SAVAŞLARIN NEDENİ DİNLER Mİ

iddia: Dünyadaki en büyük savaşların, katliamların nedeni dinlerdir. Dinler olmasaydı daha huzurlu, daha yaşanılabilir bir hayat olacaktı.

Özellikle son yüzyılda Ortadoğu’da bitmek tükenmek bilmeyen savaşlardan olacak ki ateist, deist sayfa ve sitelerin çoğunda karşınıza çıkabilecek bir iddia da “dinlerin kötülük, savaş ve ölümlerin başlıca sebebi” olduğudur. Peki bu savaşların ana sebebi din mi? Bu soruya birkaç başlık altında değinelim;

1) Savaşların tek sebebi olmaz

Gerek Müslümanların başlattığı İslam fetihleri, gerek Hristiyanların Doğu üzerine yaptığı Haçlı seferleri, gerek Protestanlar ve Katolikler arasındaki Otuz Yıl savaşları ve Fransız din savaşları, gerek Hrıstiyanların Endülüs Müslümanlarına karşı başlattığı Reconquista adlı savaşlar olsun çoğu zaman savaşların birden fazla sebebi olduğunu görüyoruz. Bu saydığımız savaşlarda özellikle din diğer sebeplere daha baskın geldiği için tarihçiler tarafından “din savaşı” diye adlandırılır. Örneğin Haçlı seferlerini örnek verecek olursak; Hrıstiyan kesimin bu seferleri yapmasının ana kaynağı her ne kadar kendi dinlerini yayma isteği olsa da bunun yanında özellikle zamanın altın çağını yaşayan Doğu bölgelerinin bu zenginliklerini el koyma gibi ekonomik sebepleri de vardı.

Günümüzdeki Ortadoğu savaşlarına baktığımızda da sloganlar her ne kadar dini sloganlar olsa da savaşların ana sebeplerinin ekonomik çıkarlar olduğunu ve dinlerin daha çok araç olarak kullanıldığını görüyoruz. Yine örneğin 1.Dünya Savaşı’na bakacak olursak; savaşın ana sebebi olarak her ne kadar Avusturya tahtının veliahdı Arşidük Franz Ferdinand’ın Gavrilo Princip adındaki bir Sırp milliyetçisi tarafından Saraybosna’da öldürülmesi olarak görülse de bunun suni bir sebep olduğu asıl sebebin Avrupa devletlerinin sömürge yarışı olduğu açıktır.

2) Etnik savaşların din savaşları ile karıştırılması

Savaşların sebeplerini incelediğimizde karşımıza çıkan bir diğer sorun da etnik, ırksal, kültürel savaşların din savaşları olarak lanse edilmesidir. Özellikle iki komşu ülke arasındaki toprak kavgaları ülkelerin halklarının dini üzerinden yorumlanıp bunun bir din savaşı olduğu yanılgısından doğmaktadır. Oysa her Hrıstiyan devletin veya her müslüman devletin girdiği savaş bir din savaşı olmak zorunda değil. Yakın dönemden Azerbaycan – Ermenistan örneğini vermek gerekirse. Her iki devletin günümüzde resmi olarak laikliği benimsediğini ve aralarında asıl sorunun Karabağ olduğu açıktır.Tabi burada halkının çoğunluğu Müslüman olan devletin İslami sloganlar kullanması, diğer Müslümanların da bu devleti desteklemesini veya halkının çoğunluğu Hrıstiyan olan devletin Hrıstiyanlık ile ilgili sloganlar kullanması, diğer Hristiyanların da bu devleti desteklemesini doğal karşılıyoruz. Ama bu savaşın salt sebebinin din olduğu ve ortada bir Müslüman – Hrıstiyan savaşı olduğu anlamına gelmez.

