Kur’an, akraba evliliğini özellikle teşvik etmediği hâlde bazı ateist sayfalarda “Kur’an akraba evliliğini neden teşvik ediyor? Demek ki Muhammed genetik hastalıkları bilmiyor” gibi asılsız yorumlar yapılıyor. Oysa akraba evlilikleri Kur’an’da ne bir emir ne de tavsiyedir, İslâmın insana sunduğu geniş özgürlüklerden biridir sadece.

Ayrıca peygamber bir doktor veya bilim insanı olmadığı için olaya bu açıdan bakmak zorunda değil. O, sadece kendine indirilene uyar. Allah’ın yasaklamadığı şeyler serbesttir (5:101). İslam ise 1.derece akraba(anne, baba ve çocuklar), 2.derece akraba(dede, nine, torun, kardeş) ve 3.derece akraba(dayı, amca, teyze, hala, yeğen) ile evlenmeyi haram/yasak kılmıştır. İlgili ayet şu şekilde;

Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir (Nisa 23)

akrabalık dereceleri

Bunlar dışında kalanlar “helal” kategorisindedir, nitekim peygamber, halasının kızı Zeynep binti Cahş ile evlenirken, kızı Hz.Fatma’yı da amcasının oğlu Hz Ali ile evlendirmiştir. Ateist/deist kesimin akraba evliliği diyerek burda itiraz ettiği kısım ise “kuzen evliliği”

Akraba evlilikleri, aralarında kan bağı olan kişiler arasındaki evliliklerdir. Yakınlık derecesine göre en sakıncalısı, 1. derece kuzen evliliği dediğimiz; teyze, dayı, amca ve hala çocukları arasında yapılan evliliklerdir. Kardeş torunları arasındaki evlilikler ise 2. derece kuzen evlilikleri olup kalıtsal hastalık açısından daha az risklidirler. Daha uzak akrabaların evliliği ise daha da az risk taşımaktadır.

Peki kuzen evliliği iddia edildiği gibi büyük bir risk taşıyor mu?

Rutgers Üniversitesi’nde antropoloji uzmanı Profesör Robin Fox’un çalışmasına göre; insanlık tarihinin başından bu yana gerçekleşmiş tüm evliliklerin %80’i, ikinci derece kuzen yada daha yakın akrabalar arasında yapılmıştır. (1) Buna göre, hepimizin aile tarihinde akraba evliliği olduğunu söyleyebiliriz.

Bugün ise dünya toplumunun en az %20’si tarafından tercih edilmektedir. Doğan çocukların en az %8,4’ü akraba evliliklerinden doğmaktadır. (2) Japonya’da yapılan çalışmalarda, akraba evlilikleri oranı %6 dolayındadır; hatta adalarda izolasyon nedeniyle %29’a yükselebilmektedir. (3) Arap ülkeleri, Güney Hindistan, Mısır ve Türkiye gibi ülkelerde ise bu oran daha da yüksektir.

Türkiye’de evli çiftlerin yaklaşık olarak üçte birinin birbirleriyle akraba oldukları görülmüştür (%29.2). Akraba olan eşlerin %80’i kardeş çocuklarıdır. İkinci kuşak kuzenler arası yani kardeş torunlarının evlenme oranı %5’dir. Bunların dışında kalan akraba evliliklerinin, diğer uzak akrabalar arasında yarı yarıya dağıldıkları görülmektedir. (4)

Eğer ki genel olarak halk arasında bilindiği ve bazı ateistlerce iddia edildiği gibi; akraba evliliğinden doğan her çocuk sakat olsa, adı geçen ülkelerin hepsinin “sakat çocuklar ülkesi” olması gerekirdi. Oysa akraba evliliğinden doğan her çocuk hasta olmadığı gibi, hasta çocukların hepsi de akraba evliliğinden doğmuş değildir.

Yapılan araştırmalarda gösterilmiştir ki akraba olmayan bireylerin yaptığı evliliklerde genetik bir hastalık ortaya çıkma olasılığı %2-3 arasıdır. Akraba evliliklerinde ise bu olasılık %4-6 arasındadır. Ölü doğum sıklığını normal toplumda %1.4 iken, akraba evliliklerinde %2.14’dir. Diğer taraftan düşük riski normal toplumda %5.21 iken, akraba evliliklerinde %10.55’dir. Yeni doğan kayıpları açısından bakıldığında ise %50lik bir artış söz konusudur. Normal toplumda bu oran %10.76, akraba evliliklerinde %16.29’dir. (5)

Akraba evliliğinde az miktardaki risk artışına karşın bazı yararlar da var. Genetik terim olarak “Inbreeding” terimi akraba birleşmesi demektir. Inbreeding sayesinde belirli bir insan topluluğu genetik havuzunu başkalaşmaktan koruyarak ırklar oluşturmaktadır. Bu da insanlar ve diğer canlılar arasında türün devamı için çok önemli olan genetik çeşitliliği sağlıyor. Eğer kapalı toplumlar olmasa gen havuzları kaynaşacak ve zaman içinde tektipleşecekti. Bir türün genetik çeşitliliğini kaybedip tektipleşmesi ise tür için çok ciddi bir tehdittir.

