AYET DEĞİL HADİS OLSAYDI?

Şüphesiz ki akıl da Allah’ın ayetlerinden yani işaretlerinden, yol göstericilerinden biridir. Nitekim akletmeye, düşünmeye, sorgulamaya teşvik eden onlarca ayet varken aklın gereksiz olduğunu iddia etmek bir müslümanın tavrı olamaz. Zira aklın gereksiz olduğunu söylediğimiz vakit neden müslüman olmamız gerektiğine dair bir cevabımız da olamaz. Örneğin en basitinden “neden Hinduizm değil de İslam dinini seçeyim” şeklinde bir soru sorulduğunda buna vereceğimiz bütün cevapların asıl kaynağı akıldır. İmam maturidi’nin de dediği gibi; Akıl yürütmeyi inkâr eden kimsenin elinde onu reddetmek için akıl yürütmekten başka bir kanıt yoktur(1) Ama İslam’ın hem akıl hem nakil dini olduğu unutulmamalıdır. O yüzden aklı reddetmek hatalı olabileceği gibi sahih yolla gelen nakli reddetmek de hatalıdır. Akıl ve naklin çatıştığını düşündüğümüz yerlerde ise Kur’an’ın nahl 43 ayetindeki “bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun” emrine uyarak bilenlere gitmek lazım. Nitekim İbn Rüşd’ün de dediği gibi; bize akıl veren Allah akla zıt vahiy yollamaz.

Burda aklın akıldan, ilmin ilimden üstün olduğunu unutmamak gerekir, nitekim hadis inkarcılarının unuttuğu da budur. O yüzden olacak ki ilk bakışta akla, mantığa ters gelen bir rivayeti hemen reddetme yoluna başvuruyorlar. Anlayacağınız sanıldığı gibi ortak akla değil kendi akıllarına, nefislerine başvuruyorlar çoğu zaman. Oysa doğrunun ve yanlışın ölçütü insanların kıt akılları olsa dünya çekilmez bir hale gelir. Nitekim öyle ki birinin a dediğine diğeri b der hatta bir başkası Latin alfabesini de beğenmez Rus, Çin alfabelerinden harf getirir.

Peki sizce bunlar gerçekten aklettiği, sorguladığı için mi hadislerin mantıksız olduğu sonucuna vardı? Cidden adınızın başına “sorgulayan” ekleyince sorgulamış oluyor musunuz? Veya hadislere karşı yaptığınız sorgulamayı ayetlere de uyguladınız mı? Peki hadisleri reddetmek için getirdiğiniz sebepleri ayetler için getirdiğinizde bazı ayetleri de reddetmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Sanırım çoğunun yol haritası “sorgulayan ama Kur’an’a kadar sorgulayan” şeklinde. Tam olarak ne anlatmak istediğimi buyrun örnekler üzerinden göstereyim;

1) Sığır parçası ile vurma

Bakara 72-73 ayetlerinde kesilen sığırın bir parçası ile ölüye vurup ölüyü diriltme gibi ilginç bir olay var. İlgili ayetlere bakalım;

Hani, bir kimseyi öldürmüştünüz de suçu birbirinizin üstüne atmıştınız.Hâlbuki Allah, gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktı. (Bakara 72)

Sığırın bir parçası ile öldürülene vurun” dedik. (Denileni yaptılar ve ölü dirildi.) İşte, Allah ölüleri böyle diriltir, düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir. (Bakara 73)

Örneğin bu olayın aklı aşan bir olay olduğunu ve bilimsel hiçbir açıklamasının olmadığını sadece inançtan ibaret olduğunu biliyoruz. Mutlak güçlü olan Allah’a iman ettiğimiz için bu olaya güç getireceğine de iman ediyoruz. Peki akılla ve bilimle izah edilemeyen bu olay ayet değil de hadis olsaydı sizce hadis inkarcıları kabul eder miydi? Açıkçası hiç sanmıyorum, tam tersine “sığırın bir parçası ile ölüye vurmuş da adam dirilmiş konuşmuşmuş” şeklinde alaycı yorumlar ile itiraz edilecekti. Peki aynı metnin ismi ayet olunca akılcı mı oldu sizin için?

