KUR’AN’A GÖRE TEVRAT VE İNCİL KORUNMUŞ MU?

Bu yazımızda Hristiyanların Kur’an’dan bazı ayetleri delil getirerek öne sürdükleri “Tevrat ve İncil bozulmamıştır, Kur’an şuan elimizde bulunan İncil ve Tevrat’a da iman etmemizi istiyor” şeklindeki iddiayı ele alacağız. Öncelikle şunu belirtelim; Biz Müslümanlar, Hz.Muhammed(sav)’den önceki peygamberlere indirilmiş olan kitapların değiştirilmemiş yani orjinal haline tabiki de iman eder ve bu kitapların tevhide aykırı bir hüküm içermediğine de inanırız. Çünkü bunu bize Allah emretmektedir;

Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitab’a ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapıklığın en koyusuna düşmüş olur. (Nisa 136)

Onlar, sana indirilene, senden önceki kitaplara ve ahirete iman ederler. (Bakara 4)

Lakin bir müslüman olarak günümüzde elimizde bulunan Tevrat ve İncil’in tahrif edilmiş yani bozulduğuna inanırız. Nitekim bunu da aynı şekilde bize Kur’an ve sünnet bildirir;

Hani, “Şu memlekete girin. Orada dilediğiniz gibi, bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazu ile girin ve “hıtta!” (Ya Rabbi, bizi affet) deyin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz” demiştik. Derken, onların içindeki zalimler, sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle, o zalimlere gökten bir azap indirdik. (Bakara 58-59)

Şimdi, bunların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Oysa içlerinden bir kısmı, Allah’ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra, onu bile bile tahrif ederlerdi. (Bakara 75)

Kendilerine kitap verdiklerimiz onu (Peygamberi) oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Böyle iken içlerinden birtakımı bile bile gerçeği gizlerler. (Bakara 146 ve En’am 20)

Ey Kitap Ehli, neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz? (Ali İmran 71)

Ayrıca Allah Resulü bir hadisinde şöyle söylemiştir;

“Muhakkak ki onlar kitaplarını tahrif ettikleri gibi, peygamberlerine de iftira ediyorlar.” (1)

Buna karşın bazı Hristiyan ve Yahudiler Kur’an’ın günümüzdeki Tevrat’ı ve İncil’i onayladığını iddia etmektedir. Gelin bu konuda delil getirdikleri ayetlere bir göz gezdirelim;

Yanlarında, içinde Allah’ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar, sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar? İşte onlar (kendi kitaplarına da, sana da) inanmış değillerdir. (Mâide 43)

Maide 43 ayetinde gördüğünüz gibi “yanlarında Allah’ın hükmü bulunan tevrat” ifadesi kullanılmış. Peki bu tahrif edilen Tevrat’ın hala Allah’ın hükmü olduğu anlamına gelir mi? Aslında ayetin indiği olayı göz önüne alırsak ayetin tam olarak neyden bahsettiğini anlayabiliriz. Şöyle ki; peygamber döneminde yaşayan Yahudiler cezai işlem gerektiren bazı suçlarda şahsın konumunu da göz önüne alırdı. Örneğin Tevrat’ın hükümlerini aralarındaki zengin, soylu ve önemli şahıslara uygulamıyorlardı. Bunun üzerine “belki daha yumuşak bir hüküm verir” umuduyla peygamberimize geliyorlardı. Bu uygulamakta çekindikleri hükümler tahrif edilmiş hükümler değillerdi.

Devam etmeden önce şunu not düşelim; Biz Müslümanlar Tevrat ve İncil’in bozulduğunu söylerken içindeki her ayetin, her kelimenin tek tek bozulduğunu iddia etmiyoruz. Tabiki içinde bozulmamış Allah’tan gelen vahiyler kalmış olabilir. Nitekim bir hadiste peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur;

“Ehl-i Kitap’ın size haber verdiklerini tasdik de etmeyin, yalanlamayın da. ‘Allah’a ve Resulüne inandık’ deyin. Böylece verilen haber batılsa tasdik etmemiş, doğruysa da onu yalanlamamış olursunuz.” (2)

Şimdi konumuza devam edersek; maide 43 ayetinin indiği olayda Tevrat’a göre uygulanması istenen hüküm bozulmamış ve Allah tarafından hz.Musa’ya gönderilmiş bir hükümdü.(3) Bu yüzden maide 43 ayetinde “ellerinde Allah’ın hükmü bulunan tevrat” ifadesi geçiyor. Kısacası ayette vurgulanan “Allah’ın hükmü” ifadesi ile bütün Tevrat değil sadece ilgili olayda geçen Tevrat hükmü kastedilmiştir.

