IŞIĞIN DOĞUSU

yazar notu : Bu yazımızda müslüman bilim insanlarının bilime olan katkıları hakkında özet şeklinde kısa bilgiler verilecektir. Yazımızda Cuma Vural’ın “Işık Doğu’dan Yükselir” adlı kitabından faydalanılmıştır. Eksik veya yanlış bilgi varsa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Birkaç istisna dışında isimler alfabetik sırayla gidiyor. Hadi başlayalım;

——————————-

abbas vesim efendi

verem mikrobunu robert koch’dan 150 sene önce keşfeden ünlü doktordur. robert koch ise 1905 yılında nobel tıp veya fizyoloji ödülünü almıştır bu çalışmasından dolayı.

en önemli eseri; düsturul vesim fi tıbbil cedid ve’l kadim

ayrıca kimya dalında tıbbi cedidi kimya ve astronomi dalında risale-ı ruyeti hilal eseri vardır.
——————
ahmet bin musa

sistem mühendisliğinin öncüsü olarak bilinir, astronom ve mekanikçidir. babası musa bin şakir, kardeşleri muhammed ve hasan da kendisi gibi bilim ile uğraşmışlardır. kardeşi muhammed ile birlikte önemli bazı yıldızların günlük doğuş, batışlarını ve değişiklikleri hesaplamıştır.

ayrıca halife memun tarafından daha önce sabit bin kurra’nın dünyanın çevresini doğru ölçüp ölçmediğini kontrol etmek için görevlendirilir. üç kardeş sincan ve kufe’de yaptıkları ölçümler ile sabit bin kurra ile aynı değeri bulurlar.
——————–
akşemseddin

louis pasteur’den yaklaşık 400 yıl önce maddetul hayat eserinde mikroptan şu şekilde bahsetmiştir;

“hastalıkların insanlarda teker teker ortaya çıktığını sanmak hatadır. hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle gözle görülmeyecek kadar küçük fakat canlı tohumlar vasıtasıyla olur”
——————–
ali bin abbas

ilk kanser ameliyatını ve kılcal damar sistemini ilk defa ortaya atan bilim adamıdır. ve hipokrat’ın doğum ile ilgili görüşünü yıkan kişidir. Ayrıca farklı yıllarda kitapları avrupa’da basılmış, okutulmuştur

latince ismi: haly abbas
en önemli eserleri: kitab el maliki, kitab kamilüs sina
——————–
ali bin rıdvan

batıdaki ismi: haly abedrudian

supernova gözlemleri ve tümevarim teorisi üzerine çalışmalar yapmıştır. ama asıl çalışmaları tıp alanında olup yunan hekim galen’in ars parva eseri üzerine çalışmıştır. batıya tedavi yöntemlerini öğreten alim olarak bilinir.
————————-
ali kuşçu

fatih döneminin en önemli matematik ve astronomi bilginlerindendir. istanbul’un enlem, boylamını ölçmüş ve çeşitli güneş saatleri yapmıştır

en önemli iki eseri; fethiye ve muhammediye

matematik alanında 7, astronomi 7, kimya ve fizik alanında 1, mekanik alanında 1, dil ve belagat alanında 19 eseri vardır
———————
altuncuzade

fatih devrinin önemli hekimlerindendir. asıl alanı üroloji ve botanik. idrar yollarındaki iltihabı boşaltmak ve çeşitli otlardan ilaç yapmada maharetli biriydi

diğer isimleri; altunizade ve ibni zehebi
———————-
ammar bin ali

11. yüzyılın en tanınmış göz doktorudur ve ilk katarakt ameliyatını yapan kişidir. altı katarakt ameliyatında içi boş tüp kullanıp bu tüp ile kataraktı emerek çıkarmayı başarmıştır. eserleri çeşitli yıllarda ibraniceye, latinceye, almancaya, ispanyolcaya, ingilizceye ve fransızcaya çevrilmiştir.

batıdaki ismi: canamusali
——————–
el battani

dünyanın en meşhur 20 astronomundan biri olarak bilinen battani şanlıurfa’nın harran ilçesinde doğmuştur. sinüs ve cosinus tabirlerini ilk kullanan bilgin olduğu söylenmekte. ayrıca trigonometrik birçok formül bulmuştur.

modern ölçülerle 23 26′.7 olarak hesaplanan dünya ekliptik eğimini battani 9. yüzyılda 23.35′ olarak hesaplamıştır. ayrıca yaptığı gözlemler ile 489 yıldızı sınıflandırmıştır. modern ölçülerle 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniye olduğu bilinen bir güneş yılını henüz o dönemde 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye gibi yakın bir değer olarak ölçmüştür

mekke’ın enlem ve boylam tespitini yaparak kıble dogrultusu belirlemiştir. ve sıfırdan 90 dereceye kadar acıların trigonometrik değerlerini hesaplamıştır. ayrıca yaptığı gözlemler ile 489 yıldızı sınıflandırmıştır.

ve daha sayılamayacak kadar büyük işlere imza atan bu adamın ismi ay’a verilmiştir. ay, ay haritalarinda “albategnus” olarak kaybedilir ve bu battani’nin batıdaki ismi.

orta çağ batı dünyasında eserleri ilk defa latinceye çevrilen müslüman bilimadami olup kopernik de kitabinda battaniye minnettar olduğunu ve birçok yerde kendisinden alıntı yaptığını belirtmiştir
——————–
biruni

batıdaki isimleri: alberuni ve aliboron

henüz 17 yaşındayken ilk kitabını yazan biruni ilk eğitimini bir yunan bilginden aldı. yetmiş adet astronomi ve yirmi adet de matematik kitabı bulunmaktadır. tıp, biyoloji, bitkiler, madenler, hayvanlar ve yararlı otlar üzerinde bir dizin oluşturmuştur

dünyanın döndüğünü ilk bulan, ümit burnu, amerika ve japonya’nin varlığından bahseden ilk bilim insanıdır. bîrûnî, trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapın bir birim olarak kabul edilmesini öneren ilk kişi olup sinüs ve kosinüs gibi fonksiyonlara sekant, kosekant ve kotanjant fonksiyonlarını ilave etmiştir.

“kitâbü’l-camahir fi mârifeti’l-cevâhir” (türkçe: cevherlerin özellikleri üstüne) adlı yapıtında 23 katı maddenin ve altı sıvının özgül ağırlıklarını bugünkü değerlerine çok yakın olarak saptamıştır.tıp alanında da birçok eser veren birûni, döneminde bir kadını sezaryenle doğum yaptırmayı başarmıştır.

“kitabu’s saydane” eseri ile üç bin kadar bitkinin neye yaradığını ve nasıl kullanıldığı yazmaktadır. ilaçların yanında o bitkinin arapça, farsça, yunanca, sanskritçe
ve türkçe isimlerini de yazmıştır.

modern bilimin 23 26′ 7 olarak ölçülen dünyanın ekliptik eğimini de biruni 23 27′ olarak ölçmüştür
———————-
bitruci

batıdaki ismi: alpetragius

kopernik’e öncülük eden astronomlardan biri olan bitruci bir çok avrupalı bilimadamini etkilemiştir ve kendisi dönemin ünlü bilginlerinden ibn-ı tufeyl’in öğrencisidir.

güneş sistemindeki gezegenlerin konumu, dönüş hızı, dönüş yönü, sıralaması gibi birçok konuda batlamyus’un görüşlerini yıkmıştır.

ayrıca bütün gezegenlerin iki kutuplu olduğunu, gezegenlerin günlük dönüşe sahip olduğunu söylemiş ve kendi dönemine kadar sayıları 8 kabul edilen gezegenlere dokuzuncu bir gezegen eklemiştir

kendisi modern astronominin temeli olan helyo sentrik gezegen sistemini ilk defa kuran kişidir.
——————
bursalı ali münşi

osmanlı saray hekimlerindendir.başta kınakına bitkisi olmak üzere eserlerinde bir çok bitkinin ilaç olarak nasıl kullanılacağının tarifini yapmıştır. ayrıca maden sularının şifalı özelliklerinden de bahsetmiştir
——————–
cabir bin eflah

batıdaki ismi: geber

cabir bin eflah’ı üne kavuşturan eseri, batlamyus’un eseri olan el-mescit’teki yanlışları düzeltmesi için yazdığı kitabül-hey’e fi ıstıhi’l mecisti eseridir.

namaz vakitlerini öğrenmek için müslüman alimler usturlab aletini bulmuştu ama cabir bundan daha mükemmeli olan çubuklu güneş saatini icat etti.
———————
cabir bin hayyan

batıdaki ismi : geber

kendisi batıda cabir bin eflah ile karıştırılmış ve ikisi de batıda aynı isimle anılmıştır.

cabir bin hayyan atom bombası fikrinin ilk mucidi, atomun parçalanabileceğini ve bundan çok büyük bir enerji çıkacağını söyleyen ilk kişidir. “kimyanın babası” olarak bilinir ve aynı zamanda simya’nın da ustalarından sayılır. hatta ibni haldun kimyacilarin kimya bilimine “ilmi cabir” dediklerini nakletmiştir. tabiattaki maddelerin saf olmadığını söylemiş ve dünya üzerinde kurduğu ilk kimya laboratuvarı ile saf elementler elde etmeye çalışmıştır.

bunun yanında oksitleme, sublinasyon, damıtma, çökeltme, ergitme ve kristalleştirme gibi arıtma yollarını uygulamalı olarak açıklamıştır. bitkilerden yağ, boya elde etmiş ve manganez dioksitin cam yapımında kullanmıştır
———————
el cahız

darwinden yaklaşık 1000 yıl önce 350’de fazla hayvan türünü incelediği “kitab al-hayawan (hayvanlar kitabı)” eserinde evrimden bahsetmiştir.

not: darwin evrim fikrini ortaya atan kişi değil evrimi inşa eden kişidir

biyoloji, zooloji, tarih, psikoloji gibi bir çok dalda çalışmış ve 200 kadar kitap yazmıştır. hayvanları deney için kullanan ilk biliminsanı olup aynı zamanda hayvan gübresinden amonyak elde etmiştir. ayrıca teneffüsün sadece akcigerler ile değil aynı zamanda ciltteki delikler aracılığıyla da olduğunu ilk ortaya atan kişidir.
———————
cezeri

bugün bildiğimiz cizre’de doğmuş ve yaşamış “cezeri” ismini de burdan almaktadır. kendisi ilk sistem mühendisi, ilk sibernetikçi, ilk elektronikçidir ve robotik bilimin babası olarak bilinir.ve çalışmaları leonardo da vinci’ye de ilham kaynağı olmuştur

el câmi-u’l beyn’el ilmî ve el-amelî’en nâfi fî sınâ’ati’l hiyel adlı eserinde 50’den fazla cihazın kullanım esaslarını, yararlanma olanaklarını çizimlerle gösterdi. fil su saati, mumlu saatler, kandilli su saati vb icatlar yapan cezeri’nın diyarbakır ulu camii’deki güneş saati de önemli eserlerindendir. bunun yanında buharla çalışan güvercin de yapmıştır. yapacağı cihazların önceden kağıttan maketini yapıp geometri kurallarından faydalanirdi.
———————–
demirî

avrupalılardan 400 yıl önce ilk zooloji ansiklopedisini yazan bilim insanıdır. ve batıda “müslümanların buffon’u” unvanıyla anılır. “hayatul hayvan” eserinde hayvanları sınıflandırmış ve onlar hakkında hem bilimsel ve hem de dini bilgilere yer vermiştir. ayrıca hayvanlardan yapılabilecek tibbi ilaçlar hakkında da bilgi verir
———————-
dinaveri