2) Korkan taş

Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı; taş gibi, hatta daha katı oldu. Çünkü taş vardır ki, içinden ırmaklar fışkırır. Taş vardır ki yarılır da içinden sular çıkar. Taş da vardır ki, Allah korkusuyla (yerinden kopup) düşer. Allah, yaptıklarınızdan hiçbir zaman habersiz değildir. (Bakara 74)

Bu ayette ise Allah korkusu ile korkan ve yerinden sökülen taşlardan bahsediliyor. Buna iman gözüyle bakarsak; şüphesiz ki her şey Allah’ın azabından parça parça olur. Peki taşların Allah korkusu ile parçalandığı şeklindeki bilgi ayet değil de hadis olsaydı sizce hadis inkarcıları kabul edecek miydi? Örneğin “kütük ağlıyordu” şeklindeki rivayetleri akıl dışı kabul eden ve yıllardır bunlarla alay eden hadis inkarcıları “taşın korktuğunu” söyleyen ayete neden iman ediyor?

3) Allah’a borç verme

Kimdir Allah’a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O’na döndürüleceksiniz (bakara 245)

Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. (Tevbe 111)

Bu ve buna benzer bir iki ayette Allah, imtihan hayatını bir alışverişe, kulların fedakarlıklarını ise “borç vermeye” benzetiyor. Tabiki burda mecazen “dünyada yaptıklarınızın karşılığı ahirette verilecektir” mesajı verilmiştir. Peki bu ifade ayette değil de hadiste geçseydi hadis inkarcıları kabul edecekler miydi? Tam tersine kullandıkları mantığa bakarsak “bakın bunlar Allah’ı muhtaç bir insan gibi resmederek şirke giriyorlar” şeklinde yorumlar yapacaklardı.

Nitekim bir ara bir hadis inkarcısı bu ayetten habersiz olacak ki “Allah’a borç vermek istemez misin” şeklindeki bir afişe sert bir şekilde tepki göstermiş ve bunu “hurafecilerin dini” olarak yorumlamıştı. Kendisine bunun ayet olduğunu söylediğimizde ise o ilk tepkisinden geri adım atmamak için “aslında ben şunu kastettim” tarzı alakasız cevaplar vermişti. Aslında o an o söz ayet değil de hadis veya bir alimin sözü olsaydı nasıl bir tepki alacağımızı görmüştük. Peki soralım; ayet olunca aynı tepkiyi göstermeye cesaretiniz yok mu? Yoksa sizin aklınız ve sorgulamanız buraya kadar mı?

4) Allah’ın eli

Sana bîat edenler ancak Allah’a bîat etmiş olurlar. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur… (Fetih 10)

Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir. (Mülk 1)

Kur’an’da fetih 10 ayetinde yardım, rahmet anlamında, mülk 1 ayetinde de güç, kudret anlamında mecazi olarak “Allah’ın eli” ifadesi kullanılır. Peki bu ifadeler ayet değil de hadis olsaydı, hadis inkarcıları “bakın şu hurafecilere Allah’ı insan gibi görüp şirk koşuyorlar” demezler miydi? Nitekim herşeyin ortaya çıkması anlamında kullanılan “Allah’ın baldırı” şeklinde bir ibare hadislerde geçtiği için şiddetle karşı çıkıyorlar ve bunun mecazi anlamı olamayacağını, akla ters olduğunu iddia ediyorlar. Oysa nedense ayetteki Allah’ın eli ifadesine ise aynı tepkiyi göstermiyorlar

5) Kuşları parçalama

Hani İbrahim, “Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster” demişti. (Allah ona) “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için” demişti. “Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (bakara 260)

Bu ayette hz.ibrahim’in kalbinin mutmain olması için kendisine Allah tarafından bir mucize gösteriliyor. Dirilten de öldüren de Allah olduğu için bir kuşun canlı olması veya paramparça olması arasında Allah için bir fark yok zira ol deyince eski haline oluverir. Bu yüzden böyle bir ayette imani yönden de mantıken de sorun görmüyoruz. Peki bu olay ayette değil de hadiste geçseydi; hadis inkarcıları “bunlar resmen hz.ibrahim’i zalim, hayvan düşmanı olarak anlatıyor oysa hz. İbrahim gibi birinin Allah’a iman etmesi için buna ihtiyacı mı var” şeklinde tepki göstermez miydi?

