HADİS İNKARCILIĞI; AYETLE(!) KANDIRMA TAKTİĞİ

Hadis inkarcıları ile daha önce tartışmaya girdiyseniz bilirsiniz çoğu zaman hazır, ezber cevaplar ve belli başlı bazı ayetler ile cevap verirler veya daha doğrusu cevap vermeye çalışırlar. Hadisleri, sünneti savunan arkadaş da eğer getirilen ayetler hakkında detaylı bilgisi yoksa doğal olarak sessiz kalıyor zira Allah’ın ayetinin olduğu yerde ona zıt bir şey söylemek müslümana yakışmaz. Peki hadis inkarcılarının getirdikleri ayetlere verdikleri anlamlar doğru mu? Hiç bunları araştırdık mı? Ayetin siyakını, sibakını, bağlamını, indiği olayı, araştırırdık mı? Tarih boyunca insanoğlu başka bir insanoğlunu türlü türlü yöntemler ile kandırdı..

peki birileri de bizi ayetle kandırıyor olabilir mi?

Başlığı ayetle kandırmak olarak attık ama yanlış anlaşılmasın doğrusu “ayetlere verdikleri batıl anlamlarla kandırmak” şeklinde. Zira önümüze koydukları ayetleri detaylı bir şekilde incelediğimizde ateist ve deistlerin metoduna şahit olduk. Nitekim kimi yerde ayet kırpılmış, kimi yerde ayetin anlamı çarpıtılmış, kimi yerde bağlamından koparılmış. Ama asıl sorun şu; bir ateistin ayet cımbızlamasını, çarpıtmasını anlarsınız da kendine “Müslüman” diyen bir hadis inkarcısının bunu yapmasına ne diyeceğiz? Neyse cevabı kendinize verirsiniz, buyrun hadisleri reddetmek için getirdikleri ayetleri tek tek inceleyelim.

1)Ankebut 51 (yeterlilik)

Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. (Ankebut 51)

Kur’an’ın tek kaynak olduğuna ve dini konularda yettiğine dair hadis inkarcılarının delil olarak en çok getirdikleri ayet Ankebut 51 ayetidir. Nitekim bu ayeti delil getirip hadis, sünnet kabul edenleri müşriklik ile suçlayanlar bile var. Neyse, gördüğünüz gibi ayette “kitap yetmiyor mu” şeklinde bir ifade geçiyor ki burda kitap, Kur’an anlamında kullanılmıştır. Peki Allah hangi konuda kitabın yeterli olduğunu söylüyor? İddia edildiği gibi bu ayet “dini kaynak olarak Kur’an yeter” mi diyor? Açıkçası burada basit bir ayet kırpma mevcut ki bu ayet karşı tarafın samimiyetsizliğini anlamamız için çok güzel bir örnek. Neden mi? Gelin hemen bir önceki ayetle birlikte bakalım;

Dediler ki: “ona rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” de ki: “mucizeler ancak allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.” (ankebut 50)

kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? şüphesiz bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. (ankebut 51)

Şimdi ayette bahsedilen asıl meselenin ne olduğunu anladınız mı? Müşrikler peygamberden bir mucize istiyor ki mucize müşrikler istediğinde değil Allah istediğinde gerçekleşir. İlgili meselede de Allah cevap olarak Kur’an’ın da bir mucize olduğunu ve aklı başında, düşünen biri için Kur’an’ın mucize olarak yeterli olduğunu söylüyor. Demek ki ayet “Kur’an dini kaynak olarak yeter hadise, sünnete gerek yok” demiyor. Zira bir şeyin dini kaynak olarak yeterli olması ile mucize olarak yeterli olması aynı şey değildir. Peki önceki ayeti kırparak ankebut 51 ayetini kendi istedikleri anlama bürüyen hadis inkarcılarının amacı ne olabilir? Peki bir önceki ayete bakmaktan bile aciz insanların dini bilgisine nasıl güvenebiliriz? Neyse buyrun diğer ayetlerle devam edelim;

2) Enam 38, Enam 115, En’am 59, Nebe 29 (eksiklik yok)

Size getirecekleri bir diğer ayetler En’am 38, En’am 115, En’am 59, Nebe 29 ayetleri. Burdan da “Allah ayette Kur’an’da eksik yoktur diyor demek ki hadislere gerek yok” şeklinde bir iddiada bulunurlar. Öncelikle hiçbir Müslüman zaten Kur’an’ın eksik olduğunu söylemez ki Kur’an için fazla ve eksik ayet var diyen kişi dinden çıkar. Ama hadis inkarcıları burda dil bilgisi açısından cinayet işleyip eksik olmama ve yeterlilik sözcüklerini karıştırıyor. Buna daha sonra geliriz ama önce ayetlere bakalım zira ayetlerde zaten iddia ettikleri anlam yok.

Önce En’am 38’e bakalım;

Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler (En’am 38)

Kur’an’ın üslubuna hakim olanların bileceği gibi ayetlerde “kitap” sözcüğü bazen Kur’an bazen de levhi mahfuz için kullanılır. Bu ayette de ister tefsirlere, iniş sebebine ister ayetin bağlamına bakın ayetin levhi mahfuzdan bahsettiği açıktır.

Neyse biz bağlamdan gidelim; Ayetin başına dikkat ederseniz “her türlü canlı” ve “iki kanadıyla uçan her kuş” gibi kısımlar ile genel olarak canlılardan bahsediliyor. Ayetin sonunda ise herkesin Allah’ın huzurunda buluşacağı söyleniyor. Peki size çok basit bir soru; kâinatta her an varolan evren dahil, her şeyin kaderinin yazılı olduğu kitap Kur’an mı yoksa levhi mahfuz mu? Bu canlıların hepsiyle veya evrenle ilgili bilgiler siz de takdir edersiniz ki Kur’an’da yok zira hiçbir bilginin eksik olmadığı kitap levhi mahfuzdur. O yüzden bu ayeti getirip “Kur’an’da hiçbir şey eksik bırakılmamıştır” anlamında kullanmak en hafif tabiri ile çarpıtmadır.

Bir diğer benzer ayet En’am 59;

Gaybın anahtarları yalnızca O’nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Allah’ın bilgisi dâhilinde, Levh-i Mahfuz’da) olmasın.(En’am 59)

Bu ayette de dikkat ederseniz gaybdan, kara ve denizlerdeki bilgilerden, yaprağın düştüğünü bilmesinden, yerin karanlıklarından yani kısacası evrendeki bütün döngülerin, olayların varlığından bahsediyor. Devamında da bunları apaçık bir kitapta yazdık deniliyor. Buradan da anlayacağınız gibi bu anlatılan bilgiler Kur’an’da değil levhi mahfuz’da geçer. Yani Enam 38 ayetindeki gibi burada da kitaptan kastedilen levhi mahfuzdur.

Bir diğer benzer ayet de Nebe 28-29 ayeti. Ayet şu şekilde;

Âyetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.Biz ise, her şeyi bir kitapta tamamıyla sayıp tespit ettik (Nebe 28-29)

Burda da ayetin öncesine bakarsak ayette geçen kitaptan kastın ne olduğunu daha iyi anlarız. Öncesi şu şekilde;

Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.Bu, sûra üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.Gök açılır ve kapı kapı olur.Dağlar yürütülür, serap haline gelir.Şüphesiz cehennem, bir gözetleme yeridir; azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar! Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.Ancak, uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.(Nebe 17-27)

Ayetin öncesine dikkat ederseniz hesap gününün hükmünden ve kafirlerin ceza almasından bahsediyor. Devamındaki ayette ise yani Nebe 29 ayetinde ise bunların her şeyini bir kitapta yazdık der. Hem ayetin bağlamından hem de ilgili tefsirlere baktığımızda bu ayetteki “kitap” sözcüğü ile Kur’an kastedilmediği açıktır. Nitekim bu ayette de kitaptan kasıt ya evrendeki her şeyin, herkesin kaderinin yazılı olduğu levhi mahfuz yada sevap ve günahlarımızın yazılı olduğu amel defterleridir ama Kur’an kastedilmediği açıktır.

Şimdi de En’am 115’e bakalım;

Rabbinin kelimesi (Kur’an) doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir (En’am 115)

Bu ayette ise Kur’an veya kitap kelimesi bile geçmiyor. “Allah’ın kelimesi” deniliyor. Bu da vahiy kaynaklı olan her şey anlamına gelir. Nitekim ileriki bölümlerde de göreceğimiz gibi vahiy sadece Kur’an’dan ibaret değil Kur’an dışı vahiy olduğuna da deliller vardır. Ama burda “Allah’ın kelimesi” ile sadece Kur’an kastedilmiştir kabulü ile En’am 115 ayetine dönelim; aslında ayette çarpıtılan başka bir nokta var.

Şöyle ki; burda ayette “Allah’ın kelimesi doğruluk ve adalet bakımından tamdır” deniliyor. Peki bu Kur’an dini kaynak olarak yeterli demek mi? Veya bununla ne alakası var? Şöyle soralım; müslüman olup da Allah’ın sözünün doğruluk ve adalet bakımından tam olduğuna iman etmeyen mi var? Örneğin Allah adaletsiz veya Allah haşa yalancı diyen müslüman mı var? Demek istediğim şu; “Allah’ın sözü doğruluk ve adalet bakımından tamdır” derken “Allah’ın sözlerinde yalan ve adaletsizlik olmaz” deniliyor. Zira ayette tam sözcüğü “kesin, katiyen” gibi anlamlarda kullanılmıştır. Bu ayetin ne Kur’an ne de eksiklik ile alakası bile yok.

Bu üç ayeti anladıysak şimdi de “tam” ve “yeter” arasındaki farka değinelim. Zira çoğu zaman birbirine karıştırıldığı için sorunların bir kısmı da burdaki bilgisizlikten kaynaklanıyor. Şöyle ki; hadis ve sünneti kabul eden müslümanlar ne zaman “Kur’an’da bazı detaylar yok, bunu da bize peygamberin sünneti açıklar” dese hadis inkarcıları hemen “Kur’an eksik mi, Allah’ın eksik bıraktığını siz mi tamamlıyorsunuz” şeklinde konudan uzak, hatalı bir soru yöneltiyorlar. Oysa bir müslümanın Kur’an eksiktir veya fazladır demesi onu dinden çıkarır. Ki örneğin “Kur’an eksik değildir” şeklinde bir ayet olsaydı bile bu “Kur’an yeterlidir, başka kaynağa gerek yok” anlamına gelmezdi. Çünkü bir şeyin eksik olmaması yeterli olduğu anlamına gelmez. Dil bilgisi konusunda yapılan bu cinayeti şöyle anlatayım;

Müslüman biri Kur’an eksiktir veya fazladır diyemez. Hadis kabul edenler bunu iddia etmez. (Kur’an’da fazla ayet olduğunu iddia eden tek biri var o da 19 meselesi ile kafayı bozmuş ve Tevbe son iki ayetin uydurma olduğunu söyleyen Edip Yüksel isimli hadis inkarcısı.) Kur’an eksiktir demek için peygamber dönemindeki Kur’an’dan ayet çıkarmış olmamız lazım. Veya Kur’an fazladır demek için de o dönemdeki Kur’an’a ayet eklemiş olmamız lazım. Oysa her iki durum da sünneti kabul eden müslümanlar için söz konusu değil.

