KURAN DIŞI VAHİY VAR MI – BÖLÜM 1

Hadis karşıtı grupların en büyük sloganı “Kur’an yeter” olup hadislerin ve sünnetin dinde kaynak olamayacağını savunurlar. Hatta bunlardan bazıları “Kur’an dışında kaynak kabul eden müşriktir” diyecek kadar da ileri gitmiştir. Evet şaka değil maalesef “Kur’an yetmez” dediğinizde dinden çıkacağınızı sanan bir kitle var. Nitekim bu malum kesim “sen nasıl Kur’an yetmez dersin” tarzı sloganlarla kendi taraftarlarına psikolojik bir baskı uyguluyor desek, hiç yanlış olmaz. Anlayacağınız öyle ki bu slogan bazılarının elinde bir silaha, bir korku aletine dönüşmüş. O yüzden bir hadis inkarcısı ile tartışmadan önce onu bu korkusundan kurtarmaya çalışın. Aksi taktirde kafasında korkuyla yaşayan biriyle tartışmak abes olacaktır. Örneğin tartışmanın başında bir defa da olsa kendisinden “Kur’an yetmez” demesini isteyin. Muhtemelen “bu küfürdür, şirktir bunu diyemem” diyecektir. Küfür olmadığını açıklamayın ilk başlarda, siz sadece onu bunu demeye ikna edin. Örneğin “tamam farzedelim ki küfür olsun ama sen yine de bir defa söyle hem tekrardan şehadet getirir İslam’a girersin” diyerek ikna etmeye çalışın. İstemeden, kabul etmeden de olsa bunu söylemesi kafasındaki korkudan bir nebze olsa onu kurtarır. Böylece daha rahat daha sakin bir tartışma gerçekleşir.

Önceki bölümlerde de açıkladığımız gibi; Ankebut 51 ayeti dahil olmak üzere Kur’an’ın hiçbir yerinde “dini kaynak olarak Kur’an yeter, hadislere ve sünnette gerek yok” anlamına gelecek veya bunu ima edecek bir yeterlilikten bahsedilmez. Ki açıkçası “Kur’an yeter” tarzı sloganlar ile beslenen kesimin de samimi bir şekilde buna inandığını düşünmüyorum. Zira gece kafamızı yastığa koyduğumuzda sadece günlük ibadetlerimizi bile düşünsek Kur’an’ın dini kaynak olarak yetmediği açıktır. Evet yetmez, bunu dile getirmekten korkmayın, samimi olun. Yeterli olan vahiydir, Kur’an değil ve vahiy sadece Kur’an değildir. Zira hadis ve sünnette de vahiy kaynaklı ifadeler bulunur. Nitekim bu bölümde vahyin neden sadece Kur’an olmadığına deliller getireceğiz. Nitekim vahyin sadece Kur’an olmadığına dair tek bir delil getirmemiz bile “vahiy sadece Kur’an’dır, Kur’an yeter” vb. bütün iddiaları çürütmek için yeterlidir.

ayrıca bakınız; https://www.islamicrophone.com/2020/07/27/hadis-inkarciligi-ayetle-kandirma-taktigi/

1) İlk kıblenin Mescidi Aksa olması

Çoğunuzun bildiği gibi İslam dininde bir kıble değişikliği olayı yaşanmıştır. Şuanki kıblemiz olan Kabe’den önceki kıblemiz Kudüs’teki Mescidi Aksa’ydı. Vahyin ilk yıllarından itibaren Peygamber ve sahabe tahmini 16-17 ay kadar Mescidi Aksa’ya doğru namaz kıldı. Nitekim bu ehli kitabın da hoşuna giden bir şeydi zira Kudüs onlar için de önemli bir konumdu. Peygamber efendimiz ise ilk olarak Hz. Adem’i daha sonra yıkılmış halini tekrar hz.ibrahim’in inşa ettiği Kabe’ye yönelme isteği ile bekliyordu. Nitekim bu olay üzerine bakara 143-144 ayetleri iniyor ve kıblenin değiştiği emri geliyor;

Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta bir ümmet yaptık. Her ne kadar Allah’ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına ağır gelse de biz, yönelmekte olduğun ciheti ancak; Resûl’e tabi olanlarla, gerisin geriye dönecekleri ayırd edelim diye kıble yaptık. Allah, imanınızı boşa çıkaracak değildir. Şüphesiz Allah, insanlara çok şefkatli ve çok merhametlidir (Bakara 143)

(Ey Muhammed!) Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu (vahiy beklediğini) görüyoruz. (Merak etme) elbette seni, hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. (Bundan böyle), yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. (Ey Müslümanlar!) Siz de nerede olursanız olun, (namazda) yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rabblerinden (gelen) bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir. (Bakara 144)

Dikkat ederseniz bakara 143 ayetinde bir kıble değişikligi olduğu açıkça geçiyor. Yine bakara 144 ayetinde de yeni kıblenin açıkça “mescidi haram” yani Kabe olduğu geçer. Oysa önceki kıblenin ismi yani Mescidi Aksa hiçbir ayette geçmez. Peki şimdi soruya gelelim; eğer Kur’an dışında vahiy yoksa aynı şekilde daha önce “resulüm yüzünü Mescidi aksa’ya çevir” veya “resulüm kıbleniz Mescidi Aksa’dır” şeklinde bir ayet inmiş olması gerekmez mi? Peki bu ayet nerede? Peygamber ve sahabe kendi isteklerine göre Mescidi Aksa’yı kıble seçmiş olamaz değil mi? Zira dinin sahibi Allah’tır ve dinin bir parçası olan kıble ile ilgili hükmü de Allah’a verir. Peki “Kur’an dışında kaynak kabul eden müşrik olur” diyen hadis inkarcılarına soralım; peygamber ve sahabe mescidi aksa’ya dönerek müşrik mi oldu?

Burda hadis inkarcılarının ilk savunmaları şu şekilde olur; “o dönemler ehli kitap zaten Mescidi Aksayı kıble kabul ediyordu, o yüzden peygamber de direkt onlara uydu. Bu yüzden tekrar ayet gelmesine gerek yok” derler.
Oysa bu cevapları ortaya daha da büyük boşluklar çıkarıyor. Madem öyle iki soru soralım;

I) O dönemde ehli kitabın namaz kıldığına ve Mescidi aksa’yı kıble kabul ettiklerine dair deliliniz var mı? Kur’an önceki peygamberlere namazın emredildiğini söyler ama ehli kitabın dinini bozduğunu da söyler. Yani Kur’an hz.musa ve hz.İsa zamanındaki ehli kitabın kıldığını söylüyor sadece. Hz.muhammed (sav) dönemindeki ehli kitabın da namaz kıldığını bildiren herhangi bir ayet yok.