6) Alemlere rahmet

Hadis inkarcılarından bazıları “Efendi, her şeye sahip olan, yaratan demektir ve hepimizin efendisi Allah’tır” şeklinde bir açıklama yaparak peygamberimize “efendimiz” demenin bile yanlış olduğunu iddia ederler. Oysa peygamberimiz için kullanılan efendi sözcüğü “sahip” anlamında değil “önder, lider” anlamlarında kullanılır. Eğer “sahibimiz” anlamında kullansaydık tabiki efendi Allah’tır. Peki bunun gibi basit bir ibareye bile karşı çıkan hadis inkarcıları, şayet peygamber için kullanılan “alemlere rahmet” sıfatı ayet değil de hadis olsaydı yaygara koparmazlar mıydı?

(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik. (Enbiya 107)

Örneğin bu ifade hadiste geçseydi “peygamber nasıl alemlere rahmet olur, alt tarafı bizi uyarmak için gelmiş bir elçi. Alemlerin Rabbi Allah’tır ve sadece Allah rahmet eder sizin dediğiniz şirktir” şeklinde tepki göstermezler miydi?

7) Hızır kıssası

Kehf suresi 62-80 ayetlerinde hz.musa ve Hızır arasında geçen bir kıssa anlatılır. Kıssaya göre Hızır çocuk öldürme, gemi batırma gibi aklımızın alamayacağı eylemlerde bulunuyor. Nitekim bunları Hızır değil de imtihan hayatındaki bir insan, örneğin hz.Musa yapsaydı çok büyük bir günah olduğunu biliyoruz. Hızır için ise Kehf 65 ayetinde “katımızdan rahmet verdiğimiz bir kul” deniliyor. Burdan Hızır’ın özel bir kul olduğunu, bizimle aynı imtihana tabi olmadığını anlıyoruz. Nitekim kendisi melekler gibi özel görevli biri olabilir. O yüzden nasıl ki Azrail’in can alması bize garip gelmiyorsa Hızır’ın can alması veya gemi batırması da garip karşılanmaz.

Peki bu kıssa ayetlerde değil de hadislerde geçseydi hadis inkarcıları bizim gibi anlamaya mı çalışacaktı yoksa “böyle saçma şey mi olur hurafenize göre adam masum çocuğu öldürüyor, bunun mazereti olamaz” diyerek tepki mi gösterecekti? Tabiki de ikinci yolu seçeceklerdi zira hadislere itiraz ederken kurdukları mantık bunu gerektiriyor

8) hz.ismail’in kurban edilmesi

Saffat 99-107 ayetleri arasında hz.ibrahim ve Hz.ismail arasında yaşanan bir kurban edilme olayı anlatılır. Tabiki olayın sonunda İsmail kurban edilmiyor onun yerine bir koyun, koç kurban ediliyor. Bu olay ikisi için de çetin bir imtihan olup, bu kıssadan Hz.ibrahim’in verdiği sözünde durduğunu hz.İsmail’in ise sabredenlerden olduğunu görüyoruz. Peki bu olay ayette değil de hadislerde geçseydi hadis inkarcıları “peygamber bir rüya uğruna masum çocuğunu öldürmeye kalkışır mı, böyle uydurma mı olur” şeklinde tepki göstermeyecekler miydi?

9)mal ve çocuk fitnedir

Daha önce değindiğimiz gibi fitne sözcüğü Arapça’da imtihan anlamına gelip bizi yanlış yola sevk edecek, ayağımızı kaydıracak her şey için kullanılabilir. Oysa hadis inkarcıları “kadın erkeğin fitnesidir(imtihanıdır)” şeklindeki hadisi ele alırken fitne sözcüğünü Türkçedeki kötü anlamıyla anlamakta ısrar edip hadisin kadını aşağıladığını iddia ederler.

Aynı ifade ayette geçseydi demeyecem zira enfal 28 ayetinde “mallarınız ve çocuklarınız birer fitnedir” şeklinde bir cümle geçiyor. Peki hadis inkarcıları aynı şekilde bu ayetin de çocukları aşağıladığını iddia edecekler mi? Neden fitne sözcüğü hadiste geçince hadisi reddediyorsunuz da ayette geçince başka anlama geldiğini savunup kabul ediyorsunuz?