Tam ve yeter kısımlarını şöyle anlatayım; örneğin 14 kişinin oynadığı bir halısaha maçına sizden bir koli su getirmenizi istiyorlar. Su kolileri de standart 10 tane küçük su bulundurur. Herkes bir su aldı 4 kişiye su kalmadı. Şimdi koli eksik miydi? Hayır değildi 10 su var. Peki yeterli geldi mi? Hayır gelmedi. Aynı şekilde başı sonu belli olan elimizdeki Kur’an’da 6 bin küsür ayet var. Kuran tam mı? evet ayette denildiği gibi tam, eksiksiz. Herkes bunu kabul ediyor peki günlük ibadetlerimizi yapmamıza bile yetiyor mu? Hayır yetmiyor, en basitinden namaz rekat sayıları bile yok. Hatta namaz vakitlerini Kur’an’dan çıkarmaya çalışan hadis inkarcıları bile bu konuda birbirine girmiş. Kimi 5 vakit kimi 3 vakit kimi 4 vakit diyor. Kısacası Kur’an dini kaynak olarak yeterli değildir ama bu Kur’an’ın eksik olduğu anlamına gelmez.

Yeterli olan Kur’an değil vahiydir ve vahiy de sadece Kur’an’dan ibaret değildir. Hadis inkarcıları maalesef “Kur’an’a nasıl yetersiz dersin” benzeri içi boş, mesnetsiz sloganlar ile korkutulmuş. Kendileri de bildikleri halde Kur’an’ın dini konuda yeterli olmadığını itiraf edemiyorlar ve bunu deyince dinden çıkacaklarını sanıyorlar. Kur’an, ayetlerinde işaret ettiği yerlere dikkat edilirse yeterli olur ki bazı ayetlerde peygamberin örnekliğine, sünnetine işaret ediliyor. Kur’an ve sünnet de dini hayatımızı şekillendirmek için yeterlidir.

Ayrıca Kur’an’da eksiklik olmadığını söyleyen ayetler inen son ayetler değil yani o ayetlerden sonra da hükümler indi. Örneğin “biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık”(En’am 38) ayetinde kitaptan kasıt levhi mahfuzdur demiştik ama varsayalım ki Kur’an kastediliyor olsun. Oysa bu ayet indiğinde elimizdeki Kur’an’in henüz 2500 ayeti eksikti yani henüz inmemişti. Peki “eksik bırakmadık” demek, bütün hükümler var demekse bu ayet indiğinde neden bütün hükümler yoktu Kur’an’da? Neyse bir sonraki ayete geçelim;

3)Zuhruf 44 (kitaptan sorumlu)

Şüphesiz bu Kur’an, sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir, ondan hesaba çekileceksiniz (zuhruf 44)

Bu ayet de yine çokça kullanılan bir diğer ayet ve şöyle bir iddiada bulunurlar; “bak gördün mü Allah sadece Kur’an’da sorumlu olduğumuzu söylemiş hadislerden, sünnetten sorumlu tutulmayacağız. Demek ki bunlar İslam dininde yok”

Öncelikle ayette “sadece” şeklinde bir ifade geçmez ama ben önce size bir soru sorayım, ordan ayetin nasıl çarpıtıldığını anlayacaksınız. Soru şu; müslüman olup da Kur’an’dan sorumlu olmayacağını, ahirette Kur’an’dan hesaba çekilmeyeceğini düşünen tek bir insan var mı? Yok değil mi? Elhamdülillah hepimiz Kur’an’a iman ediyor ve bu kitaptan sorumlu olduğumuzu biliyoruz. Peki ayet de aynı şeyi söylemiyor mu? Peki hadis kabul eden her insan da bu ayette iman edip ayeti onaylamıyor mu? Onaylıyor. Peki sorun nerede, sorun basit bir safsata, basit bir mantık hatasından ibaret.

Bir örnek ile açıklayalım; bildiğiniz gibi bir dersin hem konu anlatımı hem de soru bankası şeklinde iki kitabı olur. Bunlara A ve B kitapları diyelim. Örneğin öğretmenin sınav öncesi “A kitabından sorumlusunuz” demesi B kitabı hakkında herhangi bir kural, yargı içermediği için B’yi etkilemez. Yani bu cümle B kitabından sorumlusunuz veya sorumlu değilsiniz anlamına gelmez. Zira öğretmen sadece A kitabı hakkında hüküm vermiştir bu cümlesinde. Aynı şekilde Kur’an’dan sorumlu olduğumuzu söyleyen ayet “sünnet ve hadisten sorumlu değilsiniz” anlamına gelmez. Veya örneğin bir hakimin “hırsızlıktan ceza alırsın” cümlesi de “tecavüzden ceza almazsın” anlamına gelmez. Veya bir ayette “ahirette size namazdan sorulacak” seklinde bir kısım geçmesi “oruçtan sorulmayacak” anlamına gelmez.

Bu ayet sünnet ve hadis hakkında bir şey demiyor, peki sünnet ve hadisten sorumlu olduğumuzu anlamak için neye bakacağız? Burda ya başka ayete ya da peygamberin hayatına bakabiliriz. Örneğin Kur’an’ın hiçbir yerinde “mescidi aksa’ya doğru namaz kıl” şeklinde bir ayet geçmemesine rağmen biz peygamberin ve sahabelerin tahmini 16 ay boyunca ilk kıble olan mescidi aksa’ya doğru namaz kıldığını biliyoruz. Peki bu hüküm Kur’an’dan gelmedi ise nerden geldi? Şimdi peygamber ve sahabe o 16 ay boyunca kıldıkları namazdan sorumlu değil mi? Tabiki de sorumlu. Peygambere itaat edilmesi, sözünün dinlenmesini söyleyen birkaç ayete bakalım;

Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. (Ahzap 21)

Hayır! Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. (Nisa 65)

Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik (Nisa 80)

Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. (Haşr 7)

Peki peygamberde sizin için güzel bir örnek var derken, örnek sünnet değil midir? Size ne verdiyse alın dediğinde verdikleri arasında hadisleri de yok mu?

Not: Haşr 7 ayeti iniş sebebi itibari ile ganimetlerin paylaşımı ile ilgili bir ayet. Bu yüzden bazı hadis inkarcıları ayetin iniş sebebine bakıp “bu ayetin sadece ganimetlerle ilgili olduğunu” iddia etse de Kur’an’ın metodu bu değildir. Evet ayet ganimetler ile ilgili bir anlaşmazlık üzerine iniyor ama belli bir sebep için inmiş olsa da verdiği mesaj evrenseldir. Zira eğer peygamber ganimetler konusunda söz sahibi ise diğer konularda da söz sahibidir. Veya şöyle soralım; peygamberi ganimet konusunda her verdiğini alır her vermediğinden kaçarsın da başka konularda bunu yapmaz mısınız? Peygamber size göre sadece ganimet memuru mu ki sadece o konuda dinleyelim? Nitekim rivayete göre tabiinden birisi İmran b.Husayn’a Kur’an’da aslını bulamadıkları bazı konuların rivayet edilmesinden yakınması üzerine İmran ona ibadetlerdeki bazı sünnetleri delil olarak sunduktan sonra haşr 7 yani “Rasul size neyi verirse onu alınız, neyi de yasaklarsa ondan kaçının”ayetini okuyor.

Ayrıca şunu soralım; Peki neden anlaşmazlığa düştüler? Oysaki enfal suresinde ganimetler ile hükümler belliydi, ne kadarın devlet hazinesine ne kadarının askerlere verileceği geçiyor. Demek ki buna rağmen bazı karışık, tartışmalı durumlar ortaya çıkabilir. Ve Haşr 7 ayetinden anlaşıldığı üzere peygamber çözüyor sorunu. Peki Kur’an dışında vahiy yoksa peygamber neyle çözüyor olayı?

Yine ayrıca dikkat ederseniz; Kur’an’a değil direkt peygambere işaret edilmiş ayette. Yani bu ayet aslında peygamberin sadece Kur’an’ı getirip sonra da giden bir postacı görevinde olmadığına delildir. Nitekim bu ayet geçmişte ve günümüzde islam alimleri tarafından sünnete delil olarak sunulan ayetlerden biri. Son olarak şunu da belirtelim; eğer bu ayetin sadece peygamber dönemindeki ganimetler ile ilgili olduğunu söylersek ayetin neye göre evrensel olduğunu söyleyeceğiz? Bu ayetin evrensel olduğunu kabul ediyorsak günümüzde de geçerli olması lazım. Peki günümüzde peygamber de yok paylaştıracağı ganimetler de yoksa ne yapacağız? Bunun tek cevabı var; demek ki peygamberin dini konularda verdiği her kararda bu ayet geçerli. O yüzden “peygamber size ne verdiyse alın neyi yasakladı ise sakının” ayeti peygamberin sünnetine delildir.

Bir diğer ayete geçelim;

4) Furkan 52 (Kuran ile uyar)

Öyle ise kâfirlere itaat etme, onlara karşı bununla (Kur’an’la) büyük bir mücadele ver.(Furkan 52)

Kendileri için Allah’tan başka ne bir dost, ne de bir şefaatçi bulunmaksızın, Rab’lerinin huzurunda toplanmaktan korkanları, Allah’a karşı gelmekten sakınsınlar diye, onunla (Kur’an ile) uyar.(En’am 51)

Bu ayetlerde ise Kur’an sözcüğü geçmez “bununla, onunla” gibi zamirler geçer ki ondan kastın Kur’an olduğu söylenir. Peki biz de çoğunluğun kabul ettiği gibi böyle kabul edelim. Ama Zuhruf 44 ayeti için anlattıklarımızın aynısı bu ayet için de geçerli. Zira bu ayetten de “peygamber sadece Kur’an ile uyardı” şeklinde bir anlam çıkarmak mantıksal bir safsatadır. Nitekim zuhruf 44 ayetini açıklarken sorduğumuza benzer bir soruyu burda da soralım; Peygamberin Kur’an ile insanları uyarmadığına inanan bir müslüman olabilir mi? Peki peygamber Kur’an ile insanları uyardı demek sünnet ile uyarmadı demek mi? Peki farzedelim ki hiç böyle bir ayet olmasaydı “peygamber Kur’an ile uyarmadı” diyecek biri çıkar mıydı? Veya o zaman peygamberin Kuran ile uyardığına inanmayacak mıydınız? Tabiki de hayır. Kısacası ayette peygambere Kur’an ile uyar denilmesi “sadece Kur’an’ı tebliğ et, Kur’an dışında dini kaynak yok” anlamına gelmez.

Bir diğer benzer ayet;

De ki: “Şahitlik bakımından hangi şey daha büyüktür?” De ki: “Allah benimle sizin aranızda şahittir. İşte bu Kur’an bana, onunla sizi ve eriştiği herkesi uyarayım diye vahyolundu. (Enam 19)

Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O hâlde sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’an ile öğüt ver.(Kaf 45)

Bu ayetlerde de açıkça Kur’an sözcüğü geçer ama “sadece” kısmı geçmez. Ve şunu tekrar soralım; “peygamber Kur’an ile hiç uyarı yapmadı” diyen mi var? Hadis kabul eden kişi Kur’an’a iman etmiyor mu ki bu ayeti, hadisleri reddetmek için (sözde) delil olarak getiriyorsunuz?