II) Diyelim ki iddia edildiği gibi peygamber dönemindeki ehli kitabın namaz kıldığını kabul edelim. Peki peygamberin ehli kitaba uyması gerektiğini söyleyen ayet nerede?

Peygamber kendi isteğine göre kıble seçemeyeceği gibi kendi isteğine göre ehli kitaba da uyamaz. Bildiğiniz gibi Kur’an ehli kitabın dinlerini bozduğundan, teslis şeklindeki şirk inancını getirdiklerinden bahseder. Peki bozulmuş şirk dolu bir dine peygamber neden uysun? Nitekim hadis inkarcılarının cevabına göre “Resulüm ben kıbleyi haber verene kadar ehli kitabın kıblesine uy” şeklinde bir ayet olması lazım ama öyle bir ayet de yok.

2) eşinin sırrı

Peygamber bir gün eşi Hz.Hafsa’ya bir sır veriyor, daha sonra Hafsa bunu hz.Ayşe ile paylaşıyor. Peygamber eşine sırrı ifşa ettiğine dair açıklama isteyince eşi “bunu sana kim bildirdi” diye soruyor.(1) Peygamber ise Allah tarafından bildirildiğini söylüyor. İlgili olay Tahrim 3 ayetinde şu şekilde geçiyor;

Hani peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi o sözü (başkasına) haber verip Allah da bunu peygambere bildirince, peygamber bunun bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber, bunu ona (sırrı açıklayan eşine) haber verince o, “Bunu sana kim bildirdi?” dedi. Peygamber, “Bunu bana, hakkıyla bilen ve hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi” dedi. (Tahrim 3)

Konunun bizi ilgilendiren kısmına gelirsek; Kur’an’ın hiçbir yerinde “resulüm bak şu eşin sırrını şu eşine ifşa etti” şeklinde bir ayet yok. Oysa Tahrim 3 ayetinde Allah’ın bunu vahiy ile peygambere bildirdiği geçiyor. Peki Kur’an dışında vahiy yoksa Allah hangi yolla bunu peygambere bildirdi? Hadis inkarcıları bu soruya da “peygamber ve eşleri arasındaki özel bir olay bizi ilgilendirmez o yüzden geçmiyor” diyeceklerdir. Oysa ilgilendirmesi veya ilgilendirmemesi önemli değil. Önemli olan böyle Kur’an dışı vahiy olup olmadığı ki burdan da Allah’ın Kur’an dışında da vahiyle peygambere bilgi verdiğini anlıyoruz.

3) Hurma ağaçlarının kesilmesi

Haşr 5 ayeti müslümanlar ve Medine’deki Nadroğulları isimli yahudi kabile arasındaki bir savaş üzerine inmiştir.(2) İlgili savaşta müslümanların hurma ağaçlarını kesmesi üzerine haşr 5 ayeti iniyor;

(savaş gereği) hurma ağaçlarından her neyi kestiniz, yahut (kesmeyip) kökleri üzerinde dikili bıraktınızsa hep Allah’ın izniyledir. Bu da fasıkları rezil etmesi içindir. (Haşr 5)

Dikkat ederseniz ayette kesilen ağaçların “Allah’ın izniyle” olduğu söyleniyor. Ve bu izin geniş zamanda kullanılmış değil, ayetin arapçasındaki “kata’tum” ve “terektum” fiillerinin de geçmişe işaret etmesi bu ayetin olaydan sonra indiğini gösterir. (3) Demek ki bu ayetten önce “hurma ağaçlarını kesebilirsiniz” şeklinde bir vahiy gelmiş olması lazım. Ama gel gör ki böyle bir vahiy Kur’an’ın hiçbir ayetinde yok. Peki şimdi tekrar soralım; Kur’an dışı vahiy yoksa savaşta hurma ağaçlarının kesilmesine müsaade eden ayet nerede?

4) İki taifeden biri

Hani Allah size iki taifeden birini, o sizindir diye va’dediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah, sözleriyle hakkı meydana çıkarmak ve kâfirlerin ardını kesmek istiyordu. (Enfal 7)

Ayettin tefsirine baktığımızda zikredilen iki zümreden biri Ebu Süfyan başkanlığındaki Kureyş´in Şam´dan dönen tahmini kırk kişilik kervanı. Diğeri ise mekkeli müşriklerin yaklaşık bin kişilik ordusudur.(4) Ayete dikkat ederseniz Allah bu iki ordudan birine karşı zafer “vaddediyordu” denilerek geçmişe atıf yapılmış. Nitekim Allah’ın bu vaadi gerçekleşiyor; müslümanlar kervanı ele geçiremediler ama 1000 kişilik orduya karşı zafer kazandılar. Allah bu ayette bir iki şıktan vaat ettiğini bildirmesine rağmen Enfal 7 ayetinden önce “resulüm bu iki ordudan birine karşı zafer kazanacaksınız” şeklinde bir ayet yok. Peki Kur’an dışı vahiy yoksa bu vaat hangi ayette geçiyor?

5)Hayber’e katılacak olanlar

Bildiğiniz gibi peygamber döneminde de Abdullah bin ubey gibi müslüman görünümlü münafıklar bulunurdu. Bunlar genelde fitne peşinde koşmak ile meşguldü hatta çoğu zaman savaşlarda müslümanları yalnız bırakırlardı. Bu savaşlardan bir tanesi de Hudebiye savaşıdır. Müslümanlar Hayber seferine çıkma hazırlıkları yaptığında peygamber Hudebiye savaşına katılmayanların bu savaşa da katılamayacaklarını söylüyor. (5) Bu olaylar yaşanırken fetih 15 ayeti iniyor ve ayet şu şekilde;

Savaştan geri bırakılanlar, siz ganimetleri almaya giderken, “Bırakın biz de sizinle gelelim” diyeceklerdir. Onlar Allah’ın sözünü değiştirmek isterler. De ki: “Siz bizimle asla gelmeyeceksiniz. Allah, önceden böyle buyurmuştur.” Onlar, “Bizi kıskanıyorsunuz” diyeceklerdir. Hayır, onlar pek az anlarlar (fetih 15)

Ayete dikkat ederseniz peygamberin bu kararının “daha önceden Allah’ın emri” olduğu söyleniyor. Oysa Kur’an’ın hiçbir yerinde “Hudebiye savaşına katılmayan Hayber seferine de katılamaz” şeklinde bir ayet yok. Peki eğer Kur’an dışında vahiy yoksa Allah’ın bu emri neden ayetlerde geçmiyor?