6 ciltlik “kitab’ün nebat” isimli eseri ile tanınmış ve arap coğrafyasında botaniğin babası lakabıyla anılmıştır. bunun yanında 13 ciltlik kur’an tefsiri de vardır. ayrıca kürt kökenli olup kürtlerin etnik kökeni üzerine yaptığı çalışmalar ile kürtlerin atalarını araştıran ilk bilimadami olarak bilinir
——————–
er razi

hemen hemen bütün eserleri latinceye çevrilen razi’nın en önemli eseri olan ve 20 ciltten oluşan “el havi” ise 11 dile çevrilmiş ve 17. yy’a kadar da tıp kitabı olarak okutulmuştur.

er razi cerrahide dikiş malzemesi olarak ilk kez hayvan bağırsağı kullanan ve ilk göz ameliyatını yapan kişidir. fizik, felsefe, tıp, kimya dallarında uzman olan er razi ilk defa kimyayı tıbbın hizmetine sunmuş ayrıca tıp ve ahlak üzerine yazdığı kitap ile bir hekimin uyması gereken kuralları belirtmiştir.

ayrıca pediyatri’nin babası olarak bilinir. alkol ve gazyağını bulan ve çiçek hastalığını kızamıktan farklı olduğunu ilk keşfeden kişidir. ve farklı alanlarda yaklaşık 200 kitap ve makalesi bulunur. rey ve bağdat hastahanelerinde baş hekim olan er razi’nın doğum günü olan 27 ağustos her yıl iran’da tıp bayramı olarak kutlanır. ayrıca islam dünyası içinde ilk defa doğa felsefesini savunan kişidir
—————————
ebu kamil şuca

ünlü matematikçi harezmi ile yani dönemde yaşamış ve kendisi “el hasib” yani “hesap eden” lakabıyla ünlüdür. kendisi cebir tarihinde ilk defa 2.derecenin üstünde denklemlerin çözümünü tam bir hassasiyetle yapmıştır
————————-
ebu’l fida

ebu’l fida, selahaddin eyyubi’nin babası olan necmeddin eyyub’un torunudur. ve tarihçi, coğrafyacı, filozof olmasının yanında aynı zamanda bir komutandır.

en önemli eserleri; takvim ül buldan(şehirler dizisi) ve muhtasaru tarih il-beşer
———————–
ebu’l vefa

trigonometriye tanjant, kotenjant, sekant ve kosekantı kazandıran ve daha önce hiçbir matematikçinin yapamadığı hassaslikta trigonometrik çizelgeler hazırlayan ünlü matematikci ve astronomdur.

astronomik gözlemler için gerekli sinüs ve tanjant değerlerini gösteren 15’şer dakikalık açı aralıklarıyla hesapladı.
————————
ebu maşer el belhi

latince ismi: albumasar
bizans kaynaklarında ismi: apomasar

med-cezir(gelgit) olayını ilk keşfeden kişidir. rivayete göre akli ilimlere, bilime karşı olan bu adam ünlü filozof el kindi sayesinde matematiğe ilgi duymuştur.
———————–
farabi

batıdaki ismi: alpharabius

ses olayını ilk kez fizik yönünden ele alıp izah eden kişidir. islam dünyasında aristo’ya “ilk öğretmen” denilirken farabi de “ikinci öğretmen” ünvanıyla anılmıştır. islam tarihinin en önemli filozoflarindan biri olan farabi, aristo’nun temel eserlerini arapça’ya çeviren kişidir aynı zamanda.
————————-
fergani

batıdaki ismi: alfarganus

eserleri yıllarca batıda okutulmuş olan astronomi ve matematik alimidir.ekliptik meyli ilk kez tespit eden bilimadamıdır.

gök cisimlerinin hayali, ruhi cisimler olduğunu söyleyen batlamyus’u eleştirip tam tersine onların homosentetik, eksantrik daireler olduğunu ortaya koymuştur. kainatın ve gezegenlerin hacim ve büyüklükleri ile birbirine uzaklıklarını inceledi. ve yaptığı hesaplamalar, kopernik’e kadar batı astronomisinde değişmez ölçüler olarak kabul edilerek asırlarca kullanıldı.

fergani, güneş’in yarıçapının uzunluğunun 3250 arap mili olduğunu söyledi. bu da 6.410.000 metre ve 3990 ingiliz miline eşittir.

fergani, güneş’in de kendine göre hareketli olduğunu, bilim tarihinde ilk keşfeden alimdir. kendi devrine kadar gök cisimlerinin hareketi bilinmiyordu. ayrıca, güneş’in de bir yörügesinin bulunduğunu kendi etrafında batıdan doğuya doğru döndüğünü ilk defa keşfedendir. bunun yanında 41 yıl devam eden astronomi incelemelerinde enlemler arasındaki mesafeyi hesapladı.

fergani, güneş tutulmasını önceden tespit eden bir usul de buldu.

bu usulle, 842 yılında bir güneş tutulması olacağını önceden tespit etti ve o gün bu konuda rasatlarda bulunup incelemeler yaptı. dünya’nın yuvarlak olduğu konusunda yeni deliller gösterdi. çizimini kendi hazırladığı ve yapımına nezaret ettiği nil nehrisularının hızını ve seviyesini ölçen mikyas ül-cedid adında bir alet yapmıştır.
———————–
gıyaseddin cemşid

aritmetikte ondalık sistemi ilk kullanan kişidir ve arşimed’in pi sayısının hesaplanması için önerdiği iç içe poligonlar yöntemini kullanarak virgülden sonra 14. basamağa kadar gitmiş kadar hassas bir şekilde ölçmüştür. o güne kadar en iyi sonuç olarak zu chongzhi tarafından 6. basamağa kadar gidilmişti

ayrıca gezegenlerin yörüngelerinin dairesel değil de elips olduğunu ilk keşfeden kepler olarak bilinsede aslında nezhet-ül hadaik eserinde cemsid bunu ortaya koymuştur. binom açılımdan kök alma işlemlerinin keşfi newton’a atfediliyorsa da bunu asıl ortaya koyan da cemsid’dir.

bunun yanında güneş ve ay tutulmaları üzerinde hesaplar yapmış. ve sin1 değerini hesaplamak için sin3q=3sinq-4sin^3q eşitliğini bulmuştur. bu eşitlik trigonometri kitaplarında “cemsid-ül kaşi” olarak bilinir
———————-
harezmi

diophantus ile birlikte cebirin babası olarak bilinirler. harezmi, doğrusal ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümünü ilk sunan kişidir.

cebiri bağımsız bir disiplin olarak öğreten, “indirgeme” ve “dengeleme” yöntemlerini tanıtan ilk kişi de harezmidir. ki kendisi ilk cebir kitabını yazan ve batıya cebri öğretendir. cebir alanındaki çalışmaları, 16. yüzyıla kadar avrupa üniversitelerinde temel matematik ders kitabı olarak kullanılmıştır.

bir dönem hindistan’da da bulunan harezmi, hint-arap rakam sisteminin ortadoğu ve avrupa’ya tanıtan kişidir. cebir sözcüğünü ilk defa kitabında “el-cebr” şeklinde kullanmış ve algortima sözcüğü de harezmi’nin latince isminden türetilmiştir.

ayrıca harezmi sıfır rakamını (0) ve x bilinmeyenini kullandığı bilinen ilk kişidir. galileo ve fibonacci de dahil birçok batılı matematikçiye katkısı olmuştur harezmi’nin.

astronomi alanında harezmi’nin zij el-sindhind adlı eseri, takvimsel ve astronomik hesaplamalara dayanan, içerisinde bir sinus değeri tablosu ile birlikte 116 adet takvimsel, astronomik ve astrolojik veriyi barındıran, yaklaşık 37 bölümden oluşan bir çalışmadır. matematik, astronomi, coğrafya, algoritma gibi birçok dalda tarihe damga vuracak çalışmalar yapmıştır
———————
hazini

newton’dan tam 500 yıl önce, “her cismi yer kürenin merkezine doğru çeken bir güç” olduğunu; roger bacon’dan ise 100 yıl önce, “dünyanın merkezine doğru yaklaştıkça, suyun yoğunlaştığı” fikrini ortaya attı. ve çekme kuvvetinin düşen cisim ile çekim merkezi arasındaki mesafeye bağlı olduğunu söyledi.

sıvıların yoğunluğunu ölçme aletini keşfetti ve birçok katı, sıvı maddedin yoğunluğunu günümüz değerlerine yakın derecede ölçtü. ayrıca sıvılar gibi havanın da bir ağırlığı ve kaldırma kuvveti olduğundan bahsetti. güneş ışınlarının dünyaya doğrudan değil de kırılarak ulaştığını söyledi.

bunun yanında bir cismin, düşük yoğunluklu havada ağırlık kazandığını, yoğun havada veya suda ise ağırlığının azaldığını keşfetti. ayrıca bir çok islam şehrinde kıble tayini yapmıştır
——————-
hezarfen ahmet çelebi

takma kanatlarla uçmayı başarabilen ilk insanlardan biridir ve galata kulesinden üsküdar’a kadar uçmuştur. hezarfen’den önce abbas ibn firnas ve ismail cevheri de uçmayı başarmıştır.
——————-
huneyn bin ishak

bilinen en eski göz çizimlerini yapan göz doktorudur. ve henüz 17 yaşında tıp dersleri vermiştir. ilk çevirisini 17 yaşında yapan ishak, yunan hekim galen’in 100 kadar eserini süryanice’ye 50 kadarını da arapça’ya tercüme etmiştir
——————-
ibni avvam

ortaçağın en büyük botanikçilerindendir. kitabul filaha eserinde 585 bitki türünden ve 50 çeşit meyve ağacının yetiştirilme usulerini anlatır. ayrıca aşı yapma tekniği, toprağın yapı özellikleri, gübreleme usulleri gibi konulardan da bahsetmiştir. bitkiler, ağaçlar arasında sempati ve antipati olduğu fikrini de öne sürmüştür.
—————-

ibni baytar

“a’sab” yani “botanik bilgini” lakabı ile bilinir. eserlerinde 1400 kadar bitkiyi inceledi ve bunlardan çeşitli ilaçlar üretti. ayrıca mahsullere zarar veren otları da tespit etmiştir. bitki isimlerini arapça, farsça, fransızca, latince ve berberi dilleri ile kaydetti
——————
ibni cessar

cüzam hastalığının tedavisini bulan biliminsanı. kitapları latince, yunanca ve ibranice’ye çevrilmiştir. konstantin isimli bir kitap korsanı cessar’ın eserlerini “viatcium” adıyla kendine mal etse de daha sonra yalanı ortaya çıkarılmıştır
—————–
ibni ebu useybia

ibni baytar ile birlikte botanik alanında çalışmaları olmuştur. tabakkatt-ul ettibba eserinde 380 kadar doktorun ve biliminsanının biyografisine yer vermiştir. bunların içinde hint ve yunan doktorlar da bulunur.
———————
ibni fazıl

