KADININ TARLAYA BENZETİLMESİ HAKARET MİDİR?

Israrla istismar edilmeye çalışılan ayetlerden biri de,  “Kadınlar sizin tarlalarınızdır” (Bakara 223) ayetidir. İddia sahiplerine göre bu ayet kadını aşağılamakta ve değerini düşürmektedir. Belki tarla kelimesinin oluşturduğu etkiden, belki de önyargılı bakıştan kaynaklanan bu tavırda; ayeti “Kadınlar sizin ekin toprağınızdır“ olarak aldığımızda daha “nahif” bir çeviriye ulaşmış oluruz. Anlam her ne kadar aynı olsa da, kulakta bıraktığı etkiyi yadsımamamız gerekir.

İlgili ayetin ana konusu üreme, çocuk doğurma ve gayet yerinde bir benzetme kullanılmasına rağmen eleştiri sahipleri bu çeviriden de tatmin olmayacak ve ısrarla anlamlandırmak istemedikleri bu ayet hakkında konuşmaya devam edeceklerdir.

Kadınlar sizin toprağınız ise onlara tohum vererek, yeni insanların var olmasına vesile olabilirsiniz. Kadınlar tarla ise, erkekler de kadınların tohum verenleri demektir. O halde kadınlar da helal yoldan kendilerine tohum verecek kişileri seçebilir. Bu kişiler de elbette toprağın beğeneceği tohumları sunacak, sağlıklı ve hatta estetik olarak güzel ürünler vermeyi sağlayacak kişiler olacaktır.

Aslında çoğu kültürde kadın “hayatın kaynağı” yönünden toprağa benzetilir. Örneğin “toprak ana” tabirini çokça duymuşsunuzdur. Toprak olmazsa ekin olmaz, hasat olmaz, hayat olmaz. Toprak hayatın kaynağı, ekosistemin temelidir. Bu yüzdendir ki batı literatüründe bile toprağa “toprak ana” denir.

Ama ayette genel anlamda toprağa değil de “ekin ekilen toprağa” benzetmesi ile aslında en doğru benzetme olmuş. Bildiğiniz gibi toprak sadece ekin için kullanılmaz. Ekin ekilen toprağın genel olarak topraktan farkı ise ona özel bir değer verilmesidir. Şöyle ki; ekin ekilen toprağa sadece tohum atmak ile iş bitmiyor. O toprağa değer vermen, onunla ilgilenmen, vakit harcaman, zararlı otlardan ve canlılardan koruman gerekiyor. Bu yönden bakınca inkarcıların saptırmalarına karşın ayette kadına değer ve cinsel birleşmenin çok nahif bir edebi sanat ile ifade ettiğini görüyoruz.

Ayrıca kadının sadece cinsel bir obje olduğu fikriyâtını her türlü film ve reklam sektöründe ifade etmeyi özgürlük sayan bir hayat görüşünün, bu ayeti eleştirmesi oldukça garip görünmektedir. “Bu ayette kadın, cansız bir nesneye benzetilerek hakarete uğramıştır.” denilirse de şöyle deriz:

Bu iddianın geçerli olması için, birini cansız bir nesneye benzetmenin mutlak hakaret olması gerekir. Oysa örnek olarak bir insana, “demir gibi” benzetmesi yapılınca, bu bir övgüdür. Müşebbeh, cansız bir nesneye benzetilmesine rağmen; bir hakarete uğramak şöyle dursun, güzel bir iltifat almıştır.

Sonuç olarak; ayette kadını aşağılayan, küçük düşüren bir ifade bulunmamaktadır. Toplumun, zamanın verdiği “tarla” anlamının etkisinde kalmak yerine ayeti anlamaya çalışın.

yazarın şahsi sitesi:https://dusunenmusluman.com/?

KADININ TARLAYA BENZETİLMESİ HAKARET MİDİR?

Yazı dolaşımı


KADININ TARLAYA BENZETİLMESİ HAKARET MİDİR?” için 7 yorum

 1. Toprak insanın yaratıldığı, hayvansal ve bitkisel varlıkların hayat kaynağı,hayatın hayatı olan suyun,doğal gazın ve akaryakıtın, bunlardan üretilen elektriğin ve kıymetli madenlerin hazinesi,içeriği zengin olan bir maddedir.Bu benzetme kadına verilen değerin bir göstergesidir.Ayrıca makablindeki ayetle birlikte değerlendirdiğimizde cahiliye döneminde hayızdan dolayı yatakta yalnız bırakılan kadınlar, insan hayatı onsuz olmadığı için terki mümkün olmayan toprakla kıyaslanarak onların yalnızlaştırılmasının vehametine ve doğuracağı olumsuz sonuçlara dikkat çekilerek o davranışın yanlışlığına ve i’tizalin cinsel ilişki ile sınırlı olduğuna, kendiniz için önceden güzel şeyler takdim ediniz ifades ile sağlıklı nesillerin yetişmesine ve eşlik duygularının diri tutulmasına, Allah’tan sakınınız ile de o davranışın terkine vurgu yapılmıştır!?

 2. Gerçekten çok güzel, kısa ve öz bir açıklama olmuş teşekkür ederim.Yine görüldüğü üzere bütün mesele bakış açısında bitiyor.

 3. Kalbinde eğrilik olanları değiştirmek veya ıslah etmek görevimiz değildir.Allah hidayete ermeyi dileyenleri hidayete erdirir.O’nun kimseye garazı yoktur ve birilerine zulm edecek de değildir.O adili mutlak ve hakimi mutlaktır.Kur’ani ifadeler farklı anlışılabilsin ki kalbinde sıkıntı olanlar çirkin yüzlerini göstererek iyilerden tefrik edilmeye zemin ihzar etsinler. Böylece sınanmanın hikmeti tecelli etsin. Ayrıca görevimiz tebliğdir ve hiç kimsenin imanına kefil de değilizdir!?

 4. Hello there

  Be Buzz Free! The Original Mosquito Trap.

  60% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping
  ✔️LED Bionic Wave Technology
  ✔️Eco-Friendly
  ✔️15 Day Money-Back Guarantee

  Shop Now: mosquitotrap.online

  Best regards,

  islamicrophone |

 5. Morning

  Be Buzz Free! The Original Mosquito Trap.

  60% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping
  ✔️LED Bionic Wave Technology
  ✔️Eco-Friendly
  ✔️15 Day Money-Back Guarantee

  Shop Now: mosquitotrap.online

  To your success,

  KADININ TARLAYA BENZETİLMESİ HAKARET MİDİR? | islamicrophone

 6. Hello

  Defrost frozen foods in minutes safely and naturally with our THAW KING™.

  50% OFF for the next 24 Hours ONLY + FREE Worldwide Shipping for a LIMITED time

  Buy now: thawking.online

  Many Thanks,

  KADININ TARLAYA BENZETİLMESİ HAKARET MİDİR? | islamicrophone

 7. Hey

  Body Revolution – Medico Postura™ Body Posture Corrector

  Improve Your Posture INSTANTLY!

  Get it while it’s still 50% OFF!

  FREE Worldwide Shipping!

  Get yours here: medicopostura.online

  Best Wishes,

  KADININ TARLAYA BENZETİLMESİ HAKARET MİDİR? | islamicrophone

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.