10) Karınca-Hüdhüd konuşur mu?

Nihayet karınca vadisine geldikleri vakit bir karınca, “Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi ezmesinler” dedi. (Neml 18)

Süleyman, onun bu sözüne tebessüm ile gülerek dedi ki: “Ey Rabbim! Beni; bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat! (Neml 19)

Karıncalar insanlar ile konuşur mu? Neml 18 ayetine göre karınca diğer karıncalara bir emir veriyor ve neml 19 ayetine göre ise Hz.Süleyman bu konuşmayı duyup tebessüm ediyor. Peki bu olay ayette değil de hadislerde geçseydi, hadis inkarcıları “bu hadisçiler Allah’ın dinini uyduruk fabllara çevirmişler” diyerek alay etmeyecek miydi? Peki hadis olunca akıl dışı da ayet olunca akla uygun mu oluyor? Yoksa sizin aklınız bir çalışıp bir arıza veren buzdolabı mı?

Yine ayrıca neml 20-29 ayetleri arasında anlatılan olaya göre hüdhüd kuşu hz.Süleyman’a uzak diyarlardan haber getiriyor ve bizzat Süleyman peygamberle konuşuyor. Sonuç olarak; ayette geçtiği için Süleyman peygambere hayvanların dili öğretildiği ve hayvanların onun ordusu olduğuna inanıyorsunuz. Peki ayetlerde değil de hadislerde geçseydi aynı şekilde buna iman edecek miydiniz?

11) Allah’ın salât etmesi

Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin.(ahzap 56)

Bildiğiniz “salât” sözcüğünün en bilinen anlamı namaz ve ibadet anlamlarıdır. Bunun yanında saygı, destek, dua, anmak gibi anlamları da bulunur. Ayette Allah’ın ve meleklerin peygambere salât ettiği geçer. Burda Allah’ın haşa peygamber için namaz kıldığı, ona ibadet ettiği anlamı mümkün olmadığı için burdaki anlamı “Allah peygamberi destekler, anar” şeklinde anlamak daha doğru olur. İnsanların peygambere salatı ise iki türlü olur; bu hem peygambere İslam yolunda destek çıkarak hem de ona sözlü olarak salavat getirerek.

Peki Allah’ın peygambere salât etmesi şeklindeki ibare ayette değil de hadislerde geçseydi hadis inkarcıları “siz Allah’a şirk koşuyorsunuz, Allah nasıl peygambere ibadet eder” diyerek tepki vermeyecek miydi? Hatta siz her ne kadar salatın burda ibadet anlamında olmadığını söyleseydiniz de karşı taraftan bazıları ısrarla istediği anlamda anlayıp sizi şirkle suçlayacaktı.

Örneğin “efendi” sözcüğünü rab değil de lider anlamında peygamberimiz için kullanmamıza rağmen bazıları ısrarla “peygambere efendi demek şirktir” şeklinde itiraz etmeye devam ediyor.

12)Allah’ın evi

Hani, biz evi (Kâbe’yi) insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi (Kâbe’yi) tertemiz tutun.” (bakara 125)

Bildiğiniz gibi gerek Kabe gerek de camiler için mecazi olarak Allah’ın evi tabirini kullanırız. Nitekim beyt sözcüğü ev anlamına gelip Kabe’nin diğer ismi de Beytullah’tır yani Allah’ın evi demektir. Bakara 125 ayetinde de Allah’a Kabe’yi kastederek “evimi ibadet edenler için temiz tutun” diyor. Peki şayet bu ibareler ayetlerde değil de hadislerde geçseydi nasıl bir tepki alacaktık? Hadis inkarcıları o zaman da “siz hurafeciler Allah’a mekan biçiyor, onun kendiniz gibi insan görüyorsunuz” veya “siz Allah’ı bir eve hapsedecek, Allah’a ev isnad edecek kadar sapıtmışsınız” şeklinde itirazlar duyar mıydık? Hadisleri getirdikleri diğer itirazlara baktığımızda bunun cevabı; tabiki de duyardık. Peki Allah’ın evi tabiri ayette olunca mecazi anlam oluyor da hadiste olunca neden küfür veya şirk oluyor?