“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık..” (Hucurât 13)

Akraba evliliğinin bir diğer faydası ise toplumdan zararlı genlerin uzaklaştırılmasını sağlamasıdır. Ömrünün son 40 yılını akraba evliliklerindeki genetik değişimleri araştırmaya adamış olan Dr. Alan H. Bittles 2012 yılında Cambridge Üniversitesi yayınlarında bu konuda bir kitap yayınladı. Kitabında, akraba evliliğinin kısa vadede genetik hastalık riskini bir miktar artırmasına rağmen insanlık için yararlı olduğunu çünkü zararlı mutasyonları insanlıktan temizlediğini söylüyor. Araştırmacıya göre eğer akraba evliliğini yasaklarsanız zararlı mutasyonlar toplum içinde gizli halde sürekli artacak ve uzun bir zaman sonra önlenemez boyutta kendini gösterecek. (6)

Meseleyi toplumsal açıdan ele alalım. Akraba evliliklerinin dünya genelinde yaygın oluşundan bahsetmiştik, şimdi de ne kadar eskiye dayandığından bahsedelim: Bir antik DNA çalışmasında İranlı ilk çiftçilerden birinin genomu dizilenmiştir. Zagros Dağları’nda bir mağarada bulunan bireyin, 9 bin yıl önce yaşamış olduğu tahmin edilmektedir. Antik çiftçinin genomundaki bazı bölgelerin aşırı homojenliği, akraba evliliği geleneğinin o dönemde mevcut olduğuna işaret etmektedir. (7)

Akraba evliliği geleneğinin en az 9 bin yıl öncesine dayandığı, yeryüzünde şu ana kadar yaşamış insanların %80’inin akraba evliliği yaptığı ve bugün her beş çiftten en az birinin bu evlilikleri tercih ettiği bir dünyada, eğer bu dinen yasak olsaydı; İslam’la yeni tanışan ve kültürlerinde akraba evliliğinin yeri olan kişiler, kültürleri ve dinleri arasında bir tercih yapmak zorunda kalacaktı ama bu serbestlik sayesinde hem kültürlerini devam ettirip hem de islamı kolayca yaşayabilirler ve böylece islam daha büyük kitlere de ulaşabilir.

Din ne evliliği ne de evliliği sürdürmeyi emreder. Yani bir müslüman evlenmemeyi tercih edebilir veya evlenmişse de boşanabilir ve bu yüzden dine aykırı bir şey yapmış olmaz. Ama bununla beraber dinimizin evliliğe önem verdiğini de belirtelim zira zina gibi önemli bir günahtan insanı men eder. Kuzen evliliklerinin serbestliğiyle aslında evlilik yapmak daha da kolaylaştırılmıştır. Böylece evlenemeyecek kişiler de evlilik yapabilir ve sonuç yine toplum yararına olur.

Öte yandan islamı kabul etmiş ve dinini yaşamaya çalışan birisi, bir akrabasını beğenirse onunla evlilik hayali kurabilir ama din bunu yasaklamış olsaydı duygularını gizlemeye ve yok saymaya çalışacaktı. Bu durum belki de beraberinde depresyon ve travmaları da getirebilirdi. Akraba evliliği sonucu doğacak çocuklarda artmış genetik hastalık riski varsa, evlenemeyen kişilerde de ruhsal hastalıkların riski artabilmektedir.

“..Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara 216)

Bu meseleyi “ileri yaşta gebelikler” gibi benzer bir örnekle kıyaslayarak anlamaya çalışalım. Tıp dünyası, ileri yaş gebeliği sınıflaması yaparken 35 yaşı referans almaktadır. Bunun nedeni 35 yaşından sonra daha yüksek oranda görülen kromozom anormallikleridir.

Down sendromu, her 750-1000 canlı doğumun birinde görülür. 20 yaşında bir annenin Down Sendrom’lu çocuk doğurma ihtimali 1/1441 iken, bu risk 30 yaşında 1/959’a, 40 yaşında 1/84’e ve 50 yaşında ise 1/44’e çıkar. (8) Down sendromu; herhangi bir kalıtsal bozukluk oluşma ihtimalinin yaklaşık yarısını oluşturduğundan, bebekte herhangi bir kalıtsal bozukluk oluşma ihtimalini hesaplamak için bu olasılıkları iki ile çarpmak gerekir.