Nitekim William T. Cavanaugh dini savaşların analinizi yaptığı “Dinsel Şiddet Efsanesi” adlı kitabında “dini savaşlar” olarak adlandırılan savaşların büyük ölçüde seküler (ekonomik veya siyasi) sebepleri olduğunu belirtmiştir(1)

3) Tarihteki savaşların analizi

Tarihteki savaşların ana sebepleri ile ilgili araştırmalara baktığımızda da savaşların ana sebebinin daha çok ekonomik çıkarlar olduğunu ve dini sebeplerden dolayı çıkmış savaşların çok küçük bir kısmı oluşturduğunu görüyoruz. Alan axelrod ve charles phillips adındaki iki araştırmacı tarihteki boyunca meydana gelmiş savaşların analizini yaparak 2004 yılında “Encyclopedia Of Wars” yani “Savaş Ansiklopedisi” adında bir kitap ortaya koydular. Analize göre 1763 savaş belgelediler ve bu savaşların sadece 123 tanesi bir diğer deyişle sadece yüzde 7’si dini nedenlerden dolayı ortaya çıkmıştır. Ve tüm savaş ölümlerinin ise sadece yüzde 2’lik kısmı dini savaşlara aittir. Ayrıca bu 123 savaşın 66 tanesi dünyanın en büyük iki dini olan İslâm ve Hristiyanlık arasında yaşanmış. (2) İlgili kitabın editörlüğünü yapan savaş tarihi uzmanı Gordon Martel, 2012 yılında Savaş Ansiklopedisi’nin güncellenmiş halinde ise dini savaşların sadece yüzde 6’lık kısmı oluşturduğunu ortaya koymuştur.(3)

(Encyclopedia Of Wars)

İlgili araştırma ve analizlerin verilerden de görüleceği üzere savaşların çoğunlukla dini sebeplerden dolayı ortaya çıktığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

4) Tarihin En Büyük Kitlesel Katliamları

Tarihteki büyük savaşlara, katliam ve soykırımlara baktığımızda da çoğunun din dışı sebeplerden dolayı dolayı ortaya çıktığını, yine ayrıca tarihin en büyük kitlesel katliamlarını gerçekleştiren liderlerin de genelde inançsız insanlar olduğunu görüyoruz.

Ölü, yaralı, kayıp toplamlarını göz önüne alırsak toplamda 40 milyon askerin zarar gördüğü 1.Dünya savaşı da, toplamda 75 milyon insanın zarar gördüğü 2.Dünya savaşında da sebep din değildi(4) 30 milyona yakın Afrikalı kölenin Amerika ve Avrupa kıtalarına sürülmesinin sebebi de din değildi. Öldürülen milyonlarca Kızılderili ve Aborjin’in sebebi de din değildi. Ve daha da doğrusu tüm bu ölümlerin hiçbirinin sebebi İslam değildi.

50 milyon insanın ölümünden sorumlu olan Komünist lider Mao Zedong, 20 milyon insanın ölümünden sorumlu tutulan komünist lider Josef Stalin, 17 milyon insanın ölümünden sorumlu Hitler, 5 milyon insanın ölümünden sorumlu Hideko Tojo, 2 milyon insanın ölümünden sorumlu Pol Pot, yaptığı katliamlar ile Kongo nüfusunu 20-30 milyondan 9 milyonun altına düşüren 2.Leopold da bunları din adına yapmadı. Nitekim kanlı liderlerin başında gelen Mao ve Stalin gibilerin inançsız, Hitler’in ise tarihçilerin dediği kadarıyla gerçekte Hristiyan olmadığı tam tersine Hristiyanlık karşıtı fikirleri olduğunu biliyoruz (5)

Tabi burada bu isimlerin katliamları ateizm adına inançsızlık adına yaptıklarını iddia etmiyoruz fakat ortada böyle gerçekler varken savaşların daha çok dinler yüzünden çıktığını iddia etmek de sizin takdirinize kalmış.

5) Savaşa meyilli olma durumu

Yazının bu kısmında kendi kişisel görüşümü açıklayacağım. Bu yüzden bu kısma katılmamak veya karşıt görüşmek belirtmek en doğal hakkınızdır. Şu soruya kısaca değinmek istiyorum; belirli bir dine mensup olan mı yoksa herhangi bir tanrı, ahiret inancı olmayan mı savaşa, saldırganlığa daha meyillidir?

Açıkçası bir ateistin, din mensubu bir bireye göre bozgunculuğa daha meyilli olduğunu düşünüyorum. Bunun sebebi ise ateizmin bilinmez olması daha doğrusu belirli ahlaki kuralları olmamasıdır. Peki ateistler potansiyel bozguncudur mu? Hayır insanın kendisi potansiyel bir bozguncudur. Benim demek istediğim sorun ise bir ateisti tanrı, ahiret, cennet ve cehennem gibi dizginleyecek bir inancın olmamasıdır.