13) Kadınlar tarlanızdır

Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Tarlanıza dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için ileriye hazırlık yapın ve mutlaka Allah’a kavuşacağınızı bilin. İnananları müjdele (bakara 223)

Bilirsiniz modern dönemde en önemli konulardan biri de kadın. Nitekim öyle ki ateistler kadınlar üzerinden İslam’a saldırırken hadis inkarcıları da aynı şekilde hadislere saldırır. Ama benzer ifadeler ayetlerde geçince nedense saldırmak yerine açıklamayı tercih ediyorlar. Bakara 223 de o ayetlerden biri ve hadis inkarcısı arkadaşlar bu ayetin çok güzel bir benzetme olduğunu iddia ediyor. Peki dürüst olun, sizce “tarla” ifadesi ayette değil de hadiste geçseydi cidden aynı şeyi söyleyecekler miydi? Yoksa “bakın bu hadisçiler kadını insan yerine bile koymuyor, mal gibi kendi tarlası gibi görüyor” mu diyeceklerdi?

14) Rab, Seyyid ve efendi

Bildiğiniz gibi bazı hadis inkarcıları hz.Muhammed(sav) için “peygamber efendimiz” denilmesine bile karşı çıkıyor. Efendi sözcüğünün Allah için kullanılması gerektiğini aksi takdirde şirk olduğunu iddia ederler. Peki şu iki ayete bakalım;

Evinde bulunduğu kadın (gönlünü ona kaptırıp) ondan arzuladığı şeyi elde etmek istedi ve kapıları kilitleyerek, “Haydi gelsene!” dedi. O(Yusuf) ise, “Allah’a sığınırım, çünkü o (kocan) benim efendimdir, bana iyi baktı. Şüphesiz zalimler kurtuluşa eremezler” dedi. (Yusuf 23)

Zekeriya mabedde namaz kılarken melekler ona, “Allah sana, kendisinden gelen bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayıcı, efendi, nefsine hâkim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya’yı müjdeler” diye seslendiler. (Ali İmran 39)

Ali İmran 39 ayetinde melekler hz.Yahya için seyyid yani efendi derken Yusuf 23 ayetinde ise hz.yusuf mısır azizi yani Züleyha’ın kocası için yine efendi ibaresini kullanıyor. Hatta Yusuf 23 ayetinin orjinalinde efendi için kullanılan kelime seyyid değil “rab” sözcüğü. Peki hadis inkarcıları bu ayetlere de karşı mı? Peki bu ibareler ayetlerde değil de hadislerde geçseydi kabul edecekler miydi? Tabiki etmeyeceklerdi nitekim peygambere bile efendi denilmesinden hoşlanmıyorlar. Bunlar ayet değil de hadis olsaydı “bakın bu hadisçi pislikler hz.yusuf gibi temiz bir peygamberi şirklerine bulaştırıyorlar” veya “günahsız melekleri bile şirk pisliğine bulaştırdılar” demiyecekler miydi?

Kaynaklar

1)Kitabü’t-Tevhid Tercümesi, s. 14

AYET DEĞİL HADİS OLSAYDI?

Yazı dolaşımı


AYET DEĞİL HADİS OLSAYDI?” için 4.026 yorum

 1. Değerli Yazar Kardeşim,

  Kur’an’da akletmeyi, düşünmeyi, sorgulamayı teşvik eden herhangi bir ayet yoktur. Ben bulamadım.

  Din(ler) bizden sadece inanmayı ister, düşünmeyi sorgulamayı istemez. Bütün dinler böyledir. Başka türlüsü olamaz zaten.

  Sizin bu yazınız bir şeyleri sorgulamaya yol açabilecek ilginç yazı olmuş.

  Yani;

  “ Hadisleri reddeden bazı Müslümanlar bu ayetleri de reddetmelidirler. Çünkü BU AYETLER de O HADİSLER gibi akıl dışıdır. BU AYETLER inandığımız gibi O HADİSLERE de inanmalıyız.”

  Gibi bir sonuç ortaya çıkıyor.

