İBN NEFiS KİMDİR

Ebü’l-Hasan Alâüddîn Ali b. Ebi’l-Hazm İbn Nefîs el-Karaşî ed-Dımeşkî, hicri 607 ( miladi 1210 ) Şam’da doğdu. Nureddin Mahmud b. Zengi’nin kurduğu tıp okulunda eğitim aldı. Tıp eğitimini Muhaththab al-Din Abd al- Rahim verdi. İbn Nefis, tıptan başka hukuk, edebiyat ve teoloji alanlarında da öğrenimini sürdürdü. Bu sebeple, kendisi tanınmış bir hekim olduğu kadar ünlü bir Şafi Hukuku uzmanıdır da.

Tıp ve hukuk alanında uzmanlığını elde ettikten sonra Nasri Hastanesi’ne müdür olarak görevlendirildiği Kahire’ye taşındı. Burada ünlü cerrah İbn’ül Kuf de dahil olmak üzere çok sayıda tıp uzmanına eğitim verdi. Ibn Nefs Kahire’deki Mansuriye Okulu’nda da eğitim verdi. Hicri 678 ( Miladi 1288 ) de vefat ettiğinde evini, kütüphanesini ve kliniğini Mansuriye Hastanesi’ne bağışladı.

İbn nefs en büyük katkılarını tıp alanında yapmıştır. Tıbba yaklaşımı; eski çalışmalar hakkında detaylı açıklamalar yapmak, onları ciddi şekilde değerlendirmek ve sonrasında da kendi katkılarını yapmak şeklindeydi. En değerli katkılarından biri de dolaşım sistemini keşfidir ki dolaşım sistemi 3 yüzyıl sonra modern bilim tarafından yeniden keşfedilecektir (!) Bronşların tanımını yapan; akciğerlerin yapısını, damarlardaki hava ve kan etkileşimini doğru bir şekilde açıklayan ilk insandır. Ayrıca koroner damarların işlevinin kalp kaslarını beslemek olması üzerinde özenli açıklamalarda bulunmuştur.

300 ciltlik bir ansiklopedi olarak tasarlanan en hacimli kitabı Eş-Şâmil fit-Tıb vefatı nedeniyle tamamlanamamıştır. Kitabın el yazmaları Şam’da bulunmaktadır. Göz hastalıkları hakkındaki kitabı ise alana büyük bir katkıdır ve hala geçerliliğini kaybetmemiştir. Ancak en popüler kitabı Mucez El Kanundur ve hakkında değerlendirme yazıları yazılmıştır. İbn Nefis’in yazdığı değerlendirmelerden biri ise Hipokrat’ın kitabı hakkındadır. İbn-i Sina’nın El-Kanun fi’t-Tıb kitabı hakkında hala geçerliliğini koruyan birkaç cilt de kaleme almıştır. Benzer şekilde Huneyn bin İshak’ın kitabı hakkında da değerlendirme yazısı yazmıştır. Özgün katkılarını ihtiva eden başka ünlü bir kitabı, Kitab al-Mukhtar fi al-Aghdhiya ise beslenmenin sağlık üzerine etkilerini anlatır.

İbn Nefis’in çalışmaları zamanın mevcut tıbbi bilgisini bir araya getirmiş ve zenginleştirmiştir. Böylece tıp biliminin gelişmesine hem batıda hem de doğuda olmak üzere ciddi katkılar sağlamıştır. Ancak erken zamanlarda kitaplarından yalnızca bir tanesi Latinceye çevirilmiştir. Dolayısıyla çalışmalarının bir kısmı Avrupa’ya uzun bir süre ulaşamamıştır.

kaynakça

Biography – Muslim Scholars and Scientists (W. Hazmy C.H.Zainurashid Z.Hussaini R.)  syf: 122-123

İBN NEFiS KİMDİR

Yazı dolaşımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.