VİCTOR HUGO’NUN “MAHOMET” ŞİİRİ

Victor Hugo(1802-1885); Romantizm edebi akımına bağlı ünlü Fransız romancı, şair ve tiyatro yazarı. Kendisi dünya edebiyat tarihinin en büyük yazarlarından biri olarak bilinir. Daha çok Sefiller, Notre Dame’ın Kamburu, Bir İdam Mahkumunun Son Günü adlı eserleri ile tanınan Hugo 1855 yılında sürgündeyken yazmaya başladığı, insanlık tarihi ve gelişimini anlatan ve hala Fransa’nın gerçek anlamdaki tek destanı olarak kabul edilen, “La Légende des Siècles (Yüzyılların Efsanesi)” adlı eserinde Hz. Muhammed(sav) ile ilgili bir şiiri de bulunuyor.

Yüzyılların Efsanesi isim eser üç ciltten oluşuyor ve sırasıyla 1859, 1877, 1883 yıllarında yayınlandı. Peygamberimiz ile ilgili şiiri ise birinci cildin üçüncü bölümünde “L’Islam; L’an neuf de l’Hégire ; Mahomet ; Le cèdre” Türkçesiyle “İslam Hicret’in Dokuzuncu Yılı; Muhammet” başlığıyla yer alıyor. Ancak, aynı eserin Brüksel’de 28 Eylül 1859 yılında yapılan ilk baskısında yer alan Mahomet şiiri baskılarından çıkarılmıştı. Peygamberimiz ile ilgili bölüm “Le Centre national de la recherche scientifique” Türkçesiyle Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi tarafından Hugo’nun ölümünden yüzyıl sonra yani 1985 yılında tekrar yayınlamıştı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Dil Eğitim Merkezi Fransızca Bölümü Öğretim Görevlilerinden Yakup Yaşa söz konusu “Mahomet” şiirinin uzun araştırmalar sonucu orijinal halini bulup Türkçe’ye çevirdi. Hugo eserinde Hz.Muhammed(sav)’in özellikle hayatının son zamanlarını, mütevazi yaşamını ele almış ve bunu büyük bir hayranlıkla dile getirmiştir.

victor hugo

Sözü çok uzatmadan sizi şiirle baş başa bırakalım;

