks!!

 9. Hello! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew
  where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one?
  Thanks a lot!

 10. มุ่งมาดปรารถนามีรายได้แต่ไม่อยากเดินทางไปไหน ต้องการมีรายได้แม้กระนั้นไม่ต้องการที่จะอยากลงทุนมากมาย เพราะยุคนี้เป็นยุคที่ใครๆก็จึงควรเซพตัวเอง UFABET ก็เลยได้เก็บรวบรวมเกมออนไลน์ไว้มากไม่น้อยเลยทีเดียวเพื่อคุณได้ทำเงินสร้างรายได้แบบง่ายๆทั้งยังบาคาร่า พนันบอล สล็อต

 11. พนันบอลออนไลน์บอกเลยนะครับว่าคอบอลไม่ควรพลาดเพราะเหตุว่าคุณสามารถทำการพนันได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องเดินทางไปโต๊ะบอลเสมือนอดีตเพียงแค่คุณเข้ามาที่ UFABET แล้วลงทะเบียนเป็นสมาชิกคุณก็สามารถพนันได้เลยโดยทันที ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำใช้ระบบอัตโนมัติ สะดวกไม่เป็นอันตราย

 12. คาสิโนออนไลน์เรียกว่ายุคนี้ใครๆจะต้องรู้จักเนื่องจากว่ากระแสตอบรับดีมากๆในกรุ๊ปนักเสี่ยงโชครุ่นใหม่เพราะว่าเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าคาสิโนออนไลน์ง่าย สบาย ไม่เป็นอันตรายสุดๆยิ่ง UFABETที่เป็นเว็บเชื่อถือได้ยิ่งเชื่อมั่นได้ว่า จ่ายจริงไม่มีกั๊กเลยครับ

 13. แทงบอลเช่นไรให้ได้เงิน แทงบอลชนะยังไงไม่ถูกคดโกง UFABET จ่ายจริงจ่ายไม่ยั้งระบบเข้าใจง่าย เพียงแค่คลิกสมัครก็ทำเงินได้ไม่ยากกับคาสิโนออนไลน์ สะดวกสุดๆชีวิตชิวๆชีวิตคลูๆทำเงิน สร้างผลกำไรสบายๆจึงควรที่ UFABET

 14. แหล่งรวมเกมออนไลน์ต้องยกให้ UFABET มีครบจบที่ตรงนี้ที่เดียวครับ อีกทั้งบาคาร่า แทงบอล ที่สำคัญพลาดไม่ได้กับสล็อตออนไลน์นับว่าเป็นเกมยอดฮิตในยุคนี้เลยก็ว่าได้ เพราะว่าได้เงินง่าย ทำเงินได้จริง ทุนน้อยก็มั่งมีได้ ยิ่งที่ UFABET บอกเลยแจ็คพอตเยอะแยะมาย!

 15. คาสิโนออนไลน์ถือว่าเป็นช่องทางที่ดีเยี่ยมๆสำหรับในการนักเสี่ยงโชคเนื่องจากว่าทั้งสะดวกรวมทั้งไม่เป็นอันตราย เล่นที่ไหนตอนไหนก็ได้ซึ่งก็หมายความว่าคุณสามารถทำเงินได้ตลอดเวลา UFABETได้สะสมทุกเกมไว้รอคุณแล้วแค่เพียงสมัครเข้ามาก็ทำเงินได้ในทันทีทันใด

 16. พนันบอลออนไลน์บอกเลยขอรับว่าคอบอลไม่สมควรพลาดเพราะเหตุว่าคุณสามารถทำเดิมพันได้ไม่ยากโดยไม่ต้องเดินทางไปโต๊ะบอลเหมือนอดีตสมัยเพียงแต่คุณเข้ามาที่ UFABET แล้วสมัครสมาชิกคุณก็สามารถเดิมพันได้เลยในทันที ฝากถอนไม่มีอย่างน้อยใช้ระบบอัตโนมัติ สบายไม่มีอันตราย