6) Tevbesi kabul edilen 3 kişi

Savaşa münafıklar genelde katılmazdı dedik ama bazen insanlık hali zorunlu bir durumdan dolayı katılmayan bazı tek tük müslümanlar da oluyordu. Nitekim Allah bildirmedikçe kimin müslüman kimin münafık olduğu da belli değildi. Sonuçta peygamber kalplerin içini bilemez. Yine bir savaşta zaruri bazı durumlardan dolayı katılmayan üç samimi müslüman olmuştu. Bunun yanında katılmayan birçok münafık da vardı. Nitekim müslümanları bilerek savaşta yalnız bırakmak yani cihaddan kaçmak da büyük günahtır. Savaşa katılamadıkları için üzgün bir şekilde Allah’a dua eden bu üç kişinin tövbelerinin kabul edildiği ise Tevbe 118 ayetinde şu şekilde gecer;

Savaştan geri kalan üç kişinin de tövbelerini kabul etti. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar gelmiş, vicdanları da kendilerini sıktıkça sıkmış, böylece Allah’(ın azabın)dan yine O’na sığınmaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. Sonra (eski hâllerine) dönsünler diye, onların tövbelerini de kabul etti. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir. (Tevbe 118)

Ayetin indiği olay ile ilgili tefsir, rivâyet gibi kaynaklara baktığımızda bu üç kişinin Kâ‘b b. Mâlik, Hilâl b. Ümeyye ve Mürâre b. Rebî olduğunu biliyoruz. (6) Ama Kur’an’ın hiç bir yerinde bu sahabelerin isimleri geçmez. Peki Kur’an dışı vahiy yoksa peygamber yüzlerce münafık arasından tövbesi kabul edilen bu üç samimi mümini nasıl ayırt etti de onlara tevbelerinin kabul edildiğini haber verdi?

7) Allah’ın emrettiği yer

İslam dininde çoğunuzun bildiği gibi ters ilişki yani anal haram kılınmıştır ve eşler arasındaki ilişki üremenin olduğu yerden yapılmalı. Nitekim bu bilgi peygamberimizin hadisleri ile bize ulaşmıştır.(7) Şimdi bu olay ile ilgili bakara 222 ayetine bakalım;

Sana kadınların ay hâlini sorarlar. De ki: “O bir ezadır (rahatsızlıktır). Ay hâlinde kadınlardan uzak durun.Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah’ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.” (bakara 222)

Ayette dikkat ederseniz “Allah’ın size emrettiği yerden” diyerek cinsel ilişki ile ilgili bu emrin Allah’tan geldiği belirtilir. Ama Kur’an’ın hiçbir yerinde “eşlerinize üreme bölgesinden yaklaşın” şeklinde bir ayet yok ve biz bu bilgiyi hadislerden öğreniyoruz. Peki vahiy sadece Kur’an ise bu bilginin hadisler yerine ayetlerde olması lazım değil miydi? Tabi burada bazı hadis inkarcıları ayetin üremeden bahsetmediğini de iddia edebilir. Zira bunu iddia eden şahsın ayetteki “size emrettiği yer” kısmından neyin kastedildiğini de açıklaması lazım. Peki ayetin indiği olay ile ilgili rivayetlere bakmadan emredilen yerin neresi olduğunu nasıl öğreneceğiz?

8) Ayetlerin sıralanması

Bildiğiniz gibi şuan elimizde bulunan Kur’an surelerin iniş sırasına göre düzenlenmemiştir. Örneğin ilk inen vahiy alak suresinin ilk beş ayeti olmasına rağmen alak suresi şuan elimizdeki Kur’an’da 96. suredir. Veya örneğin maide suresi peygamberlikten çok sonraları Medine’de inmiş ve iniş sırasına göre 112. sure olmasına rağmen Kur’an’da 5. suredir. Bu kısım çok da önemli değil zira ister iniş sırasına ister günümüzdeki sıraya göre okuyun. Ama ayrıca bildiğiniz gibi her sure de metin şeklinde inmemiş daha sonraları peygamber tarafından 114 metin şeklinde düzenlenmiştir. Demek istediğim şu; örneğin bütün bakara suresi bir anda tek seferde inmedi. Veya bütün maide suresi bir seferde inmedi. Bazen bir surenin belli bir bölümü indikten sonra başka sureden vahiy gelmiştir. Nitekim surelerin sırası önemli olmasa da surelerin içindeki ayetlerin sıralanması bütünlük açısından veya konuya hakimiyet açısından önemli. Zira bazen bir ayeti anlamak için öncesine veya sonrasına bakmak hatta bazen on ayet sonrasına kadar okumak gerekebilir. “İhlas suresi Kur’an’ın yarısına denktir” veya “zilzal suresi Kur’an’ın dörtte birine denktir” şeklinde surelerin faziletlerinden bahseden hadislerden anladığımız kadarıyla Kur’an en azından sure sure sıralanmış peygamber döneminde. Demek istediğim şu; örneğin ilk inen beş ayetten daha sonra başka surenin vahyi inmiş olsa da peygamber “demek ki alak suresi beş ayetten ibarettir” dememiş. Ve daha sonraları alak suresine ait olan 14 sure ile birleştirerek toplamda alak suresinin 19 ayet olduğunu söylemiştir. Bu sadece alak suresi üzerinden verdiğimiz örneklerden biri. Şimdi şu ayete bakalım;

Şüphesiz onu(Kur’an’ı) toplamak ve okumak bize aittir (kıyame 17)

Gördüğünüz gibi ayette Kur’an’ın toplanması yani düzenlenmesi ve sıralaması Allah tarafından olduğu bildiriliyor. Böylece peygamberin hangi ayetin hangi surede olacağını belirlemesi Allah tarafından vahyedilmiştir diyebiliriz. Eğer Kur’an’ın günümüzdeki hali Allah tarafından bildirilmiş ise “bu ayet şu surede ve şu sırada yer alacak” şeklinde vahiyler gelmiş olması lazım. Örneğin “Onlar ateşten çıkmak isterler, fakat çıkamazlar. Onlara sürekli bir azap vardır” şeklindeki ayet için “bu ayet maide suresinin 37 numaralı ayeti olacak” şeklinde vahiy gelmiş olması lazım değil mi?

Oysa bu tür vahiylerin hiçbiri Kur’an’da yer almaz. Peki eğer Kur’an dışında vahiy yoksa bu tür vahiyler hangi ayette geçiyor? Peki siz neye göre Kur’an ayetlerinin bu sıralamasını kabul ediyorsunuz?

Nitekim hadis inkarcılarının çoğu Edip Yüksel’in “19” adındaki sistemine iman ediyor. Söz konusu sistem sözde Amerika’da peygamberliğini ilan eden Reşat Halife adında birine vahyedilmiş. Diyelim ki buna inandık. Ama asıl sorun şu ki; bu adamlar iddia ettikleri 19 matematiksel sistemini günümüzdeki Kur’an üzerinden çıkarmışlar. Peki elimizdeki ayetlerin sıralanışının Kur’an dışı vahiyle belirlendiğini kabul etmeden bu sıralamanın Allah tarafından bir mucize olduğunu neye göre iddia ediyorsunuz?