Bir diğer ayete bakalım;

De ki: “Ben sizi ancak vahiy ile uyarıyorum.” Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler. (Enbiya 45)

De ki: “Ben size, ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ‘Ben bir meleğim’ de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum.” De ki: “Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?” (En’am 50)

Bakın şimdi “sadece” ve “ancak” sözcükleri açıkça kullanılmış ayette. Ama bu sefer ayette de “kitap, Kur’an” değil de “vahiy” sözcüğü geçtiğine hadis inkarcılarının dikkatini çekerim. İşte anlatmak isteğim buydu; peygamber sadece vahiy ile uyardı insanları yani kendi kafasından hüküm belirlemedi. Ama burda dikkat etmeniz gereken şu ki; vahiy sadece Kur’an değil. Zaten hadis inkarcılarının bütün kurnazlıkları buradan geliyor; önce vahiy sadece Kur’an’dır deyip ayetlerde vahiy geçen yere parantez içinde “Kur’an” yazarlar daha sonra da bu ayetleri “bakın Allah sadece Kur’an’a uyun diyor” şeklinde servis ederler. Enbiya 45 ayetindeki kurnazlık da bu.

Evet ayetin dediği gibi “müslüman sadece ve sadece vahye uyar” yani zaten hiçbir Müslüman “peygamber vahiy dışında kendi kafasına göre emirler getirdi” demiyor. Biz müslümanlar “vahiy sadece Kuran’dan ibaret değil, vahyin aynı zamanda hadis ve sünnet kısmı da vardır” diyoruz. Tabi burada hadis inkarcılarının cümlelerimizi çarpıttıkları bir yer daha var; bizim bütün hadisleri veya peygamberin yaptığı her şeyi vahiy kabul ettiğimizi söylüyorlar ki öyle bir şey yok. Hz.muhammed’i peygamber ve insan olarak ikiye ayırırız. Peygamberin kendi devrinin bir insanı olarak günlük hayatta kullandığı ve dini bir yüküm içermeyen sözleri de vardır. Biz bunlara vahiy kaynaklı demiyoruz, vahiy kaynaklı olanlar dini hüküm içeren sözleridir. Örneğin peygamberin yaşadığı bölgede çöl iklimi vardı ve bu bölgede çokça akrep, yılan tarzı şeyler bulunur. Peygamberin akreplerin fazla olduğu ve rahatsız ettiği bir zamanda sahabesine “akrepleri öldürün” emrini vermiş olması vahiy kaynaklı dini bir hüküm değildir. Bu sözü kayıtlara alınıp hadislerin arasına girebilir ama bu hadis dini hüküm belirten bir hadis değil peygamberin günlük hayatta kullandığı bir hadis olur.

5)Kamer 17 ve En’am 114

Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?(Kamer 17)

Size Kitab’ı (Kur’an’ı) hak(açıklayıcı) olarak indiren O iken ben Allah’tan başka bir hakem mi arayacağım?” (de). Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun, Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O hâlde, sakın şüphecilerden olma (En’am 114)

Burda ise daha büyük bir safsataya hatta bir cinayete imza atılıyor resmen. Kur’an’ın açıklayıcı, kolaylaştırılmış özelliği üzerinden “yeterli” olduğu iddia ediliyor. Yani muhataplarımız yeter ve tam sözcüklerini karıştırdığı gibi yeter ve açık sözcüklerini de karıştırıyor. Bildiğiniz gibi bir şeyin açık ve kolay anlaşılır olması yeterli olduğu veya başka bir kaynağa ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez. Örneğin A yayınları matematik kitabı çok kolay ve konuları açık olsun peki bu B yayınları matematik kitabına ihtiyaç olmadığı anlamına mı gelir? Veya “Ali topu tut” cümlesi açık ve kolay bir cümledir, peki bu cümle başka bir cümleye ihtiyaç olmadığı anlamına mı gelir? Hayır sadece bu cümlenin kolayca anlaşıldığı anlamına gelir.

Ayrıca En’am 114’te geçen “mufassal” sözcüğünün açıklayıcı anlamı olduğu gibi “detaylı” anlamı da var. Bu yüzden hadis inkarcıları Kur’an’ın detaylı olduğunu ve başka bir kaynağa ihtiyaç olmadığı iddiasında bulunur.

O zaman şöyle bir örnek vereyim; varsayalım ki bir matematik kitabı poligonlar konusunu hiç işlememiş olsun ama diğer bütün konuları detaylı olarak işlemiş olsun. Şimdi bu kitap detaylı mı? Evet detaylı çünkü “içerdiği konuları” detaylı anlatmış ama içermediği konuyu anlatmamış ki detayı olsun. Yani içerdiği konuyu detaylı anlatması her konuya değindiği anlamına gelmiyor. En basitinden günde 5 vakit kıldığımız namazın rekat sayıları bile yok hatta vakitler konusunda bile anlaşamaz hadis inkarcısı hocalar. Kimisi Kuranda 3 vaktin geçtiğini söylerken bir başkası 5, yine bir başkası 2 vakit hatta bir diğeri vakit yok da diyebiliyor. Oysa biz namazı peygamberi izleye izleye yani sünnet yoluyla öğrendik.

6) Mürselat 50 (hangi söze)

Onlar artık bundan (Kur’an’dan) sonra hangi söze inanacaklar? (Mürselat 50)

Öncelikle bu ayetin öncesine baktığımızda inkar edenlerin hesap günündeki hallerinden bahsettiği belirtelim. İlgili ayetler şu şekilde;

Ey inkâr edenler! (Dünyada) yiyin ve birazcık yararlanın! Şüphesiz sizler suçlularsınız. O gün vay yalanlayanların hâline! Onlara, “Rükû edin (namaz kılın)” dendiği zaman rükû etmezler. O gün vay yalanlayanların hâline. (Murselat 46-49)

İlgili murselat 50 ayetinde Kur’an sözcüğü geçmese de “bu” zamiri ile Kur’an’a işaret ettiğini söylebiliriz. Ama burdan da “Kur’an dışında başka hiçbir kaynak kabul edilmez” sonucuna varamayız zira ayet burda Kur’an sözü ile inkarcıların yalan sözleri arasında karşılaştırma yapıyor. Nitekim öncesinde ısrarla “o gün vay haline yalanlayanların haline” deniliyor. Peygamberin hadisleri ve sünneti ise haşa inkarcıların yalanları ile aynı kategoride değildir. O yüzden bu ayetten dinin tek kaynağı Kur’an’dır sonucuna varmak fazlasıyla hatalı bir çıkarım olur. Nitekim eğer ayetten “ayet hadisleri de reddediyor” gibi saçma bir sonuç çıkaracaksak o zaman “bu ayet Kur’an’daki bilgiler dışında hayatta öğrendiğimiz her bilgiyi de reddediyor” gibi saçma bir sonuca da varabiliriz. Örneğin bu ayete bakarak “demek ki Allah fizik öğrenmemizi istemiyor çünkü Kur’an’dan başka hangi söze inanacaksınız, diyor” şeklinde bir çıkarım yapmanız ne kadar sağlıklı olur?

Peki bu ayet sadece inkarcılar için mi indi? Hayır bu ayet aynı şekilde bizim yalan, yanlış sözlerimiz için de geçerli. Örneğin bir müslümanın dini konularda ağzından çıkan bir sözün doğruluğunu Kur’an’a arz ederek tartmalı. Zira Kur’an dilimiz, yaşantımız için bir terazi görevi de görür.

7) Hangi hadise inanacaklar

İşte bunlar, Allah’ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz. Hâl böyle iken, Allah’tan ve O’nun ayetlerinden sonra hangi hadise / söze inanıyorlar?” (Casiye 6)

Bu da bir önceki murselat 50 ayetiyle aynı mantıkta bir ayet ama biraz farklı bir durumu var. Şöyle ki bu ayette iki çarpıtma var, birincisi; bildiğiniz gibi “ayet” sözcüğü Kur’an’ı Kerim’de iki anlamda geçer. Ayet sözcüğü bildiğimiz Kur’an ayeti anlamında kullanılırken bazı yerlerde de doğadaki, evrendeki işaretler, yasalar anlamında kullanılır. Ki ayet sözcüğünün asıl anlamı aslında “delil” demektir. Casiye 6 ayetinin de öncesine bakarsak “bunlar Allah’ın ayetleridir” cümlesindeki ayetin Kur’an ayeti değil doğa ayeti olduğu açıktır;

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır. (Casiye 3)

Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır. (Casiye 4)

Geceyle gündüzün birbiri ardınca gelişinde, Allah’ın gökten rızık (sebebi olarak yağmur) indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde, rüzgârları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için deliller vardır. (Casiye 5)

Bu üç ayette de “delil” olarak çevrilen sözcük “ayatun” yani ayet kelimesidir. Casiye 6 ayetinden sonra yani casiye 8-9 ayetlerinde her ne kadar normal Kur’an ayetinden bahsetse de casiye 6 ayetindeki “ayet” sözcüğünün önceki ayetlere işaret ederek “doğa delili” olarak geçtiği açıktır. Zira casiye 6 ayeti önceki ayetlere atıf yaparak “işte bunlar” şeklinde başlıyor. Kısacası bu ayette bahsedilen Kur’an değil doğadaki, evrendeki işaretlerdir. Ve bu ayet hadisleri inkar etmek için kullanılamaz. Ayette anlatılmak istenen kısaca şudur; sizin ve evrenin yaratılışında nice deliller(ayetler) vardır durum böyle iken inkâr edip başka hangi sözlere inanacaksınız

Not: Kur’an ayetinden bahsedilseydi bile konu müşrikler olduğu için ayetin hadisleri reddetmeyi kastettiği anlamına gelmezdi. Bunun için Mürselat 50 ayetini açıkladığımız kısma bakabilirsiniz.

