PEYGAMBER İLE GÖRÜŞMEDEN ÖNCE SADAKA VERİLMESİ

Mücadele 12 ayetinde Allah Resulü ile görüşmeden önce sadaka verilmesi emrediliyor. Bazı ateist, deist sayfa ve sitelerde bu ayet “peygamberiniz dini kullanarak milletten para topluyordu, kendine servet biriktiriyordu” şeklinde yorumlanmaktadır. Buyrun ilgili ayeti vererek meselenin doğrusuna değinelim;

Ey iman edenler! Resulle gizlice konuşacağınız zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin! Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer bu imkânı bulamazsanız bilin ki, Allah Gafûr’dur, Rahîm’dir. (Mücadele 12)

Peygamberler tebliğ karşılığı para alabilir mi?

Öncelikle söz konusu ayette sadakanın peygambere verildiği geçmiyor. Nitekim Kur’an’ın diğer ayetlerinde peygamberlerin özellikle para karşılığı iş yapmadığı ve inanlardan maddi bir beklentileri olmadığı açıkça geçer. Birkaç ayeti örnek vermek gerekirse;

Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. “Ey kavmim, (size) gönderilmiş olan resûllere tâbî olun!” dedi.Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.” (yasin 20-21)

…De ki: “Bu tebliğe karşı sizden bir ücret istemiyorum. O (Kur’an), bütün âlemler için ancak bir uyarıdır.”(enam 90)

“Ey kavmim! Buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükâfatım ancak Allah’a âittir…(Hud 29)

De ki: “Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum.”(Furkan 57)

Bunun yanında İslam inancına göre peygamber ve ailesi özellikle sadakayı kabul etmez. Nitekim sahabe peygambere bir şey sunduğunda peygamber “hediye mi yoksa sadaka mı” diye sorardı. Hediyeleşmek peygamber efendimizin sünnetidir, hediyeleri kabul edereken sadakaları kabul etmezdi. Bir örnek vermek gerekirse;

Bir gün adamın biri, tabakla hurma getirmişti. Peygamber adama, “Sadaka mıdır? Hediye midir?” diye sordu. Adam; “Sadakadır.” cevabını verince, Peygamber Efendimiz onu doğruca Suffa Ehline gönderdi. O sırada torunu Hz. Hasan, Peygamber Efendimizin önünde bulunuyordu. Tabaktan bir hurma alıp ağzına götürünce, Resûl-i Kibriyâ Efendimiz derhal müdâhale etti ve onu ağzından çıkarttırdı. Sonra da şöyle buyurdu:  “Biz Muhammed ve ev halkı [Ehl-i Beyti] sadaka yemeyiz, bize sadaka helâl değildir!” (1)

Peki sadaka kime verilir, kimler için sadaka toplanır? Kur’an bu soruya da cevap veriyor;

Sadakalar, -Allah’tan bir farz olarak- yalnızca fakirler, düşkünler, (zekat) işinde görevli olanlar, kalbleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalmış(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.(Tevbe 60)

(Sadakalar) kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyen fakirler içindir. İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Sen onları yüzlerinden tanırsın. İnsanlardan arsızca (bir şey) istemezler. Siz hayır olarak ne verirseniz, şüphesiz Allah onu bilir. (Bakara 273)

Ayet ve hadislerden de anlaşıldığı gibi peygamber sadakayı kendi için toplamıyor. Peki peygamberle görüşmeden önce sadaka toplamanın ne gibi bir faydası var?

1) Toplanan sadakalar ile toplumdaki muhtaç, fakir evlere gerekli yardımlar yapılabilir. Bu şekilde toplumsal dayanışma geliştirilebilir

2) Peygamberle görüşmeden önce sadaka verilmesi ile Peygamberin de gereksiz, lüzumsuz sorular ile meşgul edilmesi engellenebilir.

Peki sadaka vermeyecek güçte olanlar ne yapacak, bu kişiler peygamber ile görüşmeyecek mi? Bunun için de hemen bir sonraki ayete mücadele 13 ayetine bakalım;

Gizli konuşmanızdan önce, sadakalar vermekten ürperdiniz mi? Çünkü yapmadınız. Allah size tövbe nasip etti. Artık namazı kılın, zekâtı verin, Allah’a ve resulüne itaat edin. Allah, yaptıklarınızdan haberdardır. (Mücadele 13)

Sonuç olarak; Diğer ayetleri de göz önünde bulundurup Kuran’ı bir bütün olarak incelediğimizde “Peygamberiniz kendisine servet biriktiriyor” şeklindeki iddianın bilgisizlikten doğan bir suçlama olduğu sonucuna varıyoruz

Kaynakça

1)Müslim, 3/117

PEYGAMBER İLE GÖRÜŞMEDEN ÖNCE SADAKA VERİLMESİ

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.