PEYGAMBERE EFENDİ DENİLİR Mİ?

PEYGAMBERE EFENDİ DENİLİR Mİ? Bazı hadis inkarcıları “efendi” sözcüğünün sadece Allah için kullanılması gerektiğini hz.Muhammed(sav) için “peygamber efendimiz” tabirinin şirk olduğunu iddia ederler. Ayrıca bunun yanında hadislerde bu konuyla çelişkili ifadeler bulunduğunu iddia ederler. Buyrun ilgili hadislere bakalım öncelikle; Peygambere

Devam

TÜRKLERİN İSLAMI KABULÜ

TÜRKLERİN İSLAMI KABULÜ İslamiyetin Türkler arasında yayılması ve Türklerin hangi yollardan Müslüman oldukları, Türkiye’de uzun yıllardır, genellikle de ideolojik çerçevelerde tartışılagelen bir konu olmuştur. Dünya tarihinde başlangıçta önemsiz görünen fakat sonuçta tesiri büyük olan bu olay, çoğunlukla iki uçta inceleniyor;

Devam

MAVERDİ KİMDİR?

Ebü’l-Hasen el-Mâverdî (M.S. 972-1058) Ebü’l-Hasen Alî b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî, M.S. 972’de Basra’da dünyaya geldi. İlk öğrenimini Basra’da gördü, burada temel eğitimini tamamladıktan sonra fakîh Abdülvâhid b. Hüseyin es-Saymerî’den fıkıh öğrendi. Ardından, Şeyh Ebû Hâmid el-İsferâyînî ve Ebû Muhammed

Devam