Bir diğer ayete geçelim;

Şüphesiz Tevrat’ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. (Allah’a) teslim olmuş nebiler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah’ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat’ın hak olduğuna da şahit idiler. Şu hâlde, siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir. (Maide 44)

Ehli Kitap bu ayetteki “Tevrat’ta hidayet ve nur vardır” kısmından da Kur’an’ın günümüzdeki Tevrat’ı kabul ettiği sonucunu çıkarıyor. Oysa ayette bozulmuş Tevrat’tan değil “indirilmiş Tevrat’tan” bahsediyor. Çünkü ayette “teslim olmuş nebiler, onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabb’e adamış kimseler ile âlimler de öylece hükmederlerdi.” demektedir. Buradan da anlıyoruz ki, içinde hidayet ve nur olan Tevrat, Nebilerin kendisiyle hükmettikleri Tevrat’tır. Yani Allah “içinde hidayet ve nur vardır” derken günümüzde ki tahrif olmuş Tevrat’ı değil, kendi indirmiş olduğu Tevrat’ı övmektedir. Aynı övgüyü İncil’e de yapmaktadır. Ayet şu şekilde;

O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa’yı, kendisinden önceki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona; kendisinden önceki Tevrat’ın tastikçisi ve muttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil’i verdik. (Maide 46)

Görüldüğü gibi ayette övülen İncil de günümüzde ki tahrif edilmiş İncil değil, İsa(as)’ya indirilmiş olan İncil’dir. Ayrıca Maide 44’te bulunan “Şu hâlde, siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin” cümlesi de Tevrat’ın değiştiğine ayrı bir delildir.

Bir diğer ayete geçelim;

İncil ehli Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir. (Maide 47)

Delil olarak getirilen bir diğer ifade ise maide 47 ayetinin “İncil ehli Allah’ın onda indirdiği ile hükmetsin” ifadesi. Ama bu da maalesef günümüz Hristiyanları tarafından yanlış anlaşılan ayetlerden bir tanesi. İlgili ayette ilk dönem Hristiyanlara verilen bir emir naklediliyor. Bir önceki ayete bakalım;

O peygamberlerin izlerince Meryem oğlu İsa’yı, kendisinden önceki Tevrat’ı tasdik edici olarak gönderdik. Ona; kendisinden önceki Tevrat’ın tastikçisi ve muttakilere bir hidayet ve öğüt olmak üzere içinde hidayet ve aydınlık bulunan İncil’i verdik. (Maide 46)

Görüldüğü gibi ayette hz.İsa(as)’ya İncil’in indirildiğini söylüyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus şu; ayet geçmişten yani Kur’an indirilmeden önceki zamandan bahsediyor. Bunun ardından İncil ehlinin İncil ile hükmetmesi gerektiği söyleniyor. Bu konuda tefsir bilgini Muhammed Ali es-Sabuni şöyle demektedir;

“İncil’e inananlar, Allah’ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Yani biz, Meryem oğlu İsâ’ya İncil’i gönderdik ve ona ve peşinden gidenlere İncil ile hükmetmesini emrettik. Kim Allah’ın indirdiği ile hükmetmezse, işte onlar imandan ve Allah’a itaattan çıkan azgınlardır.” (4)

Kısacası bu ayette Kur’an indirildikten sonra da İncil ile hükmedilmesini emreden bir ifade bulunmamaktadır. Bir diğer ayete geçelim;