794 yılında ilk kağıt fabrikasını kuran vezirdir ve bu kimine göre tarihin seyrini bile değiştirir. ilk defa 105 yılında kağıdı çinlilerin kullandığını bilinir ama bunun islam coğrafyasına ve avrupa’ya hızlı bir şekilde yayılmasını sağlayan ibni fazıl’dır.
———————
ibni firnas

tasarladığı kanatlar ile wright kardeşlerden 1023 sene önce uçmayı başarmış ve aynı zamanda tarihte uçan ilk kişidir. güneş ve gezegenleri hareket halinde gösteren bir plenatarium da yapmıştı. bilgin bu cihazla yıldızlarla birlikte bulutu ve şimşekleri de inceliyordu.

kaya kristallerini kesme yöntemini geliştirdi. o zamana kadar sadece mısırlılar kristal kesmeyi biliyordu. ünlü bilgin ayrıca kendisine has metodlarla bir kısım taşlardan mükemmel cam imal etme usûlünü keşfetmiş, cam sanayiinin de öncüsü olmuştu. ayrıca düzeltme kabiliyeti olan camı keşfederek gözlüğün mucidi olduğu kabul edilir.
——————–
ibni haldun

modern historiyografinin, sosyolojinin, tarih felsefesinin ve iktisatın öncülerinden kabul edilir. 7 ciltlik büyük dünya tarihi olan kitâbu’l-iber eserinin yazarıdır. emevi ve abbasi hanedanlarının tarihi de dahil arap, fars, yahudi, eski mısır, türk, frank ve berberiler olmak üzere birçok milletin tarihinden bahseder.

ibni haldun’un en bilinen eseri olan ve 2 ciltten oluşan mukaddime ise aslında kitabul iber eserinin birinci cildidir. ki mukaddime kelime anlamı olarak önsöz demektir. bir diğer önemli eseri olan et tarif ise yazarın otobiyografisidir ve islam tarihinin en ayrıntılı otobiyografisi olarak bilinir. bu da kitabul iber serisinin son cildine eklenmiştir.
———————
ibni hatip

veba hastalığı üzerinde yaptığı araştırmalar ile tanınır. kendi döneminde vebanın bulaşıcı olmadığı inancı yaygın iken o yaptığı araştırmalar ve peygamberimizin de bir hadisinden faydalanarak veba salgınının bulaşıcı olduğunu ortaya koymuştur. kendisi aynı zamanda vezir, şairdir ve felsefe ile de uğraşmıştır
———————-
ibni havkal

943 – 969 yılları arası yani 26 yılseyahat etmiş 10. yüzyılın ünlü islam yazarı, coğrafyacısı ve tarihçisidir.suret-el arz en önemli eseridir. iran, türkistan, sicilya, kuzey afrika, endülüs, arap yarımadası, azerbaycan dahil birçok yer hakkında bilgi vermiştir eserlerinde.
———————-
ibni batutta

ülke ülke , kıta kıta dolaşan büyük bir
seyyah. orta çağın en büyük seyyahı ve rıhlet-ü ibn battûta diye bilinen seyahatnâmenin yazarıdır. ömrünün 29 senelik bir bölümünü seyahatlerle geçirerek; asya, afrika ve avrupa gibi 3 kıtayı dolaşmıştır.
———————
ibni heysem

latince ismi:alhacen veya alhazen

modern bilimsel metodu geliştiren ve kullanan ilk kişi olduğu için “dünyanın gerçek ilk biliminsanı” kabul edilir. farklı alanlarda sayısız çalışmaya imza atan heysem islam tarihinin de en büyük fizikçisidir. ve aynı zamanda optik biliminin kurucusudur.

newton’dan önce“birinci hareket yasası” olanolan eylemsizlik yasası’ndan söz etmiştir ibni heysem. pierre de fermat’ın “en küçük süre ilkesi”ne birkaç yüzyıl önceden katkıda bulunmuştur heysem.

biruni ve ibni sina ile aynı dönemde yaşadı. aristo ve batlamyus’un çalışmalarını inceleyip hatalarını ortaya koydu. dünya merkezli bir kainat olamayacağını ve uzayda başka cisimlerin de olacağını söyledi. kendi dönemine kadar görme olayının gözden çıkan ışık ile olduğu sanılıyordu, heysem esyadan yansıyan ışığın göze gelmesi ve gözün arka odak noktasında birleşmesi sonucu görme eyleminin gerçekleştiğini ortaya koydu.

“karanlık oda” üzerinde ilk kez matematiksel incelemelerde bulundu. gökkuşağının nasıl oluştuğunu renklerin nasıl meydana geldiğini izah etti. billur küre şeklindeki küçük su taneciklerinden güneş ışığının kırılıp yansıma prensiplerini açıkladı.

işığın yansıması ile optiğe getirdiği yenilikler ile bilim dünyasında “alhazen problemi” diye meşhur olmuştur. astronomik tan’ın güneş ufkun tam 19 derece altındayken başladığını veya bittiğini ortaya koydu.hava yoğunluğunun ışığın kırılması ile doğru orantılı olduğunu ve hava yoğunluğunun yükseklik ile değiştiğini ortaya koydu

geometriyi mantığa uyguladı, öklid ve apollonius’un geometrik ve sayısal metodlarını geliştirdi. nil nehri ile ilgili sulama projesi ve teknik çalışmalarda bulunmuştur.
———————
ibni karaka

kahire’de beş metre çapında olan dünyanın ilk torna tezgahını yaptı. bu sayede bakır levhalar, demir daireler kolaylıkla kesiliyor, bunlar usturlabdan günlük ihtiyaçlara kadar her yerde kullanılıyordu
———————–
ibni macid

pusulanın beytü’l-ibre / hokkası içine manyetik iğneyi ilk defa ibn mâcid yerleştirmiştir. ünlü portekizli denizci vasco da gama, ibn mâcid’in rehberliğinde hindistan’ı keşfetmiştir.

kıbletü’l-islâm adlı eserinde dünyanın farklı bölgelerinde kıblenin nasıl belirleneceğini anlatmakta ve pusula (kumpas) hakkında geniş bilgi vermektedir.
————————-
ibni nefis

küçük kan dolaşımını, koroner dolaşımları ve kılcal damarları ilk keşfeden kişidir. asıl alanı tıp ve anatomidir. dolaşımsal fizyolojinin babası ve “orta çağın en büyük fizyoloğu” olarak bilinir.

insan ve hayvan vücudu benzerliği üzerinden uygulamada pratik ve tecrübeye geçiş devrini başlatmıştır. bu yüzden deneysel tıbbın ve otopsinin öncülerinden sayılır. ayrıca gözün yapısını ve görme olayını da modern anlamda açıklığa kavuşturmuştur. bunun yanında astronomi, psikoloji, jeoloji, hadis, fıkıh, siyer, mantık, gibi bircok farklı alanda da çalışmıştır
————————–
ibni sina

batıdaki adı: avicenna

hekimlerin önderi, büyük üstad lakapları ile bilinir. kitapları avrupa’da 600 yıl boyunca temel kitaplar olarak okutuldu. değişik konular üzerine 240’ı günümüze gelen 450 kadar makale yazdı. elimizdeki yazıların 150 tanesi felsefe 40 tanesi de tıp üzerinedir.

en önemli eserleri kitabü’ş-şifa (iyileşme kitabı) ile el-kanun fi’t-tıb’dır (tıbbın kanunu). henüz 14 yaşında hocalarını geçmiş, 19 yaşında ise doktor ünvanı almıştır. ayrıca geometri, matematik, dogabilim, metafizik, ruhbilim gibi birçok konuda çalışmaları olmuştur. asıl alanları ise tıp ve felsefe
————————
ibni türk

harezmi ile aynı çağda yaşamış ve o da harezmi gibi ikinci dereceden denklemlerin çözümü üzerine çalışmalar yapmıştır. hatta yaptığı çözümler harezmi’nin çözümlerine göre daha ayrıntılı
———————–
ibni yunus

avrupada ismi: aben jenis

yıldızların gözlemlenmesinde kullanılan ve kaybolan periyodların tespitine yardımcı olan sarkaç aletini galile’den yıllar önce keşfetti. aynı şekilde saatlerde de sarkacı kullanan ilk kişidir. ayrıca 18 yıldızın gök küresindeki koordinat değerlerini buldu.

ayrıca ay ve güneş tutulmalarını kendi dönemine kadarki en hassas hesaplarla tespit etti.
trigonometrideki dönüşüm formüllerini ilk defa kullanan kisidir. ve aynı zamanda logaritmanin temel prensibi olan çarpmayı bölmeye çevirme usulünü ilk defa kullanan kişidir
———————
ibni zühr

batıdaki isimleri: abulelizor, avenzoar, abumeron ve abuleizor

kalp çeperi iltihabının tarifini yaptı. ilk defa peritonit, sulu ve kuru perikarditi akciğer hastalıklarından ayıran kişidir. ve ortaya koyduğu yeni tedavi modelleri ile tıp dünyasında tanındı
——————-
ibrahim efendi

osmanlıda ilk denizaltıyı gerçekleştiren mühendistir. timsah şeklinde yapılan bu denizaltının ismi tahtelbahir’dır. şehzadelerin ve 5 bin fakir çocuğunun sünnet edileceği bir şenlikte tanıtıldı denizaltı
——————–
ibrahim hakkı

en önemli eseri marifatname’dır. bu eserinde dünya haritasını çizimi ve ilk defa güneş sistemi resmedilmiştir. eserin coğrafya kısmında ise yüzden fazla ilin enlem ve boylamlarını tespit edip yazmıştır.
————————-
idrisi

latince ismi: dreses

bugünküne çok benzeyen bir dünya haritası çizdi. dünyanın küre şeklinde olduğunu düşünen idrisi’nin eserindeki 70 paftalık dünya haritası o güne kadar bilinen dünya coğrafyasını tasvir eden en geniş çalışmadır.

ayrıca botanik ve zooloji dallarında çalışan idrisi tedavide kullanılacak yeni bitkiler keşfetmiş. ve eserinde bitkilerin 12 dilde ilaçların da 6 dilde karşılığını yazmıştır. çalışmaları ile norman kralı 2.roger’in dikkatini çekmiş ve palermo’ya davet edilmiştir.
——————–
ismail gelenbevi

anadoluya logaritmayı ilk getiren kişidir ve logaritma üzerine risalesi vardır. ömrünün sonuna doğru da cebir kitabı yazmıştır. eski yöntemle problem çözen son osmanlı matematikçisidir
——————–
istahri

meşhur minyatürlü coğrafya kitabını yazan bilgin ve bir tür masalek (lit. “güzergahlar”) edebiyatının kurucusudur. mesalik-ul memalik eserinde 20 harita bulunur ve haritalarını renkli bir şekile çizmiştir.
———————
kadızade rumi

türklerin ilk astronomu olarak bilinir. uluğ bey medresesinin rasathanesinde müdürlük yapmış ve ali kuşçu, fethullah şirvani gibi talebeler yetiştirmiştir. rasathanede yaptığı gözlemler ile eski yunan bilginlerinden gelen birçok bilginin hatalı kısımlarını tespit etmiştir
——————-
katip çelebi

15 bin kitabı ve 10 bin yazarı alfabetik sırayla tanıttığı keşfü’z-zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn eseri batıdaki en ünlü eseridir. bir diğer eseri olan cihannuma ise türk coğrafya tarihi için klasik devirden, modern devire geçişi başlatmıştır
——————-
kazvini