Otizm Spektrum Bozukluğu’nun etiyolojisi hala tam olarak anlaşılmamış olsa da, ebeveyn yaşına ilişkin çalışmalar, OSB riskine aracılık eden genetik ve çevresel mekanizmalara ipuçları sağlamaktadır. Epidemiyolojik, genetik ve hayvan çalışmalarından elde edilen kanıtlar, hem baba hem de anne için yaşının ilerlemesinin, yavrularda OSB riskini artırdığı hipotezini desteklemektedir. (9)

2009-2013 yılları arasında 421.201 hamilede yapılan bir çalışmaya göre düşük yapma riski 25-29 yaş arası kadınlarda %10 iken 30 yaşından sonra hızla artarak 45 yaş ve üstü kadınlarda %53’e ulaşıyordu. (10) Yaşla birlikte düşük olasılığındaki bu artış kısmen embriyolarda daha fazla kromozom bozuklukları oluşmasından kaynaklanıyor. İleri yaştaki anne adaylarında özellikle ilk 2.5 ayda düşük riski daha yüksek. 

İleri yaş gebeliklerinde doğum esnasında da bazı sıkıntılar yaşanabilir. Öncelikle, erken doğum daha sık izlenir. Bu bebekler, ciddi olabilecek kısa ve uzun dönem sağlık problemleriyle karşı karşıyadır. Yine ölü doğum ihtimali de yaşla beraber atış gösterir. (11) Bazı çalışmalar, ileri yaş hamilelerin düşük ağırlıklı (2,5 kg altı) bebek doğurma risklerinin de daha fazla olduğunu bildiriyor. (12) Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi Perinatoloji bölümündeki birkaç doktorun yayınladıkları çalışmada ise 40 yaş üzerindeki hamilelerde, anne karnında büyüme geriliğinin 3 kat daha fazla görüldüğü saptandı.

Bebekte oluşabilecek bu sorunlara ilaveten; annede yüksek tansiyon, hamilelik diyabeti, erken doğum gibi annenin yaşayabileceği sağlık sorunları da var. Ayrıca gebelikte ağrıya ya da kanamalara neden olabilen rahim içi iyi huylu tümörlere bu kadınlarda daha sık rastlanır. Gebelik esnasında yaşam kalitesini düşüren hemoroid, idrar tutamama, bacak varisleri, bel ve kas ağrıları da daha kolay ortaya çıkabilmektedir. (13)

Akraba evliliği ve ileri yaş gebelikleri dışında kalan riskli durumlardan bazıları: kan uyuşmazlığı, anne yaşının 17’den küçük olması, yüksek baba yaşı, beşten fazla doğum yapmış olmak, annenin sistemik hastalığının olması, çoğul gebelikler, Uteroplasental Nedenler (Plasentanın primer yetmezlikleri (genetik, edinsel) ve uterusun yapısı ile ilgili bozukluklar), Gebelikte ortaya çıkan diabetes mellitus (yenidoğanlarda kan şekerinin hızla düşmesi nedeniyle beyinde kalıcı özürler görülebilir), Gebelikte ateşli, döküntülü hastalık geçirilmesi, Doktor önerisi dışında ilaç kullanımı, Annenin kötü ve yetersiz beslenmesi, Annenin sigara, alkol kullanması, Röntgen ışınıyla karşılaşma vs.

Bu risk grubundaki anne ve baba adaylarının çocuk sahibi olmaları kanunen yasaklanamaz öyle değil mi? Öyleyse dinen yasak olmaması ile ilgili bir eleştiri de getirilemez. Akraba evliliği meselesi de buna benziyor. Risk her zaman olduğu gibi, riski arttıran faktörler de olabilir. Ama bugün feministler “İstediğim yaşta istediğim kadar doğururum” derken ses edemeyenlerin akraba evliliğine karşı çıkmaları anlamsızdır.

Kuzen evlilikleri Çin, Tayvan, Kuzey Kore, Güney Kore ve Filipinlerde yasal değil. Takicistan’da ise henüz 2016’dan beri yasak. Amerika’da her eyalette farklı kurallar var. Bazı eyaletlerde kuzenler evlenemez ama Maine eyaleti doğacak çocuklarda bir sıkıntı olmayacağına dair genetik haritayı getirenlere izin veriyor. Nikah kıymayan eyatler ise diğer eyaletlerde kıyılmış nikahları resmen tanıyor. Çin Cumhuriyeti’nde 1981 tarihli Evlilik Kanunu ile kuzen evlilikleri yasaklanmış ama Çin’in 1979-2016 yılları arasında “tek çocuk politikası” uyguladığını, 2016’dan beri ise “iki çocuk politikası” na geçtiğini göz önünde bulundurmak lazım. Birçok ülke ise akraba evliliğini yasaklamak yerine genetik danışmanlık hizmeti veriyor.

