İSLAM’DA REENKARNASYON İNANCI VAR MI?

Son zamanlarda sayıları yok denecek kadar az da olsa müslüman olduğunu iddia edenlerden bazı arkadaşların aynı zamanda reenkarnasyona da inandığına şahit oluyoruz. Öyle ki bunu Kur’an’ın bazı ayetlerine dayandırdıklarını bile iddia edebiliyorlar. Örneğin çarpık görüşleri ile bilinen ilahiyatçı Yaşar Nuri Öztürk bir programda “Kur’an reenkarnasyonu buyruklaştırmıştır, vardır diyemem ama reenkarnasyona olumlu bakan otuza yakın ayet var” diyor (1)

İnsanlar alemindeki tür ve çeşitlilik hayvanlar, bitkiler alemindekinden bile fazla olduğu için bu tür arkadaşlara artık şaşırmıyoruz açıkçası. Kişi kendi dininin cahili olunca ortaya bu tür kokteyl tarzı inançlar çıkabiliyor maalesef. Heleki bizim ülkede İslam’ın batırılmadığı sos kalmadı. “Neye göre konuşuyorsun” diye sorsak “çünkü ağzım var” şeklinde cevap verecek insan türleri biliyoruz.

Neyse reenkarnasyonun tanımına kısaca değinerek başlayalım;

Reenkarnasyon veya ruh göçü, öldükten sonra ruhun başka bir bedene geçip hayata devam etmesidir. Ayrıca bunun ikiz kardeşi olan “tenasüh” var. Çoğu zaman birbirlerinin yerine kullanılsalar da algoritmalarında küçük bazı farklar var.

Genel olarak reenkarnasyon ve tenasuh arasındaki en önemli iki fark değinelim;

1)Reenkarnasyonda olayın mantığı; dünyevi bağlardan kurtulamamış ruhların tekrar tekrar dünyaya gelerek gelişmesi, olgunlaşmasıdır. Tenasühde de aynı durum geçerli fakat tenasühte amaç olgunlaşmak değil önceki hayatının cezası veya ödülünü yaşamaktır yani hesabını vermektir. Ve bu böylece bedenden bedene devam eder.

2) Ayrıca reeankarnasyonda kişi sürekli insan vücudunda yaşam buluyorken tenasühte ise ruh bir hayvan bedeninde de dünyaya gelebilir. Veya ölen bir hayvanın ruhu da insan bedeninde geri gelebilir.

Tarihcesine ve hangi dinlerde olduğuna gelirsek;

Tenasüh fikrinin ilk olarak nerede ortaya çıktığı hakkında görüş birliği yok.(2) Bâzı kaynaklara göre kökeni Eski Mısır’dır’dır’dır. Tarihçi Herodot da aynı kanaattedir.Bilinen Batı tarihinde ilk kez Pisagor ve Platon gibi bazı eski Yunan bilgin ve filozofları tarafından dile getirilmiş olan ruh göçü kavramı, aslında çok eski çağlardan beri, eski Mısır,  Kelt,  Maya ve  İnka uygarlıkları gibi birçok uygarlıkta bilinen ve kabul görmüş olan bir kavramdır(3) Yine ayrıca Eski Yunan, Mısır, Hind, Çin ve İran’da farklı şekillerde ortaya çıkmıştır.

Ruh göçü fikrini kabul etmiş eski ve yeni inanç sistemlerinin mensupları arasında; Hindular, Katharlar, Eseniler, Caynacılar, Sihistler, Umbandacılar, Yezidiler, Nusayriler, Anadolu kızılbaşları, Dürziler gibi birçok topluluk sayılabilir. Bu kavram Asya’nın Şamanist toplumlarının birçoğunda ve birçok Kızılderili kabilesinde de mevcuttur.(4)

Hem reenkarnasyonu hem de İslam’ı kabul ettiğini iddia eden arkadaşların delil olarak getirdiği ayetlere geçersek;

Sizler ölü iken sizi dirilten Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecek, sonra da O’na döndürüleceksiniz (Bakara, 28)

Dediler ki, Rabbimiz bizi iki kere öldürdün iki kere dirilttin artık günahlarımızı itiraf ettik. Çıkış için bir yol var mı? (Mü’min,11)

İlgili ayetlerde geçen “ölü iken diriltmek” ve “iki kere öldürmek” ifadelerinden yola çıkılarak bu ayetlerin reenkarnasyona delil olduğu öne sürülür. Peki durum cidden böyle mi?