  Madem siz akleden, düşünen, sorgulayan bir insansınız, bu ayetleri nasıl izah ediyorsunuz?

  Bu izahları da bir başka yazınızda okumak isteriz .

 2. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

  You definitely know what youre talking about, why
  waste your intelligence on just posting videos to your
  site when you could be giving us something informative
  to read?

 3. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?

  I mean, what you say is important and everything. But think about if you added some great visuals or videos to give your posts
  more, “pop”! Your content is excellent but with pics and clips,
  this blog could definitely be one of the greatest in its niche.
  Fantastic blog!

 4. You actually make it seem so easy along with your presentation but I to
  find this topic to be actually something which I think
  I’d never understand. It kind of feels too complicated and very large for me.

  I’m taking a look forward on your subsequent publish, I will try
  to get the hang of it!

  Here is my web page Bellissi Ageless Moisturizer Review
  lnx.clubusuariosfordfocus.org,

 5. Hi! Someone in my Facebook group shared this
  site with us so I came to give it a look. I’m definitely enjoying the information.
  I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!
  Wonderful blog and brilliant style and design.

 6. This is really interesting, You are a very skilled
  blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to seeking more of your wonderful post.
  Also, I’ve shared your website in my social networks!

 7. This is really interesting, You are an overly professional blogger.

  I’ve joined your rss feed and stay up for in quest of extra of your excellent
  post. Also, I’ve shared your web site in my social networks!

  Also visit my blog post; ACV Advanced

 8. Thank you a lot for sharing this with all folks you really understand what you are speaking
  about! Bookmarked. Please additionally consult with my
  web site =). We can have a link trade arrangement between us

  Feel free to visit my website – Super Shot Keto

 9. I think this is one of the most vital info for me. And i am glad reading your article.
  But want to remark on few general things, The web site
  style is wonderful, the articles is really excellent : D. Good job,
  cheers

 10. Great work! This is the type of info that should be shared across
  the net. Shame on Google for now not positioning this submit higher!
  Come on over and talk over with my web site . Thanks =)

  Also visit my web-site: scr xe88

 11. Heya excellent website! Does running a blog like this take a
  massive amount work? I’ve virtually no understanding of coding but I had been hoping to start my own blog soon. Anyway,
  should you have any ideas or tips for new blog owners please share.
  I know this is off subject nevertheless I simply wanted to ask.
  Thanks a lot!

  Also visit my site – Chillbox

 12. Nice post. I was checking constantly this blog and I’m impressed!
  Very helpful info particularly the last part 🙂 I care for such
  info much. I was seeking this certain info for a very long time.
  Thank you and best of luck.

 13. Thank you a lot for sharing this with all of us you actually realize what you’re speaking about!
  Bookmarked. Kindly also seek advice from my website =).
  We may have a link change agreement among us

  My homepage :: Chillbox AC

 14. Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the
  book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the
  message home a little bit, but other than that, this is magnificent
  blog. A fantastic read. I will definitely be back.

 15. I in addition to my guys were actually checking out
  the good information and facts on the blog and all of the sudden developed a terrible suspicion I had
  not thanked the web blog owner for them. All the boys ended up so stimulated to study them
  and now have in actuality been tapping into them.
  Appreciation for turning out to be indeed thoughtful as
  well as for obtaining this sort of cool things millions of individuals are really wanting to understand about.
  My sincere apologies for not expressing appreciation to you
  sooner.

  Here is my web blog :: Chillbox

 16. First of all I want to say wonderful blog! I
  had a quick question that I’d like to ask if you do not mind.
  I was curious to find out how you center yourself and
  clear your head prior to writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my
  thoughts out there. I truly do enjoy writing but it just
  seems like the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any ideas or hints?
  Thanks!

  Visit my blog :: teamverve.org

 17. Excellent goods from you, man. I have bear in mind
  your stuff previous to and you’re simply extremely wonderful.

  I actually like what you have bought right here, really like what you’re saying and the way through which you assert it.
  You’re making it enjoyable and you still care for to keep it sensible.
  I cant wait to learn much more from you. That is actually
  a great web site.

  my blog: sky1388 pc download

 18. Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well
  written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I will certainly return.

  my homepage; pussy888 ios download (mega888sg.com)

 19. Hey, I think your website might be having browser compatibility issues.
  When I look at your blog site in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.