Bazı ülkelerde ise İslamın koyduğu sınırların dışına çıkılmıştır. Örneğin İsviçre’de yapılan kanun değişikliği ile (14), kan hısımlığında evlenme yasağını altsoy ve üstsoy hısımlığı ile kardeşler sınırlamıştır. Buna göre; amca, hala, dayı ve teyze ile yeğen arasındaki evlenme artık yasak değildir. “isviçreli bilim adamları” deyimiyle hafızalarımızda yer eden bu ülkenin bilim konusunda yanılma ihtimali pek yoktur.

O zaman mesele sadece bilimsel değildir. Siz tıbben akraba evliliklerini tavsiye etmeyebilirsiniz ama tek bir açıdan bakmak yanlış sonuçlar çıkarmanıza sebep olur. Toplumu yapacakları eylemlerin muhtemel sonuçları hakkında bilinçlendirebilirsiniz ama onların yerine karar veremezsiniz. Akraba evliliğini tercih etmeyebilirsiniz ama Allah’ın serbest bıraktığı bir şeyi yasaklayamazsınız.

Kaynakça

1)https://www.google.com/amp/s/evrimagaci.org/evrim-agaci-ve-soy-agaclari-dunyadaki-her-insan-ve-her-canli-aslinda-kuzeninizdir-137/amp

2)https://tr.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Akraba_evlili%C4%9Fi&oldid=22887403

3)https://www.ttb.org.tr/sted/sted0201/4.html

4)Dr. Serim Timur’un “Türkiye’de Aile Yapısı” adlı kitabı

5)https://drtugrulabacioglu.com/akraba-evliligi-sonuclari-nelerdir/

6)Alan H. Bittes’ın “Consanguinity in Context” adlı kitabı

7)https://www.google.com/amp/s/evrimagaci.org/orta-doguda-akraba-evliligi-orani-diger-cografi-bolgelerden-10-kat-fazladir-4442/amp

8)https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/down-sendromu/#genel-tanitim

9)Trends in Molecular Medicine, Volume 21, Issue 2, February 2015, Pages 118-125

10)bmj 364, 2019

11)http://www.drbanuciftci.com/sayfa/ileri-yasta-gebelik

12)Public health reports 107 (6), 658, 1992

13)https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/ileri-yas-gebelikleri-iki-kat-daha-riskli/

14)ZGB Art.95 Ziff.1

İSLAM’DA KUZEN EVLİLİĞİ NEDEN YASAK DEĞİL?

Yazı dolaşımı


İSLAM’DA KUZEN EVLİLİĞİ NEDEN YASAK DEĞİL?” için 8.631 yorum

 1. Yazı içi teşekkürler. İleri yaş gebeliği hakkın da bir sualim olacaktı. İleri yaş gebelikte doktorlar bu yaşı 35 yaş olarak referans alıyor demişsiniz. Burada aklıma takılan soru Peygamberimizin (s.a.s.) Hz. Hatice vâlidemiz ile çocuk yapma yaşıdır. Hz. Hatice validemiz son çocuğunu Dünya’ya getirdiğin de 52-53 yaşlarındadır. Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) Hz. Mariye validemizden olan çocuğunda ise peygamberimiz (s.a.s.) 59 yaşlarındadır.

  Kafama takılan bazı dinsizler diyor ki; bu yaşlar ileri gebelik olduğu için çocuk doğması imkânsız. Bunun cevabı nedir?

  1. hayır imkansız değil ama kusurlu doğum riski artıyor. islam ise evlilik ve çocuk sahibi olmak için üst bir sınır koymuyor “evlilikten umudunu kesenler” diye bir gruptan bahsederken bile. çok erken yaşta doğumlarda da risk artıyor ama islamda alt sınır için de belli bir yaş yok. kısacası hastalıklar hayatın bir parçası ve risk her zaman var. eğer bir risk faktörüne itiraz ediyorlarsa diğerine de itiraz etsinler samimilerse demek istedim.

 2. Its such as you read my mind! You appear to know so much approximately this,
  such as you wrote the e-book in it or something.
  I believe that you could do with a few % to drive the
  message house a little bit, however other than that, that is excellent blog.
  A fantastic read. I’ll certainly be back.

 3. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for
  you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and
  would like to know where u got this from. cheers

 4. Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to create a superb article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t seem to get anything done.