Öncelikle bakara 28 ayetinde geçen “ölü iken” kısmından kastedilen doğum öncesi yokluk halidir. Allah henüz dünyaya gelmemiş halimizi “ölü” diye isimlendiyor. Ayetin ilk cümlesinde geçen dirilişten kasıt da insanın annesinden doğup dünyaya gelmiş olmasıdır(5) “Sonra sizi öldürecek” ifadesi ile ise hepinizin de bildiği gibi dünyadaki ölümümüz kastedilir. Devamında “sonra tekrar diriltecek” ifadesi ise insanların mezarlardan çıkarılıp ahirette hesap vermesi kastedilir.

Kısacası ayetlerdeki iki ölüm iki diriliş şu şekilde;

 • ilk ölüm: doğumdan önceki yokluk hali, et parçası hali
 • ilk diriliş: anne karnından bu hayata doğum
 • ikinci ölüm: normal bildiğimiz yaşam sonrası ölüm
 • ikinci diriliş: mahşer günü hesap vermek için kabirden uyanmak

Mumin 11 ayetinde geçen “iki defa öldürme ve iki defa diriltme” ifadesi de sahabe Abdullah bin Mesud’dan gelen bir rivayete göre yukarda açıklamasını verdiğimiz bakara 28 ayeti ile aynı anlamda olduğunu belirtmektedir. Ama “iki kere öldürme” kısmı ile ilgili farklı görüşler de mevcuttur. Örneğin Süddî´ye göre; İki kere öldürülmek’ten maksat, insanların dünyada iken öldürülmeleri ve kabirde diriltilip hesaba çekildikten sonra tekrar öldürül­meleridir. İbn-i Zeyd’e göre ise iki kere öldürülmelerinden maksat, henüz ilk yaratılışta Allah’ın insanlardan söz aldıktan sonra onları öldürmesi ve daha sonra rahimlerde yarattıktan sonra doğup yaşamalarından sonra onları öldürmesidir (6)

Bir diğer ayete geçelim;

Onların ciltleri cehennem ateşinde pişip kavrulduğu her seferinde, azabı tatsınlar diye yeni ciltlerle (bedenlerle) değiştiririz (Nisâ, 56)

Bazıları bu ayeti de ruhların tekrar tekrar vücut bulmasına delil olarak getirse de ayette açıkça cehennem hayatından bahsettiğini görüyoruz. İlgili ayet insanların hak ettikleri cezayı çekmeleri için cehennemde derilerinin tazelenmesinden bahsedilir. Cehennemdeki bu ölüp dirilmenin dünyaya tekrar dönüş ile alakası yok.

Bir diğer ayet;

Ey İsrailoğulları! size verdiğim nimetleri hatırlayın…(Bakara, 40, 47, 122)

Bazıları da bu bu âyetten hareketle İsrailoğullarının ölüp aradan uzun zaman geçtikten sonra tekrar dirilip Allah’ın kendilerine verdiği nimetlerini unuttukları için hatırlatma yapıldığını iddia ederler. Oysa bildiğiniz gibi Arapçada, bir kimseye dedesi ve ataları kasdedilerek, ona söylüyormuş gibi hitap edilme yaygın bir üsluptur. Allah’ın İsrailoğulları kavmine verdiği bir nimet ataları için geçerli olduğu gibi torunları için de geçerli. Bu yüzden ayetteki hitabın ilk nimet verilen İsrailoğullarına olması şart değildir

Ayrıca reenkarnasyonda ölen kişinin ruhu yine aynı ırktan, aynı bölgeden birinde beden bulacak diye bir kaide yok.O yüzden; bir grup yahudinin uzun yıllar sonra reenkarnasyon ile tekrar bir araya geldiğini iddia etmek reenkarnasyon açısından da hem çok küçük bir olasılık hem de absürd bir iddia.