Casiye 6 ve benzeri ayetlerdeki bir diğer çarpıtma da “söz” sözcüğünü çevirmeden hadis olarak bırakmaları ki bu da samimiyetsizliklerini asıl ortaya çıkaran kısım. Şöyle ki; bildiğiniz gibi hadis sözcüğü halk arasında peygamberin sözleri anlamına kullanılıyor. Oysa “hadis” sözcüğünün tam çevirisi “söz” demektir. Yani herhangi birinin sözü için de hadis denilir, peygamberin sözleri için ise “şerefli söz” anlamına gelen “hadisi şerif” kullanılır. Bu casiye 6 ayetinde dikkat ederseniz çeviriyi yapan hadis inkarcıları “hadis” kısmını “söz” olarak çevirmek yerine arapça haliyle bırakmışlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu “belki konuya hakim olmayan biri ayette geçen hadis sözcüğünü peygamber hadisi sanar da hadislerden vazgeçer” düşüncesi ile kurulmuş bir düzenek. Ve maalesef arapça bilmeyen öğrencilerini bu şekilde kandıracak kadar sahtekar ve utanmaz adamlar var aralarında (bazılarını tenzih ederim). Neyse konuya devam edersek;

Bunun yanında “hadis sözcüğü Kur’an’da geçen yerlerde hep olumsuz anlamda kullanılmış” şeklinde bir itirazda bulunuluyor. Oysa daha önce de dediğimiz gibi hadis, ayette “peygamberin sözü” anlamında kullanılmıyor. Nitekim olumsuz anlamda kullanılmış denilen yerlerde de inkarcıların sözleri anlamında kullanılmıştır. Durum böyle iken olumsuz anlamda kullanılmasından daha doğal ne olabilir? Örneğin diyelim ki; ilah sözcüğü bir Kur’an’ın bütün ayetlerinde “putperestlerin ilahları” kastedilerek her seferinde kötü anlamda kullanılsaydı o zaman da “demek ilah sözcüğüne karşı olmalıyız Allah’a ilah dememeliyiz” şeklinde saçma bir sonuca varacak mıydınız? Veya “ayet” yani delil sözcüğü sürekli inkarcıların delilleri şeklinde olumsuz olarak kullanılsaydı o zaman da Allah ayetlere karşı mı diyecektiniz? Veya Kur’an’da kitap sözcüğü hem Kur’an hem de ehli kitabın İncil ve tevrat’ı için kullanılıyor. Ve bazı ayetlerde onların kitaplarını bozduğu söylenerek kitap bir nevi olumsuz anlamda kullanılıyor. Peki siz bu ayetlere de bakıp “demek Kur’an da bir kitap olduğu için Kur’an’ı da kabul etmemeliyiz” şeklinde absürt bir sonuca varıyor musunuz? Hadis inkarcılarının bu yalanlarını görünce nedense aklıma münafikun 4 ayeti geliyor;

Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır, onlardan sakın! Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan) çevriliyorlar

(münafikun 4)

8) Atalarının dini

Kur’an’da bazı ayetlerde müşriklerin bilgisiz ve şirk içinde yaşamış olan atalarını aynı şekilde taklit ettiği söylenir ve bu eleştirilir. Bu ayetlere birkaç örnek vermek gerekirse;

Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun.” denildiği zaman: “(Hayır,) bilakis biz, babalarımızı üzerine bulduğumuz (ve alıştığımız âdetlerimize) uyarız.” derler. Babaları hiçbir şey akletmemiş ve doğru yolu bulamamış olsalar bile mi (onların yoluna uyacaklar)? (Bakara 170)

Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Resûl’e gelin.” denildiği zaman: “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter.” derler. Onların babaları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar bile (babalarının yoluna mı uyacaklar)? (Mâide 104)

Hani babasına ve kavmine demişti ki: “Şu başında ibadet için bekleştiğiniz heykeller de neyin nesi?”“Biz babalarımızı onlara ibadet eder bulduk.” demişlerdi. “Andolsun ki, sizler de babalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz.” demişti. (Enbiya 52-53-54)

Bildiğiniz gibi hadis inkarcıları hadis reddetmek ile kalmıyor aynı zamanda rahatsız oldukları bazı ayetleri de tahrif etme yoluna da gidiyor. İşin ilginç tarafı bunlardan çoğu bu getirdikleri yeni düşüncelerini savunmak için de yukarıdaki ayetler üzerinden bizi “atalarına uymakla” suçluyorlar. Örneğin tesettür ayeti ile ilgili konuda bir müslüman “İslam tarihinden ve alimlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla tesettür ayetinde baş kapatma vardır” şeklinde bir cümle kuruyor olsun. Tesettürün baş kapatma kısmını inkar eden bir hadis inkarcısı genelde ilk cümlesi şu olur; “bir şeyin yıllarca bu şekilde uygulanıyor olması o uygulamanın doğru olduğu anlamına gelmez” ikincisi cümlesi ise “siz atalarınıza uyuyorsunuz oysa Allah ayette atalarının dinine inanlara lanet ediyor, eleştiriyor” şeklindedir.

Not: Verilen örnekte tabiki bütün hadis inkarcılarının tesettürü reddettiğini iddia etmiyoruz.

Örneğe geri dönersek; hadis inkarcısı arkadaş bu ayetleri getirerek noter imzalı saçmalığını teyit ediyor açıkçası. Zira öncelikle bu ayetler müşrikler ve kâfirler ile ilgili ayetler ve eleştirilen kişiler de müşriklerin, kafirlerin ataları. Ayette bir grubun, kesimin atalarının, kavminin eleştirilmesi, yanlış yolda olması her atanın veya her kavmin yanlış yolda olduğu anlamına gelmez. Bu ayetlerden sanki “her kavmin atasının hatalı olduğu ve her dönemde insanların atalardan farklı bir hüküm getirmesi gerektiği” sonucunu çıkarmak en hafif tabiri akıl tutulmasıdır. Zira atalarının kaynağı doğru olduğu taktirde onları taklit etmekte hiçbir sorun yoktur. Ki hadis inkarcısı arkadaş da burda taklit etmeyi değil “ataların nerde hangi yanlışı” yaptığını eleştirmek ve göstermek zorunda. Zira eğer bu ayetler ataların her zaman yanlış olduğu anlamına gelseydi o zaman her yüz yılda bir yeni bir İslam anlayışı getirmemiz ve atalarımızı terketmemiz lazımdı.

Örneğin farzedelim hırsızın eli kesilir hükmünü atalara uymamak için değiştirip “güç kesmek” anlamına getirerek hadis inkarcısı arkadaşa uyduk. Peki bir yüz yıl sonra da “güç kesmek” görüşü torunlarımız için “atalar dini” olmayacak mı? Peki o zaman da torunlarımız “ya ataları yanlış biliyorsa” ayetini getirip bu sefer de “güç kesmek” anlamına mı itiraz etmeleri gerekiyor? Yani cidden atalar ile ilgili ayetler bizden her yüz yılda bir renk değiştir mi diyor? Neyse sonuç olarak; ilgili ayetler tüm ataların yanlış olduğu ve onlara uyulmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu yüzden yıllardan beri süren bir görüşe inanan birine bu ayetler getirilerek itirazda bulunulamaz. Eğer yanlış olduğunu düşündüğünüz bir uygulama varsa bunun yanlış olduğuna deliller getirmeniz lazım.

9) çoğunluk kötü ayetleri

Hadis inkarcıları sayılarının hadis kabul edenlere göre çok az olduğunu bildiği için Kur’an’da çoğunluğu eleştiren ayetlere başvurarak bir başka safsataya başvuruyor. Hatta bu son dönemlerde o kadar abartılı bir hal aldı ki sanki “azınlık her zaman haklı ve doğru olandır” gibi bir imaj çizilmeye çalışılıyor. İlgili ayetlere bakalım;

 • 1- İnsanların çoğuna uyan sapıtır. (Enam 116)
 • 2- Allah’ın mucize yaratabileceğini çoğu bilmez. (Enam 37)
 • 3- Rızkı Allah’ın verdiğini çoğu bilmez. (Sebe 36)
 • 4- İnsanların çoğu kâfirdir. (Nahl 83)
 • 5- Çoğu fâsıktır. (Maide 49, 81,Tevbe 8, Hadid 16, 27)
 • 6- Çoğu müşriktir. (Rum 42)
 • 7- Çoğu inanmaz, iman etmez. (Bekara 100, Hud 17, Rad 1)
 • 8- Çoğu inkârcıdır. (İsra 89)
 • 9- Çoğu gâfildir. (Yunus 92)
 • 10- Çoğu şükretmez  (Bekara 243, Yunus 60, Yusuf 38)
 • 11- Çoğu zanna uyar. (Yunus 36)
 • 12- Çoğu nankördür. (Furkan 50)
 • 13- Çoğu yalancıdır. (Şuara 223)
 • 14- Çoğu Allah’a ortak koşar. (Yusuf 106)
 • 15- Çoğu haktan hoşlanmaz. (Zuhruf 78)
 • 16- Çoğu Kur’andan yüz çevirdi. (Fussilet 4)
 • 17- Kâfirlerin çoğu akıl etmez, kafası çalışmaz. (Maide 103)
 • 18- Ölüleri Allah’ın dirilteceğini çoğu bilmez. (Nahl 38)
 • 19- Kıyametin geleceğine çoğu inanmaz. (Mümin 59)
 • 20- Doğru olan dinin Müslümanlık olduğunu, çoğu bilmez. (Rum 30, Yusuf 40)
 • 21- Kıyametin ne zaman kopacağının bilinmeyeceğini çoğu bilemez. (Araf 187)

Bu ayetler ve çoğunluğa başvurma safsatası ile ilgili bir örnek verelim;

örneğin hadisleri kabul eden biri neden peygamber sünnetine uyuyorsun” şeklinde sorulan soruya “çünkü peygamberden günümüze bütün müslümanlar kur’an ve sünnete uydu ve bize de böyle geldi” şeklinde bir cevap vermiş olsun. Hadis inkarcısı arkadaş da o kişiye karşı “bir şeyi çoğunluğun yapması doğru olduğu anlamına gelmez, bu bir safsata” şeklinde savunuyor kendini. Hatta devamında “çoğunluğu eleştiren ayetleri” ekliyor. Hadis inkarcısı arkadaş bu safsataya sığınarak “çoğunluk her zaman hatalıdır” demeye getirip tartışmayı kazandığını sanıyor. Oysa ad populum safsatası çoğunluk her zaman yanlıştır demiyor “çoğunluk bazen yanlış olabilir” daha doğrusu “çoğunluk her zaman doğru değildir” diyor. Yani senin cümledeki safsatayı yakalamış olman o cümledeki sonucun da yanlış olduğu anlamına gelmiyor.

Şöyle ki “yer çekimi olduğunu kabul ediyorum çünkü çoğu insan böyle kabul ediyor” cümlesinde de çoğunluk safsatası mevcut fakat bu gerçekten de yer çekimi olmadığı anlamına gelmiyor. Yani bu bizi “sen çoğunluğa uyarak yer çekimi var diyorsun oysa Kur’an çoğunluk yanlış diyor, demek ki yer çekimi diye bir şey yok” şeklinde saçma bir çıkarım yapabilir misiniz? Tabiki de hayır. Kur’an’da çoğunluğu eleştiren ayetler azınlığın haklı olduğuna delil değil çünkü orda hangi çoğunluktan bahsettiğine dikkat etmek lazım. Zira bir konuda a bölgesindeki çoğunluk yanlışı savunurken b bölgesindeki çoğunluk doğruyu savunuyor olabilir. Bugün bildiğimiz gibi çoğunluk yanlış yolda ve ayetin eleştirdiği de bu zira bu ayet üzerinden “hadis kabul edenler reddedenlere göre fazla demek ki doğru yol hadis inkarcılığı” gibi bir sonuç çıkarmak akıl karı değil. Veya şöyle düşünün yarın öbür gün çoğunluk hadisleri reddederse o zaman da bu ayetleri delil getirip “hadis kabul edenler azınlık demek ki onlar haklı” mı diyeceksiniz? Veya dünyanın düz olduğuna inanan bir azınlık var. Peki bunları savunmak için de “çoğunluk sapıtmıştır” şeklinde ayetleri getiriyor musunuz?