 17. เกมสล็อตออนไลน์เรียกได้ว่าเป็นเกมที่สร้างความตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยขอรับ ยิ่งเป็นเกมซึ่งสามารถทำกำไรได้สูงมากมายๆทำให้นักเดิมพันรู้สึกชื่นชอบ UFABET ได้รวมรวมเกมสล็อตที่เหมาะสมที่สุดมารวมไว้ภายในเว็บไซต์เรียบร้อยเพียงแต่คุณสมัครเป็นสมาชิกเข้ามาก็สามารถสร้างรายได้ไปกับพวกเราได้ทันที

 18. หากต้องเอ๋ยถึงเว็บคาสิโนออนไลน์ผมว่า UFABET เด็ดสุดละครับ เพราะเหตุว่าเว็บไซต์นี้เค้าจ่ายจริงไม่มีโกงรวมทั้งจะต้องเห็นด้วยว่าเค้าเป็นศูนย์รวมเกมและก็มีระ่บบที่ออกจะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับ อีกทั้งระบบฝากถอนอัตโนมัติ รวมทั้งยังมีคณะทำงานดูแลลูกค้าคอยจัดการกับปัญหาแล้วก็แนะนำเมื่อเกิดปัญหาครับผม

 19. ต้องการเล่นบาคาร่าออนไลน์ง่ายดายมากเลยนะครับ แค่เพียงคุณเข้ามาที่เว็บพนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่าง UFABET แล้วสมัครเป็นสมาชิกคุณก็จะได้รับ user เพื่อเข้าใช้งานโดยทันที เพียงเท่านั้นคุณก็สามารถเข้าเล่นบาคาร่าได้เลย เว็บไซต์ของเราระบบฝากถอนอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั่นเอง

 20. แหล่งรวมเกมออนไลน์จะต้องชูให้ UFABET มีครบจบที่ตรงนี้ที่เดียวนะครับ ทั้งบาคาร่า พนันบอล ที่สำคัญพลาดไม่ได้กับสล็อตออนไลน์ถือว่าเป็นเกมยอดนิยมในยุคนี้เลยก็ว่าได้ เนื่องจากว่าได้เงินง่าย ทำเงินได้จริง ทุนน้อยก็ร่ำรวยได้ ยิ่งที่ UFABET บอกเลยแจ็คพอตไม่น้อยเลยทีเดียวมาย!

 21. ที่สุดของเกมที่ให้ความบันเทิงสูงสุดเต็มที่ด้วยเอฟเฟคสุดงดงามทำเงินเร็วให้เงินไว คงจะหนีไม่พ้นสล็อตออนไลน์ ที่เหล่านักเล่นการพนันชูให้เป็นสุดยอดของเกมออนไลน์ UFABET แหล่งรวมเกมออนไลน์ก็ไม่พลาดที่จะจัดสล็อตออนไลน์มาให้สมาชิกอย่างจุใจ

 22. เว็บไซต์บาคาร่าออนไลน์ UFABET เป็นเว็บบาคาร่าอันดับต้นๆของทวีปเอเชียที่มีผู้บริการเยอะที่สุดตอนนี้ เพราะเหตุว่าเราให้มากกว่าเพียงแค่ เล่นบาคาร่า ล้นหลามด้วยการบริการ เยอะมากด้วยสมรรถนะ มากไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยความปลอดภัย และจากนั้นก็ น่าไว้ใจของระบบการเงินที่มั่นคงเดิมสุด จ่ายจริง จ่ายเต็มจำเป็นจะต้องที่ UFABET ครับผม

 23. เกมบาคาร่าก็ยังคงเป็นเกมที่ชนะใจใครหลายคนในทุกยุคทุกสมัย ยิ่งถูกปรับปรุงเป็นรูปแบบออนไลน์ยิ่งไม่ยุ่งยากต่อการเข้าถึงไม่จำเป็นที่ต้องไปเล่นที่คาสิโนเพียงแต่มาที่ UFABET คุณก็สามารถร่วมเล่นเกมและทำเงินได้ง่ายๆกับบาคาร่าออนไลน์แล้ว พร้อมระบบฝากถอนอัตโนมัติ