 5. I do not even know how I finished up right here,
  however I assumed this submit used to be great. I do not understand who you’re however definitely you’re going to a well-known blogger when you aren’t
  already. Cheers!

 6. I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts
  in this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled
  upon this site. Studying this info So i’m happy to exhibit that I’ve a very just right
  uncanny feeling I discovered just what I needed. I most
  indisputably will make sure to don?t forget this website
  and provides it a look on a relentless basis. scoliosis surgery
  https://coub.com/stories/962966-scoliosis-surgery scoliosis surgery

 7. Geri bildirim: gay dating agencies
 8. Hey! I understand this is somewhat off-topic but I had too ask.
  Does managing a well-established blog such as yours take a large amount of work?
  I am completeely new to operating a blog however I doo
  write in my diary on a daily basis. I’d like tto start
  a blog so I can easily share my personal experience and views
  online. Please leet me know if you have any suggestions or tips for new aspiring blog owners.
  Thankyou!

  my web blog – Hair expert istanbul

 9. It’s actuallly a great and helpful piece off info.
  I’m satisfied thatt you just shared this usful information with us.

  Please stay us up to date like this. Thankos for sharing.

  Feell free to surtf to my web page –remax denizli

 10. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
  Yoour web site offered us with vawluable info to work on. Youu have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

  Here is my homepage: transformice

 11. Nice weblog right here! Additionally your website a lot
  up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link for your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

 12. Please let me know if you’re lookling for a author
  for your site. You have some really great aricles and I think I would be
  a good asset. If yyou ever want to tzke some of the load off, I’d absolutely love too write some articles for
  your blog in exchange for a link back to mine. Pleaase send me an e-mail if
  interested. Thanks!

  Feel free to visit my web ste :: Poliüretan köpük

 13. We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community.
  Yourr website offered us with valuable info to wor on. You’ve done an impressive
  job andd our entire community will be thankful to you.

  Feel free to surf to my webpage … qbus scripts

 14. It is perfect time to make some plans for the future and it is time to
  be happy. I have read this post and if I could I desire
  to suggest you some interesting things or suggestions.

  Maybhe you can wite next articles referring to this article.
  I want tto read more things about it!

  my blog: hp kartuş

 15. Check out this guide on 1how to get free diamonds in cooking fever

  k23lartds11
  This game is more fun when you have as many gems as you want.If you like mobile games like this you need to check out this guide

 16. Hi would you minnd letting me know which hostiing
  company you’re utilizing? I’ve loaded your blolg in 3 dfferent internet browsers and I must say this blog loads a lot faster then most.Can you suggest a good internet hosting provider aat a
  reasonable price? Kudos, I appreciate it!

  Here is my website duvar dekoru

 17. I blog frequently and I seriously apppreciate your content.
  Yoour article has really peaked my interest.
  I’m going to book mark your site and keep chdcking forr nnew information about once a week.
  I subscribed tto your RSS feed as well.

  Feel free to surf to my site; haber canlı

 18. An outstandinng share! I have just forwarded this onto a co-worker
  who hadd been conducting a little research on this. And
  he actually bought me dinner because I discovered it
  for him… lol. So let me reworrd this…. Thannk YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending time to talk about
  this topic here on your internet site.

  Feel free to visit my page – bitcoin gambling

 19. I’ll immediately grab your rss feed as I can not find yyour email subscription link or newsletter service.
  Do you’ve any? Please permit me understand in order that
  I may subscribe. Thanks.

  Also visit my page – turk chat

 20. I’m really enjoying the theme/design of your weblog. Do you ever run into anny
  browser compatibility problems? A handful of
  mmy blog readers have complained about my site not working correctly in Explorer but
  looks great in Opera. Do you have any tips to help fix this issue?

  Feel free to visit my web blog ahşap ev

 21. Its such as you learn my mind! You appear too understand
  a lot approximately this, such as you wrote the guide in it or something.
  I think that yoou could doo with some percent to pressure the message home a bit, however other thhan that, this is magnificent blog.
  A great read. I will definitely be back.

  Have a look at my page … fine dining

 22. Attractive section of content. I jjust stumbled
  upon your website and in accessiion capital to assert that I get in fact enjoyed account
  your blkog posts. Any way I’ll be subscribing to your augment and even I
  achievement you access consistently quickly.

  Also visit my web page iptv deneme

 23. I loved as much as you’ll receive carried out right here.

  The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish.
  nonetheless, you command get got aan shakiness over
  that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a
  lot often inside case you shield this hike.

  Also visiit my web blog :: Things to do in Antalya

 24. When someone writes an paragraph he/she keeps the idea of a user in his/her brain that how a use can know it.
  Thus that’s why thos post is outstdanding. Thanks!