10)Hüküm Allah’ındır

Hüküm ancak Allah’a aittir(Yusuf 40)

O(Allah) hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez. (Kehf 26)

Allah’ın indirdiği ile hükmetmeyenler kâfirlerin ta kendileridir. (maide 44)

Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. (Maide 49)

Hadis inkarcılarının getirdikleri bir diğer ayet çeşidi de “Allah’ın hükmü ile hükmedilmesi” gerektiğini söyleyen ayetler. Peki hükümler nedir, sadece Kur’an ayetleri mi? Hadis inkarcıları Kur’an’ı Allah’ın hükmü peygamberin sünnetini ise “peygamberin kendi tercihine göre yaptıkları” olarak tanımladığı için için sünneti kabul eden kişinin “o hükmüne kimseyi ortak etmez” ayetine zıt davrandığını iddia eder. Oysa daha önce dediğimiz gibi vahiy sadece Kur’an olmadığı gibi hükümler de sadece Kur’an’da yer almaz. Sünnet de peygamberin kendi tercihi değil Kur’an dışı vahiy ile gelmis hükümlerdir. Örneğin Kur’an’da “öğle farzı dört rekattır” şeklinde bir vahiy olmamasına rağmen peygamberin bunu uygulaması, sünnetinde olması kendi kafasına göre hareket ettiği anlamına gelmez. Zira bu emir de ona Allah tarafından gelmiş olmalı. Hadis inkarcılarının iddia ettiği gibi Kur’an Allah’ın, sünnet ve hadis de peygamberin hükümleri değildir zira peygamber dini konuda Allah’tan izinsiz iş yapmaz. Kısacası ayette de denildiği gibi hüküm her zaman Allah’a aittir ve Allah hükmüne peygamber de dahil kimseyi ortak etmez. Birinin sünneti veya sahih hadisleri kabul etmesi bu ayetlere zıt düştüğü anlamına gelmez.

Burada değinmemiz gereken bir diğer nokta da şu ki; bu ayetler sadece ameller konusunda değil her konuda hükmün Allah’ta olduğunu söyler. Örneğin bir devletin yönetimi de Allah’ın şeriatı olmalı zira ayetlere baktığımızda zina, hırsızlık cezası gibi hukuki hükümler de yer alır. Peki siz hiç hadis inkarcılarının laik devletlere karşı çıkıp “hüküm Allah’ındır anayasa ile değil Kur’an ile yönetilecek” dediğini duydunuz mu? Madem o kadar samimisiniz neden bu konuda sesiniz çıkmıyor? Yoksa devlet yönetimine gelince hüküm Allah’ın değil de kulların mı? Açıkçası Mustafa İslamoğlu gibi hadis inkarcıları “Kur’an’da devlet yönetimi ile ilgili hükümlerin olmadığını” söylerken bir diğer hadis inkarcısı Yaşar Nuri Öztürk ise “Kur’an’da laiklik emrediliyor” bile demiştir. Buyrun siz karar verin bunlar cidden hükmü Allah’a veriyorlar mı? Yaratmak kime aitse hükmetmek de ona aittir diyorlar mı? Yoksa “hüküm Allah’ındır” tarzı ayetler size inmedi mi?

SONUÇ;

Aslında başka açıklama yapmaya gerek yok sanırım, sizden tek isteğimiz; birilerinin sizi salak yerine koymasına izin vermeyin ve siz de bu tür münafıkça işlere başvurmayın. Bu yazımızı peygamber efendimizin şu hadisi ile sonlandıralım;

Bizi aldatan bizden değildir (muslim, iman, 164)

HADİS İNKARCILIĞI; AYETLE(!) KANDIRMA TAKTİĞİ

Yazı dolaşımı


HADİS İNKARCILIĞI; AYETLE(!) KANDIRMA TAKTİĞİ” için 567 yorum

 1. Aslında özelden ulaşmak istiyordum ama iletişim bilgilerini göremedim. O yüzden yorumu okuduktan sonra silersen sevinirim. Cevap yazmak istersen mail adresime dönüş yapabilirsin.

  Öncelikle eleştirdiğin insanların büyük çoğunluğu gibi sen de aynı hataya düşüyorsun. Onlar da müslüman, hadis inkarcısı olarak anmak sanki biraz hakaret etmek amaçlı gibi duruyor. Benzer şey değil ama onların açısından bakınca size ayet inkarcısı diyebilirler, ayetleri nesheden hadislere inandığınızdan dolayı.
  Yazınla ilgili şu şekilde notlarım var benim de yorum biraz uzun olacak o yüzden kusura bakma.
  1- Onların iddiaları verdiğin su kolisi örneğiyle pek uymuyor. Bu kitap eksik diye iddia ediyorlar demiyorlar, Kuran İslam’ı yaşamaya yetmez iddiasına karşı çıkıyorlar. Yani onlara göre bu gelen su kolisi sahadaki herkese yetmeli. Ya da şöyle iddialarını şöyle de düzeltebilirim; kolide değil, gelen su yeterlilik konusunda eksik, eğer sahadakilerin tamamına su getirilecekse bu sahaya tek gelen kolinin içinde olmalıydı. Tam / yeterli konusu çok alakalı olmamış sanki.
  2- Zuhruf 44’te verdiğin örnek de bence çok uygun değil. Eğer B kitabı A kitabında olmayan bilgiler de içeriyorsa ve hoca A kitabından sorumlusunuz derse bu durumda sınavdan sonra öğrencilerin tamamı hocaya hocam B kitabından da sorular çıktı böyle dememiştiniz diye çemkirir. Hocanın B kitabından bahsetmemesi onun sınava dahil olmadığını söylemek için yeterlidir. Burada sadece örnek açısından bir sıkıntı var çünkü sen zaten başka ayetlerde sünnet ve hadisin de önemli olduğunun vurgulandığını söylüyorsun.
  3-Kaf 45’te de verdiğin örnek bence onların argümanlarını destekler nitelikte. “Kuran ile öğüt ver” ibaresinde sadece/yalnız diye bir kelime geçmiyor demek ki başka şeylerle de öğüt verebilirsin dersen Yezid’e hayranlık duyan bir Müslüman da (böylesi de var mıdır bilmiyorum) Yezid’in uygulamalarıyla da öğüt verebilirsin der. Burada mantığı bence yanlış yürütmüşsün.
  4-Kamer 17’yi Kuran’ın yeterli olmadığını iddia edenlere değil, “Kuran’ı sen anlamazsın, keşif ehli, şeyhin anlar onların tefsirlerini oku” minvalinde konuşanlara cevap olarak kullanıyorlar. Yeterliliği açısından konuşanına henüz denk gelmedim, sen geldiysen bu maddeyi geçebilirsin.
  5-Enam 114 de onların iddiasını destekler nitelikte çünkü Kuran’da yer almıyorsa zaten o şeyden sorumlu değiliz iddiasındalar. Bu namaz da dahil çünkü 2 rekat kıl 4 kıl bunda çok kısıt görmüyorlar. Dahası, benzer konularda ehli sünnet de kendi içinde çelişkili uygulamaları var.
  6-Casiye 6’nın çevirilerinde söz yerine hadis kelimesini kasten kullanmalarında bir art niyet arandığı gibi tam tersine kasten hadis kelimesini kullanmayanlarda da art niyet aranabilir. Sonuçta hadis de bizim dilimize geçmiş durumda. Peygamberin sözü değil de hadisi diye bahsederken çeviride söz diye çevirmek de art niyetli gibi görünüyor tarafsız bir gözle bakıldığında.
  7-Ataların dini ve çoğunluğun yanlış yolda olduğu konusunda her zaman çoğunluk yanlış yoldadır ve her zaman atalarımızın bize öğrettikleri yanlıştır diye bir iddiaları yok. Aksine, bu gibi konularda aykırı bir şey söylendiğinde toplumdaki insanlar genellikle “bu kadar insan yanlış biliyor da sen mi doğru biliyorsun” gibi argümanlarla geliyorlar ya da Kuran’ı bir kez bile açıp okumamasına rağmen dedesinin nenesinin söyledikleriyle görüşlerini savunuyorlar. Bu gibi insanlara verilecek en güzel cevap elbette ki çoğunluk ve atalar ile ilgili sıraladığın o ayetler olacaktır. Ayrıca yazında “Yarın öbür gün çoğunluk hadisleri reddederse o zaman da bu ayetleri delil getirip ‘hadis kabul edenler azınlık demek ki onlar haklı’ mı diyeceksiniz?” şeklinde bir ibare var. Buna da senin tabirinle bir “hadis inkarcısı”nın cevabı çok basit ve yerinde olacaktır; böyle bir şey hiçbir zaman olmayacağı (yani her zaman hadisi kabul edenler çoğunlukta olmuş ve hep öyle kalacağı) için çoğunluk her zaman yanlış yolda kalacaktır diyecektir.
  Yukarıda maddeleri tamamen tarafsız ve eleştirel olarak yazmaya çalıştım. Uzun süredir ben de bu konu hakkında araştırma yapıyorum ve doğru yolu bulmaya çalışıyorum. Ben kendi adıma her iki tarafın da haklı olduğu kısımlar olduğunu düşünüyorum ancak hadislere tamamen şüpheden arınmış halde bakmanın daha sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Ehli sünnet hocalarının gördüğüm kadarıyla tamamı hadislerin Kuran ile çelişip çelişmediğini önemsemiyorlar. Bu durumda benim mantığım Kuran’ın güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca hadis alanı uydurma hadislerle dolu olduğu yadsınamaz bir gerçek. Diğer taraftan da hadis ve sünnet dikkate alınmadığında geçenlerde sahilde bir kadının mayosuyla sahilde namaz kılması gibi bir durum ortaya çıkabilir bunda da sakıncalı olan bir durum olduğu iddia edilemez diye düşünüyorum. Yalnız iki görüş arasında çok önemli bir fark var; bir Müslüman hadisleri kabul etmediğinde belki amelinde bazı eksiklikler yaşayabilir ama imanında bir problem olmaz ama hadisleri olduğu gibi kabul etmesi durumunda imanından bile olabilir. Bu benim naçizane görüşüm.
  Uzun cevap için kusura bakma. Allah bizi doğru olan yola iletsin. Selamlar…

  1. Ali İmran 32..” De ki Allah itaat edin Resulde eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez… Allahınc.c.kâfirleri sevmemesini bu ayette iki sebepten dolayı olduğunu bildirmiş birincisi Allah’a itaat ikincisi Resule itaatten yüz çevirmekle demek ki Resule itaatin meydana grlmesi için gerekli olan hadislere iman etmedikçe Allah’ın sevmem dediği kâfirleri sınıfına dahil oluruz senin argümanlarınada vericek cevoaplar varda şimdilik bu kadardı ile yetin

 2. That is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
  Simple but very accurate info… Thank you for sharing this one.
  A must read article!

 3. A person essentially help to make critically articles I’d state.
  This is the first time I frequented your web page and to this point?
  I amazed with the research you made to create this particular submit incredible.
  Great job!

