ROMANTİK İSLAMCILARIN UYDURMA RİVAYETLERİ

Bildiğiniz gibi son 5-10 yılda zina ve flört hayatlarına islami bir kılıf giydirip yaptıklarını masumlaştıran bir kesim var. Evet romantik islamcı kesimden bahsediyoruz. Bu akımın en büyük zararlarından biri de Hz.Muhammed(sav) – Hz.Ayşe, hz.Yusuf – Züleyha, Ebu’l As – hz. Zeynep ve hz.Ali – hz.Fatıma adına kaynağı olmayan sözleri paylaşıp yaymaları. Bu yazımızda ise romantik kesimin sosyal medyada sıkça kullandığı asılsız rivayetlere değineceğiz. Yazımıza başlamadan önce de Peygamber efendimizin sahih bir hadisini verelim;

“Her kim benim ağzımdan bilerek yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın” (Buhari ilim 38; müslim Zühd 72; Tirmizi fiten 70)

1) Gitme cennetimin kapısı

Hz.Zeynep evini terk edince, Ebu As sevgisini şöyle dile getirdi; “gitme cennetimin kapısı”

Romantik İslamcılar çokça paylaşılan bu sözün güvenilir bir kaynağı bir yana sözün arapça aslı bile yok. Son dönemlerde uydurulmuş bu sözden Arapların bile haberi yok.

2) Kördüğüm hadisi

Aişe validemiz Peygamberimiz’le(sav) yeni evlenmişti. Eşinin kendisini sevip sevmediğini; ne kadar ve nasıl sevdiğini merak etmekteydi. Aişe validemiz bu düşüncesini Peygamberimiz’le (Aleyhissalatu Vesselam) konuşmadan edemedi. “Ey Allah’ın Rasulü, beni seviyormusun?”  Peygamberimiz: “Evet, ya Aişe, tabi seviyorum!” dedi. Aişe validemiz nasıl sevdiğini de merak ediyordu? Hemen sordu. “Beni nasıl seviyorsun?” Peygamberimiz sevgi şeklini tanımladı, sevgili eşine: “Kördüğüm gibi.” Bu cevap Aişe validemizi çok sevindirmişti. Çünkü kördüğüm açılmazdı. Açılmayan, bitmeyen sırlı bir sevgi demekti. Alacağı cevap onu çok mutlu ettiği için, Aişe validemiz Peygamberimiz’e sık sık sorardı: “Ey Allah’ın Rasulü, kördüğüm ne alemde?”  Peygamberimiz, Aişe validemizi memnun eden cevabı verirdi her defasında: “İlk günkü gibi…” 

Hz.Peygamber(sav) ve hz.Ayşe arasında geçtiği iddia edilen “kördüğüm” rivayeti sahih değil uydurmadır. İbn Hacer’in Lisânü’l-Mîzân’ında yer verdiği bu rivayet, cerh-ta’dilinde ihtilaf edilen ve bazı münker rivayetlerde tek kalması ile bilinen İbn Veşşâ kanalıyla bize ulaşmıştır. Tek ravisinin ihtilaflı olması ve hiçbir güvenilir raviden aktarılmaması mevzu(uydurma) olması için yeterlidir.

3) Fatıma’nın yüzüne bakınca

Hz. Ali evliliği şöyle resmediyor: “Yoğun koşturmalar içerisinde eve gittiğimde Fâtıma’nın yüzüne baktığım andan itibaren bütün dertlerimi unutuyorum.”

Hz. Ali’ye nispet edilerek paylaşılan bu rivâyet sahih kaynakları bırakın sünnî kaynaklarda bile bulunmayan ve aktarımı caiz olmayan bir rivâyettir. İlgili rivayet Şiâ’nın Ehl-i Beyt adına yalanların uydurduğu, Bihâru’l-Envâr adlı kitapta geçmektedir. Söz konusu kitapta ilk üç halifeyi kötüleyen sözler de bulunmaktadır.