  Feel free to surf to my site – matterport

 25. I’ve been browsing online moore than three hours today, yet I never found any interesting article like yours.
  It’s pretty worth enough for me. In mmy opinion,if all website ownerfs and bloggers mad good content as you did, the net will be a loot
  more useful than ever before.

  my blog post :: sohbet odaları

 26. Have yoou ever thought about adding a little bit more than jus your articles?
  I mean, what you saay is important and all. But think about if
  you added some great graphics or video clips to give your posts more,
  “pop”! Your content iss excellent buut with images and clips, this blog could definitely be one of the best in its
  field. Amazing blog!

  my web-site :: zebra perde yıkama

 27. I appreciate, result in I discovered just what I used to
  be having a look for. You have ended my 4 day lengthy hunt!
  God Bless you man. Have a nice day. Bye

 28. Hello, i think that i noticed you visited my blog so i came to return the choose?.I am attempting to to find
  issues to improve my website!I suppose its adequate to make use of a few of your ideas!!

 29. obviously like your wbsite but you need to test the spelling on several of
  your posts. Several of them aare rife with spelling issues and I find it very troublesome to inform the truth however I will
  surely come back again.

  Feeel freee to visit my web page – Mecidiyeköy masaj

 30. Howdy! This blog post could not be written any better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He always kept preaching about this. I’ll forward this article to him.
  Pretty sure he’s going to have a great read.
  I appreciate you for sharing!

  Feel free tto surf to my website izmir Böcek ilaçlama

 31. Its like you learn my mind! You seem to know so much about this,
  like yyou wrote the e book in it or something. I feel that you simply could do with a
  few % to drive the message house a little bit, but instead of that, this is fantastic blog.
  An excellent read. I will certainly be back.

  Stop by my page :: Kaş villa kiralama

 32. It is the best time to make a few plans for the loing run and it’s time to bee happy.
  I’ve read this submit aand if I may jjust I want to suggest you some attention-grabbing issues oor
  suggestions. Perhaps you could write next articles referring to this article.
  I desijre to read mofe things abouyt it!

  my page; sohbet odaları

 33. Hello There. I fond your blog using msn. This is a very well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and ccome back to read more of your useful information. Thanks for thee post.
  I’ll certainly comeback.

  Here is my site:Streetwear

 34. Can I just say what a relief to discover a person that really knjows
  what they’re discussing over the internet. You certainly realize how to bring an issue
  to lighht and make it important. More peiple
  ought to look at this and undrstand this side of your story.
  I can’t believe you are not more popular because you most
  certainly possess the gift.

  Feel free to surf to my web site; Mobil ödeme nakite çevirme

 35. Haave you ever thought about including a little bit more than just
  your articles? I mean, what you sayy is fundamental
  and everything. But just imagine if you added some great photos or video
  clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, tthis blog could
  certainly be one of the greatest iin its niche.
  Great blog!

  My web blog; Bursa Ambar

 36. Howdy I am so thrilled I found your webpage, I really found you by mistake, while I was browsing on Aol for
  something else, Anyways I am here now and would just like
  to say kudos for a incredible post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to look over it all
  at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the awesome jo.

 37. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
  I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly comeback.

 38. Hey there would you mind letting me know which hosting company you’re utilizing?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog
  loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a fair price?
  Many thanks, I appreciate it!

 39. Hi there, just became alert to your blog through Google, and found
  that it is really informative. I’m going to watch out for brussels.
  I will appreciate if you continue this in future. Lots of
  people will be benefited from your writing. Cheers!

 40. Ahaa, its pleasant discussion concerning this piece of writing at this place at this blog, I have
  read all that, so at this time me also commenting here.

 41. Hi, I do believe this is a great web site. I stumbledupon it
  😉 I’m going to come back yet again since i have
  bookmarked it. Money and freedom is the best way to
  change, may you be rich and continue to help other people.

 42. But after watching Phoenix cling on for dear life through a crazy rollercoaster ride in Game 5 that was primarily navigated by the Bucks, I’m not so sure about the Suns’ chances of bouncing back with two straight victories in Games 6 and 7. The Suns are awesome, but everything broke right for the Suns in Game 1, while the Bucks failed to execute defensively and had an unfavorable whistle. Even without any strategic adjustments, the free throw gap should close, and the Bucks can play better defense. The Suns’ 118.0 Offensive Rating in Game 1 was the fourth highest mark the Bucks surrendered this postseason, and with some slight adjustments and crisper switches, the Bucks can curb this Phoenix offense. Phoenix Suns Betting Odds MyBookie Online Sportsbook NBA Odds, Basketball Spread & Total Lines https://matsuihiroki.xyz/chiebukuro/community/profile/jodykessler977/ Awesome games. Will tell my brother As one of the security measures, the operator may request some documents including but not limited to a passport or government ID, Driving License, credit debit card details among others. As you would expect, depositing funds to your accounts takes a shorter time compared to withdrawing. You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience. Ixbetting is the best way to make money Internet Banking: Ecobanq (15 minutes) Payment Systems: Neteller, Payeer, and Ecopayz (15 minutes) You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience. This site is the best and trusted site You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