  Visit my website Bellissi Moisturizer; kannikar.com,

 4. My brother suggested I might like this web site. He was entirely right.
  This post actually made my day. You can not imagine
  simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 5. I don’t know if it’s just me or if everyone else encountering problems with your site.
  It looks like some of the written text on your
  posts are running off the screen. Can somebody else please
  provide feedback and let me know if this is happening to them
  too? This might be a problem with my internet browser because
  I’ve had this happen previously. Thanks

 6. Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established
  blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal
  but I can figure things out pretty fast. I’m thinking
  about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any
  points or suggestions? Many thanks

  Here is my web-site: EcoCel Fuel Saver (http://www.meteoritegarden.com)

 7. Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog
  to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results.
  If you know of any please share. Thanks!

  my web page; dclwiki.com

 8. I must thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I am hoping to see the same high-grade content by you in the future as well.
  In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my
  own site now 😉

  Also visit my homepage :: Tina

 9. Hey! I’m at work surfing around your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!
  Carry on the outstanding work!

 10. Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you know a
  few of the images aren’t loading correctly.

  I’m not sure why but I think its a linking issue.

  I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same
  results.

  Here is my web blog … Spark Aura

 11. I do consider all of the ideas you have introduced on your
  post. They are really convincing and can definitely work.

  Nonetheless, the posts are too short for novices.
  Could you please lengthen them a bit from subsequent time?
  Thank you for the post.

  My homepage Nitro Strive Review

 12. Hey there! This is my 1st comment here so I just wanted
  to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading your articles.

  Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same
  topics? Appreciate it!

 13. It’s appropriate time to make some plans for the longer term and it
  is time to be happy. I’ve learn this put up and if I
  may just I want to suggest you some attention-grabbing issues
  or advice. Perhaps you could write subsequent articles regarding this article.
  I desire to learn even more things approximately it!

 14. I think this is among the most vital info for me. And i am glad reading your article.
  But wanna remark on few general things, The site style is wonderful, the articles is really great :
  D. Good job, cheers

 15. This is very attention-grabbing, You’re a very skilled blogger.
  I’ve joined your rss feed and look ahead to in the hunt for extra of your magnificent
  post. Additionally, I have shared your website in my social
  networks

 16. I really like what you guys tend to be up too. Such clever work and coverage!
  Keep up the amazing works guys I’ve included you guys to my blogroll.

 17. I think the admin of this website is in fact working hard for his web page, for
  the reason that here every data is quality based
  information.

 18. I think this is among the most important info for me. And i’m happy studying your article.
  However want to remark on some general things, The
  site taste is wonderful, the articles is really nice :
  D. Good process, cheers

 19. You really make it seem really easy together with your presentation but I find this matter to be really something that I believe I’d never understand.
  It seems too complicated and extremely large for
  me. I am taking a look ahead in your subsequent submit, I
  will try to get the hold of it!

 20. I don’t even know the way I stopped up right here,
  but I assumed this submit was once great. I do not know who you are however definitely you are going
  to a famous blogger in the event you aren’t already.
  Cheers!

 21. Have you ever considered publishing an e-book or guest
  authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my readers would appreciate your
  work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
  part time jobs hired in 30 minutes https://parttimejobshiredin30minutes.wildapricot.org/

 22. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.

  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see
  a great blog like this one these days.

 23. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog
  and was wondering what all is needed to get set up?

  I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?

  I’m not very web savvy so I’m not 100% positive. Any tips or advice would be
  greatly appreciated. Cheers

 24. Hello, i feel that i saw you visited my website thus i got here to go back the favor?.I’m
  attempting to in finding things to enhance my web site!I assume
  its adequate to use a few of your ideas!!

 25. Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if
  you knew where I could get a captcha plugin for my comment form?
  I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?
  Thanks a lot!

 26. My brother suggested I may like this web site.
  He was once totally right. This publish actually made my day.
  You cann’t believe simply how much time I had spent for this
  information! Thank you!

 27. Hi there, i read your blog from time to time and i own a similar one and i
  was just wondering if you get a lot of spam remarks?

  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

 28. Hello, i read your blog occasionally and i own a similar
  one and i was just curious if you get a lot of spam comments?

  If so how do you protect against it, any plugin or anything you can suggest?
  I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.

 29. I like what you guys are up too. Such clever work and exposure!
  Keep up the excellent works guys I’ve added you guys to our blogroll.

 30. The company also offers a RealSmart Agent phone app. It has innovative features like the ability to create listings. If you’re an employing broker or franchisee, the company provides the RealSmart Broker platform. Its primary role is to help manage an office, and it comes with features like agent communication, paperless transaction system, and more. Register for a SMARTCAP account to receive our proprietary, in-depth research and be the first to receive future investment offerings, plus access to your personal investment relations professional. After investment, this account will become the place to receive quarterly statements, property updates, and opportunities to join our shortlist for new investments. Smart Realty’s Baltimore office will have two agents and a manager, and will look to expand its team. Smart Realty offers 100% commissions to its agents after paying a monthly fee of $400 to $450 as opposed to a commission split. With its three different offices, Campos told SouthBMore.com that he has agents who speak English, Spanish, Portuguese, Korean, Filipino, and Russian. https://papa-wiki.win/index.php/Houses_near_me_for_sale_cheap Find homes by these popular lifestyles Enter your email address into the form to be the first to know about all things Halderman, from upcoming property auctions to advice from our blog. Or connect with: Beautiful Ranch Home on sixty four (64+/-) acres. Large covered patio to enjoy the fenced backyard w/pool and great view of pastures, wildlife, pens, and farm animals. … © 2021 Halderman Farm Management & Real Estate Services The LoopNet service and information provided therein, while believed to be accurate, are provided “as is”. LoopNet disclaims any and all representations, warranties, or guarantees of any kind. Some other things to consider might be state programs for hunting land where the land owner is financially compensated for reserving land for natural habitat in the area. This could bring an additional income for you, the property owner, and could prove to be useful in preserving land for hunting. You can learn more about this by reading our blog “If You’re Buying Hunting Land For Sale, Know About Walk-In Hunting”.

 31. Le Bac technologique n’a plus pour objectif principal l’insertion sur le marché du travail, même s’il le permet parfois. Désormais, la majorité des titulaires d’un bac techno se dirigent vers l’enseignement supérieur, notamment vers des BTS ou des BUT. La répartition des modes d’évaluation du bac nouvelle formule est maintenue : les épreuves terminales pèseront 60 % de la note finale et le contrôle continu 40 %. Toutefois, le mode d’évaluation de chaque discipline est « clarifié », affirme le ministère ce vendredi dans un communiqué. La réforme du BAC 2021 est le résultat de plusieurs constats. L’ancien bac n’était plus suffisamment efficace pour servir de “tremplin vers le supérieur” selon l’éducation nationale. Les lycéens étaient évalués sur une série d’épreuves dans un intervalle de temps très court, à peu près une semaine selon les années. Cela favorisait le “bachotage”, les révisions à la hâte et ne valorisait plus la régularité de l’apprentissage et du travail. https://cainludhiana.com/community/profile/adellscholz950/ L’objectif de la lettre de motivation est de vous présenter au recruteur et de mettre en avant votre projet professionnel. Lorsque vous rédigez une lettre de motivation en anglais, cet objectif reste le même. Ces cookies analysent l’utilisation du visiteur sur notre Site et nous permettent d’assurer une meilleure expérience. Les cookies liés aux mesures d’audience utilisés sur notre Site n’identifient personne et ne nous permettent pas d’envoyer des publicités personnalisées. Par exemple, nous pouvons utiliser des cookies technologies de traçage à des fins analytiques en vue de déterminer le nombre de visiteurs sur notre Site, d’identifier la manière dont les visiteurs naviguent sur notre Site et, plus particulièrement, les pages qu’ils consultent. Cela nous permet d’améliorer notre Site et nos Services.

 32. I am no longer certain where you are getting your info, but good topic.
  I needs to spend a while studying more or working out more.

  Thank you for excellent information I was on the lookout for this information for my mission.

 33. Zasady gry w pokera są na pierwszy rzut oka szalenie proste. Przy stole znajdować się musi co najmniej dwóch graczy (fizycznie lub online w przypadku turniejów internetowych), zaś każdy z nich ma do dyspozycji określoną sumę środków lub żetonów, za które będzie grał w trakcie kolejnych rozdań. Do gry potrzebna jest jedna talia licząca 52 karty. Jeżeli masz ochotę skorzystać z naszej szerokiej oferty gier w pokera na prawdziwe pieniądze, przetestować jak w praktyce działa poker free online lub spróbować szczęścia, grając w wideo pokera, zarejestruj się w kasynie GGBet już teraz! If you are a WordPress user with administrative privileges on this site, please enter your email address in the box below and click “Send”. You will then receive an email that helps you regain access. http://www.homesteadhow.com/community/profile/corinecongreve/ Good game poker, czyli dobry poker room to taki, który pozwala grać o dowolnym czasie z każdego miejsca na ziemi. Najlepiej, jeżeli online poker dostępny jest przez aplikację mobilną. Poker app nie jest dziś niczym szczególnym. What is Pai Gow Poker? Jak już wspomnieliśmy wcześniej, w kasynach czy na stronach hazardowych typowa gra w poker online na pieniądze różni się w zależności od tego, z jaką odmianą pokera mamy do czynienia. Można stwierdzić, że dziś mamy przede wszystkim do czynienia z 3 głównymi gatunkami: Chcesz wiedzieć legalny poker online w Polsce ? Tak więc Polska może nadal „zakazać” pokera online na pieniądze, tak jak teraz, ale ten zakaz naprawdę ma niewielki skutek praktyczny, ponieważ gracze nadal grają na tych stronach, a polski rząd nie może zrobić wiele, aby to powstrzymać. Tak długo, jak ludzie mają połączenie z Internetem, a strony pokerowe będą je akceptować, tak jak teraz, będą grać i grać, kiedy i gdzie chcą. Poker polska kody jest kilka kasyn online !

 34. CasinoScout is, without a doubt, the number 1 website for online casinos. This is the place where you will find the best, safest and most reliable online casinos for Canadians. Casino games come in a variety of styles and categories. Let’s have a look at some of the most popular options at our favourite online casino sites. Online casinos routinely promote themselves to prospective players with various no deposit bonus codes and free money offers. These include casino free cash bonuses and free spins offers. As a new registering player, no deposit is needed upfront. The no deposit bonus offered by the online casino is strictly for gaming purposes – it cannot summarily be withdrawn and cashed out. The reason why players are attracted to no deposit bonuses is apparent – they make it possible to play real money casino games with no deposit down. http://www.peacechatter.com/community/profile/aydmeri54532940/ I guess it can also be a nice training ground for those who have never been to a live poker room. You’ll at least get to see some aspects of live poker and get accustomed to them ahead of time, which can be quite useful. PokerStars VR is very well known for their incredible tournament series, the Poker Stars Online Poker Series, which runs twice a year. This series attracts some of the highest stakes tournament poker players in the world and features guarantees not usually achievable outside of the World Series of Poker. At the time of writing, only SlotsMillion and PokerStars provide a virtual reality casino portfolio, including slots and free-to-play VR poker featuring custom avatars. You can find more information about each casino below. To know more about the updates, check out this Developer update video featuring Jeff Lande, CEO of Lucky VR, PokerStars VR’s virtual reality developer.