Bir ateist tabiki de gayet hoşgörülü, iyi bir insan olabilir ama olmayadabilir. Belirli bir dine mensup insan, inandığı dinin kurallarına göre kendini sınırlayabilirken bir ateistin sınırlaması için doğaüstü bir güç yok. 50 milyon insanın ölümünden sorumlu diktatör lider Mao’yu örnek verelim; Mao her ne kadar yaptıklarını ateizm adına yapmamış olsa da onu engelleyen bir güç, inanca da dahil değildi. Şunu soralım öyle ise; Güvenlik güçlerinin üstünde ve diğer devletlerden de çekinmeyecek bir konuma gelen bu adamın katliam yapmaması, savaş açmaması için gerekçesi nedir? Asıl sorun şu ki; kendisi yaptıklarının hesabını ödeyebileceği bir ahiret inancına sahip değil. Mao halkına iyi davranan ateist bir lider de olabilirdi ama o zalim bir ateist olarak sürdürdü hayatını. Durum böyle iken karşısına dikilip “şu yüzden şunları yapmayacaksın” şeklinde belirtebileceğimiz bir ilke, kural yok.Aynı katliamları bir din mensubu lider yapabilir miydi? Evet din mensubu bireyde de o potansiyel var ama en azından onu dizginleyecek, yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyecek bir kurallar kitabı var.

Aslında bu kısmı ateist ve din mensubu olarak değil de ahiret inancı olanlar ve ahiret inancı olmayanlar olarak ayırmak daha doğru olabilir. Zira ahiret inancı olmayan, bu dünyada yaptıklarının hesabını vereceği inancı olmayan bir dine mensup kişi de bu konuda ateist ile konumdadır. O kişiyi yaptıklarının yanlış olduğuna ikna etmek için belirli ilahi bir ölçü bulunmaktadır.

Yazımın bu kısmında yorumumu, ahiret inancı olan dinlerin belirli ahlaki ölçüleri olduğundan kısmından yola çıkarak yaptım. Fakat farz edelim ki “savaşın her türlüsü mübahtır, istediğiniz gibi insan öldürebilirsiniz” şeklinde bir inancı barındıran bir din varsa; bu durumda da bu dine mensup insanların bir ateisti veya ahiret inancı olmayan din mensuplarına göre savaşa, bozgunculuğa daha meyilli olduğunu da söylebiliriz.

Kaynakça

1)Cavanaugh, William T. (2009). The Myth of Religious Violence : Secular Ideology and the Roots of Modern Conflict. Oxford: Oxford University Press.

2)Axelrod, Alan & Phillips Charles,  Encyclopedia of Wars Vol.1, Facts on File, November 2004, 

3)The Encyclopedia of War” by Gordon Martel (17 Jan 2012, 2912 pages)

4)https://tr.m.wikipedia.org/wiki/I._D%C3% BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1

https://tr.m.wikipedia.org/wiki/II._D%C3% BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1

5)https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Adolf_ Hitler%27in_ din%C3%AE_inanc%C4%B1#: ~:text=Adolf%20Hitler’in%20din%C3%AE %20inanc%C4%B1 %20tart%C4%B1%C5%9Fma%20konusu %20olmu%C5%9Ftur. ,sek%C3%BCler%20bir%20teist%20olarak %20nitelendirmi%C5%9Flerdir.

SAVAŞLARIN NEDENİ DİNLER Mİ

Yazı dolaşımı


SAVAŞLARIN NEDENİ DİNLER Mİ” için 318 yorum

 1. Have you ever thought about adding a little bit more than just
  your articles? I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless
  think of if you added some great visuals or video clips to give your posts more, “pop”!
  Your content is excellent but with images and clips, this
  website could certainly be one of the best in its
  niche. Great blog!

 2. Saya telah telah menjelajah online lebih dari tiga jam hari ini, namun saya tidak pernah menemukan artikel menarik seperti milik Anda.

  It’s cukup berharga bagi saya. Dalam pandangan saya, jika semua
  pemilik web dan blogger membuat konten yang baik seperti
  yang Anda lakukan, net akan menjadi a jauh
  lebih berguna dari sebelumnya.