9)Abdestsiz namaz

Ey inananlar! Namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar kollarınızı yıkayın, başlarınızı meshedin ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın.(Mâide 6)

Kur’an’da abdestin alınış şeklinden bahseden tek ayet maide 6 ayetidir. Bu sure ise İslam kaynaklarından bildiğimiz gibi Medine döneminde inmiştir. Oysa namaz ise ilk vahiyden beri biliniyor ve kılınıyordu. Nitekim namaz Mekke döneminde farz kılınmıştır. Peki Kur’an dışında vahiy yok diyen arkadaşlara soralım; peygamber ve sahabe maide 6 ayeti inmeden önce abdestsiz mi namaz kılıyordu? Yok eğer en başından beri abdest alınıyorsa bu maide 6 ayetinin ilk inen ayetlerden olması gerekmiyor mu? Nitekim Üsâme b. Zeyd’in, babası Zeyd b. Hârise’ye dayanarak rivayet ettiği hadise göre abdest ve namaz, ilk gelen vahiyle birlikte Cebrail Aleyhisselâm tarafından Nebîmize öğretilmiştir.(8) Bu yüzden biz sünneti kabul edenler maide 6 ayetinden önce de peygamberin namaz kılarken abdest aldığına inanıyoruz. Peki siz neye göre peygamberin maide 6 ayetinden önce de abdest aldığına inanıyorsunuz?

10) Evlilik kimlerle yasak?

Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir (Nisa 23)

İlgili ayetlerde gördüğünüz gibi nikahın düşmediği yani evliliğin haram olduğu kişiler anlatılmış. Hadis inkarcıları ise Kur’an dışında haram olamayacağı görüşünde. Burda “o zaman nine veya dede ile evlenmek” haram değil mi diye sormayacağız zira anneler ve babalar kısmına nine ve dede de dahil olabilir. Ama dikkat ederseniz iki kız kardeş ile aynı anda evlilik haram kılınmış iken bir kız ve teyzesi ile veya kız ve halası ile aynı anda evlenilmeyeceği geçmiyor. Peki soru şu; bir erkek, teyze ve yeğen veya hala ve yeğen olan iki kadınla aynı anda evlenebilir mi? Yok eğer bu tür bir evlilik haram ise neye göre haram? Örneğin sünneti ve hadisleri kabul eden müslümanlar şu rivayetten bunun haram olduğunu bilirler;

Ebu Sa’îdi’l-Hudrî(ra) anlatıyor: “Resûlullah(sav)’ı işittim, şu iki nikahı yasaklamıştı: “Kişinin, kadınla kadının halasını veya kadınla kadının teyzesini bir nikâhta birleştirmesi.”(9)

Peki siz bunun olamayacağını neye göre söylüyorsunuz?

Kuran dışı vahiy olduğuna deliller getirdiğimiz yazımızın ilk bölümünü burada bitirelim. İkinci yazıda görüşmek üzere..

Kaynaklar

1) Taberî, XXVIII, 155-159; Elmalılı, VII, 5084-5116
2)Taberi tefsiri, hasr 5 ayet tefsir
3)Alaaddin Palevi, peygambersiz bir din syf: 21
4)taberi tefsiri, enfal 7 ayet tefsiri
5)Kur’an Yolu Tefsiri Cilt:5, syf: 72
6)ibn Kesir, Tevbe 118 tefsiri
7)Ebû Dâvûd, Nikâh, 45; Tirmizî, Radâ, 12; İbn Mâce, Nikâh, 29)
8) Ahmed b. Hanbel, 4/161
9)İbni Mace, Sünen, 1930

KURAN DIŞI VAHİY VAR MI – BÖLÜM 1

Yazı dolaşımı


KURAN DIŞI VAHİY VAR MI – BÖLÜM 1” için 1.244 yorum

 1. Simply desire to say your article is as astonishing. The clarity in your
  post is just spectacular and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with
  forthcoming post. Thanks a million and please keep
  up the rewarding work.

 2. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to
  your weblog? My blog site is in the exact same area of interest as yours and my visitors would certainly benefit
  from some of the information you present here. Please let me know
  if this ok with you. Regards!

  Also visit my web-site … Rhonda

 3. I comment when I especially enjoy a article on a site or I have something
  to add to the conversation. Usually it is a result of the fire displayed in the post I read.
  And on this article KURAN DIŞI VAHİY VAR MI – BÖLÜM 1 |
  islamicrophone. I was actually excited enough to post a thought 😉 I actually do have a few questions for you if you usually
  do not mind. Could it be simply me or does it give the impression like
  some of these responses come across as if they are written by brain dead visitors?
  😛 And, if you are posting on additional social sites, I would like
  to follow everything fresh you have to post. Could you list every
  one of all your shared pages like your Facebook page,
  twitter feed, or linkedin profile?

  Also visit my blog :: OracleLeaf CBD

 4. Right here is the perfect site for anybody who wishes to find out about this topic.
  You know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I personally
  would want to?HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic which has
  been discussed for ages. Great stuff, just excellent!

  Also visit my web blog – Ava

 5. Its such as you learn my thoughts! You appear to grasp
  so much approximately this, like you wrote the e-book in it or something.

  I believe that you just could do with a few p.c. to force the message house a little bit, however instead of that, this is magnificent
  blog. A fantastic read. I will certainly be back.

  My blog: Pure Remedy CBD Oil

 6. Hello! This is my first comment here so I just wanted to give
  a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading through
  your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that cover
  the same topics? Thanks a lot!

  Feel free to visit my web page … Hempizor CBD

 7. Excellent post. I used to be checking constantly this
  blog and I am impressed! Very useful info particularly the closing phase 🙂 I take care of such information a lot.
  I used to be seeking this particular info for a very long time.
  Thank you and good luck.

  My webpage: Glacier Air Cooler

 8. Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 25 foot drop, just so she can be a youtube
  sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

  Also visit my blog post – Hempizor CBD Gummies

 9. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!

  Other then that, amazing blog!

 10. Hello there, You’ve done an incredible job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends.
  I am confident they’ll be benefited from this web site.

 11. amazingly good research. I hope it will be easy to continue
  to function so that you can set insight associated
  with the readers with this website. Also visit my personal
  site to get all of the latest content or blogs or perhaps web log
  articles about togel online.

 12. Terrific work! That is the kind of info that are supposed to be shared around the web.
  Disgrace on Google for not positioning this publish higher!
  Come on over and seek advice from my site . Thank you =)

 13. Howdy! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine
  Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords
  but I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
  Thank you!

 14. My brother suggested I might like this website. He was totally
  right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for
  this information! Thanks!