 24. จริงๆเล่นมาหลายเว็บไซต์เลยค่ะครับ ส่วนใหญ่ก็จ่ายจริงครับ แต่ที่ต่างเป็นบางเว็บไซต์เวลาฝาก-ถอนควรต้องผ่านตัวแทนนะครับ ต้องแคปหน้าจอส่งให้พนักงาน ผมว่าป่วยไข้เลย มี UFABET นี่แหละครับผม ผมว่าระบบดีสุดเลย ฝากถอนอัตโนมัติทำเองได้เลยขอรับ

 25. UFABET ทำให้การไปคาสิโนเป็นเรื่องง่ายเพราะคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปไหน อยู่บ้านหรืออยู่ที่แหน่งใดก็สามารถทำเงินได้ไม่ยากสมัครก็ง่ายใช้เวลาไม่ถึง 3 นาที ก็ร่วมเล่นเกมได้เลยในทันที ทางเว็บของพวกเรามีเกมนานัปการทั้งยังบาคาร่า พนันบอล สล็อต ยิงปลา และเกมใหม่อีกเพียบ

 26. ผมเล่นมาหลายเว็บไซต์เลยขอรับ ถึงแม้เป็นจริงเป็นจังๆชื่นชอบระบบของ UFABET ขอรับ ใช้ง่าย แต่ว่าที่ผมประทับใจสุดๆเป็นเค้ามีบุคลากรคอยตอบปัญหาเวลาเรามีปัญหานะครับ ตอนแรกที่ติดต่อเข้าไป สารภาพว่า กล้าๆกลัวๆแม้กระนั้นบุคลากรคุยดีเยี่ยม ชี้แนะดีงาม ส่วนตัวแล้วผมถูกอกถูกใจจริงๆครับผม

 27. UFABET เลยจ๊าครับผม ใช้ระบบโคตรดี ใช้ง่ายดายๆเลยขอรับ ที่สำคัญที่สุด เค้าจ่ายเงินจริงนะครับ เว็บไซต์นี้เป็นไม่โดนหลอกแน่นอนแต่เรื่องจะชนะรึเปล่าสุดแท้แต่คนครับผม ผมก็มีได้บ้างเสียบ้าง แต่ว่าโดยรวมแล้วจัดว่าได้ครับผม วันนี้ก็พึ่งถอนมานะครับ ชื่นชอบตรงที่เราฝากถอนไม่ต้อง

 28. สิ้นยุคโต๊ะบอลแล้วนะครับ เพราะเหตุว่าเวลานี้นักเดิมพันหันมาเดิมพันในแบบอย่างออนไลน์กันแล้วเพราะว่าทั้งยังสะดวกสบาย และปลอดภัย UFABET เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ที่มีให้พนันบอลทุกแบบอย่างทั้งบอลผู้เดียว บอลสเต็ป บอลสดรวมทั้งซัพพอเพียงตการพิเคราะห์ผลการพนันด้วยนะครับ

 29. ยุคนี้สมัยนี้การพนันควรต้องคาสิโนออนไลน์เท่านั้น เพราะปลอดภัยเล่นง่าย ทำเงินได้จริง ชีวิตดีๆไม่ได้มีเพียงในนิยาย UFABET เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ได้เก็บรวบรวมเกมพนันเอาไว้อย่างครบถ้วน มาตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆจ่ายจริง จ่ายเต็ม จ่ายไม่ยั้ง จ่ายไม่ยั้ง พบกันที่ UFABET ขอรับ