De ki: “Ey Kitap ehli! Tevrat’ı, İncil’i ve Rabbinizden size indirileni (Kur’an’ı) uygulamadıkça hiçbir şey üzere değilsiniz.” Andolsun ki sana Rabbinden indirilen bu Kur’an, onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü artıracaktır. Öyle ise o kâfirler toplumu için üzülme. (Maide 68)

Ehli kitabın Tevrat’ın ve İncil’in bozulmadığına dair Kur’an’dan delil getirdikleri bir diğer ayet ise maide 68 ayeti. Söz konusu ayette Tevrat ve İncil ile hükmedilmesi gerektiği geçtiği için günümüz hristiyan ve Yahudileri “Eğer Tevrat ve İncil tahrif edilmiş olsaydı, Allah böyle bir emir verir miydi” şeklinde bir itirazda bulunabiliyorlar.

Söz konusu ayet Müslüman alimler tarafından farklı yorumlanmıştır. Örneğin Hasan-ı Basri maide 68 ayetiyle ilgili şöyle der;

“Tevrat’ı, İncil’i doğru dürüst uygulamadıkça mealindeki beyan şu anlama gelir: Tevrat ve İncil’ de tahrif ettiğiniz, değiştirdiğiniz ve tebdil ettiğiniz şeyleri düzeltmedikçe, nazil olan kitapların hepsini aynı seviyede görüp iman etmedikçe bir şey üzere değilsiniz.” (5)

İbni Abbas ise şöyle söylemiştir;

“Tevrat ve İncil’de bulunan hükümlerle amel etmedikçe, yani orada yer alan Hz. Muhammed’in (s.a.) nitelik, özellik ve peygamber olarak gönderileceği hükmüyle amel edip, onu gizlemeden insanlara açıklamadıkça bir şey üzere değilsiniz.” (6)

En doğrusunu Allah bilir ama bu ayette dikkat çeken bir şey var; ayette ehli kitaba seslenirken sadece Tevrat ve İncil anılmıyor. Aynı ayette Kur’an’ın da uygulanması gerektiği söyleniyor. Buradan yola çıkarsak; Kur’an son kitap olduğu için Tevrat ve İncil’de bulunan bir hüküm de ancak Kur’an ayetleri göz önüne alınarak değerlendirilir ve Kur’an’a ters bir hüküm kabul edilemez. Örneğin Kur’an’ın İncil’deki baba-oğul-kutsal ruh şeklindeki üçü birlik tanrı inancını reddettiğini ve Allah’ın asla oğul edinmediğini sert bir şekilde vurguladığını biliyoruz. Yine örneğin Tevrat’ta hz.Lut, hz.İbrahim gibi temiz, ahlaklı peygamberler için kabul edilmesi mümkün olmayan hikayeler bulunduğunu biliyoruz. Durum böyle iken günümüzdeki İncil ve Tevrat’ın bir müslüman tarafından kabul edilmesi yine mümkün değildir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır da söz konusu ayetle ilgili şöyle der;

“Tâ ki Tevrat’ı ve İncil’i ve rabbinizden size indirilenlerin hepsini -ki Kur’ân ve Kur’ân’ın bu âyeti de bu cümledendir- ikame edesiniz, bunlara hakkıyla riayet edesiniz. Mukaddem (önce gelen)i, sonra gelenin tasdikinden geçirerek toplamının sonucuna göre Allah’ın ahidlerini ve sözleşmelerini tanıyıp yerine getiresiniz.” (7)

Ayrıca ilgili ayette Tevrat ve İncil ile birlikte Kur’an’dan bahsedilmesi bile aslında iddia ettikleri gibi Tevrat ve İncil’in korunduğuna değil tam tersine bozulduğuna işarettir. Zira şuan elimizde bulunan İncil ve Tevrat’ta, Kur’an’a zıt hükümler olması üç kitabın birlikte kabul edilemeyeceğini ve bunlardan birinin ölçü alınıp diğerlerinin düzeltilmesi gerektiğini gösterir.