 15. After looking into a handful of the blog posts on your web site, I seriously like your way of blogging.
  I bookmarked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future.
  Please visit my web site as well and let me know how
  you feel.

 16. Thanks for the good writeup. It if truth be told was a leisure account it.
  Look complex to far added agreeable from you!
  However, how can we be in contact?

 17. That is really fascinating, You’re a very professional blogger.
  I’ve joined your feed and sit up for looking for extra of your
  excellent post. Additionally, I’ve shared your web site in my social networks

 18. Just want to say your article is as astonishing.
  The clarity in your post is just great and i can assume you are an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post.
  Thanks a million and please keep up the rewarding work.

 19. Pretty great post. I simply stumbled upon your weblog and
  wished to say that I’ve truly enjoyed surfing around your weblog posts.

  After all I’ll be subscribing for your rss feed and I am hoping you write
  again very soon!

 20. Floraspring is a weight loss supplement from Revival Point, LLC.
  The supplement uses probiotics to boost energy and mood, control body
  fat mass, reduce waist circumference, and reduce calorie absorption, among other benefits.
  According to the official website, by taking one capsule of Floraspring daily,
  users can give your body 25 billion colony-forming units (CFUs) of probiotic bacteria.

  Each serving contains over a dozen strains of probiotics to support gut health and weight loss in various ways. http://www.signalshepherd.co.uk/4k-sdi-galvanic-video-isolator/

 21. Howdy great blog! Does running a blog such as this take a large amount of work?
  I hve no exppertise in computer programming but I had been hoping to start my own blog in thee neear
  future. Anyway, if you have any suggestions or tips for new blog owners
  please share. I understand this is off subject but I simply
  wanted to ask. Thanks!

 22. Have you ever thought about creating an e-book or guest authoring
  on other sites? I have a blog based upon on the
  same information you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would enjoy your work.
  If you’re even remotely interested, feel free to send me an email.

 23. Please let me know if you’re looking for a article
  author for your weblog. You have some really good posts and I
  feel I would be a good asset. If you ever want to take some of the load
  off, I’d absolutely love to write some content for your blog in exchange for
  a link back to mine. Please shoot me an e-mail if interested.
  Many thanks!

  Take a look at my blog post … change title of car

 24. Thanks for your hole hard wwork on this website. My mum takes pleasure in participating in research annd it’s really obvious why.
  Alll of us learn all relating to the dynamicc means you convey
  sensible information through this blog and recommend contribution from other
  ones on that area and our daughter has always bbeen becomiing educated so much.
  Have fun with the rest of thee new year. You’re the onee conducting a terrific job.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]I’m extremely
  impressed along with your writing talents and also with the structure for your weblog.
  Is this a paid subject or did you customize it yourself?

  Either way stay up the nice quality writing, it is
  rare to look a great blog like this one these days.

 25. I have been exploring for a bit for any high quality articles or blog posts
  on this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site.
  Reading this information So i am satisfied to convey that
  I have an incredibly excellent uncanny feeling I came
  upon just what I needed. I so much definitely will make certain to do not omit this site and provides it a glance regularly.

 26. Greate post. Keep posting such kind of information on your site.
  Im really impressed by your site.
  Hi there, You have performed a great job. I will
  certainly digg it and for my part suggest to my friends.
  I’m confident they will be benefited from this web site.

 27. It is perfect time to make a few plans for the future and it is
  time to be happy. I’ve learn this post and if I may I want to counsel you few attention-grabbing issues or suggestions.
  Maybe you could write subsequent articles referring to this article.
  I wish to learn even more issues about it!

 28. Great blog here! Also your web site loads up fast! What web host are
  you using? Can I get your affiliate link to your host?

  I wish my website loaded up as fast as yours lol

 29. Hi there, just became aware of your blog through Google,
  and found that it’s really informative. I?m gonna watch out for brussels.
  I?ll appreciate if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 30. Thank you, I have just been searching for info approximately this topic for a long time and yours is the greatest I have found out till now.

  But, what in regards to the bottom line? Are you positive in regards to the supply?

  Feel free to surf to my webpage; general parts

 31. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was curious what all is needed to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty
  penny? I’m not very internet savvy so I’m not 100% sure.
  Any recommendations or advice would be greatly appreciated.

  Cheers

 32. Hi! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using
  for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because
  I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform.

  I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.
  scoliosis surgery https://0401mm.tumblr.com/ scoliosis
  surgery

 33. I do not even know how I stopped up here, but I assumed this post was
  good. I do not know who you are but certainly you’re going to a well-known blogger
  for those who are not already. Cheers!

 34. My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.

  But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on various websites for about a
  year and am worried about switching to another platform.
  I have heard fantastic things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it?

  Any kind of help would be really appreciated!

 35. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it’s truly informative.
  I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate if you continue this in future.
  Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 36. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything
  new from right here. I did however expertise a few technical
  poinhts using this site, as I experienced to reload the sitte many times previous to
  I coould get it tto load properly. I had been wondering if your web hosting is OK?
  Not that I aam complaining, but slow loading instances times will often afcect your
  placement iin google and could damage you quality score if ads
  and marketimg with Adwords. Anyway I’m adding this RSS
  tto my email and can look out for much mokre of your respective interesting content.
  Make sure you update this again veey soon..

 37. Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.

  When I look at your website in Firefox, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you
  a quick heads up! Other then that, awesome blog!

 38. Hi there! I could have sworn I’ve visited this blog
  before but after browsing through many of the articles I
  realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly pleased I stumbled upon it and
  I’ll be book-marking it and checking back often!

 39. I really like your blog.. very nice colors & theme.
  Did you create this website yourself or did you
  hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking
  to create my own blog and would like to know where u got
  this from. cheers

 40. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this blog.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s hard to get that “perfect balance” between usability
  and visual appeal. I must say you have done a superb
  job with this. In addition, the blog loads very quick
  for me on Firefox. Exceptional Blog!

 41. What’s up, of course this article is actually pleasant and I have learned lot of things from it on the topic of blogging.

  thanks.

 42. Rush Street have gone reside with the Bet Rivers brand in Indiana and are in the method
  of looking at rebranding Sugarhouse PA to BetRivers.

 43. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
  Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

 44. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish
  just about gossips and web and this is really annoying.
  A good site with interesting content, this is what I need.
  Thank you for keeping this web-site, I’ll be visiting it.

  Do you do newsletters? Cant find it.

 45. Hi, I do believe this is an excellent web site.
  I stumbledupon it 😉 I may come back once again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the greatest way to change, may you be
  rich and continue to help others.

 46. My coder is trying to persuade me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of
  the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a
  variety of websites for about a year and am worried about switching to another
  platform. I have heard very good things about blogengine.net.
  Is there a way I can transfer all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be greatly appreciated!