 30. ในยุคก่อนการไปคาสิโนยังคงเกิดเรื่องยุ่งยากไม่ถูกกับสมัยปัจจุบันนี้ที่การจะเล่นพนันนั้นง่ายสุดๆมาก แค่เพียงเข้ามาที่ UFABET เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่ได้เก็บเกมคาสิโนมาไว้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่คุณเรียบร้อย อยากเข้ามาเล่นตอนไหนก็ได้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาเลยครับผม

 31. บาคาร่าออนไลน์เป็นเกมพนันออนไลน์ที่ถูกใจคนอีกจำนวนไม่น้อยเลยครับผม เพราะนอกจากจะเล่นง่ายยังทำเงินได้จริง UFABET นอกเหนือจากที่จะมีบาคาร่า ยังมีเกมอื่นๆมีมากไม่ว่าจะเป็นพนันบอล สล็อต ยิงปลา เรียกว่ายกคาสิโนมาไว้บนเว็บไซต์เลยขอรับ สมัครง่าย ได้เงินเร็ว ระบบฝากถอนแบบอัตโนมัติครับผม

 32. บาคาร่าเกมไพ่ยอดฮิตพอใจกันทั่วบ้านทั่วทั้งเมืองเพราะเหตุว่าเป็นเกมไพ่ที่เล่นง่ายจบเกมไว ก็เลยทำให้ได้เงินไว UFABET ได้สะสมเกมบาคาร่าออนไลน์มาไว้แบบครบทุกค่ายให้ท่านได้เลือกเล่นอย่างจุใจ รองรับด้วยระบบฝากถอนอัตโนมัติไม่ยุ่งยากอีกอีกต่อไปแล้วครับ

 33. ต้องการเล่นบาคาร่าออนไลน์ง่ายดายมากเลยขอรับ เพียงคุณเข้ามาที่เว็บไซต์พนันออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่าง UFABET แล้วลงทะเบียนเป็นสมาชิกคุณก็จะได้รับ user เพื่อเข้าใช้งานโดยทันที เพียงเท่านั้นคุณก็สามารถเข้าเล่นบาคาร่าได้เลย เว็บของเราระบบฝากถอนอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนั่นเอง

 34. สำหรับคนที่อยากได้หารายได้ที่บ้านวันนี้เราขอเสนอเว็บไซต์พนันออนไลน์ UFABET เว็บไซต์ของพวกเราเป็นเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ อันดับแรกๆมีพนันบอลออนไลน์ไว้ให้บริการ พร้อมเกมออนไลน์อีกนานัปการเกมทั้งยัง สล็อต บาคาร่า ยิงปลา และฯลฯ มากกว่า 200 เกม

 35. เล่นมาก็หลายเว็บไซต์มาจบที่เว็บไซต์ UFABET ขอรับช่วงแรกก็ยังไม่แน่ใจครับผม ก็ลองๆไป แม้กระนั้นที่สุดแล้วผมว่ามาเว็บแห่งนี้เป็นจบเลยจริงๆเกมเยอะ ระบบดี ฝากถอนง่าย ฝ่ายดูแลลูกค้าก็ดีแล้ว โปรโมชั่นก็มากมาย ตอบโจทย์มากขอรับ อย่างนี้ล่ะที่สังคมอยาก

 36. เหมาะสมที่สุดเว็บคาสิโนออนลไลน์ UFABET เป็นเว็บไซต์ยอดฮิตสูงที่สุดของไทย พร้อมให้บริการนักเสี่ยงโชคที่มุ่งมาดปรารถนาเสี่ยงดวง ที่จัดเตรียมเกมคาสิโนมาให้บริการอีกทั้ง สล็อต บาคาร่า ยิงปลา มวย สลากกินแบ่ง บาส และ แทงบอลออนไลน์ มาพร้อมกับระบบฝาก – ถอน อัตโนมัติ ไม่ต้องผ่านผู้แทน