  Feel free to surf to my web page :: Jokernet123

 3. Hi, I think your site might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog in Safari, it looks fine
  but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 4. You actually make it seem so easy together with your presentation but
  I to find this topic to be really something which I think I
  might never understand. It sort of feels too complicated and extremely broad
  for me. I’m having a look ahead for your next put up, I will attempt to
  get the hold of it!

 5. You can definitely see your expertise within the article you write.
  The world hopes for more passionate writers such as
  you who aren’t afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 6. Hey there excellent blog! Does running a blog like this require a great deal of work?
  I’ve absolutely no expertise in coding but I was hoping to
  start my own blog in the near future. Anyhow, should you
  have any recommendations or techniques for new blog
  owners please share. I understand this is off subject but I simply had to ask.

  Thanks a lot!

 7. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check
  again here regularly. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here!
  Best of luck for the next!

 8. Howdy very cool web site!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..

  I will bookmark your site and take the feeds additionally?
  I am glad to search out so many helpful information right here within the post,
  we need develop more techniques on this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 9. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.

  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites
  for about a year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a
  way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

 10. magnificent submit, very informative. I’m wondering why the opposite experts of
  this sector do not notice this. You should continue
  your writing. I’m sure, you have a huge readers’ base already!

 11. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so
  I decided to check out your blog on my iphone during lunch break.
  I enjoy the info you present here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m shocked at how
  quick your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G ..
  Anyhow, very good blog!

 12. Hi! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came
  to give it a look. I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Excellent blog and wonderful style and design. quest bars http://j.mp/3jZgEA2 quest bars

 13. Hello there! Quick question that’s totally off topic. Do
  you know how to make your site mobile friendly?
  My weblog looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a
  template or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any suggestions, please share. Many thanks!
  ps4 https://j.mp/3z5HwTp ps4

 14. Услуги консультации психолога. Консультация у психолога
  Консультация психолога. Приглашаем вас на консультации детского психолога.
  Індивідуальні консультації.
  Психотерапия онлайн! Консультация психолога
  онлайн. Психолог,Психолог онлайн.

 15. I know this if off topic but I’m looking into starting my own blog and
  was wondering what all is required to get set up?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web smart so I’m not 100% certain. Any tips or advice would be
  greatly appreciated. Kudos

 16. Hi there, just became alert to your blog through Google,
  and found that it’s truly informative. I’m going to watch out for brussels.
  I’ll be grateful if you continue this in future.

  A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 17. Thanks a lot for sharing this with all folks you really recognize what you’re
  talking about! Bookmarked. Please also consult with my site =).
  We will have a hyperlink exchange contract between us

 18. You actually make it seem so easy with your presentation however I in finding this topic to be really one thing that I think I’d by no means understand.
  It seems too complicated and extremely vast for me.

  I am looking forward on your next publish, I’ll attempt
  to get the hang of it!

 19. It’s the best time to make some plans for the longer term and it’s time to be happy.
  I have read this put up and if I may just I want to counsel you few interesting
  things or advice. Maybe you could write next articles regarding this article.

  I want to learn more issues approximately it!

 20. My brother suggested I might like this blog. He used to
  be entirely right. This submit truly made my day. You cann’t imagine simply how so much time I had spent for this information! Thanks!

 21. You’ve made some decent points there. I checked on the net to
  find out more about the issue and found most people
  will go along with your views on this site.

 22. Hello there I am so grateful I found your weblog, I really found you
  by error, while I was looking on Yahoo for something else,
  Regardless I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a
  all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will
  be back to read a great deal more, Please do keep up the superb job.

 23. There are definitely a number of issues for us to talk about at the moment in regards to Press For Profit.
  It’s really a cool and useful piece of information. I’m satisfied that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this.Thank you for sharing
  Take a look at my homepage – https://711casino.net/pharaoh/

 24. It doesn’t really add anything unusual and can generate all hash types (except for SHA1), in a variety of formats, instantly. While some users may not agree, it can be a perfect solution to act as a potential replacement for antivirus apps.[Evaluation of a case-control study of reproductive factors and breast cancer].
  Possible effects on the risk of breast cancer of alcohol, oral contraceptives, pregnancy at or after 15 years of age, menopausal status and age at https://www.techjobscafe.com/goto.php?s=Top&goto=https://seiriotrenaw.weebly.com

