TANRISIZ YAŞAMIN SAÇMALIĞI – WİLLİAM L. CRAİG

Tanrı İhtiyacı ve Ölümsüzlük Loren Eiseley, İnsanın Kozmik Yetim olduğunu yazıyor. Evrende “Neden?” Diye soran tek yaratıktır. Diğer hayvanların kendilerine rehberlik etme içgüdüleri vardır, ancak insan soru sormayı öğrendi. “Ben kimim?” İnsana sorar. “Neden buradayım? Nereye giderim?”. Aydınlanma’dan beri dinin zincirlerinden kurtulduğu zaman, insan

Devam

NAPOLYON MÜSLÜMAN OLDU MU?

Napolyon İslam’ın şampiyonu iken  Bonapart, islam dinine karşı hoşgörülüydü. İmparatorun kişiliği üzerine yeni bir kitap bu meçhul hayranlığı vurguluyor. (Marc Fourny) Bir akşam Napolyon Gourgaud’a şu ifadelerde bulundu ; “Muhammed’in dinini daha çok seviyorum, bizimkinden daha az saçma”. Napolyon’un İslam’a karşı beslediği hevesinin

Devam