 37. หากคุณอยากได้พนันบอล วันนี้คุณไม่ต้องเดินทางไปโต๊ะบอลอีกต่อไปเพียงแต่เข้ามาที่ UFABET เว็บไซต์แทงบอลออนไลน์ที่จะทำให้การแทงบอลของคุณเป็นเรื่องง่ายๆมีพนันบอลทุกแบบให้เลือกอีกทั้งบอลเดี่ยว บอลสเต็ป บอลสด หรือจะมองบอลฟรียังได้เลยครับผม

 38. ตอนต้นผมว่าเว็บไซต์ไหนก็เช่นเดียวกัน เพราะเหตุว่าเข้าไปก็พบเกมเดิมๆถึงแม้ว่าเอาเข้าจริงๆมันต่างกันขอรับ ยิ่งเว็บไหนที่เวลาฝากถอนจึงควรผ่านข้าราชการอันนี้ผมชิงชังสุดเลย เสียเวล่ำเวลา ส่วนตัวผมว่า UFABET ดีสุดเลยจ้ะนะครับ เค้าใช้ระบบอัตโนมัติ

 39. สล็อตเกมที่ได้รับความนิยมที่เด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นได้เงิน มั่งคั่งไปแบบงวยงงๆกันไปเลย กับ สล็อตออนไลน์ ที่ใครๆต่างชูให้เป็นเกมในคาสิโนที่ทำเงินง่าย UFABET รวมสล็อตไว้ให้เยอะ แจ็คพอตมาก โบนัสก็ล้นหลาม บอกเลยเว็บไซต์นี้เค้าแจกอย่างป๋า จำเป็นจะต้องตรงนี้ที่เดียว ครบจบที่ UFABET

 40. ต้องการเล่นพนันถึงแม้ว่าไปคาสิโนมิได้ ปัญหาโลกแตกนี้จะหมดไปขอรับเพราะว่า UFABET ได้ยกคาสิโนมาไว้ให้แล้ว มีเกมมากมายทั้งยังบาคาร่า สล็อต แทงบอล มองบอลสด มีหมดครับผม เพียงแค่ลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับพวกเราก็อย่างกับไปคาสิโนจริงๆเลยครับผม

 41. UFABET เลยจ๊าครับผม ใช้ระบบโคตรดี ใช้ง่ายดายๆเลยครับผม ที่สำคัญที่สุด เค้าจ่ายเงินจริงครับ เว็บไซต์แห่งนี้เป็นไม่โดนหลอกแน่นอนแต่เรื่องจะชนะรึเปล่าตามใจคนครับ ผมก็มีได้บ้างเสียบ้าง แต่ว่าโดยรวมแล้วจัดว่าได้ครับ วันนี้ก็พึ่งถอนมานะครับ ถูกใจตรงที่พวกเราฝากถอนไม่ต้อง

 42. คาสิโนออนไลน์ถือได้ว่าเป็นวิธีที่เยี่ยมงามๆสำหรับในการนักเสี่ยงดวงเพราะเหตุว่าทั้งสบายรวมทั้งไม่มีอันตราย เล่นที่ใดตอนไหนก็ได้ซึ่งก็กล่าวได้ว่าคุณสามารถทำเงินได้ตลอดเวลา UFABETได้สะสมทุกเกมไว้รอคอยคุณแล้วเพียงแค่สมัครเข้ามาก็ทำเงินได้ในทันทีทันใด

 43. คาสิโนออนไลน์นับว่าเป็นแนวทางที่เยี่ยมงามๆสำหรับในการนักเล่นการพนันเนื่องจากทั้งยังสบายรวมทั้งไม่เป็นอันตราย เล่นที่แห่งไหนตอนไหนก็ได้ซึ่งก็นับได้ว่าคุณสามารถทำเงินได้ตลอดระยะเวลา UFABETได้สะสมทุกเกมไว้รอคุณแล้วแค่เพียงสมัครเข้ามาก็ทำเงินได้ในทันทีทันใด