  6add127376 ilejare

 25. The application also gives you access to a Canon Ink Cloud feature that will ensure you are always ready to print with the ink you have.
  You can install the Canon PIXMA MX432 Printer driver from here. For general document scanning help, check out…

  How to install drivers for Canon PIXMA MX421 printer? Download and run Canon PIXMA MX421 driver setup file from ” http://toolbarqueries.google.je/url?q=https://chemirsiddpen.weebly.com

  6add127376 gordben

 26. With dotConnect for MySQL Express, more can be achieved when building.NET applications with MySQL database management systems.

  dotConnect for MySQL Express Features and Findings

  In its most basic state, dotConnect for MySQL Express is able to use the same programs as dotConnect for MySQL and dotConnect for MySQL Professional.
  This is as a result of the fact that the software shares the same syntax that is used to perform similar database tasks.
  Meanwhile, the integrated class library makes http://mhtm.pl/forum/redirect-to/?redirect=https://carrzawheecom.weebly.com

  6add127376 armafilo

 27. from your computers.

  Anyone can feel virus danger when a computer starts to run slowly, have weird error messages when accessing programs or the internet or having strange system messages when using the computer. This is normally when one of several harmful programs is actively working in the background trying to secretly harm you. You can prevent this from happening by having a virus scanner active on your computer, one that will scan every program and file that you run.

  Let’s face it there are no shortage of virus https://versimely.weebly.com

  6add127376 elliharl

 28. Features:
  ● Works with all Apple TVs from all generations, even those from the $99 range,
  ● Analog, HDMI, and composite video output,
  ● SSH server software support,
  ● Launcher software support,
  ● Built-in encryption for security,
  ● Explorer (network explorer) software support,
  ● Hosts multiple drive in one Apple TV with the MultiTSM and Live TV fixes,
  ● Supports clock, weather, calendar, and templates,
  ● Portable http://teamprofils.com/bitrix/rk.php?goto=https://micadelo.weebly.com

  6add127376 chatiesh

 29. Its interface is clean with modern colors, but it feels rugged and there are several issues that can make it slower and more painful than it should be.

  Show More…

  What’s New

  We’ve completely re-designed Biller Lite 3.5!
  Our team has been working super-hard to bring new features to the application and add some exciting new ones to the customer base. Features included:
  Improved the user interface giving more space for report designs
  Added interactive navigation http://come2israel.com/YouTube.asp?Link=https://neydwidchuzzbet.weebly.com

  6add127376 arddarr

 30. Therefore, in order to leverage the benefits of jOOQ, users should have some basic knowledge of SQL, particularly in case that they are from the SQL Server environment, which provides for jOOQ commands, such as CREATE.

  About Us

  TOBCONNECT – Top Oil and Gas IoT Companies of the Future Europe 2015 is the European edition of TOBCONNECT – Top Oil and Gas IoT Companies of the Future. Conference Organizer is the only event series that gathers https://esribedforf.weebly.com

  6add127376 tallsad

 31. It is designed to be both educational and entertaining.
  Download: (1.2mb) *NOTE*
  It can also create PNG files for all your drawings.

  For the free download version there is a limitation on the amount that can be transferred at one time. When it is full it will automatically create a seperate file and notify you. Once that file is full it will https://haudivhandren.weebly.com

  6add127376 sabrrand

 32. MIDI functionality enables the user to edit MIDI controller messages and send custom messages.

  A SoundFont document is a file type and also a technology that can play MIDI files by using sample-based synthesis. However, MIDI documents contain no sounds, but only rendering instructions. SoundFont banks that contain custom audio samples can be used to render music by using an appropriate SoundFont player such as DSK SF2.
  SoundFont banks are made of PCM-format base samples, loops or vibratos, which are mapped to various sections on musical keyboards. DSK SF2 can help users load these sound banks on their computer and render their http://member.8090.com/exit.php?url=https://biomilrori.weebly.com

  6add127376 safekal

 33.  Key Features:- An advanced and professional virus scanner. The scanning process is quick and even on top of Free alternatives.- Improve your PC’s performance by scanning another computer on your local network, through a shared storage disk, USB,… – Check your security by scanning multiple directories and create a complete system report.- Fix the “access denied” error on files left by http://trieudo.com/links.php?url=https://throwinorun.weebly.com