 47. Heya terrific blog! Does running a blog like this require a great deal of work?
  I’ve absolutely no expertise in programming however I was hoping to start my own blog in the near future.
  Anyway, if you have any recommendations or techniques
  for new blog owners please share. I know this is off topic nevertheless I simply wanted to ask.
  Kudos!

 48. Can I just say what a comfort to find someone that really understands what they’re discussing over the internet.
  You definitely know how to bring a problem to light and make it important.
  More and more people ought to look at this and understand this side of your story.

  I was surprised you’re not more popular because you surely have the gift.

  my web page – u pull it monroe la

 49. Excellent blog you’ve got here.. It’s difficult to find high-quality writing like yours these days.
  I really appreciate people like you! Take care!!

 50. I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly.
  I’m quite certain I will learn plenty of new stuff right
  here! Best of luck for the next!

 51. When I initially commented I appear to have clicked on the -Notify me when new
  comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added
  I recieve 4 emails with the exact same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service?
  Appreciate it!

  My blog post … 안전 스포츠토토

 52. I do not know if it’s just me or if everybody else experiencing problems with
  your site. It appears as if some of the written text within your posts are running off the screen. Can somebody else please comment and let me know if this is happening to them too?
  This may be a issue with my web browser because I’ve had
  this happen before. Kudos

 53. I have been surfing on-line greater than three hours lately, yet I
  never found any attention-grabbing article like yours.
  It’s beautiful price sufficient for me. Personally, if all web owners and bloggers made just right
  content material as you did, the net will likely be a lot more
  helpful than ever before.

 54. Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
  I will be sure to bookmark it and come back to read more
  of your useful info. Thanks for the post. I’ll certainly comeback.

  Feel free to visit my blog post; cincy gas prices

 55. Hello there! This is my first visit to your blog!
  We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

  Your blog provided us beneficial information to work on.
  You have done a extraordinary job!

 56. We absolutely love your blog and find almost all of your post’s to
  be just what I’m looking for. can you offer guest writers to write content for yourself?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating
  on a number of the subjects you write concerning here.
  Again, awesome web site!

 57. Hey would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m going to start my own blog soon but I’m having a hard
  time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m
  looking for something unique. P.S Sorry for being off-topic but I had to
  ask!

 58. My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might as
  well check things out. I like what I see so now
  i’m following you. Look forward to looking over your web page repeatedly.

 59. Hola! I’ve been following your web site for some time now and finally got
  the bravery to go ahead and give you a shout out from Humble Tx!
  Just wanted to say keep up the great work!

 60. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?

  Anyway keep up the nice quality writing, it is rare to see a nice
  blog like this one nowadays.

 61. I’m curious to find out what blog system you have been working
  with? I’m having some minor security issues with my latest
  blog and I would like to find something more risk-free. Do you have any suggestions?

 62. Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.
  It’s always interesting to read through articles from other authors and use a
  little something from their web sites.

 63. Thank you for the auspicious writeup. It if truth be
  told used to be a entertainment account it. Look complex to more
  added agreeable from you! By the way, how could we
  keep up a correspondence?

 64. Having read this I believed it was really enlightening. I
  appreciate you spending some time and energy tto put thios
  information together. I once agai find myself spending way too
  muchh time bith reading and commenting. But so what, it was still
  worthwhile!

  Feel free to visut myy webpage Fatih elektrikçi

 65. I’ve read several good stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.

  I surprise how a lot effort you set to make this kind of excellent informative site.

 66. Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to take a look.
  I’m definitely enjoying the information. I’m book-marking and will be tweeting
  this to my followers! Wonderful blog and brilliant design and style.

 67. Little P.Eng. for Engineering Services provide premium structural engineering / piping
  engineering & full-service pipe design and pipeline / pipe stress analysis services, from initial concept
  through final construction. Our skilled professional engineers serve all types of industries across Canada, USA & globally with competitive prices and accurate time schedule.

 68. I’m not sure exactly why but this blog is loading incredibly slow for me.

  Is anyone else having this issue or is it a problem on my end?
  I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 69. I think the admin of this web site is truly
  working hard in favor of his web site, for the reason that here every information is quality based
  information.

 70. I blog frequently and I really thank you for your information.
  This article has truly peaked my interest. I will book mark your website and keep
  checking for new details about once per week.
  I subscribed to your Feed too.

 71. I am really loving the theme/design of your weblog.
  Do you ever run into any web browser compatibility problems?

  A handful of my blog visitors have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox.
  Do you have any advice to help fix this issue?

 72. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is
  added I get four e-mails with the same comment. Is there any way
  you can remove people from that service? Bless you!

 73. off course likee your web site however you have to check the spelling on quite
  a few of your posts. A number of them are riufe with spelling problems and I
  find it very troublesome to tell the reality then again I will definitely come again again.

  Feel free to surf to my webpage; voyeurhouse}

 74. Asking questions are truly nice thing if you are not understanding anything completely, but this paragraph provides good understanding yet.

 75. In June 2020, the film was reported to have the working title Encanto,
  and was confirmed to be the project Miranda and Howard have been working on since 2016, with
  Miranda writing songs for the film. The King’s Man movie

 76. ากคุณกำลังมีเกิดคำถามว่า เว็บพนันออนไลน์ เว็บไหนดีที่สุด และกำลังมองหาเว็บพนันดีๆ เล่นสักเว็บ

  Ufa2022official.COM คือคำตอบ เราเป็นเว็บที่มีบริการเดิมพันออนไลน์ครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นแทงบอลออนไลน์ คาสิโนออนไลน์ ราคาดีที่สุด

  เราคือ UFABET เว็บตรงจากบริษัทแม่ ไม่ผ่านเอเย่นต์ หมดปัญหาเรื่องการโกง มั่นใจกว่าด้วยการบริการที่รวดเร็ว มั่นคงทางการเงิน ฝาก-ถอน ภายใน 1 นาที
  ด้วยระบบอัติโนมัติ
  จึงทำให้ Ufa2022 เป็นอันดับ 1 ในด้านผู้ให้บริการเว็บพนันออนไลน์ ณ เวลานี้ ด้วยทีมงานมากประสบการณ์ให้บริการมาอย่างยาวนานเป็นเวลากว่า 10 ปี

  โดยทีมงานจากบริษัทแม่ ufabet (ยูฟ่าเบท) โดยตรง ที่เว็บ Ufa2022 มีบริการเดิมพันให้เล่นได้หลากหลาย ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเดิมพันกีฬา หรือเกมคาสิโนออนไลน์ ก็มีให้เลือกเล่นได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น แทงบอล
  แทงมวย แทงบาส หรือจะเป็นเกมคาสิโนหลักๆ เช่น บาคาร่า สล็อต รูเล็ท เกมยิงปลา ยอดนิยม สมัครสมาชิกฟรี ท่านสามารถเลือกเดิมพันได้ทุกอย่างที่เรามีให้บริการ ตลอด 24 ชม.