 43. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog.
  Is it hard to set up your own blog? I’m not
  very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where
  to begin. Do you have any points or suggestions? With thanks

 44. 3827 Bryce Ave, Fort Worth, TX 76107 Townhome for Rent $1,645 2 bedrooms 1 bath В© 2003-2021 Edina Realty, Inc. a HomeServices of America, Inc. company and Berkshire Hathaway affiliate. Our tenants love our landscaping and outside communal areas, and our renovated 1 and 2 bedroom units provide comforts including: spacious floor plans, decorative fireplaces (some), updated stainless steel appliances, in-unit laundry, new flooring (vinyl planking and carpet), personal balcony or patio, renovated bathrooms, and lots of natural light. Make Grant Court your home today! Richmond Ridge Townhomes is just 10 minutes from the new RELLIS campus.  RELLIS is a collaborative ecosystem built to foster advanced research, technology development, testing and evaluation, higher education, and hands-on career training.   https://forstsee.com/profile/fionazimmermann/ Like MAA, AvalonBay Communities, Inc., is a REIT (real estate investment trust), and has a distinct focus on both acquiring, developing, and managing apartment communities across the U.S. AvalonBay has a particular focus on properties in top markets, as well as rehabilitating and redeveloping properties to increase profitability for investors. AvalonBay also seeks to develop partnerships with retail property owners in order to facilitate the conversion of these properties into more profitable, mixed-use assets. AvalonBay Communities, Inc. is headquartered in Arlington, VA, and is currently lead by CEO Timothy J. Naughton. A few recent transactions highlight how publicly-traded companies — particularly tech firms — are leading the commercial real estate push. Last week, Google shattered a pandemic record, plunking down $2.1 billion to purchase its St. John’s Terminal office in Hudson Square.

 45. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may revisit
  once again since i have saved as a favorite it.
  Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 46. Sohbet mobil uyumlu olan sayfam ile her cep telefonu ile sohbete tekrardan bağlanabilirsiniz. Sohbet kelebek muhabbet mobil arkadaşlık sitesi tamamen ücretsizdir

 47. hello there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right
  here. I did however expertise several technical points using this
  site, sinhe I experienced to reload the website lots
  of times previouis to I could get it tto load properly. I had
  been wondering if your web hosting is OK? Not that
  I’m complaining, but slow loading instances times will oftenn affect your
  placement in google andd could damage your quality score if ads and
  marketing with Adwords. Anyway I am adding this RSS tto my e-mail and could look out for much more of your respectjve fascinating content.

  Ensure thst you update this again very soon.

  Also visit my site iqos

 48. Wow, awesome blog format! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make blogging glance easy. The whole glance of your website
  is great, let alone the content!

 49. Hi there I am so happy I found your blog page, I really found you by mistake, while I was looking on Aol forr something else, Regardless
  I am here now and would just like to say cheers for a incredible post and a all round thrilling blog
  (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the minute but I have book-marked
  it and also included your RSS feeds, so when I
  ave time I will be back too read more, Please do keep up the great jo.

  My homepage – Afyon Travertine

 50. The college of Physicians requires our doctors to each of their patients every 3 months in person. The doctors have to agree to take responsibility for this while you are using this form of therapy. Yes. You can purchase medical cannabis without a prescription at an approved cannabis store. However, in order to claim it through your benefits, you must have a medical cannabis prescription written by a medical doctor. Patients may use the medically-endorsed retail store list (PDF) to locate a nearby store in their area. Medically-endorsed retail stores will have a certified consultant on staff who can assist you with the registration process and product selection. If you find that you aren’t getting the relief you need, try changing your dose according the information that was given to you during your visit to the doctor. If that is not working, come back to see the doctor and discuss with them the issues. There might be something that is missing or the strengths might need to be adjusted. You may also need to switch Licensed Producers. https://yourbiblereader.com/community/profile/mikeraven688894 Check our online dispensary menu and try stoner favorite Indica weed strains like: Purple Punch, Granddaddy Purple, White Rhino, Bubba Kush, Northern Lights, Blueberry, Grape Ape, Blue Cheese, Hindu Kush Spend less time at the dispensary and more time getting stoned (responsibly at home). Pre-order online with BlackbirdGo and we’ll text you when your order is ready to be picked up. You must be over the age of 19 to view and order the products on this website. If you are not 19 as of today, we cannot and will not ship any of our products to you. “Do You Want To Buy Weed Online? Additionally, purchasing weed online USA and buying cannabis online USA has made a significant leap. Every shipment is guaranteed to be delivered to the customer at the exact time. Furthermore, good reasons to buy marijuana online or to purchase medical marijuana within the United states include: firstly it’s secure and easy.