L’AN NEUF DE L’HEGIRE; MAHOMET
HİCRİ DOKUZUNCU SENE;MUHAMMED

Vazifesinin yakın olduğu içine doğmuştu
Metindi, kimseyi kınamıyor, incitmiyordu
Yolda gördüğü kimselerle selamlaşıyordu
Her gün sanki biraz daha yaşlanıyordu
Oysa sadece yirmi ak vardı siyah sakalında
Durup su içen develeri izliyordu arada sırada
Böylece, deve güttüğü zamanları hatırlıyordu.
Sanki Cenneti görmüş, İlahi Aşkı bulmuştu
Sanki kâinatın yaratılışına şahit olmuştu
Alnı dik, yanakları kusursuz, benzersizdi
Kaşları ince, bakışları anlamlı ve keskindi
Boynu, gümüş bir testinin boğazıydı sanki.
Tufanın sırlarını bilen Nuh’un havası vardı.
Ona danışmaya gelenlere, adil davranırdı
Kimi itiraf eder, kimi güler ve inkâr ederdi
Sessizce dinler, en son konuşurdu kendisi
Ağzından dua ve zikir hiç eksik olmazdı
Çok az yer, karnının üzerine taş koyardı.
Boş durmaz, koyunlarını sağıp oyalanırdı
Oturur yere, elbiselerini kendi yapardı
Artık genç değildi, eski gücü de kalmamıştı
Yine de, herkesten daha fazla oruç tutardı
Altmış üç yaşında, bir ateş sardı vücudunu
Kutsal Kitap Kur’an’ı bir kez daha okudu
Sonra, sancağı, Said’in oğluna teslim etti.
Onlara: “Artık aranızdan ayrılma vakti geldi
Allah birdir, hep onun yolunda savaş” dedi.
Mahzundu, bakışlarında, yurdundan zoraki
Sürülen yaşlı bir kartalın hüznü vardı sanki
Yine, her günkü vaktinde mescide geldi,
Ali’ye tabi olanlar da arkasından geliyordu
Ve, kutsal sancak rüzgarda dalgalanıyordu.
Benzi soluktu, döndü ve kalabalığa seslendi
“Ey insanlar, ömür bitiyor, hayat gelip geçici
Biz, karanlıkta birer zerreyiz, yüce olan O’dur
Ey insanlar, O’ndan başka rehberim yoktur
Onsuz bir değerim olmazdı.”
Bir zat ona : “Ey müminlerin gerçek Sultanı!
Seni dinler dinlemez, herkes inandı sözüne
Sen doğduğunda, bir yıldız doğdu gökyüzüne
Kisra sarayının üç kulesi birden devrildi” dedi.
O da: “Melekler ölümümü müzakere etti;
Vakit tamam, dinleyin! Eğer herhangi birinize
Bir kötülük yaptıysam, çıksın herkesin önünde
Ben ölmeden, gelsin intikamını alsın şimdi;
Kime vurmuşsam, o da bana vursun” dedi.
Ve uzattı usulca asasını oradan geçenlere.
Yaşlı bir kadın, bir koyunu kırpıyordu eşikte
Ona: “Tanrı yardımcın olsun!” diye seslendi.
Bakışlarında bir hüzün vardı, oldukça bitkindi
Dalgındı; birden, şöyle dedi: “Herkes duysun!
Allah benim adımı andı! Bundan emin olun
Topraktan insan, nurdan bir peygamberim
İsa’nın getirdiği dini tamamlamaya geldim.
Ashabım, ben sabır taşıyım, İsa tatlı dilliydi.
Zira her şafak, doğacak güneşin müjdecisi
İsa benden önce, ama ne Tanrıdır ne de oğlu
O, gülü koklayan Bakire Meryem’den doğdu.
Unutmayın, ben de etten kemikten bir faniyim
Kuruyan bir balçıktan başka bir şey değilim;
Şu dünyada başıma gelmeyen şey kalmadı;
Çektiğim çilelere, yol olsa, dayanmazdı
Baskı ve işkenceden, şu bedenim çok çekti;
Ve eğer işlediğimiz her bir günahın bedeli
Korkunç bir haşere olsaydı, o karanlık mezarı
Bize dar eder, cehenneme çevirirdi orayı.
Tekrar tekrar bedenlenir cehennem ehli
Ve kurtlar yeniden kemirir tüm bedenlerini
Böylece, defalarca tükenir ve yeniden dirilir
Cezalarını çekince de, yeniden huzura erişir.
Ben, kutsal savaşların mütevazı meydanıyım
Bazen bir efendi bazen de bir köle gibiyim
Kelamım, tıpkı çöldeki kum ve kuyular gibidir
Bir sözüm korkutuyorsa, bir diğeri müjdecidir;
Ey inananlar! Çektiklerimi görüyorsunuz işte!
Karşıma alıp, insanı aldatıp yeniden delalete
Sürüklemek isteyen o dehşet saçan iblisleri
Engellemeye çalıştım, bağladım o pis ellerini
Çoğu zaman, Yakup gibi, karanlıklar içinde
Çarpıştım durdum, görmediğim kimselerle;
Fakat insanlar beni özellikle öldürmek istedi
Bana karşı sürekli kin ve kıskançlık besledi
Ben ise, asla, Hak davamdan vazgeçmedim
Onlarla savaştım, ama kimseden incinmedim
Savaş boyunca: “Bırakın yapsınlar!” diyordum
Kanlar içinde tek yaralı ben olayım istiyordum
Varsın hepsi vursun bana, zaten durmazlar ki
Zira sağ ellerine Ayı, sol ellerine Güneşi
Versem de, düşmanlarım vazgeçmezdi asla
Yine de saldırırlardı bana şu çileli yolculukta
Fakat ne olursa olsun geri adım atmadım
Zira bu kutsal dava uğruna tam kırk yıl savaştım
İşte, böyle geçen bir ömrü nihayet tamamladım
Şimdi Allah’a gidiyorum, dünyayı geride bıraktım.
Greklerin Hermès’i, Yahudilerin de Lévi’ yi
Desteklediği gibi siz de hiç bırakmadınız beni
Çektiğiniz bu sıkıntılar, mutlaka son bulacak
Bu soğuk, ıssız geceye elbet Güneş doğacak
Müminler, asla ümidinizi kesmeyin O’ndan
Zira Kronnega dağlarını aslan yuvası yapan,
Denizleri incilerle, karanlıkları da yıldızlarla
Donatan Allah, elbet sizleri de koymaz darda.
Sonra: “O’na inanıp teslim olun ” diye ekledi
İnanmayan, ancak, inkâr da etmeyenlerin yeri
Cennet ile cehennemi ayıran duvarın üzeri
Kararmıştır kalpleri, günah işlemek tek işleri;
Hiç kimse tamamen günahsız değildir belki
Ama çabalayın ki, Allah cezalandırmasın sizi
Namaz kılın, bütün azalarınız değsin yere
Zira o dayanılmaz cehennem ateşi, sadece
O’nun için yere kapanmayan bedenleri yakar
O, kapkaranlık dünyayı, masmavi gökle açar;
Misafiri sevin, dürüst olun, adaletle hükmedin
Yüce katında türlü türlü nimetler var sizin için
Yedi göğü geçmek için altın eğerli atlar,
Ve yıldırımları geride bırakan hızlı arabalar
Huriler, tertemiz, hep ter ü taze ve neşeli
İncilerden yapılmış köşklerde oturur her biri
Cehennem ateş ehlini bekler, vay hallerine!
Ateşten ayakkabıları olacak ve giydiklerinde,
Sıcaklıkları kazan gibi beyinlerini kaynatacak
Cennet ehli ise, pek neşeli ve gururlu olacak.”
Biraz durdu, hep ümitli olmalarını öğütledi
Sonra, ağır adımlarla yürümeye devam etti
Ardından : “Ey insanlar! Size sesleniyorum
Vakit saat doldu, ebedi bir âleme gidiyorum
Belki bu sizinle son görüşmemiz, acele edin
Beni tanıyan herkes gelip son kez dinlesin
Bir hatam olduysa, yüzüme söylesin” dedi.
Kalabalık sessizce sağa sola açılıp yol verdi
Gitti ve Ebufleya Kuyusunda sakalını yıkadı
Biri ondan üç drahmi istedi, çıkardı verdi
“Şimdi, mezara bırakmaktan daha iyi” dedi.
Herkesin, bir güvercininki gibi ışıl ışıldı gözleri
Bakıp, kendilerini hep kollayan o yüce insana,
Ağlıyordu halk; evine kadar eşlik ettiler ona
Birçoğu gözünü bile kırpmadan orada bekledi
Bütün geceyi dışarıda taşların üzerinde geçirdi
Ve ertesi sabah, günün ağardığını fark edince
“Ben artık kalkamıyorum, dedi, Ebubekir’e
Kitap’ı alıp yanına, sen kıldıracaksın namazı.”
Eşi Aişe de o sırada cemaatin arkasındaydı
Ebubekir okuyor, Muhammed ise dinliyordu
Nihayet, okuduğu ayetleri usulca bitiriyordu
O, dua ve zikrini yaparken herkes ağlıyordu
Ve, Ölüm Meleği çıka geldi akşama doğru
“İçeri girebilir miyim” diye müsaade istedi
“Gelsin” dedi. Dünyaya açtığı o ilk günkü gibi
Yine ışıl ışıl parlıyor ve gülümsüyordu gözleri,
Ve, Melek ona : “Allah seni bekliyor” dedi
Memnuniyetle, dedi. Şakakları şöyle bir titredi
Bir an aralandı dudakları ve ruhunu teslim et

