ALLAH NEDEN YEMİN EDİYOR?

iddia: Allah kelamı olduğunu iddia ettiğiniz Kuran’da bazı ayetlerde çeşitli kavram ve olaylar üzerine yemin ettiği görülür. Yemin etmek insani bir durumdur, bir yaratıcının insanları inandırmak için yemin etmeye ihtiyacı mı var?

Bu iddianın ortaya çıkışı dillerdeki terminoloji bilgisizliginden kaynaklanır. Türkçe’de yemini muhatabımızı ikna etmek, sözlerimize güvenilirlik kazandırmak için kullanırız. Fakat Arapça’da yeminin Türkçe’deki gibi sadece inandırma fonksiyonu yok. Nitekim Allah’ın kendi indirdiği ayetlere inanmamız için yemin etmesi saçma olurdu. Örneğin ahiret hayatının varlığından bahseden bir ayete bakan bir Müslüman; “burda Allah yemin etmemiş o yüzden pek emin olamadım” demez yada bir ateist de “Allah yemin ederse inanırım” demez.

Peki Kur’an’da neden yemin geçer?

Arapça’da yemin aynı zamanda “dikkat çekmek” için kullanılır. Allah’ın Kuran’da sıkça yemin etmesinin sebebi anlatılan konuyu özellikle yemin edilen varlığın üzerine düşünmemizi istemesidir.

Örneğin insanların boşa vakit harcadığını, ziyanda olduğunu anlatan asr suresinin başında “asra” yani zamana yemin ediliyor. Yine örneğin Kur’an’ın uydurma olmadığını, Allah’ın kaleminden çıktığını bildiren kalem suresinin başında “kaleme” yemin ediliyor. Yine ayrıca kıyamet sahnesinden, o günün dehşetinden bahseden kıyamet suresinin başında “kıyamet gününe yemin” edilir. Buna benzer olarak bazen Kur’an’a, bazen meleklere, bazen geceye bazen sabaha bazen güneşe bazen de yıldıza yemin edilir daha doğrusu dikkat çekilir.

Türkçe’deki gibi buralarda inandırmayı güçlendirme fonksiyonu yoktur. Yeminin dikkat çekmek için kullanıldığı Fecr suresinin 5. ayetinden de çok rahat bir şekilde anlaşılmaktadır. Fecr 5 ayeti şu şekilde;

Akıl sahipleri için bunda bir yemin var

İlgili ayette “yemin” sözcüğünün “işaret” anlamında olduğu çok açıktır. Nitekim yerlerini değiştirdiğimizde ayet “akıl sahipleri için bunda bir işaret var” şeklinde olur. Bu arada dikkat ederseniz yemin geçen ayetler çoğu zaman surelerin ilk ayetleri olur. Türkçe’de yemini, muhattabımızı daha öncesinde anlattığımız meseleye inandırmak için kullanırken yemin kullanılan ayetlerin öncesinde böyle bir olay örgüsü yok. Bu da ayetteki yeminin inandırma fonksiyonu olmadığını, ayetin girişinde özellikle dikkatleri toplamak için kullanıldığına delildir.

ALLAH NEDEN YEMİN EDİYOR?

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.