 44. โลกเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของคนก็จะต้องแปลงไม่เว้นต่อให้วงการพนันเนื่องจากว่าในเวลานี้การเดิมพันถูกปรับปรุงให้เป็นระบบออนไลน์ UFABET เว็บไซต์พนันออนไลน์ที่เป็นศูนย์รวมของเกมพนันออนไลน์ทั้งหมดรวมทั้งบาคาร่าออนไลน์ที่หลายรู้สึกชื่นชอบแล้วก็พวกเรายังมีระบบดูแลลูกค้าตลอด 1 วัน

 45. ถ้าจะต้องเอ่ยถึงเว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ผมว่า UFABET เด็ดสุดละครับ ด้วยเหตุว่าเว็บนี้เค้าจ่ายจริงไม่มีโกงและก็ต้องสารภาพว่าเค้าเป็นศูนย์รวมเกมแล้วก็มีระ่บบที่ค่อนข้างจะครอบคลุมทุกสิ่งเลยครับผม ทั้งยังระบบฝากถอนอัตโนมัติ รวมทั้งยังมีทีมงานดูแลลูกค้าคอยไขปัญหาและเสนอแนะเมื่อเกิดปัญหาขอรับ

 46. สมัยที่ใครๆก็ปรารถนาความสบายสบาย บาคาร่าออนไลน์ก็เลยเป็นตัวเลือกที่โคตรดีสำหรับท่าน UFABET มีบาคาร่าให้เลือกเล่นมากมายเราเป็นคาสิโนที่จ่ายจริง ทำเงินได้จริง สมัครง่าย ระบบฝากถอนอัตโนมัติแล้วพบกันขอรับ

 47. คาสิโนออนไลน์เรียกว่ายุคนี้ใครๆจำเป็นที่จะต้องรู้จักด้วยเหตุว่ากระแสตอบรับดีเยี่ยมๆในกรุ๊ปนักพนันแบบใหม่เนื่องจากเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคาสิโนออนไลน์ง่าย สบาย ไม่มีอันตรายสุดๆยิ่ง UFABETที่เป็นเว็บเชื่อถือได้ยิ่งเชื่อถือได้ว่า จ่ายจริงไม่มีกั๊กเลยนะครับ

 48. พนันบอลยังไงให้ได้เงิน พนันบอลชนะเช่นไรผิดคดโกง UFABET จ่ายจริงจ่ายไม่ยั้งระบบเข้าใจง่าย เพียงแค่คลิกสมัครก็ทำเงินได้อย่างง่ายๆกับคาสิโนออนไลน์ สะดวกสุดๆชีวิตชิวๆชีวิตคลูๆทำเงิน สร้างกำไรสบายๆจำเป็นที่จะต้องที่ UFABET

 49. รู้เรื่องนะครับว่ากระแสพนันออนไลน์ก็แรงอยู่ แต่เอาจริงเอาจังๆถ้าหากว่าพวกเราเล่นแบบมีสติสัมปชัญญะ ในขณะนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีที่ทำเงินเจริญรุ่งเรืองทีเดียวนะครับ เดี๋ยวนี้ผมก็ได้กำไรมา 4 หลัก ยังตื่นเต้นไม่หายเลยนะครับผม เพราะเหตุว่าเคยรู้สึกว่ามันน่าสะพรึงกลัวยังไง เว็บจ่ายจริงผมแนะนำUFABET ครับ

 50. “แทงบอลออนไลน์” ใครๆก็ค้นหาคำนี้กันในกูเกิ้ลเพราะแทงบอลออนไลน์ในช่วงเวลานี้ถือได้ว่าเกมที่ได้รับความพอใจจากแฟนบอลรวมทั้งสาวกนักพนันอย่างยิ่ง UFABET ก็ไม่พลาดที่จะนำมาเอาไว้ในเว็บของพวกเรา ท่านสามารถร่วมเล่นเกมได้ง่ายๆเพียงแต่สมัครเข้าก็สามารถเล่นได้ทันที