  I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

  Stop by my webpage; Chillbox

 20. Good day very nice blog!! Guy .. Beautiful .. Wonderful ..

  I’ll bookmark your site and take the feeds also? I am happy to seek out numerous useful info right here within the post, we want develop more strategies in this regard, thank you for sharing.
  . . . . .

 21. Simply want to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply
  cool and i could assume you’re an expert on this subject.
  Fine with your permission let me to grab your RSS feed
  to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and
  please continue the gratifying work.

 22. I not to mention my guys were actually checking the excellent recommendations located on your web site and all
  of a sudden I got an awful suspicion I had
  not expressed respect to the web site owner for those
  techniques. All the women are already so very interested to
  read all of them and have in effect without a doubt been taking pleasure in those things.
  Thanks for actually being simply thoughtful as well as for selecting certain helpful
  issues most people are really eager to discover.

  My sincere regret for not expressing gratitude to earlier.

  my web site; Chillbox

 23. Good ? I should definitely pronounce, impressed with your website.

  I had no trouble navigating through all the tabs as well as related information ended up being
  truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it in the least.
  Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme
  . a tones way for your customer to communicate.
  Excellent task.

  Here is my web site :: http://www.avianoslist.com/blog/author/nolaenq3421

 24. Excellent post. I used to be checking continuously this weblog and I am inspired!
  Very useful information particularly the ultimate phase 🙂 I deal with such information a
  lot. I used to be looking for this particular information for a very lengthy time.
  Thanks and good luck.

 25. Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a
  superb article… but what can I say… I put things off
  a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 26. Someone necessarily lend a hand to make significantly articles I would state.
  That is the very first time I frequented your web page and thus far?
  I surprised with the analysis you made to make this
  particular post amazing. Fantastic activity!

 27. I feel that is among the such a lot significant info for me.
  And i am happy studying your article. But should remark on some normal things, The web site style is
  great, the articles is in point of fact great :D.
  Excellent job, cheers.

  Also visit my blog – Arctic Air Chill Box Reviews, vip5.moisait2021.ru,

 28. I’m gone to say to my little brother, that he should also
  pay a visit this weblog on regular basis to get updated from hottest
  reports.

 29. When some one searches for his required thing, so he/she desires to be available that
  in detail, so that thing is maintained over here.

 30. I blog often and I seriously appreciate
  your content. This article has truly peaked my interest.
  I’m going to bookmark your website and keep checking for
  new details about once a week. I subscribed
  to your Feed as well.

 31. I’m really loving the theme/design of your site.
  Do you ever run into any internet browser compatibility problems?

  A small number of my blog readers have complained about my website not operating
  correctly in Explorer but looks great in Safari. Do you have any tips to help fix this problem?

 32. Wow that was odd. I just wrote an extremely long comment
  but after I clicked submit my comment didn’t appear.

  Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyhow, just wanted to say superb blog!

 33. I don’t know whether it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your site.
  It looks like some of the text within your posts are running off the screen. Can someone
  else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?
  This might be a problem with my browser because I’ve had this happen before.
  Many thanks quest bars http://j.mp/3C2tkMR quest bars

 34. Системно-семейные расстановки.
  Системно-феноменологическая психотерапия Новые семейные
  расстановки. Системно-феноменологическая психотерапия.
  Семейное консультирование и психотерапия.
  Метод системных семейных расстановок.
  Расстановки по Хеллингеру.

 35. Индивидуальный подход к консультированию!
  Психолог онлайн Цены на
  услуги и консультации психолога.

  Опытные психотерапевты и психологи.
  Консультация у психолога.

  Онлайн консультация. Консультация и лечение психотерапевта (психолога) Психотерапия онлайн!

 36. Geri bildirim: gay guy dating the devil
 37. Excellent blog right here! Also your website a
  lot up fast! What web host are you the usage
  of? Can I get your affiliate link for your host? I desire my site loaded up as quickly as yours lol

 38. fantastic put up, very informative. I ponder why the
  other specialists of this sector do not understand this. You must continue your writing.

  I’m confident, you’ve a great readers’ base already!