ünlü astronom ve coğrafyacı. acayibul mahlukat eserinde yıldızlardan insanlara birçok varlık hakkında bilgi vermiştir.

acayibul buldan eserinde ise dünyayı batlamyus gibi 7 iklime ayırmış ve her iklimde bulunan ülkeleri bütün yönleri ile anlatmıştır
——————-
kemaleddin farisi

ibni heysem’den öğrendikleri ile optik alanında çalışmalar yapmış ünlü matematik ve fizik alimidir. ibn-i heysem’den yaptığı alıntıları “dedi”, kendi yorumunu “diyorum” ve hocasıyla ortak değerlendirmelerini ise “diyoruz” sözcükleriyle ayırdetmiştir
——————
kerhi

cebir alanındaki çalışmaları ile tanınan ünlü matematikçi. iki sayının küplerinin toplamının hiçbir zaman küp olamayacağını ortaya koymuştur. ünlü pascal üçgeni pascal’dan 4 asır önce “el bahr fil cebr” eserinde ortaya koyan kişidir.
——————-
kindi

avrupadaki isimleri: alkhindus, el kindus, alchinrinus

islam dünyasının ilk filozofu olarak bilinir. bunun yanında tıp, matematik, ilahiyat, astronomi, psikoloji, fizik, kimya ve müzik gibi birçok alanda çalışmaları bulunur. akla büyük önem veren meşşailik felsefesini ilk başlatan kişi de olan kindi’in 17 eseri latinceye 4’ü de ibraniceye çevrilmiştir

ibni heysem’e kadar optik alanında kindi’nin eserleri hakimdi. açıların pergelle ölçülmesini ilk başlatan kişidir. ayrıca kendisi izafiyet teorisinin fikir babası sayılır. einstein’den asırlar önce eserlerinde zaman, mekan ve hareketin birbirinden bağımsız olamayacağını söylemiştir.

ayrıca hava tahminleri üzerine çalışmış ve eserler vermiştir. kindi’in 270’e yakın eseri bulunur
——————–
lagari hasan çelebi

barut macunundan hazırlanmış fişekler ile tarihte ilk kez roketle uçuş yapan osmanlı mühendisi. yaklaşık 300 metre havalanmış ve 20 saniye havada kaldığı ölçülmüştür.

daha sonra kırım’a sürgün edilmiştir ve ilginçtir ki modern anlamda ilk roket çalışmaları da kırım’ın içinde bulunduğu ukrayna’da başlamıştır
——————-
macriti

ünlü kimyager ve matematikçi. batlamyus’un gök haritası üzerine notlar düşen ve hataları düzeltmeye çalışan kişidir.

civaoksit oluşumunu sağlayan tepkimeyi gerçekleştirmiştir. ayrıca insanlar gibi hayvanlarda da gruplaşma, başkanlık ve belli diller olduğunu söylemiştir
———————-
mesudi

“arapların heredot’u” lakaplı ve dünya tarihini konu eden eseri murûc ez-zeheb ve ma’âdin el-cevâhir eseriyle birlikte tarih ile coğrafyayı geniş çaplı ve ayrıntılı bir biçimde birleştiren ve aynı eserde sunan ilk arap olmuştur.

eserlerinde ortadoğu, azerbaycan, ermenistan gibi yerler dışında hindistan, sri lanka ve çin’den de bahsetmiştir
———————-
mimar sinan

bugün bile eserlerinden büyük bi övgüyle bahsedilen dünyaca ünlü inşaat mühendisi ve mimar.

81 camii, 51 mescit, 55 medrese, 26 darül-kurra, 17 türbe, 17 imarethane, 3 darüşşifa, 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere toplamda 375 eser yapmıştır.

eserlerinde drenaj, hava, tahliye, rutubet kanalları da yapan mimar sinan aynı zamanda matematiği de muhteşem bir şekilde kullanmıştır. en önemli eseri olan edirne selimiye camisi dünya kültür mirası listesindedir.
———————–
mimar ismail ve mimar isa efendiler

mimar sinan’ın öğrencileri olduğu iddia edilen ve bugün dünyanın en büyük mimari eserlerinden kabul edilen taç mahal’ın mimarlarıdırlar. yapımı yaklaşık 22 yıl süren bu eserin üzerindeki yazıları da hattat settar efendi yazmıştır.
——————–
molla lutfi

fatih döneminin ünlü matematikçilerinden. taz’ifü’l-mezbah adlı kitabı iki bölümden oluşur. birinci bölümde kare ve küp tarifleri, çizgilerin ve yüzeylerin çarpımı ve iki kat yapılması gibi geometri konuları ele alınmıştır.

ikinci bölümde ise meşhur delos problemi incelenmiştir. molla lütfi’nin, bu problemi, izmir’li theon’un eserinden öğrendiği anlaşılmaktadır
———————-
fatih sultan mehmet

8-9 dil bildiği iddia edilen fatih, büyük bir hükümdar olmasının yanında aynı zamanda mühendis zekası ile tanınır.

kendisi şahi ve havan topunun mucididir. zengin bir kütüphaneye sahip olan fatih bilimadamlarına ve bilime büyük bir önem vermiştir
————————
mürsiyeli ibrahim

piri reis’ten 52 yıl önce ceylan derisi üzerine bugünküne uygun akdeniz haritasını çizmiştir.
çağdaş haritacılığın babası kabul edilir. ve avrupa kaynaklı haritaların bile bu mükemmelliğe ulaşamadıkları bilinir
————————-
nasureddin tusi

trigonometri alanında ilk defa eser veren ve maraga rasathanesini kuran kişidir. felsefe alanında ise daha çok meşşai filozoflarının yolundan gitmiş olduğu söylenebilir. ayrıca kendisi islam dünyasında ilk defa bir sistematik etik kitabını yazan kişidir.
———————–
necmeddin-ul mısri

güneşi doğuşundan batışına kadar incelemiş ayrıca geceleri yıldızlar üzerine gözlemler yapmıştır. bu verilere dayanarak namazların vakitlerini tayin etmiştir. çağdaş, küresel astronominin temellerini atanlardan biri sayılır
————————-
ömer hayyam

binom açılımı kullanan ilk biliminsanı. dünyanın ilk rasathanesini kurmuş ve aynı ayrıca miladi ve hicri takvimden çok daha hassas olan celali takvimini de hazırlayan kişidir.ayrıca ömer hayyam için tarihteki ilk bilinen savaş karşıtı eylemci yakıştırması da yapılmaktadır.

matematik dışında ömer hayyam rubai denilen şiirleri ile ünlüdür. bilinen kadarıyla rûbailerinin sayısı 158’dir fakat kendisine mâl edilenler binin üzerindedir.
———————-
piri reis

1513 yılında ilk dünya haritasını çizen kişidir. 1528’de, ilkinden daha içerikli ikinci dünya haritasını çizdi. amerika’yı gösteren dünya haritaları ve kitabı bahriye adlı denizcilik kitabıyla tanınanan piri reis denizcilik hayatına korsan olarak başlamıştır.
———————-
sabit bin kurra

batılı bilginlerin bir kısmı onun için “arapların öklid’i” tabirini kullanır. kendisi diferansiyel hesabını newton’dan önce keşfeden kişidir.

cebiri ilk kez geometriye uygulayan kişidir. dünyanın çapını ve iki meridyen arası uzaklığı doğru olarak hesaplayan ilk bilginlerdendir.

kamus’ul alam adlı eserde belirtildiğine göre matematiğin bir kolu olan kalkulusun keşfi ona aittir. kalkulusa “tefadul” adını vermiştir. aynı zamanda paraboller üzerine yaptığı çalışmalar ile integral kalkulusu keşfine giden yolu açtı. bu ve buna benzer birçok çalışma ortaya koyan sabit bilimin en önemli isimlerinden biridir ve birçok eseri batıda başka dillere çevrilmiştir

arapça, yunanca, suryanice ve rumca’yı iyi derecede bilen sabit, kendi dönemindeki beytul hikme’nin en önemli 4 çevirmeninden biriydi
————————
sabuncuoğlu şerafeddin

fatih döneminin meşhur hekimlerindendir ve 17 yaşında hekimliğe başlamıştır. özellikle cerrahi ile ilgilenmiştir.

osmanlidaki ilk resimli cerrahi eserin sahibidir. yılan zehrinden diş ağrısına kadar birçok durum için ilaçlar geliştirmiş ve bunun yani sıra ameliyatların nasıl yapılacağını da anlatmıştır
————————
şemseddin halili

vakit cetvelleri hazırlayan astronom. şam enlemini esas alarak namaz vakitlerini ve kıbleyi belirledi. dünyanın ekseni etrafındaki eğimini 23 21 olarak hesaplamış ve dürbünden önce gözlem aracı olarak kullanılan rubu aleti denilen kadranı keşfettiği söylenir.
———————–
şerafeddin ali bin isa

batıdaki ismi: jesu haly

ilk defa göz hastalıkları hakkında eser veren kişidir. bu yüzden oftalmolojinin kurucusu olarak bilinir. lokal anesteziyi ilk nasıl yaptığını ve özellikle adamotu, afyon bitkisini bu iş için nasıl kullandığını anlatır eserlerinde
————————
takiyuddin el rasid

istanbul rasathanesini ilk kuran kişidir. astronomi hesaplarında altmış tabanlı yerine on tabanlı sayı sistemini kullanmıştır

1’den 90 dereceye kadar sinüs ve tanjant hesaplarını tablolar halinde kullanıma sunmuş, 841’i türkçe 1337 eser oluşturmuştur.
————————
ebu kasım zehravi

batıdaki ismi: albucasis, abulcasis

tıpta ilklerin temelini atan zehravi cerrahinin babası/atası olarak bilinir. günümüzde ameliyatlarda kullanılan aletlerin çok büyük çoğunluğunun öncüsüdür. cerrahide kullanılan 200 kadar aletin resmini çizmiştir. bu linkten bütün aletlerin isimlerine ulaşabilirsiniz
http://www.tarihikadim.com/ebul-kasim-el-zehravi-ve-icat-ettigi-cerrahi-aletler/

ilk böbrek ameliyatı, ilk defa ameliyatla böbrek taşlarını düşüren, dış gebeligi ilk tanımlayan, hemofilinin kalıtsal olduğunu ilk belirleyen, ceninin ters doğumuna müdaheleyi ilk tavsiye eden, vaginal taş ameliyatı, trakeotomi ameliyatı, trendeleng durumunu ilk defa tavsiye eden, ilk fıtık ameliyatı, dişlerin kursunla doldurulup çekilmesi fikrini ilk ortaya atan, madeni şırıngayı ilk kullanan, ameliyat dikişlerinde ilk defa ipek ipliği kullanan kişi
—————————-
zerkali

ilk defa batlamyus’un aksine dünyanın gerçek yörünge noktası hareketini ve güneşin tadil merkezinin asırlık değişikliğe bağlı olduğunu keşfederek kanuna bağlayan kişidir

zerkali, tuleytula adıyla ünlü olan ilk astronomi cetvellerini düzenledi. tuleytulada 402den fazla gözlem yaptı vepresesyon vüsatini de aynı tarzda doğru olarak hesapladı. zerkali dünyanın güneşe olan uzaklığını hesapladı.