 51. ในยุคก่อนที่จะมีการไปคาสิโนยังคงเป็นเรื่องยุ่งยากไม่ถูกกับปัจจุบันนี้ที่การจะเล่นพนันนั้นง่ายสุดๆมากมาย แค่เพียงเข้ามาที่ UFABET เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ที่ได้รวบรวมเกมคาสิโนมาไว้บนโทรศัพท์มือถือคุณเรียบร้อย ต้องการเข้ามาเล่นตอนไหนก็ได้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่และก็เวลาเลยครับผม

 52. ผมเล่นมาหลายเว็บเลยขอรับ แต่เป็นจริงเป็นจังๆถูกอกถูกใจระบบของ UFABET ครับผม ใช้ง่าย แม้กระนั้นที่ผมชอบใจสุดๆเป็นเค้ามีพนักงานคอยตอบปัญหาเวลาเรามีปัญหานะครับ ตอนแรกที่ติดต่อเข้าไป รับว่า กล้าๆกลัวๆถึงแม้ว่าพนักงานคุยดีเยี่ยม แนะนำดีงาม ส่วนตัวแล้วผมถูกอกถูกใจจริงๆครับ

 53. บาคาร่าออนไลน์จำต้องชูให้เป็นที่สุดของเกมไพ่ออนไลน์เลยครับ ด้วยเหตุว่าเข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อนที่

 54. พนันบอลออนไลน์เดี๋ยวนี้เรียกว่าไม่ใช่ทางเลือกแต่มันเป็นทางออกแล้วครับ เนื่องจากคุณสามารถทำเงินสร้างรายได้ง่ายๆแค่เพียงเข้ามาที่ UFABET แล้วสมัครสมาชีกก็สามารถเข้าพนันได้ในทันที เว็บไซต์ของเรามีอีกทั้งบอลสด บอลสเต็ป บอลลำพังพูดได้ว่ามีให้คุณเลือกเล่นทุกต้นแบบเลย ระบบฝากถอนอัตโนมัติสบายเร็วไว

 55. ยุคนี้สมัยปัจจุบันนี้การเดิมพันควรต้องคาสิโนออนไลน์แค่นั้น ด้วยเหตุว่าไม่เป็นอันตรายเล่นง่าย ทำเงินได้จริง ชีวิตดีๆไม่ได้มีเพียงแค่ในนิยาย UFABET เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ได้เก็บรวบรวมเกมพนันเอาไว้อย่างครบถ้วน มาตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆจ่ายจริง จ่ายเต็ม จ่ายไม่ยั้ง จ่ายไม่ยั้ง พบกันที่ UFABET ขอรับ

 56. ปรารถนาเล่นพนันแต่ว่าไปคาสิโนไม่ได้ ปัญหาโลกแตกนี้จะหมดไปขอรับด้วยเหตุว่า UFABET ได้ชูคาสิโนมาไว้ให้แล้ว มีเกมมากอีกทั้งบาคาร่า สล็อต พนันบอล มองบอลสด มีหมดขอรับ เพียงสมัครสมาชิกกับพวกเราก็อย่างกับไปคาสิโนจริงๆเลยครับ

 57. แต่ก่อนกลัวมากมายนะครับ กลัวถูกโกงแต่พอมาเล่นที่ UFABET ความนึกคิดนี้เปลี่ยนไปเลยด้วยเหตุว่าเค้าจ่ายจริง จ่ายเต็ม ฝากถอนไม่มีอย่างน้อยและก็ใช้ระบบอัตโนมัติทำให้สามารถทำรายการได้เองเลยขอรับ ไม่ต้องรอคอยแจ้งพนักงาน ไม่ต้องผ่านคนกลางทำให้สะดวกและรวดเร็วทันใจมากมายๆชอบมากๆครับผม