 77. We are a bunch of volunteers and starting a new scheme in our
  community. Your web site offered us with valuable info to work on.
  You have done an impressive activity and our whole community
  will probably be grateful to you.

 78. you are in point of fact a excellent webmaster. The web site loading pace is amazing.
  It seems that you are doing any unique trick.

  In addition, The contents are masterpiece. you have done
  a wonderful job on this subject!

 79. I love your blog.. very nice colors & theme.
  Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to know where u got this from.
  thank you

 80. Right now it sounds like Drupal is the top blogging platform available right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using
  on your blog?

 81. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you
  wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is excellent blog.

  An excellent read. I’ll certainly be back.

 82. Hello I am so delighted I found your blog, I really found
  you by error, while I was searching on Yahoo for something else,
  Anyhow I am here now and would just like to say many thanks for a
  incredible post and a all round thrilling blog (I also love
  the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I
  will be back to read a lot more, Please do keep up the great work.

 83. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff prior to and you’re just too excellent.
  I really like what you’ve bought right here, certainly like what you are saying and the
  best way through which you are saying it. You are making it
  entertaining and you still take care of to stay it sensible.
  I cant wait to read much more from you. That is actually a terrific web site.

  Also visit my homepage – makemestfu 토토사이트

 84. I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any web browser compatibility problems? A small number of my blog audience have complained about my blog not operating correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any advice to help fix this problem?

 85. I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both
  equally educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the
  head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about.
  Now i’m very happy I stumbled across this in my hunt for something
  relating to this.

 86. I used to be suggested this blog by my cousin. I’m no longer positive whether or not this submit is written by means of him as nobody else know such special about my difficulty. You are incredible! Thanks!

 87. Hello would you mind stating which blog platform
  you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future
  but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.
  The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for
  something completely unique. P.S My
  apologies for being off-topic but I had to ask!

  Also visit my web-site … kredyty

 88. I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, yet I by no means discovered any interesting article like yours. It is beautiful worth enough for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you did, the internet might be much more helpful than ever before.

 89. Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to “return the favor”.I’m trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 90. Thank you for this article. I will also like to express that it can become hard while you are in school and simply starting out to create a long credit ranking. There are many scholars who are only trying to survive and have long or good credit history is often a difficult matter to have.

 91. One other issue issue is that video games are generally serious in nature with the key focus on finding out rather than enjoyment. Although, there’s an entertainment aspect to keep your kids engaged, each game is usually designed to work towards a specific skill set or programs, such as numbers or technology. Thanks for your article.

 92. Superb site you have here but I was wondering if you knew of any community forums
  that cover the same topics talked about in this article?

  I’d really love to be a part of online community where I can get opinions from
  other experienced individuals that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.
  Bless you!

 93. I just couldn’t leave your site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual info a person provide in your guests? Is going to be again often in order to investigate cross-check new posts.

 94. You can definitely see your enthusiasm within the work you write. The arena hopes for more passionate writers like you who are not afraid to mention how they believe. Always follow your heart. “Experience is a good school, but the fees are high.” by Heinrich Heine.

 95. Hello, i believe that i noticed you visited my site thus i came to “return the prefer”.I’m attempting to find things to improve my web site!I guess its good enough to make use of a few of your concepts!!

 96. Good day very nice blog!! Man .. Beautiful .. Amazing .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am satisfied to find a lot of useful information here in the submit, we’d like work out extra strategies in this regard, thank you for sharing.

 97. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but,
  I’d like to send you an email. I’ve got some creative ideas for
  your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to
  seeing it develop over time.

 98. Hі, i read ʏour blog frоm timе tо timе ɑnd i
  own a similar one and i ѡаs just curious if you
  gеt a ⅼot of spam comments? Ιf so howw dо you prevent it, any plugin օr anythіng yoս
  cann recommend? I get sߋ muϲh lateⅼy it’s driving me
  insane ѕo any aasistance is vеry mucһ appreciated.

  Feel free tߋ surf tօ mmy site: スロットマネー

 99. I wish to get across my love for your kindness supporting women who require assistance with this particular issue. Your real commitment to passing the solution all through appears to be pretty powerful and has continuously made professionals just like me to realize their dreams. This helpful publication indicates a whole lot a person like me and somewhat more to my peers. Best wishes; from everyone of us.

 100. Hi therе, I ⅾо beⅼieve үouг site may Ƅe hɑving internet browser compatibility рroblems.
  When I loo at уour blog in Safari, it lοoks fine however, if oрening іn I.E., it has ѕome overlapping issues.
  I juѕt wɑnted to gіѵe ʏoᥙ а quick heads uρ! Otheг than thɑt,
  wonderful website!

  Mу web-site :: discuss

 101. excellent publish, very informative. I wonder why
  the other experts of this sector don’t understand
  this. You must proceed your writing. I’m confident, you
  have a great readers’ base already!

 102. What i do not understood is in reality how you are now not really much more well-favored than you might be right now. You are so intelligent. You recognize thus considerably with regards to this matter, made me personally imagine it from a lot of varied angles. Its like men and women don’t seem to be fascinated until it’s one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. At all times maintain it up!

 103. Thanks for the tips shared using your blog. Another thing I would like to say is that losing weight is not information about going on a celebrity diet and trying to shed as much weight that you can in a few days. The most effective way to lose weight is by acquiring it gradually and obeying some basic recommendations which can provide help to make the most from the attempt to lose weight. You may recognize and already be following some of these tips, although reinforcing understanding never hurts.

 104. Hello, I think your blog might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Ie, it looks fine but when opening in Internet Explorer,
  it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up!
  Other then that, excellent blog!

 105. My brother suggested I might like this web site. He used to be entirely right. This post truly made my day. You can not imagine simply how so much time I had spent for this info! Thank you!

 106. Hiya very cool site!! Man .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds also…I’m happy to find numerous useful information right here within the put up, we’d like work out more strategies on this regard, thank you for sharing.

 107. Hеllo vеry cool blog!! Guy .. Excellent ..
  Wonderful .. І will bookmark youг website and taқe tһe feeds
  als᧐? I’m glad to find a lot ߋf helpful infoгmation riight һere іn the
  put up, we want work oսt more techniques in thіs regard,
  thаnk yoou for sharing. . . . . .