 51. Greetings freom Carolina! I’m bored to death at work so I decided to check
  out your site oon my iphone during lunch break. I enjoy the knowledge you present here
  and can’t waqit to take a look when I get home. I’m shocked at how quicdk your blog loaded on my cell phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, very good blog!

  My bloog – dış cephe yalıtım

 52. Hi there I am so glad I found your website, I really found you by error,
  while I was browsing on Askjeeve for something else, Anyways I am here now and would just like to say thanks forr a incredible ppost
  and a alll round thrilling blog (I also love thhe theme/design), I don’t
  have time to browse it all at the minute but I have book-marked
  it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be
  back to read much more, Please ddo keep up the fantastic work.

  Heere is my web page :: Çelik Baca

 53. Howdy! I know this iss sort of off-topic but
  I had to ask. Does managing a well-established website such as yours require a large amount of work?
  I’m completely nnew to blogging but I do wrkte in my diary daily.
  I’d like to sart a blog so I can share my oown experience and thoughts
  online. Please llet me knlw if you have any kind of
  recommendations or tips for brand new aspiring bloggers.
  Thankyou!

  My wedbsite … Bağlum halı yıkama

 54. Someone necessarily lend a hand to make critically articles I’d state.

  That is the first time I frequented your website page and so far?
  I surprised with the research you made to make this actual
  submit incredible. Fantastic activity!

 55. Hello, i think that i saw you visited my website
  so i came to “return the favor”.I am trying to find
  things tto enhance my site!I suppose its ok too
  usse a few of your ideas!!

  Feel free to surf to my web page: smm panel

 56. After I originally commenteed I seem to have clicked on the -Notikfy me
  when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I eceive 4
  emailss with the exact same comment. Thesre has to be a way you are able to remove mee from that service?
  Thank you!

  Feel free to surf to myy web ste – kameralı sohbet

 57. I’m really impressed with your writing skills and also with the
  layout on your blog. Is this a paid theme or did you modiify it yourself?

  Anyway keep up the excellent quality writing,it is rare to see a nice blog like this one nowadays.

  Here is my homepage :: otomatik Bariyer

 58. Some of our past specialised cleaning has involved: В© 2021 Elite Clean Steamers. All Rights Reserved. Bathroom Cleaning: Home and Commercial Cleaning Experts A company is only as good as the work it performs. Elite Cleaning, LLC is dedicated to meeting all the expectations of our clients, so that our reputation shines as much as the areas we clean. We’re always looking for ways to give back to the community. One of those ways is by running unique and fun dry cleaning specials throughout the year. As part of a holiday, season or special occasion, we often make available special offers to help our customers get more bang for their buck. When you call in, ask us about any special offers we have for new or existing customers. We’d love to learn more about how we can help you save more! 901-758-8326        elitecleanignteam2003@gmail.com https://test-4.sri-trust.org/community/profile/janf40524581521/ Best for Deep Cleaning: The Cleaning Authority Are you prepared to hire a deep cleaning professional? You’re not alone, if so. The fact is that professional house cleaners have several advantages. However, there are a few things you need to know when you hire these services. The difference between a deep clean and regular clean is one of these things. Continue to read to know all about the cleaning services of these two kinds. Completing the CAPTCHA proves you are a human and gives you temporary access to the web property. Welcome to Maid2Clean, the leading provider of one-off house cleaning services in the UK. If you’d like a highly rated and insured house cleaner contact us today or book your spring clean online. Rain City Maids is a world-class house cleaning and maid service company that is proud to serve the people in and around Bellevue, WA. From the suburbs to apartment complexes, our team of professional cleaners—which has been background and referenced checked, personally interviewed, and will always be friendly towards you and your family—can handle all cleaning challenges, guaranteed! Our commitment is to make your life easier, so you can even book our services right from your mobile.

 59. Write more, thats all I have to say. Literally, it seem aas thoug yyou relied on the vjdeo to
  make your point. You clearly know what youre talking about, why
  throw away your intelligence on just posting viddeos to
  your weblog when you coulld be giving us something informative to read?

  Feeel free to surf to my homepage – fake mail