 58. สล็อตเกมที่ได้รับความนิยมที่เด็กเล่นได้คนแก่เล่นได้เงิน มั่งคั่งไปแบบงงเต็กๆกันไปเลย กับ สล็อตออนไลน์ ที่ใครๆต่างชูให้เป็นเกมในคาสิโนที่ทำเงินง่าย UFABET รวมสล็อตไว้ให้มาก แจ็คพอตมากมายก่ายกอง โบนัสก็มากมายก่ายกอง บอกเลยเว็บไซต์นี้เค้าแจกอย่างพ่อ จำเป็นต้องที่นี่ที่เดียว ครบจบที่ UFABET

 59. สาวกผี สาวกหงส์ สาวกสิงห์ สาวกเรือ สาวกไก่ สาวกจิ้งจอก ไม่ว่าคุณจะเป็นสาวกไหนก็ตาม UFABET ขอเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดสำหรับเพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คุณประทับใจเป็นรายได้ ด้วยการชูคาสิโนมาไว้ให้ท่านพนันบอลออนไลน์ได้อย่างไม่ยากเย็นกันเลยขอรับ

 60. ยุคนี้สมัยปัจจุบันนี้การเดิมพันจำต้องคาสิโนออนไลน์เท่านั้นเอง เนื่องจากว่าไม่มีอันตรายเล่นง่าย ทำเงินได้จริง ชีวิตดีๆมิได้มีเพียงในนิยาย UFABET เว็บไซต์คาสิโนออนไลน์ได้เก็บรวบรวมเกมพนันเอาไว้อย่างสมบูรณ์ มาที่ตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่ๆจ่ายจริง จ่ายเต็ม จ่ายไม่ยั้ง จ่ายไม่ยั้ง เจอะกันที่ UFABET ขอรับ

 61. เกมสล็อตออนไลน์ถือว่าเป็นเกมยอดฮิตที่ใครหลายๆคนหลงเสน่ห์เลยครับผม เนื่องจากเป็นเกมที่เล่นง่ายไม่ซับซ้อนและที่สำคัญคือได้เงินไวเผลอๆรวยแบบไม่รู้ตัวเลยครับผม ยิ่ง UFABET ได้เพิ่มโบนัสแล้วก็แจ็คพอตเข้าไปยิ่งทำให้รางวัลแตกได้อย่างง่ายๆเป็นการเพิ่มอัตราให้สมาชิกได้ร่วมลุ้นกันขอรับ

 62. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote
  the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that,
  this is excellent blog. A great read. I’ll certainly be back.

 63. You can certainly see your skills in the work you write. The world hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe.
  Always go after your heart.

 64. Hi are using WordPress for your blog platform? I’m new
  to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any
  html coding expertise to make your own blog? Any help would be greatly appreciated!

 65. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs. But he’s
  tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am concerned about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress
  content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 66. Please let me know if you’re looking for a author for your blog.
  You have some really great articles and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d really like to write some content for your blog in exchange for a link back to mine.
  Please send me an e-mail if interested. Many thanks!

 67. Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just
  extremely great. I actually like what you’ve acquired here, certainly like what you are saying and the
  way in which you say it. You make it entertaining and you still care for to keep it smart.
  I can not wait to read far more from you. This is really
  a wonderful web site. quest bars http://j.mp/3jZgEA2 quest bars

 68. Have you ever considered about adding a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is fundamental and everything.
  However just imagine if you added some great graphics or videos to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and clips, this website could certainly be one of the greatest in its niche.

  Awesome blog! cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 69. Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my
  comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say superb
  blog!

 70. Hi! I could have sworn I’ve visited your blog before but after looking at many of the posts I realized it’s new to
  me. Anyways, I’m definitely happy I came across it
  and I’ll be bookmarking it and checking back often!

 71. Excellent article. Keep writing such kind of information on your blog.
  Im really impressed by your site.
  Hey there, You have done a fantastic job. I’ll definitely digg it and
  in my view recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this
  website.

 72. You really make it seem so easy with your presentation but
  I find this matter to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next post, I’ll try
  to get the hang of it!

 73. Hello it’s me, I am also visiting this web site regularly, this website is actually
  pleasant and the visitors are actually sharing nice thoughts.