Diğer iki ayete geçelim;

…Size düşünecek olanın düşüneceği kadar bir ömür vermedik mi…(Fatır 37)

Size her ne musîbet dokunursa, kendi ellerinizle kazandığınız şeyler sebebiyledir. Allah pek çoğunu da affeder (Şûrâ, 30)

Reenkarnasyon inancına sahip arkadaşlar, fatır 37 ayetinden bebek ve çocuk olarak ölenlere, düşünecek kadar zaman verilmediğini ve yine ayrıca şura 30 ayetinden de yola çıkarak bebek ve çocukların kendi elleri ile işledikleri günahları olmadığını öne sürerek bunun ancak daha sonra yaşadıkları bir hayata işaret ettiğini iddia ederler.

Oysa bu iki ayet de reenkarnasyona delil olmaz. Şöyle ki; Kur’an’ın diğer bir ismi “iyiyi ve kötüyü ayırt etme” anlamına gelen Furkan’dır. Nitekim Kur’an sadece iyi ve kötüyü ayırt edecek yaşa gelenleri muhattap alır. Bu yüzden imtihanı başlamayan çocuklar ve bebekler yukarda delil olarak getirilen fatır 37 ve şura 30 ayetleri kapsamına girmez.

Genel olarak reenkarnasyona delil olarak gösterilen başlıca ayetler bunlardı. Bunun dışında bir kaç ayet daha olsa da açıklamaya gerek duyulmayacak kadar çürük iddialar olduğu için değinmeye gerek görmüyoruz. Şimdi de son olarak geri dönüş olmadığını net bir şekilde haber veren birkaç ayete bakalım;

Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında der ki, Rabbim! beni geri gönder. Tâ ki, boşa geçirdiğim dünya hayatında iyi ameller işleyeyim. Hayır! O, söylediği boş bir laftan ibarettir… (Mü’minûn, 99-100)

Onların, ateşin karşısında durdurulup, âh! keşke dünyaya geri gönderilsek de, bir daha Rabbimizin âyetlerini yalanlamasak ve inananlardan olsak! dediklerini bir görsen! (Enam 27)

…dünyaya geri gönderilsek de, yapmış olduğumuz amellerden başkasını yapsak. Onlar kendilerine yazık ettiler ve uydurdukları şeyler de kaybolup gitti (A’raf, 53)

Rabbimiz! Bizi buradan çıkar. Eğer bir daha (ettiklerimize) dönersek, artık belli ki biz zalim insanlarız. (Allah) buyurur ki: Alçaldıkça alçalın orada! Bana bir şey söylemeyin artık. (Muminun 107-108)

Sonuç olarak; Reenkarnasyon inancının İslam’daki ahiret inancı ile taban tabana zıt olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden bir Müslümanın aynı zamanda reenkarnasyon inancını kabul etmesi mevcut şartlarda geçerli değil.

Kaynakça

1) https://youtu.be/Ikx5DVNpzEU
2) https://islamansiklopedisi.org.tr/tenasuh
3) https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Reenkarnasyon
4) https://tr.m.wikipedia.org/wiki/Reenkarnasyon
5) Elmalılı tefsiri, bakara 28 tefsiri
6) Taberi tefsiri, mumin 11 tefsiri

İSLAM’DA REENKARNASYON İNANCI VAR MI?

Yazı dolaşımı


İSLAM’DA REENKARNASYON İNANCI VAR MI?” için 57 yorum

 1. Right here is the perfect webpage for anyone who wishes to
  understand this topic. You know a whole lot its almost hard to argue with
  you (not that I really would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a subject that has
  been discussed for many years. Excellent stuff, just
  great!