bknz:

https://en.wikipedia.org/wiki/La_L%C3%A9gende_des_si%C3%A8cles

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_L%C3%A9gende_des_si%C3%A8cles

VİCTOR HUGO’NUN “MAHOMET” ŞİİRİ

Yazı dolaşımı


VİCTOR HUGO’NUN “MAHOMET” ŞİİRİ” için 49 yorum

 1. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to find out where u got this from. cheers

 2. What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve
  found It absolutely useful and it has aided me out loads.

  I’m hoping to contribute & assist different users like
  its aided me. Good job.

 3. Asking questions are really pleasant thing if you are not
  understanding something totally, but this article provides pleasant understanding
  even.

 4. After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever
  a comment is added I receive 4 emails with the same comment.
  Perhaps there is a way you are able to remove me from that service?
  Cheers!

  Visit my web-site :: kiosk wm casino

 5. Its sᥙcһ as you learn my thoughts! Yoս ѕeem to understand so much about this,
  like you wroge thе guiⅾe in іt or ѕomething.
  I believe that you simply couⅼd do with some ρercent
  to pressᥙre the message house a bit, howеver otһeг than that, that is excellent blog.
  An excellent read. I will certainly be back.

  Herrе іs my ԝebѕite … jasa backlink pbn (lozd.com)

 6. Thanks for ones marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you may be a great author.
  I will be sure to bookmark your blog and will come back someday.
  I want to encourage continue your great writing, have a nice
  weekend!

 7. What’s up, this weekend is nice designed for me, as this point in time i am
  reading this impressive informative post here at my residence.

 8. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy.
  I have read this post and if I could I want to suggest
  you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I want to read more things about it!

 9. Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your web site, how could i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear concept

 10. Excellent beat ! I wish to apprentice whilst you amend your site, how could i
  subscribe for a weblog website? The account helped me a
  acceptable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered bright transparent idea

 11. Its like you learn my mind! You seem to understand so much approximately this, like
  you wrote the e-book in it or something. I believe that you simply can do with some p.c.
  to drive the message house a little bit, but instead of that,
  this is magnificent blog. An excellent read. I will certainly be back.

 12. Greetings! I know this is kinda off topic nevertheless
  I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog article
  or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours
  and I believe we could greatly benefit from each other.
  If you might be interested feel free to shoot me an email.
  I look forward to hearing from you! Great blog by the way!
  cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 13. What i don’t realize is if truth be told how you’re not actually a lot more well-liked than you may be
  right now. You are very intelligent. You understand therefore significantly in relation to this topic, produced me in my view believe it from so many various angles.

  Its like women and men are not fascinated except it is something to
  accomplish with Girl gaga! Your own stuffs nice.
  All the time handle it up! ps4 https://bitly.com/3z5HwTp ps4

 14. Do you have a spam issue on this site; I also am
  a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice methods and
  we are looking to exchange techniques with others, please shoot
  me an email if interested. scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis surgery

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.