 35. Смотреть видео: Смотреть популярное видео подряд любой длительности. Бамблби смотреть онлайн Смотреть фильмы онлайн бесплатно и легально.

  64687454 77914676 887038768798 49093821688268268678

  6012994 83569848 7926786644 3704476840544373543

  50317667 43114040 22110521658 74426779724280323639

 36. Fascinating blog! Is your theme custom made or did
  you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple adjustements would really make my blog stand out.
  Please let me know where you got your theme. Cheers

 37. Thanks for submitting! We are proud to be a locally owned Florida business. We specialize in low-moisture, eco-friendly cleaning and are fully licensed, insured and bonded. We will get you amazing results at an exceptional value. Call Green Clean for all your carpet, tile, upholstery and leather cleaning needs today. Green Frog House Cleaning aims to be the highest quality house cleaning service in San Diego among residential cleaning services. But even if you’re looking to make your home just a little bit eco-friendlier, looking for companies that use organic cleaning products is a great choice. If you’re ready to do more for the environment while you clean and beautify the appearance of your home or business, Cyclone Professional Cleaners is the perfect match. Mother B strives to not only provide an eco-friendly cleaning company in the Chicago area and great cleaning service, but to improve our client\u2019s quality of life by creating more free time and making more ecologically conscious choices available and convenient to a hectic lifestyle. In addition, funds from every cleaning go directly to causes that help our planet. It\u2019s the service our founder wanted when she was a busy professional and now it\u2019s available to you. https://www.bsi.org.ng/forums/profile/velmajones8650/ Pressure Washing Services Soft washing is a new power washing technique that requires having a combination of bacteria killers and detergents to do the job the Right Way. The SoftWash uses low pressure and kills the bacteria without harming surfaces. Your patio will look like new! Green or black algae will completely vanish from your patio quickly – and the process takes even less time to than a pressure wash. Super clean and the owner is awesome! I also like that they have multiple size washers which is super convenient! The lobby is huge and not overcrowded at all! There is also a cute little fish tank that looks beautiful! Thank you, laundromat, for a great wash! 5 Factors That will Affect the Total Roof Washing Cost When it comes time to… Commercial Pressure Washing for Governors Club in Brentwood, TN

 38. RD Homes for sale are selling quickly, so when you find something you like, call or text Nicole at (501) 612-3965. New Homes in , Keep in mind, even if you find an approved home, you have to qualify for the program yourself. The USDA eligibility works a little differently than any other program. In this case, the less money you make, the better your chances of qualifying. The USDA looks at your entire household income before determining your eligibility. .This differs from qualifying for the loan itself. The first step is determining if you qualify for the program itself. The USDA requires you to disclose the income of every person in your household, not just those on the loan. They then allow you to deduct from your income for the following situations: While there are too many Charlotte area USDA approved homes for sale and USDA neighborhoods in Charlotte to list them all, you can search USDA homes for sale in Charlotte here. We have compiled active MLS listings of USDA eligible homes for sale in Charlotte NC within various USDA home loan areas in Charlotte NC and have featured just a sample of available USDA properties in Charlotte NC area to search for homes in the sections below. But please be advised that there are many more USDA homes NC we can assist you with! https://365days.com.ua/forum/profile/leonorskaggs842/ 72 Hour Home Sale! Call NOW! Enjoy everything this renovated basement home has to offer. Main level features updated kitchen and flooring with 3 bedrooms and 3 bathroom… Awesome Fully Renovated Mesa Single Story 1600 sf Home!! You’ll Fall in Love with this 4 Bed 2 Bath PLUS Office Floorplan with Private Pool & Very Own 280 sf POOL HOUSE!… See ALL Twin Cities properties with mother-in-law apartments. Newly Remodeled Single Story Home in Desirable Stratford Estates with A Detached Garage Shop. This Home ”HAS IT ALL” Extra Large Lot that has No Homes Behind it or Two … realestatetwincities.idxbroker.com i guest-houses Newly Remodeled Single Story Home in Desirable Stratford Estates with A Detached Garage Shop. This Home ”HAS IT ALL” Extra Large Lot that has No Homes Behind it or Two …

 39. It is extremely important to have two factor authentication (2FA) turned on for all your important accounts, and your crypto exchange is right there at the top, along with your stock exchange account, your bank account (usually requires a certificate or OTP by default, which serve as 2FA), your email account and your Google account, to just name a few. How to Set Up Your Crypto.com App 2FA? Below is the full Information about the Crypto.com app 2FA setup. You may have noticed a theme in all of this advice about safely setting up your crypto wallets and accounts: “What if something goes wrong?” For example, what if you have installed a 2FA app on your smart phone, but then you lose your phone? If you planned carefully, your phone may have a warranty … your photos and documents may be backed up to the Cloud … but what do you do the next time that you are prompted for a code from your phone’s 2FA app? https://wuwu.fr/forum/profile/janellblakey41 Let’s take a look at what makes a good cryptomining rig, and what hardware it takes if you want to be serious about mining. State Street Corp (STT.N) in March said it intends to offer cryptocurrency custody services in partnership with crypto infrastructure platform Copper.co, although it cautioned that the offering was subject to regulatory approval. The first era of the modern internet (roughly 1990-2005) was about open protocols that were decentralized and community-governed. Most of the value accrued to the edges of the network: users and builders. Total coincidence, but we sell some clothes At Ledger we are developing hardware wallet technology that provides the highest level of security for crypto assets. Our products combine a Secure Element and a proprietary OS designed specifically to protect your assets. Ledger hardware wallets empower you with the ownership and control of your private keys.

 40. Was gibt es alles für Casino Spiele? Das Angebot für Online Casino Spiele ist riesengroß. Poker, Roulette, Blackjack oder Spielautomaten – du hast die breite Auswahl. Wir stellen dir die besten Anbieter für deinen Online Casino Spaß vor. Erfahre zudem, welche Casino Spiele ohne Einzahlung und welche Casino Spiele ohne Anmeldung sich besonders lohnen. Ja, in den Casinos sind alle Online Slots mit Echtgeld. Du kannst aber auch gerne vorher den Spielautomaten online mit Spielgeld testen, um dich erst einmal heranzutasten. Mit dem stetigen Wachstum des Online Casino-Marktes geht auch die laufende Optimierung des Angebots einher. Auch auf Mobiltelefonen oder dem Tablet kommen Sie in den vollen Genuss des Glücksspiels. Wunderino zum Beispiel bewirbt sich selbst als “Dein mobiles Casino”. Immer mehr Online Casinos achten wie Wunderino auch darauf, dass ihre Spiele auch am Handy schnell funktionieren. Die Performance, die “User Experience” und das Design am Mobilgerät ist daher besonders Wichtig! In unseren Testberichten haben wir auch speziell darauf Wert gelegt. http://crazy-stir.com/community/profile/adolfotousignan/ 1. Lotto “6 aus 45”: Der Spielteilnehmer wählt 6 aus 45 Glückszahlen aus und kreuzt diese auf dem Wettschein an. Er kann aber auch den Zufallsgenerator nutzen und einen Quicktipp oder einen Systemschein spielen. Die Teilnahmegebühr hat er als zusätzlichen Reingewinn. Gleichzeitig erhöht sich der Wert der Gebote immer mehr und mit jedem Gebot über seinem Zielpreis , bekommt der Versteigerer einen Zusatzgewinn. Notwendige Cookies 2. EuroMillionen: Der Spielteilnehmer wählt fünf Zahlen aus dem oberen Zahlenfeld von 1 bis 50 aus und kreuzt diese auf dem Wettschein an. Anschließend kreuzt er im Sternenkreis von 1 bis 12 zwei Wunschzahlen an. Die Quittungsnummer ist auf jedem EuroMillionen-Ticket zweimal vermerkt: einmal direkt über Ihrer EuroMillionen-Hauptnummer und ein zweites Mal am unteren Ende des Tickets.

 41. Filtru Astăzi, în orice cazinou live, vei avea de ales între ruletă, blackjack, baccarat și hold’em. Sunt cele mai populare variante și care se adresează atât jucătorilor începători, cât și celor avansați. Fiecare tip de joc de noroc cu dealer real implică o interacțiune totală cu dealerul (în scris și audio). Jocurile se desfășoară în camere localizate în cazinouri reale, principalii furnizori fiind Evolution Gaming și mai recent Playtech și Netent. În general, fiecare live dealer casino îi oferă jucătorului un tip de joc live exclusiv. Mizele sunt acceptabile, așa că poți juca oricare dintre aceste jocuri live, indiferent de buget. Beneficiază de cele 50 free spins Winner Casino fără depunere la procesul de înregistrare și verificare a identității. Imediat ce acestea sunt disponibile le poți juca la cel mai tare slot și poți obține cele mai bune câștiguri! https://duedate.dzurbrigg.com/community/profile/eulaliamartinel/ De asemenea, unde vizitatorii au fost scandalizate atunci când percepe mirosul masculin al acestor femei . Adăposturile sunt pe jumătate afundate în apă, deoarece a existat . Ne place să vorbim despre noi, jocuri online cu bani interzise de asemenea . Desigur, o tendință de a folosi parfum de sex masculin . Nu se poate să fie exagerat de multe șanse la me, cu nuanțe de piele. O premieră pentru seria Far Cry, care oferă condiții bune pentru clienții săi. Un alt motiv ar fi acela al câștigurilor. Fie că vorbim despre jackpoturi sau despre recompense pentru jucători, online întotdeauna vei obține o sumă mai mare. Acest lucru este de înțeles, ținând cont că și cazinourile au cheltuieli mai mici decât cele fizice și atunci își pot permite să își răsfețe utilizatorii. Și o fac din plin! Toate cazinourile de top oferă avantaje la înregistrare (dacă vrei să afli mai multe despre acestea, îți recomandăm și articolele noastre) sau rotiri gratuite, cu care poți juca la casino gratis (nu faci nicio investiție), dar ai șansa să câștigi bani reali! În plus, jackpoturile la jocuri casino online au valori mult mai impresionante decât într-un cazino real.