4) Umut verip yarı yolda

Umut verip yarı yolda bıraktığın insanın gönül sadakasını iki dünyada da veremezsin

Peygamber efendimize nispet edilen, hadis olarak paylaşılan bu sözün de aslı, kaynağı yoktur. Nitekim hadislerde “gönül sadakası” şeklinde bir sadaka da bulunmaz. Ayrıca not olarak düşelim; özellikle romantik İslamcılar tarafından kaynağı verilmeden sadece altına “hadisi şerif” veya “hz.muhammed(sav)” yazılan sözlere hemen itibar etmeyiniz.

5) Kalbime engel olamıyorum

Ya Rabbi kalbime engel olamıyorum, Aişe’yi çok seviyorum

Yine Peygamber efendimize nispet edilerek paylaşılan bir söz. Peygamberimizin eşlerini sevdiğini aralarında adaletle hükmettiğini biliyoruz fakat birebir bu şekilde bir hadis de yok.

6) Kalp kırmak

Bir müslümanın kalbini kırmak Kabe’yi 7/70 kere yıkmak gibidir

Halk arasında da çokça yaygınlaşan bir söz ama güvenilir hiçbir hadîs kaynağında geçmeyen sonradan Efendimiz(sav)’e nispet edilen sözlerdendir. Sözün asıl sahibi ise Mevlana olabilir, nitekim buna benzer sözleri bulunmaktadır.

7) Karısına baktığı zaman

Bir erkek karısına baktığı, karısı da kendine baktığı vakit Allah her ikisine de rahmet nazarı ile bakar ve erkek karısının elini tuttuğu zaman her ikisinin de günahları parmak arasından dökülüp gider.

Bu söz sonradan uydurulmuştur, hadîs değildir. (el-Müdâvî II, 387)

8) Su bile içmez

Seven sevdiğinin gönlünü etmeden su bile içmez

Hz.Fatıma’ya nispet edilen bu sözün güvenilir kaynaklarda olmasını geçtik sözün arapça ibaresi bile yok. Sonradan uydurulmuş ve maalesef sosyal medyada çok kullanılan bir söz.

9) Canı yanan sabretsin

Canı yanan sabretsin, can yakan da canının yanacağı günü beklesin

Özellikle aşk acısı çeken romantik İslamcılar tarafından hadis diye paylaşılan bir söz. İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette tabiki de verecektir, hatta bu sözle benzer anlamlara gelen ayet ve hadisler de olabilir ama birebir bu şekilde bir hadis yok. Kaynaksız, asılsız olan bu sözün hadis olarak kullanılması da doğru değil

10) Misvakın kellesini vurmak

Misvakı çok kullanıyor diye, hz.Fatıma’yı kıskanan hz.Ali şöyle demiştir; Vallahi şu misvak insan olsaydı kellesini vururdum

Misvakın kellesini vurma ile ilgili rivayet, 1860 yılında vefat eden mısırlı hoca İbrahim el Bacuri’nin Haşiyesinde geçse de sözün aslı, sahih bir kaynağı yok. Bu yüzden bu rivayetin kullanılması da doğru değil

11) Senin için Yesrib

Evleneceğin kişi senin için Yesrib’tir; sen o Yesrib’ten “Medine” çıkaracaksın. Kimseye hazır “Medine” yoktur. Medine, inşaa edilir.

Sosyal medyada zaman zaman hadis diye paylaşılan bu söz de hadis değildir. Sözün asıl sahibi ise Senai Demirci’dir.

12) Eziyet etmez

Seven, sevdiğine eziyet etmez.

Romantik İslâmcılar tarafından çokça kullanılan bu söz de Alî el-Kârî, Sehâvî ve Zürkânî gibi hadîs alimlerine göre hadîs değildir. Bazı arkadaşlar, bu sözlerin ‘manası sahih’ diyor fakat bir sözün manasının doğru olması onu hadîs yapmaz.

13) Resulullah’ı görsellerdi

Mısırlı kadınlar Rasûlullah(sav)’ı görselerdi, o bıçakları kalplerine saplarlardı.