güneşin yörünge noktasını 12 saniye kadar doğru bir yön, yani doğudan batıya doğru bir değişiklik vererek güneş için yeni bir teori ortaya atıp değişim merkezindeki düzensizliği de ortadan kaldırdı
————————
fatima el fihri

dünyanın kesintisiz eğitim veren en eski üniversitesi olan karaviyyin medresesinin kurucusudur.ibn-i haldun, ibn-i arabi, el idrisi gibi ünlü isimler burada eğitim görmüştür. lisans eğitimi, 20 kişilik sınıflarda ve halka açık bir şekilde veriliyordu.
————————-
kordobalı lubna

karmaşık geometrik ve cebir problemlerini çözebilen bir matematikçiydi. 500 binden fazla kitabın olduğu döneminin en büyük kütüphanelerinden birinin yönetimi kendi elindeydi.
—————————-
süteyte el mahamali

süteyte mahamali birçok önemli matematiksel problemlerin ispatını sunmuş olan seçkin bir matematikçi idi. kaynaklara göre aritmetik ve miras hesaplarında ileri derece bir seviyedeydi.
ayrıca edebiyat, hadis ve fıkıh alanlarında ileri bilgiye sahipti.
—————————
halife memun

müslüman bilim insanları dışında özellikle değinmek istediğim bir isim de halife memun. kendisi islam tarihinde bilime verdiği önem ile bilinir.

müslüman biliminsanlarını bağdat’da toplayan halife memnun, söylenene göre bilginlere çevirdikleri kitap ve ortaya çıkardıkları akademik eserlerin ağırlığınca altın verirdi ödül olarak.
abbasiler döneminde bilim merkezi olarak kurulan beytul hikme, halife memun döneminde büyük bir sıçrayış yaşamıştır ve kendisi burada gerçekleştirilen felsefi, dini, tarihi ve siyasi sohbetlerin yapıldığı meclislere bizzat başkanlık etmiştir.

ishak bin huneyn, sabit bin kurra, musa kardeşler, harezmi, kindi gibi büyük bilginler halife memun dönemine aittir. ayrıca hintçe ve yunanca başta olmak üzere birçok dilden eserleri çevirmeleri için biliminsanlarını görevlendirmistir
—————————–
özet olarak bazı ilkler;

• günümüz bilimsel metodu oluşturan ve dünyanın ilk gerçek biliminsanı kabul edilen bilgin ibni heysem
• kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden; alim razi
• ilk böbrek ameliyatını yapan zehravi
• ilk kağıt fabrikasını kuran alim ibni fazıl
• mikrobu ilk tanımlayan alim akşemseddin
• cüzzamı bulan alim ibni cessar
• vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim ibni hatip
• verem mikrobunu bulan alim kambur vesîm
• retina tabakasını bulan alim ibni rüşd
• ilk göz ameliyatını yapan alim ammar
• ilk kanser ameliyatını yapan alim ali bin abbas
• küçük kan dolaşımını bulan alim ibnünnefis • ilk tabipler odası başkanı ali bin rıdvan
• sıfırı ilk kullanan alim harezmi
• trigonometriyi ilk bulan alim battani
• tanjant, kotanjant ve kosekantı ilk kullanan alim ebul vefa
• trigonometri kitabını yazan alim nasiruddin tusi
• ilk trigonometrik dönüşüm formülünü bulan alim ibni yunus
• binom formülünü ilk bulan alim ömer hayam • ilk difransiyel kitabını yazan alim. sabit bin kura
• ondalık kesiri ilk bulan alim gıyaseddin cemşid
• ilk usturlabı yapan alim zerkali
• dünyanın döndüğünü keşfeden ilk alimbiruni • dünyanın çevresini ilk ölçen alim musa kardeşler
• güneşin yüzündeki lekeleri ilk bulan alim fergani
• yıldızların yer ve açıklıklarını ölçen ve ilk cetveli geliştiren alim cabir bin eflah
• ilk otomatik kontrol sistemleri tasarlayan alim ahmet bin musa
• sibernetiği ilk kuran alim ismail-el gezeri
• ilk optik temellerini koyan alim ibni heysem
• sesin fiziki açıklamasını ilk yapan alim farabi • ilk torna tezgahını yapan alim ibni karara
• kanatlarla uçan ilk alim hazerfen ahmed çelebi
• ilk havada uçan bilgin ebu firnas
• yer çekimini ilk bulan alim razi
• sarkaçlı saati ilk yapan alim ibni yunus
• maddelerin özgül ağırlığını ilk hesaplayan alim hazini
• atomun parçalanabileceğim ilk bulan alim cabir bin hayan
• gök kuşağını ilk açıklayan alim kutbettin şirazi
• ilk kimya laboratuarını kuran alim cabir
• saf alkolü ilk elde eden alim razi
• fosforu ilk bulan alim beşir
• havan topunu ilk bulan alim fatih sultan mehmed
• ilk kıta seyahatnamesini yazan alim ibni battuta
• ilk dünya haritasını çizen alim mürsiyeli ibrahim
• ilk ecza kitabını yazan alim ibni baytar

IŞIĞIN DOĞUSU

Yazı dolaşımı


IŞIĞIN DOĞUSU” için 899 yorum

 1. I’d like to thank you for the efforts you’ve put in writing this blog.
  I am hoping to view the same high-grade content by you
  later on as well. In fact, your creative writing abilities
  has encouraged me to get my very own site now 😉

 2. I have to thank you for the efforts you have put in penning this blog.
  I am hoping to see the same high-grade content from you
  later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own site now 😉

 3. Hello very nice blog!! Man .. Beautiful .. Wonderful ..

  I will bookmark your blog and take the feeds additionally?
  I am glad to seek out numerous useful info here in the put up, we’d like
  work out extra techniques in this regard, thanks for sharing.

  . . . . .

 4. It’s the best time to make some plans for the longer term and
  it is time to be happy. I have learn this put up and if
  I may I want to recommend you some fascinating things or tips.
  Maybe you can write next articles relating to this article.
  I want to read even more things approximately it!

 5. Heya i’m for the primary time here. I came
  across this board and I in finding It truly useful & it helped me out much.
  I am hoping to provide something again and
  aid others such as you helped me.

 6. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add
  to my blog that automatically tweet my newest
  twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something
  like this. Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 7. Great website you have here but I was curious if you knew of any discussion boards that cover the same topics talked about
  in this article? I’d really like to be a part of community where I can get
  feed-back from other experienced people that share
  the same interest. If you have any suggestions, please let me know.
  Thanks!

 8. Heya are using WordPress for your blog platform?
  I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
  Any help would be really appreciated!

 9. Hello there I am so happy I found your web site, I really found
  you by accident, while I was looking on Bing for something
  else, Regardless I am here now and would just like to say thank you for a marvelous post and
  a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have
  time to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also included
  your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb work.

 10. Hello There. I found your blog using msn. This is
  a really well written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

  Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

 11. We’re a bunch of volunteers and starting a new scheme in our community.

  Your site provided us with helpful information to work on. You have performed
  a formidable process and our entire group will be grateful to
  you.

  Also visit my blog – amswiki.net

 12. What’s up, this weekend is fastidious in support of me, for the reason that this
  occasion i am reading this wonderful informative post here at my home.

 13. Thanks for your marvelous posting! I genuinely enjoyed reading it, you might
  be a great author.I will make certain to bookmark your blog and will eventually come back at
  some point. I want to encourage you to definitely continue your great job, have a nice weekend!

  Also visit my web-site :: Chillbox

 14. Terrific article! This is the type of info that should be shared around the net.
  Shame on the seek engines for now not positioning this post higher!
  Come on over and talk over with my site . Thank you =)

 15. I am really impressed with your writing skills as well as with the layout on your weblog.
  Is this a paid theme or did you customize it yourself?
  Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a
  nice blog like this one today.

 16. I was excited to discover this site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!!
  I definitely liked every little bit of it and i also have you book marked to see new things in your
  site.

 17. obviously like your web-site however you need to
  check the spelling on several of your posts. A number of them are rife with spelling
  issues and I to find it very bothersome to tell the
  reality then again I will certainly come back again.

 18. An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend
  who had been doing a little homework on this. And he actually ordered me dinner because I found it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks for the meal!!

  But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue here on your
  internet site.

  my web page … Chillbox AC

 19. Excellent site you have here but I was wanting to know
  if you knew of any community forums that cover the same topics talked about here?
  I’d really like to be a part of group where I can get comments
  from other knowledgeable individuals that share the same interest.

  If you have any recommendations, please let me know.
  Bless you!

 20. Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if
  you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to
  get guidance from someone with experience.
  Any help would be enormously appreciated!

 21. Thanks for the good writeup. It actually was a leisure account it.
  Glance complex to more brought agreeable from
  you! By the way, how could we keep up a correspondence?

 22. Woah! I’m really enjoying the template/theme of this site.
  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between usability and
  visual appearance. I must say you have done a superb job with this.
  Also, the blog loads extremely quick for me on Firefox.
  Outstanding Blog!

 23. Howdy exceptional website! Does running a blog like this take a massive amount work?
  I have virtually no understanding of programming but I had been hoping to start my
  own blog in the near future. Anyhow, should you have
  any suggestions or techniques for new blog owners please share.

  I understand this is off subject nevertheless I just had to ask.
  Many thanks!

 24. Amazing blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own site
  soon but I’m a little lost on everything.

  Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are
  so many choices out there that I’m totally confused ..

  Any ideas? Thanks!

 25. Thanks for one’s marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you can be a great author.I will remember to bookmark your blog and will eventually come back in the future.
  I want to encourage you continue your great writing,
  have a nice morning!

 26. A motivating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should publish more about this subject, it may not be a taboo subject
  but usually folks don’t talk about such issues. To the next!
  All the best!!

 27. Good day I am so grateful I found your blog, I really found you by error,
  while I was researching on Askjeeve for something else, Anyhow
  I am here now and would just like to say thanks for a remarkable post and
  a all round exciting blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS
  feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the great b. https://www.racked.com/users/george4023

 28. Greetings from Idaho! I’m bored to tears at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break.
  I love the information you provide here and can’t
  wait to take a look when I get home. I’m surprised at how quick your blog loaded on my phone ..
  I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, fantastic site!

 29. I used to be suggested this website through my cousin. I am not positive whether or
  not this submit is written by means of him as nobody else recognise
  such distinct about my problem. You are amazing! Thanks!

 30. I am really impressed along with your writing talents and also with the format
  in your weblog. Is this a paid subject or did you modify it your self?

  Either way stay up the nice high quality writing, it’s rare to look
  a great weblog like this one today..

 31. Hi there, I discovered your web site by way of Google while looking for a
  comparable matter, your web site came up, it appears to be like good.

  I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

  Hi there, simply was alert to your blog through Google,
  and located that it is truly informative. I’m going to watch out for brussels.

  I’ll be grateful when you proceed this in future.
  Numerous other folks will likely be benefited from your writing.
  Cheers! ps4 games https://j.mp/3z5HwTp ps4

 32. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the shell to her ear and screamed.
  There was a hermit crab inside and it pinched her
  ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I
  had to tell someone!

 33. Howdy! I realize this is somewhat off-topic but I had to ask.
  Does operating a well-established blog like yours require a massive amount work?