  Feel free tо visit my blog post; https://pastelink.ne

 108. Αn impressive share! I’ve jᥙst forwarded this onto a coworfker who һaѕ been doing ɑ littlе reseach on thiѕ.Αnd he ɑctually bought me dinner becaquse Ӏ stumbled
  ᥙpon it for him… lol. So ⅼet me reword this…. Thank YOU
  foг the meal!! But yeah, tһanx foг spending time
  to discuss this matter һere on үour website.

  my web-site: http://sc.devb.gov.h

 109. Ꭺn outstanding share! I haᴠe just forwarded tһus onto a friend whoo һaѕ been doing ɑ little research ⲟn this.
  And he in fact ᧐rdered mе breakfast simply Ьecause
  I discovered it f᧐r һіm… lol. Տo ɑllow me to rewor this….
  Thank YOU foor the meal!! Вut yeah, thanx for spending tіmе to talkk ɑbout this topic
  here onn yyour site.

  my blog post :: https://dokuwiki.str

 110. When someone writes an piece of writing he/she retains the
  image of a user in his/her mind that how a user can know
  it. Thus that’s why this piece of writing is great. Thanks!

 111. Good blog! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I might be notified when a new post has been made. I have subscribed to your feed which must do the trick! Have a nice day!

 112. Ӏ think everythіng saіd mаdе a llot of sense.
  Ꮋowever, think on this, ѡhat if yoս werе to ⅽreate a awesome headline?
  I mean, Ӏ don’t wiѕh to teell yyou how tо run уour blog,
  bᥙt what if you added ɑ headline tһɑt makes peoplle desirte
  m᧐rе? I mean KURAN ƊIŞI VAHİY VAR MI
  – ВÖLÜM 1 | islamicrophuone іs kinda boring. You
  ѕhould peek at Yahoo’s fгont pagе aand ssee how
  theү create article headlines t᧐ get viewers interested.
  You might trу adding a video ᧐r a picture ߋr ttwo to grab
  readers іnterested аbout eѵerything’ve
  got to say. In my opinion, it migһt Ƅring yoᥙr posts а lіttle bit more intеresting.

  Feel free tο surf to my web-site ເງິນສະລັອດຕິງ

 113. Nice read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he actually bought me lunch because I found it for him smile Therefore let me rephrase that: Thanks for lunch!

 114. Hey! Quick question that’s entirely off topic.

  Do you know how to make your site mobile friendly?
  My website looks weird when viewing from my iphone 4.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able to fix this issue.
  If you have any suggestions, please share. Thanks!

 115. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people consider worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 116. You are my aspiration, I possess few blogs and sometimes run out from post :). “No opera plot can be sensible, for people do not sing when they are feeling sensible.” by W. H. Auden.

 117. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 118. I love your blog.. very nice colors & theme.

  Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you?
  Plz reply as I’m looking to create my own blog
  and would like to know where u got this from. many thanks

 119. Hi, Neat post. There is a problem with your site in internet explorer, could test this… IE still is the marketplace chief and a large element of folks will leave out your wonderful writing because of this problem.

 120. I’ve been surfing on-line more than three hours as of late, yet I by no means discovered any fascinating article like yours. It’s beautiful value sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made excellent content as you did, the net will be much more helpful than ever before.

 121. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good success. If you know of any please share. Thank you!

 122. hey there and thank you on your information – I’ve definitely picked up anything new from proper here. I did then again experience several technical issues the use of this website, as I skilled to reload the site many occasions previous to I may just get it to load properly. I had been thinking about in case your web host is OK? Now not that I am complaining, however slow loading cases occasions will sometimes affect your placement in google and can injury your high quality score if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I am including this RSS to my email and can glance out for a lot more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon..

 123. A formidable share, I just given this onto a colleague who was doing a bit of analysis on this. And he actually bought me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If attainable, as you develop into experience, would you thoughts updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Large thumb up for this weblog submit!

 124. My brother recommended I might like this blog.
  He was entirely right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much
  time I had spent for this info! Thanks!

 125. It’s actually a nice and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 126. Wonderful blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 127. Thanks for one’s marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you could be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back someday. I want to encourage that you continue your great writing, have a nice day!

 128. I as well as my pals have been checking the good guidelines found on the website while the sudden got a horrible feeling I had not thanked the site owner for those secrets. Those women appeared to be for that reason excited to read them and have now pretty much been taking pleasure in those things. I appreciate you for truly being indeed kind and also for pick out such important areas most people are really eager to be informed on. Our own honest apologies for not saying thanks to sooner.

 129. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Fantastic work!

 130. I’ve observed that in the world the present moment, video games would be the latest craze with children of all ages. Many times it may be extremely hard to drag your kids away from the activities. If you want the best of both worlds, there are lots of educational video games for kids. Interesting post.

 131. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical points using this site, as I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS to my email and could look out for much more of your respective interesting content. Ensure that you update this again very soon..

 132. Youu actually make it seem ѕo easy along with your
  presentation һowever І to fіnd this matter to be really something tһat
  I thіnk I ᴡould Ƅy no means understand. It seems too complex and vеry huge fߋr me.

  Ӏ’m takіng a look forward on ʏ᧐ur subsequent рut up, I
  will attempt to get tthe grasp of іt!

  Also visit myy homepɑge इस जानकारी का पालन करें

 133. I’m extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it is rare to see a great blog like this one nowadays..

 134. There are certainly quite a lot of details like that to take into consideration. That could be a nice level to convey up. I supply the thoughts above as common inspiration but clearly there are questions just like the one you convey up the place an important factor might be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged round things like that, however I am certain that your job is clearly identified as a fair game. Both girls and boys really feel the impression of just a moment’s pleasure, for the remainder of their lives.

 135. I will right away seize your rss as I can’t to find your email subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly let me recognise in order that I may just subscribe. Thanks.

 136. I just couldn’t depart your web site prior to suggesting that I really enjoyed the standard information a person provide for your visitors? Is gonna be back often in order to check up on new posts

 137. I just couldn’t leave your web site before suggesting that I actually loved the usual info a person provide for your guests? Is going to be back incessantly in order to check up on new posts

 138. I want to show my appreciation for your kindness in support of those people who need assistance with in this question. Your special commitment to passing the message all through came to be really interesting and has continuously allowed individuals much like me to realize their ambitions. Your personal important suggestions indicates a great deal a person like me and especially to my colleagues. Thanks a ton; from each one of us.

 139. I have acquired some new issues from your web site about pcs. Another thing I have always assumed is that computer systems have become a specific thing that each household must have for most reasons. They supply you with convenient ways to organize households, pay bills, shop, study, focus on music and even watch television shows. An innovative approach to complete every one of these tasks is with a notebook. These desktops are mobile, small, strong and lightweight.

 140. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

 141. Hi, Neat post. There’s a problem with your website in internet explorer, would check this… IE still is the market leader and a large portion of people will miss your magnificent writing because of this problem.

 142. We stumbled over here by a different web page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to finding out about your web page for a second time.

 143. Thanks a bunch for sharing this with all of us you really know what you are talking about! Bookmarked. Please also visit my web site =). We could have a link exchange contract between us!