Delil getirilen bir diğer ayet şu şekilde;

Bu Kur’an, Allah’tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab’ı (Allah’ın Levh-i Mahfuz’daki yazısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır. (Yunus 37)

Yine bu ayet üzerinden Kur’an’ın önceki kitapları doğruladığı ve Tevrat ile İncil’in bozulmadığı iddia edilmektir. Evet Kur’an önceki kitapları doğruluyor ama dikkat etmemiz gereken kısım şu; bozulmuş hâllerini mi yoksa indirilmiş orijinal hallerini mi onaylıyor. Yazımızın başında hatırlarsanız biz müslümanlar Tevrat’ın ve İncil’in indirilmiş yani orjinal haline iman ettiğimizi belirtmiştik. Yine ayrıca Kur’an’ın bozulmuş Tevrat ve İncil’i kabul etmediğine delil olarak ayetler getirmiştik.
Bu ayetin de aynı durumdan bahsettiğini görüyoruz. Evet, Kur’an hz.Musa’ya tevrat, hz.İsa’ya İncil indirildiğini bize bildirerek zaten önceki kitapları doğrulamış oluyor. Ve yine Kur’an’ın da indirilmiş orijinal Tevrat ve İncil ile aynı ana tevhid mesajı ile indiğini de doğruluyor. “Önceki kitapları doğrulamak” demek haham ve papazlar tarafından bozulmuş hallerini onaylamak anlamına gelmek zorunda değil. Bu ayet hz.Musa ve hz.İsa’ya indirilmiş hallerini onaylamak, anlamına da geliyor. Bu yüzden bu ayet İncil ve Tevrat’ın korunduğuna delil olarak getirilemez.

Ayetin ilk cümlesinde, Kur’an’ın Allah’tan başkası tarafından uydurulmadığına vurgu yapılarak Kur’an’dan önce de Allah’ın aynı mesajda kitaplar gönderdiği ima edilmiştir. Buradan da ayetin orjinal İncil ve Tevrat’tan bahsettiğini anlayabiliriz. Mevdudi bu konuda şöyle der;

Bu Peygamber (s.a) sizlere şaşılacak bir mesaj getirmemiştir. Sadece daha önce gelen peygamberlerin taşıdıkları mesajı teyit etmektedir ki, bu zaten ezelî ve ebedî hakikattir. (8)

Sonuç olarak;

Kur’an’ın birçok ayetinde ehli kitabın kendi kitaplarını yani Tevrat’ı ve İncil’i bozduğu bildirilir. Yine birçok ayette Kur’an’ın günümüz İncil ve Tevrat’taki bazı hükümlere itiraz ettiğini görüyoruz. Durum böyle iken Kur’an’ın günümüzdeki İncil ve Tevrat’ı onayladığını söylemek mümkün değildir. Delil olarak getirilen ayetlerde ise Kur’an sonradan uydurulmuş, bozulmuş İncil ve Tevrat’ı değil indirilmiş olan İncil ve Tevrat’ı onayladığını görüyoruz.

Kaynakça

1) Mecmau’z Zevaid, 4/139; hadis no: 7649 hadis sahihtir.
2) Abdurrezzak,Musannef, 6/111;Ahmed b. Hanbel, 4/136; Ebû Dâvud, İlim 2
3) İmam Maturidi Te’vilatü’l Kur’an, Maide 43 ayeti tefsiri
4) Muhammed Ali es-Sabuni, Tefsirlerin Özü, Maide 47 ayeti tefsiri
5) İmam Maturidi Te’vilatü’l Kur’an, Maide 68 ayeti tefsiri
6) İmam Maturidi Te’vilatü’l Kur’an, Maide 68 ayeti tefsiri
7) Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Maide 68 ayeti tefsiri
8) Mevdudi, Tefhimul Kur’an, Fatır 31 ayeti tefsiri

KUR’AN’A GÖRE TEVRAT VE İNCİL KORUNMUŞ MU?

Yazı dolaşımı


KUR’AN’A GÖRE TEVRAT VE İNCİL KORUNMUŞ MU?” için 93 yorum

 1. Hey There. I discovered your weblog the use of
  msn. That is an extremely neatly written article.

  I’ll make sure to bookmark it and come back to learn extra of your helpful information. Thank you for the post.

  I will certainly return.

 2. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wanted
  to mention that I have truly enjoyed surfing around your weblog posts.
  In any case I’ll be subscribing in your feed and I’m hoping you write once more very
  soon!