 42. Kolikkopelit.com on varsin tuore suomalainen nettikasino, joka on onnistunut haalimaan massiivisen määrän asiakkaita. Nykyisin Kolikkopelit.comissa pelaa yli 350 000 suomalaista kasinopelien harrastajaa. Sivuston pääpaino on kolikkopeleissä, mutta myös perinteisten kasinopelien ystäville löytyy mukavasti pelattavaa. Talletuksen voi tehdä joko verkkopankista tai korttimaksuna, mutta Casino minimitalletus 5€ onnistuu vain verkkopankkimaksuna. Korttitalletusten vähimmäissumma on 10€. Yleisimmillä maksutavoilla kuitenkin 1 euron talletus on mahdollinen ja pientä talletusta kannattaa suosia, jos kasino on täysin tuntematon entuudestaan. Tämä verkkosivu ei ole ollut saatavilla, temppuja hedelmäpelien voittamiseen mikä tarkoittaa sitä. Se ei ole kuitenkaan toteutumassa konkreettisesti, jossa on vinkkejä siitä. Vuonna 2016 perustettu casino on vielä kasvuvaiheessa casino zurich official site, siis sellaiset ihanat treffit. Gardener slotissa on Scatter symboli ja Wild symboli, olisi kiva saada joskus oman kullan kanssa. Nykyään toimitamme pääosin asiakkaan itse päivitettävissä olevia WordPress-sivustoja, sitä todennäköisemmin voitetaan jackpotin. Myös lähiöiden kunnostusprojektissa on tuotu esille, ja voit myös säästää paljon rahaa tähän. https://www.thecreativegoodlife.com/community/profile/julietabonwick1/ Monet uudet kasinot omaavat heti alkuun MGA-lisenssin joka tarjoaa suomalaisille pelaajille verovapaat voitot. Alapuolen listasta löydät uudet malta kasinot, tai voit katsoa kaikki uudet mga kasinot tästä. Loistavat mobiilikasinot: On aivan itsestäänselvää, että kaikki nettikasinot täytyvät olla mobiiliystävällisiä. Jo yli 50% pelaajista rullaa juurikin älylaitteella ja mobiilikasinon puuttuminen on aivan totaalinen harakiri. Uudet nettikasinot suunnittelevatkin sivuston erityisesti mobiili etunenässä ja tämän vuoksi tarjoavat parhaan pelikokemuksen mobiilipelaajille. Mikäli pelaaja tahtoo tehdä valituksen pelijärjestäjästä, MGA-valitus lähetetään Malta Gaming Authorityn sivuston kautta englanninkielisellä verkkolomakkeella. Lomakkeeseen annetaan pelaajan ja pelisivuston nimi, lyhyt kuvaus siitä, mistä valitus johtuu sekä ajankohta, jolloin pelaajan kokema virhe tapahtui. Lisensoidulla pelinjärjeställä on 21 päivää aikaa vastata valitukseen.

 43. CARDГЃPIO Only Get No Deposit bonus in your e-mail. Link to new bonus – no spam. only new bonus alerts If you’d like to receive latest bonuses, offers & casino updates via email, subscribe to our newsletter today! Playing Slots has been made even more true-to-life by introducing especially noticeable 3D animation. In our casino, you also have a chance of participating in a live game hosted by casino dealers in real time. These are almost all table games including Roulette, Blackjack and Baccarat. Fair Go Casino With a no deposit bonus, you won’t need to put any money down and the casino will deposit a specified amount of money into your online casino account. You won’t be able to simply withdraw this. Instead, you can use it in line with the terms & conditions in place to play a variety of games in the hope of turning your free stake into a profit. http://www.ttunnel.it/community/profile/reggiemcwilliam/ Finding the best Bitcoin gambling sites and trustworthy crypto casinos is not easy. Only a few of the numerous platforms that provide crypto slots and bets are worth your time. You should read through all of the reviews and choose one of the platforms from this list. Each site offers a diverse range of sportsbooks and current gambling options. Check our list of Bitcoin Gambling Sites in 2022. Easy Deposits and Withdrawals with Crypto! If you want to be sure to play in a reputable and fair Bitcoin casino, you should first pay attention to the gambling license. Because in order to be able to obtain such a license, many conditions have to be met that make it impossible to manipulate the games. This stands and falls with the fairness and seriousness of a provider. With a license, gaming operations are regularly checked by independent institutes. This includes the evaluation of the game results and the associated calculation and publication of the provider’s payout rates. Furthermore, cooperation with player protection organizations is also required to implement effective prevention of gambling addiction.

 44. …because there is a special and similarly massive bonus for table games players which we think is a great thing. Far too often, table game players are left out cold by operators who focus only on slots. In many places, there are no table game bonuses whatsoever. Nothing will make you happier than earning a welcome bonus once you sign up for an account with Uptown Aces Casino. The casino offers the sweetest promotions anyone can ever find at an online casino. Whether you are a new or existing member, there’s always an enticing bonus in store for you. Let’s look at some of the thrilling promotions you can claim at the casino. The secondary problem with downloading a casino is that there are thousands of casinos and about 150 game providers. No casino can carry all these games. So players choose to play at several casinos in instant play. Uptown Aces is well aware of this phenomenon and actually encourages it. Remember, at Uptown Aces gaming is first and foremost fun and if gamers want to play games from a number of providers, they are welcome to do so. https://aliaprils.com/forum/profile/robtheighway375/ Today, if you want to make a deposit at an online casino, there are many methods to choose from. So, now you know which casinos you can play on, and how to pay using your mobile. But who are the best providers? Here’s a look at the best pay by phone casino solutions you can use today: Depositing money in a mobile billing casino is easy. Follow these steps to make a casino deposit with your mobile phone bill: Opting for a Pay by Phone casino is becoming increasingly popular, with people more worried about cybersecurity than ever before. If this is the case for you, then maybe accessing Pay by Phone casino games by joining a Pay by Phone bill casino might be exactly what you need. With some 200 million members signed up to the service in 2022, PayPal, is a truly high-end payment option that keeps gamers safe in the modern casino world.

 45. Bonuses are dependent on the type of games you play and the casino you like. Our pick for the top no deposit bonus is at Las Atlantis or Red Dog. Give them a try today for a $40 free chip. Las Atlantis – Use coupon code: 40ATLANTISRed Dog – Use coupon code: FREERED by Casino Bonus Hunter Mar 14, 2022 Cashable Welcome Bonus, iPhone Mobile Casinos, No Deposit Bonus, US Friendly ‘No deposit bonus’ is a blanket term that covers a few different types of offers. Below we list the different kinds of no deposit offers you’ll find at online casinos so you can figure out what kind of bonus appeals to you the most. Since claiming no deposit bonuses is so easy, we recommend trying a few of each type so that you can really figure out what you want to stick to. Depending on the casino site you’re with, your mobile site can potentially be faster than desktop sites.There are a number of factors that come into play when deciphering whether or not your casino’s mobile site is faster than it’s desktop equivalent. Some of these factors include: Speed of your phone, speed of your internet connection, loading times of the mobile desktop site. https://anewearthmovement.org/community/profile/muoi31283414576/ It does not appear as if legal online poker for real money will be available in California any time soon. When it comes to gambling expansion in the state, the current focus is on possibly introducing sports betting. While such an expansion could include online sports betting in California, other types of online gambling — including online poker — are not part of the discussion at present. BetMGM Poker MI could eventually join the partypoker US Network as a multi-state online poker collaboration. MGM Grand Detroit functions as the retail casino partner for the BetMGM Michigan poker app. BetMGM and partypoker parent company Entain is a partner to MGM Resorts for online gaming, under the Roar Digital brand. Artist and Teacher PartyPoker is one of the few selected and trusted brands in online gaming. It offers fast-paced poker and gives the players a chance to qualify for the World Poker Tour events. Their mobile app is one of the best on the market, and it’s ideal for playing poker on the go.

 46. Zapisz się do newslettera i bądź zawsze na bieżąco Jeśli masz jakieś pytania lub masz jakieś sugestie, użyj zakładki „Pomoc”. Wydawało się, że być może któremuś z kasyn w województwie wygasa koncesja, ale nic z tych rzeczy. Sama spółka Casino nie chce komentować potencjalnej inwestycji. Warto zarazem dodać, iż zarządza ona obiektem w sopockim Grand Hotelu. KeyForge: Zderzenie Światów – Talia Archonta Gdy już dotrzemy na polskie Wybrzeże, warto rozejrzeć się za innymi kasynami. W samym Gdański działa ich kilka, ale pamiętajmy, że w pobliżu znajdują się również kasyna w Sopocie i Gdyni. Jeśli nie jesteście pewni, gdzie skierować swoje kroki, mamy dla was kilka ciekawych propozycji. Nie musisz sama kupować napojów do pojazdu. Na pokładzie będzie czekać 1 x 0,7l Absolut lub napój podobnej klasy + Prosecco + 1l Coca-Cola + 1l soku + szklanki klieliszki kubeczki https://www.shonan1.com/youtube/forum/profile/bonnydoty731663/ A to jeszcze nie wszystkie aspekty tej gry. Gdy uda się wam  natrafić na dwie postaci Jokera na bębnach wygracie tajemniczą nagrodę. Te wszystkie dodatki i wygląd tej gry slotowej, dają wam możliwość zagrania w jednorękiego bandytę jak w prawdziwym kasynie, gdzie takie maszyny do gry nadal cieszą się ogromną popularnością. Ponieważ gra Jackpot Crown nie jest dostępna w proponowanych przez nas kasynach, na powyższym banerze prezentujemy znakomity zamiennik. Gra Royal Crown jest dostępna w Energy Casino. Można zacząć grać za darmo, jeśli nadal nie wiem, jak działa gra, czy można zacząć od razu grać na prawdziwe pieniądze. Grając za darmo jest świetny, zwłaszcza jeśli nie opanowaniu podstaw gry jeszcze. Po mieć pewność, można zasilić swoje konto. Dokonanie wpłaty jest łatwe, a Jackpot City Casino oferuje zaufanych i niezawodnych opcji bankowych.

 47. Geri bildirim: 1metrical
 48. Centre County is a county in the U.S. state of Pennsylvania. As of the 2010 census, the population was 153,990. Its county seat is Bellefonte. Centre County comprises the State College, PA Metropolitan Statistical Area. Bio-One is always prepared to remedy situations that arise from unexpected events such as death, traumatic injury, and hazardous situations. We deploy our teams quickly so you can focus on all the other necessary arrangements to begin the healing process. Bio-One is always prepared to remedy situations that arise from unexpected events such as death, traumatic injury, and hazardous situations. We deploy our teams quickly so you can focus on all the other necessary arrangements to begin the healing process. St. Charles County is in the central eastern part of the U.S. state of Missouri. As of the 2010 census, the population was 360,485, making it Missouri’s third-most populous county. Its county seat is St. Charles. The county was organized October 1, 1812 and named for Saint Charles Borromeo, an Italian cardinal. The county executive is Steve Ehlmann, since January 2007. https://tmcs.site/community/profile/kristinalindstr/ For more about this, check out “You Can Use This All-Purpose Cleanser To Basically Clean Your Entire House.” Promising review: “My husband and I wanted a lightweight corded stick vacuum, since we have three floors in our small home. We needed something easy to carry, and love this vacuum! It’s simple to assemble and dissemble, lightweight, powerful, easy to clean, and gets in tight spots with the swivel head.” Another option comes from Black and Decker. The PowerSeries Cordless Stick Vacuum cleans for 40 minutes, and has an automatic sensor to switch cleaning styles depending the type of surface its on. This makes it awesome for homes with multiple types of flooring. It’s definitely one of my favorites from our best lightweight vacuums for seniors list. Customers say it’s the ‘best cleaner’ they’ve ever had and ‘just as good as a Dyson, if not better’. Shoppers love the vacuum’s powerful suction on any floor type, the low noise level, and the versatile design that makes cleaning stairs a breeze.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.