  I’m brand new to blogging however I do write in my journal on a daily basis.
  I’d like to start a blog so I can share my experience and
  feelings online. Please let me know if you have any ideas or tips
  for new aspiring bloggers. Thankyou!

 34. Онлайн-консультация у психолога.
  Консультация по Skype Профессиональные
  психологи. Услуги консультации психолога.
  Услуги психолога. Опытные психотерапевты и психологи.
  Профессиональные психологи.
  Цены на услуги и консультации психолога.

 35. Hi, this weekend is nice in favor of me, since this point in time
  i am reading this impressive informative article here at my home.

 36. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it
  up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future.
  All the best

 37. Hi! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing!|

 38. My partner and I stumbled over here from a different web address and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page again.|

 39. Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between superb usability and visual appearance. I must say you have done a fantastic job with this. Additionally, the blog loads very quick for me on Internet explorer. Exceptional Blog!|

 40. Hi there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of people that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thank you|

 41. Hello There. I found your blog the usage of msn. That is an extremely neatly written article. I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely comeback.|

 42. Hey would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!|

 43. Hello there I am so grateful I found your weblog, I really found you by accident, while I was researching on Aol for something else, Regardless I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the fantastic job.|

 44. Awesome blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m hoping to start my own site soon but I’m a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any ideas? Appreciate it!|

 45. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can suggest? I get so much lately it’s driving me crazy so any help is very much appreciated.|

 46. My spouse and I stumbled over here coming from a different web address and thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to looking over your web page again.|

 47. Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Numerous people will be benefited from your writing. Cheers!|

 48. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.|

 49. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.|

 50. Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Excellent choice of colors!|

 51. Hello there, I believe your website might be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your website in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to give you a quick heads up! Besides that, excellent blog!|

 52. I used to be recommended this blog by way of my cousin. I am not certain whether or not this post is written by means of him as no one else know such distinct approximately my trouble. You’re incredible! Thank you!|

 53. Generally I don’t learn article on blogs, but I wish to say that this write-up very compelled me to try and do it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, very great article.|

 54. I really like your blog.. very nice colors
  & theme. Did you design this website yourself or did
  you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know
  where u got this from. cheers

 55. Hello there, You have done a great job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this site.|

 56. We’re a gaggle of volunteers and opening a brand new scheme in our community. Your web site offered us with helpful information to work on. You have done an impressive job and our whole group will likely be grateful to you.|

 57. hello there and thank you for your info – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise a few technical issues using this site, since I experienced to reload the website a lot of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google and can damage your high-quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and could look out for much more of your respective intriguing content. Make sure you update this again soon.|

 58. Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. Cheers|

 59. Hi, i feel that i saw you visited my site so i got here to return the desire?.I am trying to find issues to improve my web site!I suppose its adequate to use a few of your ideas!!|

 60. Hi there I am so happy I found your site, I really found you by accident, while I was looking on Bing for something else, Anyhow I am here now and would just like to say kudos for a fantastic post and a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb jo.|

 61. Howdy! I could have sworn I’ve visited this web site before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me. Anyhow, I’m definitely delighted I came across it and I’ll be book-marking it and checking back often!|

 62. May I simply just say what a relief to discover an individual who truly understands what they are talking about on the net. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people really need to read this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular since you definitely possess the gift.|

 63. It’s really a great and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this helpful information with us.

  Please stay us up to date like this. Thanks for
  sharing.

 64. Hey there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to check it out.

  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking and
  will be tweeting this to my followers! Outstanding blog and amazing design.

 65. You’re so interesting! I do not suppose I’ve read anything like this before. So good to find someone with a few unique thoughts on this subject matter. Seriously.. thank you for starting this up. This site is something that is needed on the web, someone with a bit of originality!|

 66. certainly like your web site however you have to test the spelling on quite a few of your
  posts. Many of them are rife with spelling problems and I
  to find it very bothersome to inform the reality on the other hand I will definitely come back again.

 67. An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

 68. I’ve been surfing on-line more than 3 hours as of late, but I never discovered any interesting article like yours. It is lovely price enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made excellent content material as you did, the web might be a lot more useful than ever before.

 69. hey there and thank you for your info – I have definitely picked up something new from right here. I did however expertise several technical issues using this site, since I experienced to reload the website lots of times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web hosting is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and can damage your quality score if ads and marketing with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my e-mail and can look out for a lot more of your respective exciting content. Ensure that you update this again very soon.|

 70. I am extremely impressed together with your writing skills and also with the structure on your weblog. Is that this a paid subject matter or did you modify it your self? Either way keep up the excellent high quality writing, it is uncommon to look a nice blog like this one nowadays..|

 71. Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your webpage? My website is in the very same area of interest as yours and my users would genuinely benefit from some of the information you provide here. Please let me know if this okay with you. Cheers!|

 72. Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering which blog platform are you using for this site? I’m getting sick and tired of WordPress because I’ve had issues with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good platform.|

 73. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently rapidly.|

 74. Hello! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Thanks!|

 75. Asking questions are truly pleasant thing if you are not understanding anything totally, except this paragraph gives fastidious understanding yet.

 76. Hi i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this post i thought i could also make comment due to this brilliant paragraph.|

 77. Spot on with this write-up, I actually feel this website needs much more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the information!|

 78. Thanks for your useful post. As time passes, I have come to understand that the symptoms of mesothelioma cancer are caused by the build up connected fluid between your lining in the lung and the chest muscles cavity. The condition may start in the chest place and get distributed to other limbs. Other symptoms of pleural mesothelioma include weight loss, severe breathing in trouble, throwing up, difficulty eating, and irritation of the neck and face areas. It ought to be noted that some people existing with the disease tend not to experience any kind of serious signs at all.

 79. Wonderful items from you, man. I’ve be aware your stuff prior to and you are just extremely wonderful. I really like what you have received here, certainly like what you are saying and the way in which during which you are saying it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I can not wait to read far more from you. That is really a tremendous website.|

 80. I essentially want to begin a blog very nearly Fashion and gorgeous things for girls. But I can’t seem to know how to begin it. I’m not that confident because I’m not positive if it’ll have potential bearing in mind extra blogs. I next don’t know if what I post should save up like Fashion trends or be my style. other thing, how realize I have enough money myself that inspiration to broadcast every week? Should I research trends and cute things and write paragraphs on it or keep it short? Help!.

 81. whoah this weblog is excellent i really like studying your posts. Keep up the good work! You understand, a lot of individuals are hunting around for this info, you can aid them greatly. |

 82. I simply could not go away your website prior to suggesting that I actually enjoyed the standard information an individual supply on your visitors? Is gonna be back steadily to investigate cross-check new posts|

 83. I’m extremely inspired together with your writing talents and also with the structure in your weblog. Is that this a paid topic or did you customize it yourself? Either way stay up the nice high quality writing, it’s uncommon to look a great blog like this one today..|

 84. My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be what precisely I’m looking for. Does one offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind publishing a post or elaborating on a number of the subjects you write with regards to here. Again, awesome site!

 85. Fantastic site you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics talked about here? I’d really like to be a part of online community where I can get suggestions from other knowledgeable people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Appreciate it!|

 86. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.|

 87. The root of your writing while appearing reasonable initially, did not really sit very well with me personally after some time. Someplace throughout the sentences you managed to make me a believer unfortunately only for a very short while. I still have a problem with your leaps in assumptions and one would do well to fill in those breaks. If you can accomplish that, I could surely be amazed.

 88. I must thank you for the efforts you have put in writing this website. I really hope to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal blog now ;)|

 89. Yoᥙ ϲould definiteⅼy ѕee your expertise in the work
  you write. The wߋrld hopes fоr morе passionate writers ѕuch as y᧐u ԝһo aren’t
  afraid tto mentoon һow theу ƅelieve. At all timеs
  go aftwr yoᥙr heart.

  my page :: 슬롯 온라인

 90. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such magnificent information being shared freely out there.

 91. It is perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I wish to suggest you few interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I want to read more things about it!

 92. It’s really a cool and helpful piece of information. I am glad that you simply shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.|

 93. Heⅼlօ, i гead yⲟur blog occasionally ɑnd i
  оwn a similaг one and i ԝas jսst wondering if үоu get a ⅼot of spam
  remarks? If ѕо hoow ddo yߋu prevent it, any plugin oг anything yyou can recommend?
  I get so muϲh lately it’s driving me mad so any assistance іѕ very much appreciated.

  Ꭺlso visit my web site: اتبعني

 94. I’ve mistakenly changed my running priveleges on one of my blogs to “guest”. I obsession the blogger people to restructure it. I cannot locate an actual email or approach form anywhere, and I’ve googled everything, including the Blogger intervention upon Google Groups, where they attempt to push everyone who needs support. I would gladly pay them for bigger service..

 95. We’re a bunch оf volunteers аnd ߋpening a brand new scheme
  in ouг community. Υoսr site proᴠided ᥙs ԝith
  valuable info tto ᴡork ⲟn. Үou’ve done an mpressive task
  and оur whоle community ᴡill ƅe thankful to you.

  Ꮇy web-site: اتبعني

 96. Hi thos iis kin օf of offf topic ƅut I was wwondering
  іf blogs ᥙѕe WYSIWYG editors or if ʏⲟu havе tto manually code
  wіth HTML. I’m startinhg а blog sⲟon Ƅut have no coding expertise ѕo I wanted
  to get guidance from somdone wіth experience.
  Any help would be grеatly appreciated!

  Feel free tօ shrf tо my web site – 자세히 알아보기

 97. hey there and thank you for your information – I have certainly picked up something new from right here. I did however expertise a few technical points using this website, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load correctly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I’m complaining, but sluggish loading instances times will very frequently affect your placement in google and could damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my email and can look out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon.|

 98. Hello there, You’ve done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am confident they will be benefited from this web site.|

 99. I just could not go away your website prior to suggesting that I extremely enjoyed the usual info a person supply in your guests? Is gonna be back steadily to check up on new posts.

 100. Hi there, I do believe your blog could be having browser compatibility problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, great site!|

 101. I have been browsing on-line greater than three hours today, yet
  I by no means discovered any interesting article like yours.
  It’s pretty value enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made excellent content material as you probably did, the net might be a lot more
  helpful than ever before.

 102. It’s really a nice and helpful piece of information. I am happy that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.|

 103. I absolutely love your blog.. Excellent colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own blog and would like to know where you got this from or just what the theme is named. Many thanks!|

 104. You really make it appear so easy together with your presentation however
  I in finding this matter to be really one thing which I feel I would by no means understand.
  It kind of feels too complex and very huge for me.
  I am having a look forward on your subsequent submit, I will
  try to get the hold of it!

 105. I was wondering if you ever thought of changing the structure of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?|

 106. I’m not sure exactly why but this site is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this issue or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 107. Hello just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Internet explorer. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with internet browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The style and design look great though! Hope you get the issue solved soon. Cheers|

 108. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something enlightening to read?|

 109. It’s appropriɑte timе to maқe а few plans for thе ⅼonger term ɑnd it іs
  ime tto Ьe happу. I’ve read thiѕ рut up annd iff I could I wih t᧐ counsel you
  somе fascinating issues oг advice. Maybe you can writе subsequent articles referring tо thіѕ article.

  I wish to read even more issues аbout it!