 3. It’s genuinely very complex in this active life to listen news on Television,
  therefore I simply use web for that purpose, and take the latest news.

 4. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a
  blog website? The account aided me a acceptable deal.
  I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear
  concept

 5. That is very attention-grabbing, You’re a very professional blogger.
  I have joined your feed and look forward to in the hunt for
  more of your fantastic post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks

 6. hello!,I love your writing so much! proportion we keep in touch more approximately your post on AOL?
  I require an expert in this house to unravel my problem.

  May be that’s you! Looking ahead to look you.

 7. I’m really enjoying the design and layout of your website.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a
  designer to create your theme? Exceptional work!

 8. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download
  it from somewhere? A design like yours with a few
  simple tweeks would really make my blog jump out. Please let me know where you got your design. Thank you

 9. I think everything published was actually very logical.
  But, think on this, what if you were to create a killer headline?

  I mean, I don’t wish to tell you how to run your blog, but what if you added a headline that makes people desire more?
  I mean KUR'AN'A GÖRE TEVRAT VE İNCİL KORUNMUŞ MU?
  | islamicrophone is a little vanilla. You might glance at Yahoo’s front page and
  see how they write article headlines to get viewers interested.
  You might add a related video or a pic or two to grab people excited about
  everything’ve got to say. Just my opinion, it might make your posts
  a little bit more interesting. quest bars http://bitly.com/3jZgEA2 quest bars

 10. hello there and thank you for your info – I’ve
  certainly picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this website, as I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to
  load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and
  could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords.
  Anyway I am adding this RSS to my e-mail and could look
  out for much more of your respective exciting content.

  Ensure that you update this again very soon. cheap flights http://1704milesapart.tumblr.com/ cheap flights

 11. Geri bildirim: gay bdsm dating sites
 12. 194601 914159Youll locate some fascinating points in time in this post but I do not know if I see all of them center to heart. Theres some validity but I will take hold opinion until I appear into it further. Wonderful post , thanks and we want a lot much more! Added to FeedBurner too 344307

 13. 716797 640291This really is some wonderful information. I expect additional facts like this was distributed across the internet today. 892396

 14. Do you have a spam issue on this site; I also am
  a blogger, and I was curious about your situation; many of us have created some nice methods and we are looking to exchange strategies with others, please shoot
  me an email if interested.

 15. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed!
  Extremely helpful information specifically the last part 🙂 I care for such info a
  lot. I was seeking this particular info for a long
  time. Thank you and good luck.

 16. It’s awesome to pay a visit this web site
  and reading the views of all friends regarding this paragraph, while I am also
  eager of getting knowledge.

 17. Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using?
  Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as
  yours lol

 18. Spot on with this write-up, I honestly believe that this amazing
  site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the information!

 19. Hiya very nice blog!! Man .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I am happy to find a lot of useful info right here within the submit, we want develop extra techniques
  on this regard, thanks for sharing. . . . . .

 20. I think that what you posted was very reasonable.
  However, what about this? suppose you added
  a little content? I am not saying your information is not solid., however
  what if you added a post title to maybe grab a person’s attention? I mean KUR'AN'A GÖRE TEVRAT VE İNCİL KORUNMUŞ MU?
  | islamicrophone is a little vanilla. You might peek at Yahoo’s home
  page and see how they create news headlines to grab people to click.
  You might try adding a video or a pic or two to get people interested
  about what you’ve got to say. In my opinion, it would bring
  your posts a little bit more interesting.

 21. Hey there! Do you know if they make any plugins to help with
  Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for
  some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.

  If you know of any please share. Kudos!

 22. Hi are using WordPress for your site platform? I’m new to
  the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you need any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be greatly appreciated!

 23. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your blog.
  It looks like some of the written text on your posts are running off the
  screen. Can someone else please provide feedback and let me know if this
  is happening to them as well? This may be a issue with my browser because I’ve
  had this happen before. Many thanks

 24. Interesting blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A design like yours with a few simple tweeks would really
  make my blog stand out. Please let me know where you got your design. Appreciate it

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.