Hz.Yusuf’u gören mısırlı kadınların bıçakla elini kesmesi olayı üzerinden hz.Ayşe’nin yukarıdaki gibi söz ettiği iddia edilir. Romantik İslamcıların dilinden düşmeyen bu söz/şiirinin herhangi bir senedi bulunmamaktadır, dolayısıyla bu söz/şiiri Âişe(ra)’ye nispet ederek aktarmak caiz değildir. Bu söz, Zürkânî’nin Şerhu’l-Mevâhibi’l-Ledüniyye(4,390) gibi bazı kitaplarda da Âişe(ra)’ye -temrîz sigasıyla- nispet edilerek aktarılmışsa da Ahmed Şâkir, bu söz/şiirin muteber tarih kaynaklarında bulunmadığı ve senedi olmadığı için nispet edilmemesi gerektiğini belirtmiştir.

14) Haketmediğin muamele

Hak etmediğin bir muamele gördüğünde unutma, o kişi senin değerini anlamadan ölmez; çünkü Allah, el-Hakem’dir.”

Sosyal medyada “içimi ferahlatan hadîs” olarak paylaştığı bu söz de hadîs değildir. Bir sözün güzel, doğru olması hadis olduğu anlamına gelmez

15) Hz.Yusuf ve Züleyha

Hz.Yusuf ve Züleyha hikayesi ile ilgili ilk olarak şunu belirtelim; Kur’an Hz.Yusuf ve Züleyha hikayesini bir aşk hikayesi olarak değil tam tersine “zinanın tehlikesi” olarak anlatır. Züleyha evli bir kadın, hz.Yusuf ise haya ve edebiyle bilinen bir peygamberdir. Allah’ın bize bir ders olarak zinanın tehlikesinden haber verdiği bu kıssayı romantik islamcı kesim maalesef bir aşk hikayesine çevirmiş.

Hz.Yusuf adına uydurulan sözlere gelirsek; sosyal medyada hz.Yusuf’a nispet edilerek paylaşılan çoğu söz ya israiliyat kaynaklıdır yada sonradan uydurulmuştur. Her iki durumda da kullanılması caiz değildir. Önceki Peygamberlere ait bir söz veya fiil varsa bu ya ayetlerde yada Peygamber efendimizin sahih hadislerinde yer alır. Bunun dışında kullanılan sözlere itibar edilmez. Bir örnek vermek gerekirse;

Örneğin hz.Yusuf’a nispet edilerek paylaşılan “aşk kutsaldır; kirli gönüllerde yuva yapmaz” sözü romantik islamcı yazar Sinan Yağmur’un Aşkın Meali adlı kitabından alınmış uydurma bir sözdür.

Anlamı Değiştirilen Hadisler

Uydurma rivâyetler dışında romantik İslamcıların bazı kısımlarını kırpıp anlamını çarpıttığı sahih hadisler de bulunuyor. Bunlara da birkaç örnek verelim;

16) Sevdiğini söylesin

Seven sevdiğine sevdiğini söylesin

Birebir bu şekilde bir hadis yok, hadisin doğrusu “biriniz kardeşini seviyorsa ona sevdiğini söylesin” şeklindedir. Ebû Dâvud, Edeb 122, ve Tirmizî, Zühd 54’de geçer. Hadisteki amaç müslümanlar arasındaki birliği, dayanışmayı, muhabbeti artırmaktır ama romantik İslamcı kesim söz konusu hadiste “kardeşini” kısmını kesip hadisi bir aşk sözüne çevirmiştir. Söz konusu hadis, romantik islamcıların anladığı tarzda “git karşı cinse açıl, flört et” anlamına gelmiyor

17) Sevdiğiyle beraberdir

Kişi sevdiğiyle beraberdir

Söz konusu hadis ise Buhari edep 96, Müslim birr 165’te geçen sahih bir hadistir fakat anlamı çarpıtılmıştır. Hadisteki sevgi romantik İslamcıların anladığı gibi çiftler, eşler arasındaki sevgi değil. Hadiste sevgiden kasıt inançtır, imandır. Kısacası Ebu Cehil’i mi yoksa Allah Resulünü mü sevdiğine karar vermektir.

ROMANTİK İSLAMCILARIN UYDURMA RİVAYETLERİ

Yazı dolaşımı


ROMANTİK İSLAMCILARIN UYDURMA RİVAYETLERİ” için 3 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.