  Visit mу blog: https://community.wi

 110. Hellо therе! Тһis post coyld not Ьe writtеn mucһ
  better! Looking throuցһ this post reminds me ߋf my prrevious roommate!
  He ϲonstantly kept preaching аbout tһis. I will forward thiѕ article
  to hіm. Pretty ѕure һе wilpl һave a ցreat rеad.
  Ι apprеciate youu f᧐r sharing!

  Feel free to surf tto mʏ web-site :: https://ping.gabopia

 111. Hey, I think yoᥙr website mmight ƅe having browser
  compatibility issues. Ꮃhen I look at yoᥙr blog ѕie inn Chrome, it loois fine but whrn oⲣening in Internet Explorer, it
  һas sοme overlapping.Ijusxt wanteⅾ to givee yoou a quick heads
  up! Otһer then thаt, amazing blog!

  Stop ƅу mу web site; https://pastelink.net/7af

 112. If some one desires expert view on the topic of blogging and site-building after that i recommend him/her to visit this webpage, Keep up the pleasant work.|

 113. This design is steller! You obviously know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 114. Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!|

 115. Good day! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Thanks!|

 116. you are truly a just right webmaster. The website loading velocity is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Also, The contents are masterpiece. you’ve done a excellent activity on this topic!|

 117. Good day! I could have sworn I’ve visited this site before but after going through a few of the posts I realized it’s new to me. Anyways, I’m certainly delighted I found it and I’ll be bookmarking it and checking back frequently!|

 118. I’m really enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Great work!|

 119. Hey There. I discovered your blog the usage of msn. That is a very well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your helpful information. Thank you for the post. I’ll definitely return.|

 120. I’m very pleased to uncover this site. I want to to thank you for your time due to this fantastic read!! I definitely loved every bit of it and I have you book marked to look at new information in your site.|

 121. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!|

 122. Simply desire to say your article is as astounding. The clearness in your put up is simply spectacular and i could suppose you are an expert on this subject. Fine along with your permission let me to take hold of your RSS feed to stay updated with coming near near post. Thank you 1,000,000 and please keep up the enjoyable work.|

 123. I think this is among the most important info for me. And i’m glad reading your article. But wanna remark on few general things, The site style is great, the articles is really great : D. Good job, cheers|

 124. Wonderful blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m totally confused .. Any suggestions? Kudos!|

 125. Thanks for any other informative web site. The place else may I get that kind of info written in such an ideal means? I’ve a project that I am simply now working on, and I have been on the glance out for such info.

 126. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 127. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.|

 128. Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks|

 129. This design is incredible! You most certainly know how to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it. Too cool!|

 130. I have learn a few excellent stuff here. Definitely price bookmarking for revisiting. I wonder how a lot effort you put to create the sort of wonderful informative web site.

 131. I do not know whether it’s just me or if everybody else encountering problems with your website. It appears like some of the text on your posts are running off the screen. Can someone else please comment and let me know if this is happening to them as well? This might be a issue with my internet browser because I’ve had this happen previously. Thank you|

 132. Heya i’m for the first time here. I came across this board and I in finding It really helpful & it helped me out much. I’m hoping to give one thing back and help others like you helped me.|

 133. Thanks for every other informative blog. The place else may I am getting that kind of info written in such a perfect means? I have a mission that I’m just now running on, and I’ve been on the look out for such info.|

 134. After looқing intօ a number of tһe articles оn yⲟur web ⲣage, I ѕeriously ⅼike ʏοur wway ߋf blogging.
  Ι saved it tо my bookmark site list and ᴡill bee checking Ƅack іn the near future.

  Ƭake a l᧐οk at mу website aѕ welpl аnd
  let me know yօur opinion.

  Ꮇy homeⲣage; đọc thêm thông tin

 135. I was very happy to search out this internet-site.I wanted to thanks to your time for this glorious read!! I positively enjoying each little bit of it and I’ve you bookmarked to take a look at new stuff you weblog post.

 136. Jᥙst want tߋ say yοur article іs as astonishing. The clearness ߋn your post is simply cool
  ɑnd thаt і can suppose yoᥙ’re a professional
  in thіs subject. Fine along with yօur permission ⅼet mme to taқe hold of yⲟur feed to stay ᥙp to date ԝith coking near near post.
  Thɑnk you а miⅼlion and ρlease keep upp thee gratifying ѡork.

  Ꮇy web site … bu bilgiyi takip et

 137. I was very pleased to find this web site. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely really liked every little bit of it and I have you saved as a favorite to look at new stuff on your site.|

 138. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I have shared your site in my social networks!|

 139. hey there and thanks in your info – I’ve certainly picked up something new from right here. I did on the other hand expertise some technical issues the usage of this site, since I skilled to reload the site many instances prior to I may just get it to load correctly. I were puzzling over in case your web host is OK? Now not that I’m complaining, however slow loading cases times will often have an effect on your placement in google and can damage your high quality ranking if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Anyway I’m adding this RSS to my email and can glance out for a lot extra of your respective intriguing content. Ensure that you replace this again very soon..

 140. I’m still learning from you, while I’m trying to achieve my goals. I absolutely enjoy reading all that is written on your blog.Keep the information coming. I enjoyed it!

 141. Hiya very nice web site!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also¡KI am glad to seek out a lot of helpful information here within the put up, we need develop more strategies on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 142. I do agree with all the ideas you have presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for newbies. Could you please extend them a bit from next time? Thanks for the post.

 143. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on a variety of websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be greatly appreciated!|

 144. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any recommendations for beginner blog writers? I’d definitely appreciate it.|

 145. My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on a number of websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!|

 146. Hi! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to start. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

 147. Thanks for all your effort on this site. Debby enjoys carrying out investigation and it’s easy to see why. Most people learn all of the compelling mode you create advantageous tricks by means of this web blog and as well strongly encourage participation from others on that area then our favorite princess is in fact becoming educated a lot. Take advantage of the rest of the year. You are always performing a wonderful job.

 148. hi!,I love your writing so so much! percentage we be in contact extra approximately your post on AOL? I require a specialist in this space to solve my problem. Maybe that is you! Taking a look ahead to look you.

 149. Thanks for the auspicious writeup. It in reality was a entertainment account it. Glance advanced to more delivered agreeable from you! However, how could we be in contact?|

 150. Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the fantastic work!|

 151. Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!|

 152. hey there and thank you for your information – I’ve definitely picked up anything new from right here. I did however expertise some technical issues using this site, as I experienced to reload the website many times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will often affect your placement in google and could damage your high-quality score if ads and marketing with Adwords. Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much more of your respective interesting content. Make sure you update this again soon..

 153. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a weblog website? The account helped me a appropriate deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear idea

 154. Hi there! This is my 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your blog posts. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same subjects? Thanks!|

 155. When someone writes an paragraph he/she retains the image of a user in his/her mind that how a user can be aware of it. Thus that’s why this paragraph is outstdanding. Thanks!|

 156. Hi I am so thrilled I found your website, I really found you by error, while I was browsing on Bing for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the excellent work.

 157. Excellent blog! Do you have any tips for aspiring writers? I’m planning to start my own website soon but I’m a little lost on everything. Would you advise starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m totally confused .. Any tips? Thanks!|

 158. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently. I’m quite certain I’ll learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

 159. We are a gaggle of volunteers and opening a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our whole neighborhood can be thankful to you.|

 160. Your style is so unique compared to other folks I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this web site.|

 161. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Superb work!

 162. My wife and i got now peaceful that Emmanuel managed to complete his basic research because of the precious recommendations he was given out of your web pages. It is now and again perplexing to just possibly be giving for free helpful tips which often other folks may have been trying to sell. And now we do know we need the writer to thank for this. Most of the illustrations you’ve made, the easy website navigation, the friendships you will give support to promote – it’s got everything astounding, and it’s really leading our son and the family do think that situation is cool, and that’s quite mandatory. Many thanks for all!https://www.twitch.tv/activate

 163. I have to point out my love for your kind-heartedness in support of those people that absolutely need guidance on that content. Your personal dedication to getting the solution all-around had become amazingly interesting and have enabled women just like me to attain their ambitions. Your own valuable advice denotes so much a person like me and extremely more to my mates. Thanks a lot; from all of us.

 164. Its such as you learn my thoughts! You appear to know a lot about this, like you wrote the e-book in it or something. I feel that you simply could do with some to drive the message home a little bit, but instead of that, that is magnificent blog. An excellent read. I will definitely be back.|

 165. Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I will come back once again since i have book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.|

 166. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?|

 167. whoah this weblog is excellent i love studying your articles. Keep up the good work! You recognize, lots of individuals are searching around for this info, you could help them greatly. |

 168. Very great post. I simply stumbled upon your weblog and wished to mention that I have really enjoyed surfing around your weblog posts. In any case I will be subscribing on your rss feed and I’m hoping you write once more very soon!

 169. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!

 170. Hey! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My website addresses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 171. Greetings from Los angeles! I’m bored to death at work so I decided to browse your blog on my iphone during lunch break. I really like the knowledge you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyways, excellent blog!

 172. An impressive share! I have just forwarded this onto a co-worker who was doing a little homework on this.
  And he actually ordered me dinner due to the fact that I found it for him…
  lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah,
  thanx for spending time to discuss this matter here on your site.

 173. Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do some research about this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I’m very glad to see such fantastic info being shared freely out there.

 174. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!|

 175. I think that what you typed made a bunch of sense. But, think about this, suppose you added a little content? I am not suggesting your content is not good., but suppose you added a headline that grabbed folk’s attention? I mean BLOG_TITLE is kinda vanilla. You ought to peek at Yahoo’s front page and watch how they create article titles to get people to open the links. You might add a video or a picture or two to get readers excited about everything’ve got to say. In my opinion, it could make your posts a little bit more interesting.|

 176. Thanks for your interesting article. One other problem is that mesothelioma cancer is generally brought on by the inhalation of fibres from asbestos fiber, which is a extremely dangerous material. It’s commonly viewed among personnel in the building industry with long contact with asbestos. It can also be caused by moving into asbestos protected buildings for a long period of time, Genetic makeup plays a crucial role, and some people are more vulnerable on the risk as compared to others.

 177. I’ve been surfing online greater than three hours lately, yet I by no means found any interesting article like yours. It’s pretty price enough for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made excellent content material as you did, the web might be a lot more useful than ever before. “Learn to see in another’s calamity the ills which you should avoid.” by Publilius Syrus.

 178. you are really a excellent webmaster. The site loading speed is amazing. It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic task in this subject!

 179. Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I really enjoy reading through your articles. Can you suggest any other blogs/websites/forums that cover the same topics? Many thanks!|

 180. Hey There. I discovered your blog the usage of msn. That is an extremely well written article. I will be sure to bookmark it and return to learn extra of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.|

 181. Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you|

 182. I relish, cause I found just what I used to be having a look for. You have ended my 4 day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye|

 183. Hi there! I’m at work surfing around your blog from my new iphone! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the superb work!|

 184. I have not checked in here for a while as I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 185. There are some interesting cut-off dates in this article but I don’t know if I see all of them middle to heart. There may be some validity however I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as well

 186. Pretty section of content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you access consistently quickly.

 187. My spouse and I stumbled over here coming from a different web page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page for a second time.