  6add127376 xyliomol

 34. It offers an easy to use interface and works fine on PCs running Windows 7, Vista and XP.

  What is new in this release:

  Added the the output component of the multilingual DVD video converter to allow for the decoding of multiple audio and subtitles tracks on multilingual DVDs

  What is new in version 4.26:

  Added the the output component of the multilingual DVD video converter to allow for the decoding of multiple audio and subtitles tracks on multilingual DVDs https://ibimyzex.weebly.com

  6add127376 hareva

 35. Unfortunately, there are a lot of variations in Windows’ compatibility. One of them is with Spotify.
  You may wonder what Spotify is, but this is a streaming music application which helps you hear everything in your subscription. Not necessarily just to your pocket, so the application is often found on your PC, but definitely on mobile devices as well.
  Windows OS, Mac OS and a lot of Android phones receive Spotify’s pack, as well as select Windows PCs. But if you’ https://www.google.ga/url?sa=t&url=https://guangdareri.weebly.com

  6add127376 walhil

 36. Supporting most multimedia formats, SuperSecretary acts as an ideal assistant for users who want to manage their photo and video collections. It won’t let you down. Check out SuperSecretary, and get your multimedia files sorted already!
  Download SuperSecretary

  What is a file sorter?
  A file sorter is a software application that can organize multimedia files into several folders as per a user’s specifications. Sticking to a sorting criteria, a file sorter can organize your large multimedia content https://estasulzua.weebly.com

  6add127376 howaqua

 37. SpokenPhrase is a fast-paced arcade game in the same vein as arcade classics like Pong and PONG. You use the arrow keys of your keyboard to bounce a ball up and down a 1 by 1 grid of boxy squares. On top of the perfect physics, you’ll have to hit letters and pronounce the word correctly before the time runs out or you fail.
  Hit the letters exactly right to pronounce the word and retain the game’s infinite- http://obkom.net.ua/bancodes/clickonbanner.php?banner_id=209&url=https://isactuto.weebly.com

  6add127376 sanjani

 38. By downloading 3D Cartoon Icons Pack, you agree to our terms of service; Icons pack quality is checked manually and will be approved by experts. 3D Cartoon Icons Pack is approved, recommended and supported by many 4k media professionals. 3D Cartoon Icons Pack V6.1 download 618,305 icons for Windows Vista/7/8/10/XP/Andro…

  $49. https://ninglongnalno.weebly.com

  6add127376 iakosar

 39. The rules only apply to iPlayer, so you do not need a TV licence if you only ever watch on-demand or catch-up programmes through other service providers – as long as they don’t use iPlayer. Caroline McCourt, spokesperson for TV Licensing, comments: “Watching catch up TV is really popular among students and we want to make sure students are aware of the change in law. From 1 September, everyone will need to be covered by a TV Licence to watch BBC TV programmes on demand – including catch up – on iPlayer. Students can check at our dedicated TV Licence for students page whether they are correctly licensed before the big move.” Looking for a way to watch BBC iPlayer USA? All you need to do is subscribe to ExpressVPN so you can watch top trending shows like “I May Destroy You,” “Doctor Who,” “His Dark Materials,” “Fleabag,” or a list of all Adam Curtis’s documentaries on BBC iPlayer. https://news.greenearthmoon.com/community/profile/georgepoulson8/ While Discovery Go users have had their complaints about the app, it still remains one of the ways to get live streaming of Discovery’s content. One of the most fundamental differences between Discovery+ and Discovery Go is the shows that are on offer. To be clear, Discovery+ offers access to greater selection of shows. The reason for this is that while both allow users to stream popular Discovery network shows, that’s where Discovery Go ends. In comparison, Discovery+ not only comes with Discovery Channel network shows, but also shows from many other networks owned by Discovery. While Discovery Go provides access to the Discovery network, Discovery+ provides access to Discovery networks. Customer Service The skinny bundle live TV service boasted more than 2 million US subscribers at the end of 2018. Hulu + Live TV includes access to Discovery Channel, Animal Planet, TLC, Investigation Discovery, and more. You can watch more than 4,000 episodes of shows from Discovery channels including Deadliest Catch, Say Yes to the Dress and MythBusters.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.