 2. I do trust all of the ideas you have presented on your post.

  They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are too quick for
  novices. Could you please extend them a little from subsequent time?

  Thank you for the post.

 3. My spouse and I stumbled over here from a different page and
  thought I might as well check things out. I like what I see so now i’m following you.

  Look forward to looking at your web page for a second time.

 4. excellent points altogether, you just gained a new reader.

  What might you recommend in regards to your put up that
  you just made some days ago? Any sure?

 5. Saya telah telah menjelajah online lebih dari 2 jam
  hari ini, namun saya tidak pernah menemukan artikel menarik
  seperti milik Anda. It’s cukup berharga bagi saya. Dalam pandangan saya, jika semua webmaster
  dan blogger membuat konten yang baik seperti yang Anda lakukan, net akan menjadi lebih berguna
  dari sebelumnya.

  Stop by my site – Mega joker slot demo, https://joker123slots.com/3-cara-menuju-joker123-no-wa-tanpa-mengganggu-bank/,

 6. Undeniably imagine that that you said. Your favourite justification seemed to be at the web
  the easiest factor to bear in mind of. I say to you, I certainly get irked at
  the same time as other folks think about issues that
  they plainly don’t recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest and defined out the whole thing with no need side effect , folks could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thank you

 7. Greate pieces. Keep writing such kind of info on your site.
  Im really impressed by your blog.
  Hello therе, You’vе done a great job. I will certainly digg it and indiviԁually sᥙggest to my friends.

  I am sure they will bee bbenefited frfom thіs
  website.

  Heгe is my web blog; situs slot

 8. Ꭲhank you fоr the auspicioսs writеup. It іn fqct wwas a amusement account it.
  Look advanced to m᧐re added agreeable from you! However,
  hhow coᥙld wwe communicate?

  Also visit my weЬ-site singapoker.org (https://web-wiki.win/index.php/Situs_Web_Daftar_Game_Ceme_Online_dan_IDN_Poker_Online_Terbaru:_Kasino_Nj_Online_Maret_2021)

 9. 82687 626896I discovered your weblog web site on google and check just some of your early posts. Proceed to sustain up the excellent operate. I just extra up your RSS feed to my MSN Information Reader. Seeking forward to reading far more from you in a whilst! 222840

 10. 444854 894552Its hard to uncover knowledgeable people on this subject nonetheless you sound like you know what youre talking about! Thanks 6486

 11. Hi, I do believe this is a great website.
  I stumbledupon it 😉 I may return yet again since i have book marked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other
  people.

 12. Magnificent beat ! I wish to apprentice whilst you amend
  your web site, how could i subscribe for a weblog site?

  The account helped me a applicable deal. I have been tiny bit familiar of this your broadcast offered bright transparent concept

 13. Today, I went to the beachfront with my kids.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said
  “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 14. I have to thank you for the efforts you’ve put in writing this website.
  I am hoping to view the same high-grade content from you later on as well.

  In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal
  blog now 😉

 15. Greetings I am so thrilled I found your webpage, I
  really found you by mistake, while I was searching on Askjeeve for
  something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thanks a lot
  for a remarkable post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to go through it all at the minute but I have saved it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a
  great deal more, Please do keep up the fantastic work.

 16. I’m extremely inspired along with your writing abilities as
  smartly as with the layout on your blog. Is that this a
  paid subject or did you customize it your self?
  Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to
  see a nice blog like this one these days..

 17. I all the time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of internet thus from
  now I am using net for articles or reviews, thanks to
  web.

 18. Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I am inspired!
  Very useful info particularly the final section 🙂 I deal with such info a lot.
  I was seeking this certain information for a long time.
  Thanks and best of luck.

 19. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; we have
  created some nice practices and we are looking to trade solutions with
  other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

 20. What’s Taking place i am new to this, I stumbled upon this I have found It
  positively helpful and it has aided me out loads. I’m hoping
  to give a contribution & assist other users like
  its helped me. Good job.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.