 188. Hey there! I’m at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the outstanding work!|

 189. I think other website proprietors should take this website as an model, very clean and excellent user friendly style and design, as well as the content. You are an expert in this topic!

 190. Valuable info. Lucky me I discovered your site unintentionally, and I’m surprised why this twist of fate did not came about earlier! I bookmarked it.|

 191. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wondering your situation; we have created some nice procedures and we are looking to swap strategies with others, be sure to shoot me an email if interested.

 192. Nice post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It will always be interesting to read through articles from other writers and use something from their websites. |

 193. My spouse and I absolutely love your blog and find most of your post’s to be what precisely I’m looking for. Does one offer guest writers to write content to suit your needs? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a few of the subjects you write related to here. Again, awesome web site!|

 194. I’m impressed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is an issue that too few folks are speaking intelligently about. I am very happy that I found this during my hunt for something relating to this.|

 195. Hello there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it|

 196. Wonderful website you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of group where I can get advice from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thanks a lot!|

 197. I do consider all the concepts you have offered to your post.

  They’re really convincing and will certainly work.
  Nonetheless, the posts are very brief for newbies. Could you please prolong
  them a bit from next time? Thank you for the
  post.

 198. Magnificent beat ! I would like to apprentice at the
  same time as you amend your site, how could i subscribe for a
  weblog website? The account aided me a appropriate deal.
  I were a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 199. Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My website goes over a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!|

 200. After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get four emails with the same comment. There has to be an easy method you are able to remove me from that service? Thanks!|

 201. Heya this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 202. Hi would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!|

 203. I think the admin of this website is really working hard in favor of his website, for the reason that here every material is quality based data.|

 204. Hello, Neat post. There is an issue with your site in internet explorer, would check this? IE still is the market chief and a good section of people will pass over your fantastic writing because of this problem.|

 205. I am just writing to let you be aware of of the excellent discovery my child enjoyed checking your webblog. She figured out a good number of details, with the inclusion of what it’s like to possess a wonderful teaching nature to get other individuals just grasp a number of grueling issues. You actually did more than people’s expectations. Thank you for imparting such valuable, safe, edifying and in addition unique thoughts on that topic to Jane.

 206. Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you may be a great author.I will ensure that I bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage one to continue your great work, have a nice evening!|

 207. you’re really a good webmaster. The web site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterwork. you’ve done a fantastic activity in this matter!|

 208. Hello there! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one? Thanks a lot!|

 209. Thanks a lot for sharing this with all people you really know what you’re talking about! Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We can have a hyperlink alternate contract among us|

 210. I am curious to find out what blog system you have been using? I’m experiencing some minor security problems with my latest blog and I would like to find something more safeguarded. Do you have any recommendations?|

 211. You made some really good points there. I looked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.|

 212. My brother suggested I may like this website. He was once entirely right. This submit actually made my day. You can not imagine just how so much time I had spent for this info! Thank you!|

 213. Have you ever considered writing an e-book or guest authoring on other blogs? I have a blog based upon on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.|

 214. Hi there, I found your web site by means of Google even as looking for a related topic, your website got here up, it seems great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 215. Hello I am so glad I found your blog, I really found you by mistake, while I was looking on Bing for something else, Anyways I am here now and would just like to say kudos for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the great b.|

 216. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with some pics to drive the message home a bit, but other than that, this is wonderful blog. A fantastic read. I’ll certainly be back.|

 217. My husband and i ended up being quite joyful that Chris could finish off his reports through the ideas he made using your site. It’s not at all simplistic to simply always be releasing techniques that many some people could have been selling. And we do know we have the website owner to be grateful to for that. Those explanations you’ve made, the straightforward website menu, the friendships you can aid to promote – it’s got mostly fantastic, and it’s really making our son and us understand that issue is enjoyable, which is certainly exceptionally mandatory. Thank you for all!

 218. Hey outstanding website! Does running a blog like this require a great deal of work? I have virtually no expertise in coding but I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any ideas or tips for new blog owners please share. I understand this is off topic but I just wanted to ask. Kudos!|

 219. Simply want to say your article is as astounding. The clarity on your post is simply excellent and that i could suppose you’re an expert in this subject. Fine together with your permission allow me to clutch your RSS feed to stay updated with drawing close post. Thank you one million and please keep up the enjoyable work.|

 220. This is very interesting, You are a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your fantastic post. Also, I have shared your web site in my social networks!|

 221. Yet another thing to mention is that an online business administration course is designed for people to be able to efficiently proceed to bachelor degree programs. The 90 credit diploma meets the other bachelor college degree requirements so when you earn the associate of arts in BA online, you will get access to the most up-to-date technologies in this field. Some reasons why students want to be able to get their associate degree in business is because they are interested in this area and want to obtain the general training necessary just before jumping in a bachelor diploma program. Thanks for the tips you provide within your blog.

 222. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for getting off-topic but I had to ask!

 223. Almost all of the things you state happens to be supprisingly legitimate and it makes me ponder why I hadn’t looked at this with this light previously. This particular article really did turn the light on for me as far as this specific subject matter goes. Nonetheless there is just one issue I am not really too comfortable with so whilst I try to reconcile that with the actual core idea of the point, let me observe just what the rest of the visitors have to say.Well done.

 224. Do you have a spam issue on this site; I also am a blogger, and I was wanting to know your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to swap techniques with other folks, please shoot me an e-mail if interested.|

 225. I’m not sure exactly why but this website is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.|

 226. Hello! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about making my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Thanks|

 227. Simply wish to say your article is as astounding. The clarity on your put up is simply great and that i can think you’re an expert in this subject. Well together with your permission let me to clutch your feed to stay updated with drawing close post. Thanks 1,000,000 and please carry on the enjoyable work.|

 228. Undeniably believe that which you stated. Your favorite reason appeared to be on the web the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people consider worries that they just do not know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a signal. Will likely be back to get more. Thanks|

 229. Betroad giriş yap ve hemen oyunları oynamaya başla. Betroad promosyon ve bonus avantajları ile de kullanıcılarının gözdesi haline gelmiştir. Betroad sitesinde giriş imkânı oldukça kolaydır ve yeni giriş ile kolay tasarlanan arayüzü sayesinde Betroad yükselişe geçmektedir. Betroad sitesinde oyun oynamayı sevenler, maksimum keyif alabilecekler ve istedikleri bahis oyunlarıyla güzelce zaman geçirebileceklerdir. Betroad’da bahis oyunları seçenekleri geniş bir yelpazede olduğundan seçeneklerinizde oldukça fazladır.. Seo Uzmanı. https://www.facebook.com/umutcan.phtml

 230. Good blog! I really love how it is simple on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS which must do the trick! Have a great day!

 231. I simply desired to thank you so much once again. I am not sure the things I would have made to happen in the absence of these hints contributed by you directly on that concern. It truly was an absolute scary situation in my position, however , being able to see this professional approach you treated that forced me to weep with happiness. I’m just happy for your help and in addition believe you recognize what a powerful job that you are providing educating many others using your webpage. I am sure you haven’t come across all of us.

 232. Aw, this was a very nice post. In thought I want to put in writing like this moreover – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances seem to get one thing done.

 233. Wow, superb weblog format! How long have you ever been blogging for? you make blogging glance easy. The entire glance of your web site is magnificent, as well as the content material!

 234. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and appearance. I must say that you’ve done a great job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Safari. Exceptional Blog!

 235. Casibom güncel giriş adresi ya da sitede genel olarak sunulan olanaklar ile alakalı olarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan hususlar olursa canlı destek hattından gerekli olan tüm bilgileri alabilirsiniz. Canlı destek hattı bot yanıt sistemi üzerinden bilgi vermez. Bunun tam tersine alanında uzman olan temsilciler ile iletişim kurmanızı mümkün kılar. Kişilerin sorularına yanıt bulmak ile sınırlı kalmayarak, aynı zamanda yorumların ve görüşlerin de değerlendirmeye alınması mümkün kılınmaktadır. Canlı destek hattına ek olarak support@casibommxmn.com mail adresi aracılığı ile de erişim aşamasını şekillendirmenize imkan verilmektedir.

 236. Fantastic goods from you, man. I have keep in mind your stuff previous to and you’re simply extremely wonderful. I really like what you have obtained here, really like what you’re saying and the best way during which you are saying it. You are making it enjoyable and you continue to take care of to stay it smart. I can’t wait to learn far more from you. This is really a tremendous web site.|

 237. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Cheers|

 238. I’m excited to discover this page. I want to to thank you for your time due to this wonderful read!! I definitely enjoyed every little bit of it and I have you book-marked to look at new stuff on your web site.|

 239. First off I want to say terrific blog! I had a quick question that I’d like to ask if you do not mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your thoughts before writing. I’ve had a hard time clearing my mind in getting my ideas out there. I truly do take pleasure in writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any ideas or tips? Thank you!|

 240. Hello tһere! Qujck question tһat’s compⅼetely оff topic.
  Do үoս know hߋw to makе your site mobile
  friendly? Ꮇy blog looks wedird ѡhen viewing fгom my iphone.
  I’m tгying tto find a template or plugin tһɑt might be able
  to fix this problem. If yߋu һave any suggestions, please share.
  Mɑny thanks!

  my web-site – bunu çevrimiçi oku

 241. I’m not sure why but this weblog is loading very slow for me. Is anyone else having this issue or is it a problem on my end? I’ll check back later and see if the problem still exists.

 242. Casibom güncel giriş adresinde değişim meydana gelmesi sitede alan adı değişimi meydana gelmesine sebebiyet vermeyecektir. Bahis bakiyesinde sorun çıkmaması için gerekli olan tüm finansal önlemler alınmıştır. Alan adı değişimi ile alakalı olarak kişilerin dikkate alması gereken temel husus güncel verileri kullanmak ve daha sonrasında aynı yatırım çekim detaylarına dikkat ederek işlem akışını tamamlamaktır. Bakiyenizde sadece sizin onayınız ve izniniz ile işlem gerçekleştirilmesine izin verilir. Alan adının değiştirilmiş olması sitede biriktirmiş olduğunuz tutara bir değişim olarak sirayet etmeyecektir.

 243. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to send you an email. I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great website and I look forward to seeing it grow over time.|

 244. What’s up, this weekend is nice in favor of me, for the reason that this moment i am reading this great educational piece of writing here at my house.|

 245. Excellent post. I was checking continuously this blog and I’m impressed! Extremely helpful information particularly the last part 🙂 I care for such information much. I was looking for this particular info for a long time. Thank you and good luck.|

 246. Hi my friend! I want to say that this article is amazing, nice written and include approximately all significant infos. I would like to see more posts like this.

 247. I just could not leave your site before suggesting that I extremely loved the usual information an individual supply on your visitors? Is gonna be back regularly to check out new posts.

 248. Having read this I believed it was very informative. I appreciate you spending some time and effort to put this information together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!|

 249. I was wondering if you ever thought of changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two pictures. Maybe you could space it out better?|

 250. Hey there! Quick question that’s completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone 4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to fix this problem. If you have any suggestions, please share. Thanks!

 251. Hello! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!|

 252. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website offered us with valuable information to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be grateful to you.|

 253. Thanks for ones marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you happen to be a great author.I will always bookmark your blog and may come back from now on. I want to encourage you continue your great posts, have a nice afternoon!|

 254. Nice post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon every day. It will always be interesting to read content from other authors and practice a little something from other sites. |